Ііі та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н р. Інформаційний бюлетень - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ гуон ода від 24. 01. 2012 р 1 111.68kb.
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 41.35kb.
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 1 324.45kb.
Наказ №131 Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської... 1 76.5kb.
Зведена відомість результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської... 5 731.73kb.
Наказ №261/01-03 смт. Богородчани Про підсумки проведення І та ІІ... 1 25.61kb.
Черкаський оіпопп повідомляє, що українська асоціація викладачів... 1 11.95kb.
Результати проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 65.76kb.
Довідка «Формування ключових компетенцій при вивченні світової літератури... 1 126.35kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії... 1 76.89kb.
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2012/2013... 1 30.7kb.
При використанні пристроїв необхідно дотримуватися певних правил... 1 66.88kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Ііі та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури - страница №1/2Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

у 2012-2013 н.р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Суми – 2013Рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

(Протокол № 11 від 18.06.2013 р.)


Упорядник: В.А. Бутенко, методист російської мови та літератури Сумського ОІППО
Рецензенти:

О.О.Гиря, завідувач кафедри теорії та методики виховання Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літеарутри у 2012-2013 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.А. Бутенко. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 61 с.
Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади російської мови та літератури.

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та зразок оформлення відповідної документації, а також учителям російської мови та літратури – для підготовки учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади.

ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………………...

4

Нормативно-правове забезпечення Всеукраїнської учнівської

Олімпіади з російської мови та літератури……………………………………...


6


Характеристика завдань олімпіади з російської мови та літератури

7

Умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури……………………………………………………..

9


Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н.р……………………………………………………..

11


Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури 2012-2013 н.р……………………………………………………….

19


Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури в Сумській області у 2012-2013 н.р…………

21


Звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н.р…………………………………

30


Аналітичний звіт з проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н.р…………………..

31


Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н.р…………………………………

33


Список учителів, які підготували учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2012-2013 н.р…………………………………………………………………………

35


Заявка на участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської

олімпіади з російської мови та літератури у 2013 н.р…………………………


38


ІV етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури

у 2013 н.р……………………………………………………………………………...


40


Завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови т а літератури (з відповідями) у 2013 н.р………………………………………….

41


Використана література для підготовки олімпіадних завдань на ІV етап…

58

Учасники та переможці Сумської області ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2013 н.р……………

61
Вступ
Створення умов, що забезпечують виявлення та розвиток обдарованих дітей і реалізацію їхніх потенційних можливостей, є одним із пріоритетних напрямів сучасного суспільства. Науковий прогрес, потреба у висококваліфікованих спеціалістах стимулюють розвиток різноманітних форм роботи зі школярами. Однією з них є участь в інтелектуальних змаганнях з російської мови та літератури.

Олімпіада з російської мови та літератури – це науково-педагогічний захід.Метою олімпіади з російської мови та літератури є підвищення рівня знань та умінь учнів, розвиток їх творчих здібностей, поглиблення лінгвістичного мислення, формування навиків самостійної роботи.

Основними завданнями олімпіади є формування інтересу учнів до вивчення предметів та розширення їх словникового, синтаксичного та стилістичного запасу як основи мовної та мовленнєвої грамотності, зацікавлення досягненнями російської класичної і сучасної літератури, та, як результат, підвищення ефективності викладання російської мови та літератури.

Оскільки предмет «Російська мова» як компонент загальногуманітарної освіти в українській школі розв’язує загальні завдання мовної освіти: формування мовленнєвої культури особистості, виховання свідомого ставлення до мови як явища культури, основного засобу спілкування та отримання знань в різних сферах людської діяльності, формування та розвиток комунікативної компетенції учнів, то важливим завданням олімпіади є перевірка теоретичної та практичної підготовки учнів із мовознавства.

Всеукраїнська олімпіада з російської мови та літератури проводиться у відповідності з чинним «Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 305 від 18.08.1998 р.

Всеукраїнська олімпіада проводиться щорічно в чотири етапи: шкільний, районний (міський), обласний, всеукраїнський.

