Iii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур: 11 клас - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Іі етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 3 733.95kb.
Ііі етап 8 клас Теоретичний тур 1 211kb.
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2012/2013... 1 30.7kb.
Iii етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед учнів шкіл... 1 26.01kb.
Іі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій... 1 20.6kb.
Результати проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 65.76kb.
Відомість результатів III єтапу Всеукраінськой олімпіади з біології 4 808.27kb.
Наказ гуон ода від 24. 01. 2012 р 1 111.68kb.
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 1 324.45kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 1 56.81kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії... 1 76.89kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Iii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур: 11 клас - страница №1/1

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 2012

Теоретичний тур: 11 клас

Тест А. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. Бажаємо успіху!

А1. Який шар стовбура старого дерева найшвидше росте у товщину?а/заболонь
б/ кора
в/ флоема
г/ серцевина

А2. Який з наступних процесів обумовлює ґутацію?а/ кореневий тиск
б/ транспірація
в/ фотосинтез
г/ осмос

А3. Бульбочкові бактерії, які співіснують із кореневою системою бобових рослин:а/ беруть участь у фотосинтезі
б/ забезпечують рослину водою
в/забезпечують рослину фосфором г/забезпечують рослину нітрогеном

А4. Голкоподібна форма листків та розвинута стрижнева коренева система у сосни є пристосуванням до:
а/ запилення вітром;

б/ існування в умовах нестачі вологи;

в/ існування в умовах недостатнього освітлення;

г/ існування на засолених ґрунтах.А5. Організм, який не має черепашки, джгутиків, клітинного рота, порошиці, пелікули – це:

а/ амеба протей;

б/ евглена зелена

в/ інфузорія-туфелька;

г/ трипаносома.А6. Дослідниками було виявлено, що час контакту після повернення з «розвідки» мурашки-фуражира із особинами у мурашнику залежить від відстані до їжі. Причому, із збільшенням відстані цей час спочатку зростає, потім різко зменшується, потім знову зростає. Така залежність може бути поясненою тим, що:

а/ мурашка-фуражир передає інформацію про кількість кроків, які необхідно зробити, щоб дійти до їжі

б/ мурашка-фуражир нездатна адекватно передати інформацію про відстань до їжі

в/ мурашка-фуражир передає інформацію про певні точки на маршруті та відстань від них до їжі;

г/ мурашки нездатні до вироблення умовних рефлексів
А7.Куди потрапляє вода із глотки ланцетника?

а/ рухається в наступний відділ травної системи і врешті виводиться назовні через анальний отвір

б/ рухається в наступний відділ травної системи і врешті виводиться назовні через клоаку

в/ виводиться назовні через зяброві щілини

г/ виводиться через зяброві щілини в атріальну порожнину, звідки виводиться назовні через атріопор

А8.Яке з тверджень вірне?

а/ більша частина води, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

б/ половина води, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

в/ половина глюкози, що фільтрується в капсулі Боумена, реабсорбується

г/ жоден з іонів, які фільтруються в капсулі Боумена, не поглинаються

А9.Яке з наступних тверджень найкращим чином пояснює основний механізм, за допомогою якого виникає різноманітність лімфоцитів?

а/ різноманітність пояснюється перебудовами ДНК, що кодує різні області молекули антитіла під час розвитку В-лімфоцитів

б/ під час розвитку В-лімфоцитів відбувається сплайсинг інтронів різних мРНК, що кодують антитіла

в/ під час розвитку В-лімфоцитів транскрибується мРНК для всіх 1015 типів антитіл, однак, тільки один тип мРНК транслюється

Г. під час розвитку В-лімфоцитів транслюється мРНК для всіх 1015 типів антитіл, проте лише один тип антитіл не руйнується специфічними протеазами.

А10.Антидіуретичний гормон потрапляє до крові з:


б/гіпофізу
в/ печінки
а/ гіпоталамусу
г/ тонкої кишки

А11.Са2+ відіграє важливу роль в скороченні скелетних м'язів, тому що він:

а/ активує АТФ-азу міозину, зв'язуючись з нею

б/ зв'язується з тропоніном для припинення постійного інгібування взаємодії актину та міозину

в/ перешкоджає утворенню зв'язків між актином та міозином

г/ відокремлює головку міозину від актинових філаментів

А12.Багатошарова епітеліальна тканина присутня у:


а/ внутрішньому шарі шлунку
б/ внутрішньому шарі фаллопієвих труб
в/ внутрішньому шарі щоки
г/ кірковій речовині яєчника

А13. Центром просторової пам’яті у ссавців та людини є:

а/ посмуговане тіло

б/ прозора перетинка

в/ черв’як мозочка

г/ гіпокампА14. Які з наступних тверджень щодо руху війок і джгутиків у еукаріот є вірним?

