Інформаційна картка адміністративної послуги - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Інформаційна картка адміністративної послуги - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО


______М.М.Степаненко

“28” березня 2013 року
інформаційна картка

адміністративної послуги

Надання висновку органу опіки та піклування про доцільність усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та відповідність його інтересам дитини

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка, 1

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік прийому громадян: вівторок - 9.00.-12.00. год.

четвер – 14.00.-17.00. год.3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 (03842)3-10-08,

E-mail: slugbanet@i.uaНормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, ст.207, 208, 210, 213, 218, 226, 228 Сімейного кодексу України

5.

Акти Кабінету Міністрів України

п. 75 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 року №905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

заява громадян, які бажають усиновити дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Документи, які надаються громадянами:

- заява;

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні цість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров’я кожного заявника, скадений за формою згідно з додаток 3;

- засвідчена нотаріально письмово згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодаством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
Документи, які надаються керівником дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина:

- копія свідоцтва про народження дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського пілкування;

- документи, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою, відповідно до пункту 5 порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 року №905;

- повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
Документи, які надаються районною, районною у мм.Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради:

- згода на роз’єднання братів і сестер при усиновленні.10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

отримувач послуги надає документи визначені Постановою КМУ № 905 (пункти 22, 72,73) 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга є безкоштовною.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Якщо стали відомі обставини, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, чи які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини, або з’ясувалось, що у дитини є родичі, які висловили бажання її усиновити.

Кандидати в усиновлювачі отримали направлення для знайомства з двома і більше дітьми, які є братами і сестрами, але без поважних причин відмовилися від усиновлення будь-кого з них або виявили бажання усиновити дитину віком до п’яти років окремо від інших братів або сестер.14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та відповідність його інтересам дитини

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Висновок видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку для подання його до суду

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додається форма заяви.Начальнику служби у справах дітей

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Смолій Є.В.

гр. ____________________________________

Адреса проживання:_____________________

_______________________________________

т-н: ___________________________________

Місце роботи:___________________________

Заява
Ми (Я), ________________________________________________________________ за(прізвище, ім’я , по батькові кандидатів)

направленням №___ від _______________, виданим___________________________ познайомились (лась/вся) і встановили (ла/вив) контакт з _____________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата її народження, місце перебування)

та бажаємо (ю) її усиновити.

Зі станом здоров’я дитини, правами та обов’язками усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення ознайомлені (ний/на).

Даю дозвіл на обробку моїх персональних даних.

Дата Підпис

Паспорт ( серія, номер)виданий (ким, коли.)