Шкільний етап олімпіади проводиться за участі всіх бажаючих (рекомендовано з 7 класу, або за вибором учителя і учнів). В районному, обласному і всеукраїнському етапах беруть участь учні 8-11 класів.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ
Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й визначення переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури 2012-2013 н.р. побудовано відповідно до нормативних документів:

1. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

2. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 №916).

3. Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2013 році (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 12.11.2012 № 1.4/10-3121).

4. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році (наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 № 845-ОД).

5. Про проведення IV етапу (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013
№ 183).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Олімпіада проводиться за різнорівневими тестовими завданнями.

Загальна кількість різнорівневих тестових завдань з російської мови та інтегрованого курсу «Література» визначається в приблизному співвідношенні 50 : 50 ­ 50% завдань з мови та 50% завдань з літератури (інтегрованого курсу).

На виконання тесту відводиться 4 години.

Композиція завдань у тесті з російської мови ґрунтується на таких засадах:

1. Завдання в межах предметних складових тесту розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю.

2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються від простого до складного.

Тест з російської мови включає різні форми завдань: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання з розгорнутою відповіддю, завдання творчого характеру, яке передбачає створення власного аргументованого висловлювання на дискусійну тему.

Олімпіада передбачає введення різних типів завдань: лінгвістичного (теоретичного) характеру, які охоплюють основні розділи науки про російську мову: фонетику, орфоепію, фразеологію, словотвір, морфологію, орфографію, синтаксис, пунктуацію та стилістику, переклад тексту художнього стилю, що дає можливість учасникам олімпіади показати, наскільки вони розуміють –мовно-художню тканину і стиль твору російською мовою і, головне, в якій мірі вони здатні передавати всі особливості тексту художнього стилю.

З метою перевірки рівня володіння мовними нормами, уміння зв’язно висловлювати свої думки в письмовій формі, об’єму активного словникового запасу учня в завдання олімпіади введено написання творів різних типів та жанрів на лінгвістичні або літературні теми.

Олімпіада – це своєрідне змагання, метою якого є виявлення обдарованих учнів, тому під час підготовки слід орієнтувати дітей не лише на формулювання правильної відповіді на запитання, але й на творчий пошук більш точного, більш глибокого розв’язання.

Учні повинні показати уміння аналізувати, порівнювати мовні та літературні явища, оцінювати їх з точки зору нормативності й відповідності ситуації спілкування, узагальнювати, підбирати яскраві приклади і т.д.

Діяльнісний підхід повинен реалізовуватися в розвитку навчально-пізнавальних навиків учнів: активній роботі з російською навчальною, науково-популярною та довідковою літературою, читанні класичних програмових творів російської літератури.

Завдання орієнтовані на шкільний рівень вивчення мовного матеріалу. Деякі з них подібні до шкільних вправ. Окремі завдання вимагають не лише знань шкільної програми, але й умінь самостійно аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал, а також володіння лінгвістичною ерудицією, спостережливістю, творчим підходом та винахідливістю. Різниця в завданнях між класами полягає не стільки в їх ускладненні, скільки в диференціації вимог до учнів щодо повноти розкриття питання та об’єму завдань.

Кожне завдання оцінюється певною кількістю балів (бали вказуються поряд із завданнями).

У тесті вказується максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання .

Навчально-методичною базою даних щодо підготовки учасників до олімпіади є матеріали олімпіад різних рівнів, проведених у Сумській області та в усіх регіонах України.

Для підготовки учнів до олімпіади можуть бути використані зразки завдань шкільних, районних (міських) та обласних етапів минулорічної олімпіади, розроблених творчими групами учителів міжшкільних, районних та обласних методичних об’єднань Вінницької області.

Головне призначення збірників минулорічних олімпіадних завдань – ознайомити учителя з характером та змістом завдань и допомогти йому в підготовці учнів.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями ІІ етапу, згідно з квотою районів (міст). За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Перед початком олімпіади проводиться інструктаж щодо порядку та умов її проведення (оформлення роботи, термін виконання, правила поведінки під час олімпіади).