а/ механізм руху ідентичний такому у прокаріот

б/ рух є результатом обертання

в/ рух забезпечується ковзанням однієї пари мікротрубочок уздовж сусідньої пари

г/ рух забезпечується дією протонного градієнту

А15.За рахунок яких органел клітини відбувається цитокінез?


а/ центріолі

б/ мікротрубочки

в/ мікрофіламенти

г/ Z дискиА16. Під час мейозу, пара гомологічних хромосом укладається уздовж їх довжини. Найбільш правдоподібне пояснення структури каріотипу, що показана, є те, що:

а/ частини негомологічних хромосом були транслоковані

б/ в одній з двох гомологічних хромосом відбулася делеція

в/ в одній з двох негомологічних хромосом відбулася інверсія

г/ гомологічні хромосоми підверглися дуплікації генів

А17.Яка з наступних послідовностей демонструє мутацію за типом транзиції у вихідній послідовності ДНК 5'CGA TCG GCT 3'?

а/

5'CGA CCG GCT 3'

б/

5'CGA TGG CT 3'

в/

5'CGA TCG CCT 3'

г/

5'CGA TCG GCA 3'

А18.На малюнку вище показано взаємозв'язок між щільністю населення в даному поколінні (N) і щільністю населення в наступному поколінні (N+1). Пунктирна лінія має нахил, рівний 1. Який з наступних етапів динаміки популяції відображає рівноважну щільність цього населення?

а/ I; б/ ІІ; в/ ІІІ; г/ IV.А19.В який геологічний період, швидше за все, відбувся вихід судинних рослин на поверхню суші?

а/ Юрський

б/ Кембрійський

в/ Сілурський

г/ ПермськийА20.На малюнку вище зображено каріотип кенгурового щура. Враховуючи це, створення якої кількості кінетохорів очікується під час нормального перебігу анафази лімфоциту кенгурового щура?

а/ 12

б/ 18


в/ 24

г/ 36Тест Б Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п'яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п'яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.Бажаємо успіху!

Б1. Виберіть правильне твердження щодо рослин:
а/ C4 шлях фіксації CO2 був відкритий Хатчем та Слеком
б/ CO2 має важливе значення для фотосинтезу
в/ додавання карбонату натрію у воду уповільнює швидкість фотосинтезу пшениці
г/ флоема є основним шляхом для переміщення розчинених речовин

д/ найважливішу роль у процесі фотосинтезу відіграє зелена частина спектру сонячного світлаБ2. Які види рослин з наведених нижче відносяться до родини Злакових?

а/ фінікова пальма

б/ коріандр посівний

в/ тимофіївка лучна

г/ проcо посівне

д/ томат


Б3. Поява у рослин механічної та провідної тканин пов’язана із:

а/ фотосинтезом

б/ здатністю до статевого розмноження

в/ здатністю до вегетативного розмноження

г/ виходом рослин на суходіл

д/ здатністю рослин до необмеженого росту


Б4. Алкалоїдами опійного маку є:а/ кодеїн
б/ діетиламід d-лізергінової кислоти

в/ морфін


г/ шафран

д/ папаверинБ5. Трав’янистою рослиною є:

а/ малина

б/ банан


в/ жито

г/ бамбук

д/ бук


Б6. Які з перерахованих нижче рослин знаходяться під загрозою зникнення на території України?

а/ люцерна приморська

б/ береза дніпровська

в/ осока біла

г/ бiлоцвiт лiтнiй

д/ тис ягідний


Б7. Які з перерахованих нижче хвороб викликаються тваринами:

а/ ентеробіоз

б/ кліщовий енцефаліт


в/ дракункульоз

г/ сказ


д/ малярія

Б8. Які з наступних тверджень про циркадні ритми є правильними?

а/ проявляються лише під час поділу клітини

б/ зустрічаються тільки у ссавців

в/ не виявлені в організмі людини

г/ ініціюються ендогенно епіфізом головного мозку

д/ мають періодичність близько 24 годин


Б9. Двостулковим молюском є:

а/ гребінець

б/ мідія


в/ морське блюдечко

г/ перлівниця

д/ виноградний слимак


Б10. З наведених ознак для інфузорії-туфельки є характерними:

а/ наявність одного ядра

б/ наявність двох ядер

в/ наявність однієї скоротливої вакуолі

г/ наявність двох скоротливих вакуолей

д/ наявність джгутиківБ11. Властивість нирок пустельних гризунів формувати висококонцентровану сечу пов'язана з:

а/ високою швидкістю клубочкової фільтрації

б/ виробництвом дуже солоного ультрафільтрату у клубочках нефрону

в/ непроникністю проксимальних звивистих канальців для води

г/ максимальною реабсорбцією води у довгих петлях Генле

д/ непроникністю дистальних звивистих канальців для водиБ12. Метаморфоз властивий деяким представникам:

а/ нематод

б/ амфібій

в/ рептилій

г/ птахів

д/ ссавців


Б13. До комах з повним перетворенням належать:

а/ мурахи

б/ клопи


в/ сарана

г/ терміти

д/ жуки


Б14. Які з перерахованих нижче властивостей НЕ ПРИТАМАННІ птахам?