Під час виконання завдань забороняється спілкування між учасниками олімпіади, не дозволяється користуватися довідковою літературою, таблицями, мобільним та інш. Під час виконання завдань учні повинні сидіти за партами по одному. Під час виконання завдань кожен учасник олімпіади має право вийти з класу після повернення учня, який виходив раніше, при цьому робота, на якій зазначається час відсутності, залишається в класі.

Категорично забороняється і в цей час користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку.

Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади повинен мати: ручку та додатковий папір (чернетку). Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання записується за тим номером, за яким воно вказано. Писати можна тільки ручкою, розбірливо, акуратно, без виправлень. Внесення позначок, що можуть сприяти дешифровці роботи, не дозволяється.

Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов задач. Бажано надавати цю можливість лише протягом першої години проведення олімпіади. Запитання, що їх ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні».

Час виконання роботи у 8-11 класах складає – 4 астрономічні години.

Комплект олімпіадних завдань складається з урахуванням шкільної програми (за принципом «накопичення підсумку»), включає як завдання, пов’язані з розділами шкільного курсу російської мови та літератури поточного навчального року, так і завдання, що відображають вивчений раніше матеріал.

Учасники ІІІ етапу олімпіади повинні володіти не тільки методами, безпосередньо передбаченими навчальними програмами, але й спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних завдань (для відповідних вікових груп), додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами факультативних курсів.

Комплект олімпіадних завдань має дозволяє учням проявити не тільки олімпіадні навички та знання методів розв’язування завдань суто олімпіадного характеру, але й впевнене володіння методами розв’язування завдань підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми.

Зміст, обсяг та рівень складності олімпіадних завдань забезпечує учням можливість якнайповніше розкрити свої здібності. Реалізовуються основні тематичні «лінії» програми загальноосвітніх навчальних закладів.

До олімпіадних завдань відповідних вікових груп включаються завдання різноманітних типів, які охоплюють: фонетику, орфоепію, словотворення, морфологію, орфографію, синтаксис, пунктуацію та стилистику.

Комплект завдань складається з 3 завдань з російсько мови та 3 завдань з російської літератури.

Максимально можлива кількість набраних балів у всіх класах – 100 балів.ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, 2012-2013 Н.Р.

9 класс

Русский язык
І. Прочитайте лингвистическую сказку Феликса Кривина. Какие звуки разговаривают в сказке? Какой закон русской речи отражен в этом диалоге? Прокомментируйте его. Что означает в этом контексте выделенное слово?

- А, здравствуйте!

- Извините, я не А, а О.

- О, значит тезка! А голос у тебя совсем как у А.

- Стань на моё место, тогда и посмотрим, какой у тебя будет голос.

- Что же у тебя за место такое?

- Периферия. Ты вон в центре, тебе всё внимание, а обо мне кто помнит? (5 баллов)

ІІ. О каком языковом явлении говорится в песне В. Высоцкого? Расставьте недостающие знаки препинания и объясните свой выбор.

Мы говорим не «штормы», а «шторма» -

Слова выходят коротки и смачны.

Ветра не ветры сводят нас с ума

Из палуб выкорчевывая мачты.

(5 баллов)

ІІІ. Определите, в состав какой сборной – мужской или женской – включены соревновавшиеся. Обоснуйте свой ответ.

Репортаж о спортивных соревнованиях в газете заканчивался так:

Особенно удачно выступали (указаны три фамилии). Все трое включены в состав сборной России.

(5 баллов)
IV.Составьте сложноподчиненные предложения, в которых союзное слово что присоединяет разные типы придаточных частей.

(5 баллов)

V.Напишите сочинение-миниатюру в учебно-научном стиле на тему: «Это непростое простое предложение».

(30 баллов)
Всего 50 баллов
Русская литература
І. Связный анализ текста.Анализ лирического стихотворения.
Учись у них – у дуба, у берёзы.

Кругом зима. Жестокая пора!

Напрасные на них застыли слёзы,

И треснула, сжимаяся, кора.


Все злей метель и с каждою минутой

Сердито рвет последние листы,

И за сердце хватает холод лютый;

Они стоят, молчат; молчи и ты!


Но верь весне. Ее промчится гений,

Опять теплом и жизнию дыша.

Для ясных дней, для новых откровений

Переболит скорбящая душа.

(А. Фет) (15 баллов)
ІІ. Задания историко – и теоретико-литературного характера.
1. Какой художественный прием использован в данных отрывках:
Дул север. Плакала трава

И ветви о недавнем зное,

И роз, проснувшихся едва,

Сжималось сердце молодое.

(А. Фет)
Лениво дышит полдень мглистый;

Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

(Ф. Тютчев) (5 баллов)

2. Назовите автора и произведение, давшее жизнь следующим строкам:

«Легкость необыкновенная в мыслях», «Уже не жду от жизни ничего я…»,

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Ты всё пела? Это дело. Так поди же попляши!», «Чуден Днепр при тихой погоде…».(5 баллов)

3. Сгруппируйте данные произведения соответственно их жанру: «Мцыри», «Борис Годунов», «В Сибирь», «Полтава», «Погасло дневное светило», «Капитанская дочка», «Руслан и Людмила», «Недоросль», «Светлана», «Герой нашего времени».(5 баллов)

4. Письменное высказывание.

Как Вы понимаете строки Ф. Тютчева, посвященные А.С. Пушкину: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет».

(12 баллов)

ІІІ. Вопросы культурологического характера.
1. Назовите известные Вам экранизации произведений русской литературы ХІХ в.

2. Назовите географические места Украины, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.

3. Каких Вы знаете художников-иллюстраторов произведений русских писателей?

4. Назовите композиторов, написавших музыку к произведениям разных жанров русских писателей.(8 баллов)
Всего: 50 баллов.
10 класс

Русский язык
І. Почему нельзя употреблять глагол надеть вместо одеть? Укажите словообразовательные и грамматические отличия этих слов. (2 балла)
ІІ. Какие морфологические архаизмы встречаются во фрагменте поэмы Л. Мартынова «Домотканая Венера», представленном ниже? Почему эти слова рассматривают как архаические? Дайте им грамматическую характеристику.
Навстречу пламени вей, ветер ледяной!

Ах, небо звездное открылось надо мной.

Незримою толпой из темного урмана

Иду на белый свет – Венера домоткана!
Так мсти же за звезду, оплывшая свеча!

Пусть сизый язычок рванется, трепеща.

Он скачет. Он растет. Пусть ринется на стены!

Пожрет он пусть и вас, прокляты гобелены!

(4 балла)
ІІІ. Прочитайте фрагмент рассказа Ю. Нагибина «Сирень».

Выполните следующие задания:

расставьте недостающие знаки препинания в первом абзаце (5 б.);

вставьте пропущенные буквы (5 б);

выпишите встречающиеся в тексте лексические явления: слова в прямом и переносном значении и возникшие на этой основе средства создания выразительности речи (5 б.);

одно многозначное слово первый включите в словосочетания, раскрывающие все его значения (2 б.);

сделайте синтаксический анализ выделенного предложения (5 б.);

сделайте стилистический анализ текста.
Странное то было лето все в нем перепуталось. В исходе мая листва берез оставалась (по)весеннему слабой и нежной изжелта (зеленой), как цыплячий пух. Черемуха Ра(с, з)цвела лишь в первых числах июня а сирень еще по(з,ж)же. Такое не помнили ивановские стар...жилы. Впрочем, они и вообще н...чего толком не помнили: когда ландышам цвесть а когда ночным ф...алкам когда пушиться одуванчикам и когда проклюн...тся первый гриб. Но может быть странное лето внесло сумятицу в их старые головы отбив память об известном порядке?