а/ чотирикамерне серце

б/ цівка


в/ ліва дуга аорти

г/ потові залози

д/ клоака


Б15. Які кістки входять до складу поясу нижньої кінцівки людини?

а/ клубова кістка

б/ малогомілкова

в/ куприкова

г/ сіднична

д/ лобкова


Б16. До верхніх дихальних шляхів людини відносяться:

а/ трахея

б/ гортань

в/ носоглотка

г/ носова порожнина

д/ головний бронх


Б17. Вуглекислий газ транспортується кров’ю у вигляді:

а/ карбгемоглобіну

б/ карбоксігемоглобіну

в/ метгемоглобіну

г/ оксигемоглобіну

д/ гідрокарбонатів плазми


Б18. Повертання твариною голови до джерела несподіваного звуку:

а/ забезпечується виключно спинним мозком

б/ є прикладом орієнтовного рефлексу

в/ є прикладом умовного рефлексу

г/ є проявом такої властивості вищої нервової діяльності як пам’ять

д/ зникає по мірі звикання до даного стимулу.Б19. При пошкодженні яких з перелічених структур організму людини не виникне кровотечі?

а/ кришталик

б/ рогівка

в/ барабанна перетинка

г/ емаль зубу

д/ хрящова тканина


Б20. При тривалих фізичних тренуваннях людини спостерігаються такі ефекти:

а/ збільшення розмірів серця

б/ збільшення числа капілярів у м’язах

в/ зменшення числа мітохондрій у клітинах

г/ зростання частоти пульсу в стані спокою

д/ збільшення дихального об’єму


Б21. Які з перелічених судин людини несуть виключно венозну кров?

а/ загальна сонна артерія

б/ легеневий стовбур

в/ стегнова вена

г/ пупкова вена

д/ пупкова артеріяБ22. Які з перелічених органів травної системи НЕ СЕКРЕТУЮТЬ протеази?

а/ слинні залози

б/ шлунок

в/ підшлункова залоза

г/ тонка кишка

д/ товста кишка


Б23. В експерименті в клітині було зруйновано ендоплазматичний ретикулум. Які функції клітини при цьому постраждають?

а/ детоксикація ліків за допомогою оксидаз

б/ синтез білків, що виділяються з клітини

в/ N-пов'язане глікозилювання новостворених поліпептидів

г/ знешкодження пероксиду водню

д/ гідролітична діяльність, здійснювана кислими гідролазамиБ24. Подвійну спіраль ДНК стабілізують такі взаємодії:

а/ ковалентні

б/ водневі

в/ дисульфідні

г/ йонні


д/ координаційні

Б25. На яких стадіях клітинного циклу може відбуватися біосинтез білку:

а/ G0

б/ G1

в/ G2

г/ S


д/ М

Б26. Збудник чуми:

а/ є багатоклітинним організмом

б/ одноклітинним організмом

в/ належить до прокаріотів

г/ має у своїх клітинах рибосоми

д/ має у своїх клітинах мітохондрії


Б27. Рослини, що мають С4 метаболізм, широко поширені у всіх з наступних регіонах, за винятком:

а/ тайги

б/ теплих пустель

в/ тропічних лугів

г/ тропічних сільськогосподарських районів

д/ пустель з обмеженою кількістю мікроелементів


Б28. Діяльність яких з наступних типів ферментів зазвичай піддається гальмуванню шляхом прямого зворотного зв'язку з внутрішньоклітинною концентрацією метаболіту?