Сильные грозовые ливни (не)положенные в начале июня, – им время в августе когда убраны хлеба и поля бронзовеют щ…тиной стерни, –усугубили сумятицу в мироздании. И сирень зацвела вся разом в одну ночь вскипела и во дворе, и в аллеях, и в парке. А ведь положено так: сперва запенивается белая, голубая и розовая отечественная сирень, ее рослые кусты теснятся меж отдельным флигелем и конюшнями, образуют опушку Старого парка, через пять-шесть дней залиловеет низенькая персидская сирень с приторно-душистыми свешивающимися соцветиями, образующая живую изгородь меж двором и фруктовым садом; а через неделю забросит в окна господского дома отягощенные кистями ветви венгерская сирень с самыми красивыми блекло-фиолетовыми цветами. А тут сирени распустились разом, после сильной ночной грозы, переполошившей обитателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. И даже куст никогда не цветшей махровой сирени возле павильона зажег маленький багряный факел одной-единственной кисти.(22 балла)
Всего: 50 баллов.
Русская литература
І. Связный анализ текста. Анализ лирического стихотворения.
В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное …


Час от часу жар сильней,

Тень ушла к немым дубровам,

И с белеющих полей

Веет запахом медовым.


Чудный день! Пройдут века –

Так же будут в вечном строе

Течь и искриться река

И поля дышать на зное.

(Ф. Тютчев)

(12 баллов)


ІІ. Задания историко – и теоретико-литературного характера.
1. Назовите авторов и произведения, среди которых встречаем Башмачкина, Свидригайлова, Пьера Безухова, доктора Вернера, Грушницкого, Азамата, Чичикова, Дмитрия Ларина, Ленского, Стиву Облонского.

(5 баллов)
2. В каких произведениях встречаются следующие географические реалии: Аустерлиц, Петербург, Тамань, Отрадное, Лысые горы?
(5 баллов)
3. Укажите автора следующих строк:

Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни.

Люблю отчизну я, но странною любовью …

На холмах Грузии лежит ночная мгла.

Не хочу учиться, а хочу жениться.

Но я другому отдана и буду век ему верна.(5 баллов)
4. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим:

а) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм;

б) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм;

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм;

г) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм.

Назовите примеры произведений, относящихся к каждому из данных направлений.(5 баллов)
5. Письменное высказывание.

Почему именно имя Анны Карениной писатель выносит в название романа?(10 баллов)
ІІІ. Вопросы культурологического характера.

1. Назовите имя известного русского художника – нашего современника, который создал множество иллюстраций к произведениям Ф.М. Достоевского.

2. Назовите 3 места, где находятся литературные музеи в Украине, связанные с именами русских писателей.

3. Назовите 3 украинских города, с которыми связаны жизнь и творчество русских писателей XIX. Назовите их имена.

4. Назовите города Украины, где есть памятники русским писателям или героям их произведений.

(8 баллов)
Всего: 50 баллов.

11 класс

Русский язык
І. В приведённых ниже предложениях найдите речевые ошибки и стилистические недочёты. Исправьте предложения. Объясните свой ответ.

1. Строители приступили к строительству нового жилого дома.

2. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад» сыграла огромное значение в дальнейшем развитии драматургии.

3. Он вытер лицо сомнительной чистоты платком.(6 баллов)
ІІ. Найдите в предложениях подлежащее и сказуемое. Согласуйте сказуемое с подлежащим, допишите недостающие буквы. Свой ответ аргументируйте.

1. Три книги лежал… на столе.

2. Двадцать один студент сдавал… экзамен.

3. Прошл… десять лет.

4. Несколько человек шл… по улице.

5. Много людей пришл… на концерт.(5 баллов)
ІІІ. Прочитайте фрагмент рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре».

Выполните следующие задания:

расставьте недостающие знаки препинания в предложениях первого абзаца (5 б.);

вставьте пропущенные буквы (5 б.);

запишите фразеологизмы, возникшие на основе этого произведения (2 б.);

сделайте синтаксический анализ выделенного предложения (5 б.);

сделайте стилистический анализ текста.


Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов учитель греческого языка мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был зам...чателен тем что всегда даже в очень хорошую погоду выходил в калошах и с зонтиком и непр..менно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку уши закладывал ватой и когда садился на извозчика то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непр...одолимое стремление окружить себя оболочкой создать себе, так сказать футляр, который уед...нил бы его защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего н…когда (не) было; и древние языки, которые он препод…вал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: – Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только ц...ркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. В разрешени(и,е) же и позволении(и,е) скрывался для него всегда элемент сомнительный, что (то) недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали дра(мм, м)атический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

– Оно, конечно, так (то) так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.(22 балла)
Всего: 50 баллов.
Русская литература
І. Связный анализ текста. Анализ лирического стихотворения.
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.


В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.


Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

(И. Бунин)(12 баллов)
ІІ. Задания историко – и теоретико-литературного характера.
1. Переплетение жанров приводит к тому, что в художественной литературе можно встретить, в частности, «Поэму в прозе», «Роман в стихах», «Пьесу-сказку». Приведите 3 примера таких произведений и обоснуйте жанровое своеобразие одного из них.

(5 баллов)

2. Современники В. Маяковского вспоминают, что радости и невзгоды любви поэт переживал гиперболично. Назовите несколько произведений В. Маяковского разных жанров на эту тему и обоснуйте этот тезис на примере одного из них.(5 баллов)
3. Существуют метафорические определения «золотой век», «серебряный век». Объясните смысл этих определений и назовите представителей «серебряного века» русской поэзии.

(5 баллов)
4. Назовите 5 авторов и произведений, давших жизнь крылатым выражениям. Приведите примеры этих афоризмов.

(5 баллов)
5. Письменное высказывание (по выбору).

Почему А. Ахматова называла А. Блока «трагическим тенором эпохи»?

Как решается проблема выбора и личной ответственности в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?

(10 баллов)

ІІІ. Вопросы культурологического характера.
1. Назовите имена художников, которые написали портреты А. С. Пушкина.

2. Назовите имена 3-х представителей авторской песни и их произведения.

3. Кто является режиссером популярного фильма «Ирония судьбы, или с легким паром»? Назовите авторов, на чьи слова написаны песни, прозвучавшие в этом фильме?

4. Последней работой этого режиссера и сценариста был кинофильм «Лев Толстой». Он же снимал и кинофильм «Молодая гвардия». Назовите фамилию режиссера и 3-х молодых актеров, которые прославились после выхода «Молодой гвардии».(8 баллов)
Всего: 50 баллов.

СКЛАД ЖУРІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2012-2013 Н.Р.

Голова журі Іванова Ірина Борисівна, завідувач секції зарубіжної літератури Інституту філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент;

Заступник голови журі Мілованова Вікторія Василівна, викладач кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат філологічних наук, доцент;

Секретар журі Бутенко Валерія Анатоліївна, методист російської мови та літератури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Члени журі:
1. Богданович – учитель російської мови і світової літератури

Тетяна Федорівна вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Суми, старший учитель.

2. Борисовська – учитель світової літератури першої категорії

Алла Степанівна Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми.

3. Гунбіна – учитель російської мови і світової літератури

Світлана Іванівна першої категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми

4. Коник – учитель російської мови і світової літератури

Лідія Миколаївна вищої категорії Жовтневої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради.

5. Котенко – учитель російської мови і світової літератури

Лариса Вікторівна вищої категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми

6. Котенко – учитель російської мови і світової літератури

Людмила Петрівна вищої категорії Сумської гімназії № 1 м. Суми, учитель-методист.

7. Петрюченко – учитель російської мови і світової літератури

Наталія Миколаївна вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м. Суми.

8. Собаєва – учитель російської мови і світової літератури

Маргарита Петрівна вищої категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми, старший учитель.

9. Стоян – учитель російської мови і світової літератури

Оксана Володимирівна вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми.

10. Черняк – учитель російської мови і світової літератури

Інна Георгіївна першої категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 м. Суми.


Експерт-консультант Статівка Валентина Іванівна, завідувач кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор.ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ЖУРІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 2012-2013 Н.Р.
9 КЛАС


з/п


Прізвище, ім’я

по батьковіЧисло, місяць, рік народження

Назва закладу освіти

Кіль-кість

балів


Міс-

це


1

2

3

4

5

6

1

Іншина

Інна Валеріївна13 серпня

1998 р.