а/ ферменти, що каталізують останній крок катаболічних шляхів

б/ ферменти, що каталізують останній крок біосинтезу

в/ ферменти, що каталізують перший крок біосинтезу

г/ ферменти, що локалізовані в позаклітинному матриксі

д/ ферменти, що локалізовані в лізосомах

Б29. На малюнку вище показано розподіл 10 видів рослин, які ростуть вздовж екологічного градієнту, що плавно змінюється, наприклад, глибини залягання грунтових вод в долині річки. Всі інші фактори навколишнього середовища схожі. Цей графік показує, що

а/ видова різноманітність збільшується уздовж градієнту від А до Е

б/ видова різноманітність не змінюється уздовж градієнту від А до Е

в/ дискретні спільноти утворюються в місцях D і E

г/ дискретні спільноти утворюються в місцях A, C, та D

д/ дискретні спільноти не утворюються уздовж градієнтуБ30. Які з наступних тверджень були запропоновані Чарльзом Дарвіном:

а/ природний відбір видаляє організми, які погано пристосовані до навколишнього середовища

б/ особини в популяції конкурують одна з одною за обмежені ресурси

в/ генні мутації є джерелом змін для еволюції

г/ організми мають тенденцію давати більше потомства, ніж може вижити

д/ особинам одного виду притаманна мінливість за формою та функціямиБ31. Птахи виду Х влітку збирають та ховають велику кількість насіння, а потім знаходить схованки в зимовий період. У порівнянні з птахами інших видів, які не зберігають насіння, вид X очікувано буде мати пропорційно більші частини мозку, ОКРІМ:

а/ мозочка

б/ гіпокампу

в/ потиличних часток

г/ гіпоталамуса

д/ довгастого мозку


Б32. Які з нижче перерахованих тверджень щодо клатрину є істинними?

А. Тример клатрину має форму трискеліону

Б. Клатрин не приймає участі у біосинтезі білка

В. Бере участь в ендоцитозі

Г. Входить до складу ядерної мембрани клітини

Д. Відсутній у клітинах нервової тканини
Б33. На схемі вище показані три основних типи кривих виживаності. Важливою є тільки форма кривої. Які з тверджень НЕ Є ІСТИННИМИ?

а/ ІІ тип кривої ілюструє майже постійну смертність

б/ риба, яка відкладає величезну кількість яєць, підпадає під криву III типу

в/ низьку смертність на початку, що швидко збільшується в літньому віці, ілюструє крива I типу

г/ в даний час популяції людини в Сполучених Штатах та Європі в цілому ілюстровані кривою ІІ типу

д/ висока смертність неповнолітніх та висока виживаність дорослих ілюстровані кривою І типу.
34. Ген фосфоглюкомутази (PGM) Каліфорнійської популяції біловенцевого горобця Наттолла (Zonotrichia leucophrys nuttalli) має 2 алелі: Pgm-А і Pgm-B з алельними частотами 0,8 і 0,2 відповідно. Які ймовірності того, що дві гетерозиготні особини паруватимуться, враховуючи, що Pgm знаходиться в рівновазі Харді-Вайнберга, НЕ Є ВІРНИМИ?

а/ 0.01

б/ 0,10


в/ 0,16

г/ 0,32


д/ 0.60

Б35. Які з тверджень щодо гліколізу є вірними?

а/ в аеробних умовах веде до створення пірувату

б/ на першому етапі гліколізу витрачається 2 моль АТФ на 1 моль глюкози

в/ фосфоенолпіруват не є метаболітом гліколізу

г/ в клітинах еукаріот гліколіз відбувається у мітохондріях

д/ в анаеробних умовах НАД∙H використовується для відновлення пірувату до лактатуБ36. Білками проміжних філаментів еукаріот є:

а/ кератин

б/ α-інтегрин

в/ десмін

г/ віментін

д/ нестін


Б37. Ферментні комплекси, що каталізують реакції переходу від гліколізу до циклу лимонної кислоти (циклу Кребса), це:

а/ піруватдегідрогенази

б/ рибулозо-біфосфат-карбоксілази

в/ фосфофруктокінази

г/ F1АТФази

д/ альдолази


Б38. Гормони взаємодіють з клітинами-мішенями за такими механізмами:

а/ проникають у цитозоль крізь трансмембранні канали і транспортуються в ядро

б/ взаємодіють із специфічними рецепторами на мембрані, що призводить до активації систем трансдукції сигналу

в/ взаємодіють із специфічними АТФазами, які за рахунок енергії розщеплення макроергічних зв’язків сприяють проникненню гормону в клітину

г/ вбудовуються в бішар плазматичної мембрани, взаємодіючи з гідрофобними компонентами ліпідів, і впливають на транспорт іонів у клітину

д/ зв’язуються з цитоплазматичними рецепторами з наступним проникненням гормон-рецепторного комплексу до ядра і зміною транскрипційної активності хроматину.Б39. Які функції виконує ядерце:

а/ імпортує цитоплазматичні білку

б/ регулює ядерні пори

в/ є місцем збирання субодиниць рибосом

г/ запасає неактивну ДНК

д/ синтезує ядерний білок


Б40. Гетеротрофний спосіб живлення притаманний:

а/ вільноживучим плоским червам

б/ паразитичним плоским червам

в/ зародку вищих рослин

г/ усім деревним рослинамд/ усім прокаріотичним організмам