Добрянський навчально-виховний комплекс Великописарівської районної ради Сумської області

42,5

8

2

Науменко

Анна Ярославівна12 листопада

1998 р.


Слоутський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Волошка» Глухівської районної ради Сумської області

18

15

3

Завадко

Альона Олексіївна19 липня

1997 р.


Тулущанський навчально-виховний комплекс «загально-освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області

46,5

4

4

Манжула

Богдана Павлівна16 грудня

1997 р.


Краснопільська гімназія

Краснопільської районної ради Сумської області37,5

10

5

Рожкова

Марина Сергіївна31 жовтня

1997 р.


Ряснянський навчально-виховний комплекс Краснопільської районної ради Сумської області

53,5

ІІІ

6

Зражва

Алла Борисівна03 лютого

1998 р.


Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради

Сумської області46,5

4

7

Оболоник

Анна Олександрівна03 серпня

1998 р.


Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради Сумської області


61,5

ІІІ

8

Петрина

Світлана Ігорівна24 жовтня

1997 р.


Пристайлівський навчально-виховний комплекс: загально-освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради Сумської області


37

11

1

2

3

4

5

6

9

Музика

Анжела Ігорівна13 вересня

1998 р.


Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області

35,5

12

10

Литвинов

Денис Євгенович27 травня

1998 р.


Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня (гімназія) - дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) Путивльської районної ради Сумської області

51

ІІІ

11

Запорожченко

Олена Олександрівна30 травня

1998 р.


Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області

66

ІІІ

12

Кириєнко Тетяна Анатоліївна

28 червня

1997 р.


Середино-Будська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної ради

55,5

ІІІ

13

Коваленко

Інна Віталіївна04 листопада

1997 р.


Червоненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради

Сумської області23,5

14

14

Хоменко

Владислава Олегівна28 травня

1998 р.


Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької районної ради Сумської області

32,5

13

15

Власко

Владислав Сергійович04 серпня

1997 р.


Воронізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені П.О.Куліша Шосткинської районної ради Сумської області44

7

16

Жученко

Вікторія Валеріївна24 жовтня

1997 р.


Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка

м. Суми Сумської області70

ІІ

17

Горбульова

Анастасія Дмитрівна13 січня

1998 р.


Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми

Сумської області


57,5

ІІІ

18

Юсупова Азіза Фарходівна

14 березня

1998 р.


Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міської ради

Сумської області62

ІІІ

19

Юдіна

Анна Сергіївна22 квітня

1998 р.


Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області


75

І

1

2

3

4

5

6

20

Коваленко

Ольга Олександрівна11 січня

1998 р.


Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Конотопської міської ради Сумської обл.

70

ІІ

21

Беспала

Олександра Геннадіївна19 березня

1998 р.


Конотопська гімназія

Конотопської міської ради Сумської області66,5

ІІІ

22

Іхненко

Яна Юріївна16 жовтня

1997 р.


Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Охтирської міської ради Сумської області

46

6

23

Зінченко

Тетяна Олександрівна25 січня

1998 р.


Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

№ 8 Роменської міської ради Сумської області39

9

24

Мороз

Олена Дмитрівна03 квітня

1998 р.


Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради

Сумської області69

ІІ

Голова журі: Іванова Ірина Борисівна Члени журі:

Статівка Валентина Іванівна

Мілованова Вікторія Василівна

Богданович Тетяна Федорівна

Борисовська Алла Степанівна

Гунбіна Світлана Іванівна

Секретар журі:Бутенко Валерія Анатоліївна Коник Лідія Миколаївна

Котенко Лариса Вікторівна

Котенко Людмила Петрівна

Петрюченко Наталія Миколаївна

Собаєва Маргарита Петрівна

Стоян Оксана Володимирівна

Черняк Інна Георгіївна

Підписи наявні в оригіналі

10 КЛАС


з/п


Прізвище, ім’я

по батьковіЧисло, місяць, рік народження

Назва закладу освіти

Кіль-кість

балів


Міс-

це


1

2

3

4

5

6

1

Коплик

Ірина Олександрівна11 лютого

1997 р.


Жовтнева спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

72

ІІ

2

Зубко

Вікторія Миколаївна25 квітня

1997 р.


Білопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Білопільської районної ради

Сумської області68,5

ІІ

3

Захарченко

Дарія Олександрівна16 червня

1997 р.


Жовтнева спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

65

ІІІ

4

Кучеренко

Ярослава Юріївна19 липня

1997 р.


Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Буринської міської ради Сумської області

42

13

5

Григор’єва

Валерія Олександрівна11 липня

1997 р.


Великописарівська спеціалізо-вана школа І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської районної ради Сумської області49,5

7

6

Прокопенко

Олександра Володимирівна03 грудня

1996 р.


Шевченківський навчально-виховний комплекс: загально-освітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Суничка» Глухівської районної ради Сумської області

35

16

7

Пінчук

Катерина Олександрівна06 лютого

1997 р.


Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької районної ради

Сумської області52

4

8

Зимогляд

Аліна Володимирівна09 серпня

1997 р.


Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лебединської районної ради Сумської області

43

12

9

Борисенко

Діана Анатоліївна08 листопада

1996 р.


Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області

50,5

6

10

Мішура

Вікторія Вячеславівна14 березня

1998 р.


Коровинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради Сумської області

35

16

1

2

3

4

5

6

11

Юдіна

Юлія Олександрівна22 грудня

1996 р.


Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована школа І ступеня – гімназія – дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) Путивльської районної ради Сумської області

49

8

12

Боровик

Анна Євгенівна24 червня

1997 р.


Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – гімназія – дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) Путивльської районної ради Сумської області

41

14

13

Мусійовська

Оксана Миколаївна04 лютого

1997 р.


Коржівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області

36

15

14

Ребенко Аліна Сергіївна

12 червня

1997 р.


Середино-Будська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної ради Сумської області57

ІІІ

15

Лосмінська

Еліна Олександрівна19 березня

1997 р.


Червоненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області

45

11

16

Рагуліна

Юлія Михайлівна26 січня

1997 р.


Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Тростянецької районної ради

Сумської області51

5

17

Бабченко

Іван Євгенович09 листопада

1996 р.


Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області

62

ІІІ

18

Миргородська

Вікторія Сергіївна23 березня

1996 р.


Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Суми

Сумської області70

ІІ

19

Ярмак

Марія Павлівна21 серпня

1997 р.


Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Суми

Сумської області46

9

20

Єгорова

Анастасія Геннадіївна12 жовтня

1996 р.Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка м. Суми Сумської області


46

9

1

2

3

4

5

6

21

Яненко

Євгеній Сергійович11 грудня

1996 р.


Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області

62,5

ІІІ

22

Прощенко

Аліна Іванівна31 січня

1996 р.


Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області

58

ІІІ

23

Могиліна

Юлія Вікторівна24 червня

1997 р.


Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області

61

ІІІ

24

Ковтун

Валерія Валеріївна01 травня

1997 р.


Роменська спеціалізована загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області75

І

25

Шкіль

Ельвіна Сергіївна18 лютого

1997 р.


Роменська спеціалізована загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської міської ради Сумської області57,5

ІІІ

26

Островська

Каріна Костянтинівна04 червня

1997 р.


Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області

65,5

ІІІ

27

Мещерякова

Катерина Миколаївна20 липня

1997 р.


Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської міської ради Сумської області

61

ІІІ

Голова журі: Іванова Ірина Борисівна Члени журі:

Статівка Валентина Іванівна

Мілованова Вікторія Василівна

Богданович Тетяна Федорівна

Борисовська Алла Степанівна

Гунбіна Світлана Іванівна

Секретар журі:Бутенко Валерія Анатоліївна Коник Лідія Миколаївна

Котенко Лариса Вікторівна

Котенко Людмила Петрівна

Петрюченко Наталія Миколаївна

Собаєва Маргарита Петрівна

Стоян Оксана Володимирівна

Черняк Інна Георгіївна


Підписи наявні в оригіналі
следующая страница >>