Ііі етап 8 клас Теоретичний тур - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Ііі етап 8 клас Теоретичний тур - страница №1/1

Всеукраїнська учнівська олімпіада

з біології 2008-2009 н.р., ІІІ етап
8 клас

Теоретичний тур

 1. Видалення непотрібних організму речовин у тварин здійснюється через видільну систему. А що і як виділяють рослини? 10 балів

 2. Ракоподібні багато разів намагались опанувати суходіл, але ці спроби були невдалими. Що дало змогу павукоподібним і комахам опанувати його? 8 балів

Практичний тур

 1. За гербарним зразком визначити систематичну належність рослини. Дати повний морфологічний опис листків. Які органи розмноження представлені на гербарному листку? Намалювати схему циклу розвитку цієї рослини та підписати.

10 балів

 1. Визначити систематичну належність тварин за додатком №2.

10 балів

 1. Назвіть зображені рослини, знайдіть для них місце в системі Plantae, вкажіть яке вони мають господарське значення.

10 балів

 1. За мікропрепаратами визначити об’єкт, замалювати та підписати його.

10 балів


9 клас

Теоретичний тур

 1. Серед спортсменів-бігунів розрізняють бігунів на короткі і на довгі дистанції –спринтерів і стайєрів. Чому, на вашу думку, спринтери, які показують блискучі результати на коротких дистанціях, не здатні так само успішно пробігати довгі дистанції і навпаки? Чим можна пояснити той факт, що успішні стайєри – це майже виключно худорляві люди? 10 балів

 2. Яким тваринам і для чого потрібна естивація (літня сплячка)?

6 балів

 1. Поясніть явище «цвітіння води». Яке систематичне положення організмів, що його спричинюють?

8 балів

Практичний тур

 1. Назвати рослини за виданими гербарними зразками. Вказати їх основні морфофізіологічні особливості та охарактеризувати тип відносин з іншими рослинами.

10 балів

 1. Виконати завдання за карткою №4.

10 балів

 1. Вказати типи листків та подати їх морфологічний опис.

8 балів

 1. Розгляньте запропонований спил стовбура дерева. Визначте вік дерева за річними кільцями. За характером наростання деревини у товщину визначте роки найбільш сприятливі для його росту (перше річне кільце утворилося у 1970 році). Що ви можете сказати про сезонні особливості діяльності камбію цього дерева?

8 балів

10 клас

Теоретичний тур

 1. Симбіотичні відносини існують між багатьма групами організмів. Зокрема, вступ у симбіоз з автотрофами характерний для деяких малорухомих водних тварин. Для таких симбіозів характерна різна ступінь взаємозалежності партнерів. Проаналізуйте у зв’язку з цим особливості симбіозу автотрофів з такими групами тварин: кишковопорожнинні, коралові поліпи, водні плоскі черви. (10 балів)

 2. У живій природі широко поширені протеази-ферменти, що розщеплюють білок. Відомі випадки, коли клітинам неодхідно захищатись від дії цих ферментів. Як вони це роблять? (10 балів)

 3. Чи може зараження водойми токсичними речовинами привести до зростання чисельності тих чи інших популяцій водяних організмів? (5 балів)


Практичний тур

 1. Визначити видову належність комах. (10 балів)

 2. Як називається новоутворення на листку тополі? Що є причиною, і хто є агентом цього новоутворення? (8 балів).

 3. Визначити за зимуючими бруньками вид рослин. (10 балів).

 4. За малюнками визначити тварин та заповнити таблицю.
п/п

Назва тварини

Найхарактерніші адаптації до середовища існування

Місце в ланцюгу живлення


11 клас

Теоретичний тур

 1. Партеногенез не рідкість у тваринному світі. Перехід до цієї форми розмноження неоднаразово відбувався у різних еволюційних лініях, проте всі існуючі види, які перейшли до портеногенезу філогенетично є молодими. Чим це можна пояснити? Що вам відомо про парадокс, який має назву «подвійна ціна статі»? (10 балів)

 2. Горизонтальний переніс генів властивий для прокаріот і тільки як виняток зустрічається у евкаріот Поясніть чому? (8 балів)

 3. Для життєдіяльності рослин потрібні певні мінеральні елементи. При цьому концентрація їх у рослині може бути більша, ніж у ґрунті. Поясніть значення основних мінеральних елементів та механізми поглинання їх рослинами. (8 балів).


Практичний тур

 1. За карткою-завданням провести лабораторне дослідження.

  1. Зніміть епідерміс з лусочки цибулі. Приготуйте мікропрепарат, капніть воду на клітини епідермісу.

  2. Розгляньте препарат.

  3. Замалюйте та підпишіть побачене.

  4. Зніміть покривне скельце з препарату, видаліть за допомогою фільтрувального паперу воду та нанесіть краплю 8%-го розчину NaCl. Накрийте препарат накривним скельцем і розгляньте у мікроскоп. Замалюйте явище, яке спостерігаєте, поясніть його причину.

  5. Помістіть знову препарат у воду і спостерігайте явище у мікроскоп. Зробіть малюнок побаченого явища та поясніть його причину.

  6. Підпишіть малюнки.

  7. Дайте відповідь на запитання: «Яке значення у життя рослин мають описані явища?» (10 балів)

 1. Назвіть зображені об’єкти, виберіть які з них можуть слугувати індикаторами довкілля. Поясніть відповідь. (10 балів)

 2. За мікропрепаратами визначити об’єкт, замалювати та підписати його. (10 балів).

 1. Назвати водні рослини, які показані на фотографії. Що можна сказати про особливості водоймища в якому вони ростуть? Назвіть пристосування рослин до свого середовища існування. До якої екологічної групи належать вказані рослини? (10 балів)

Всеукраїнська учнівська олімпіада

з біології 2008-2009 н.р., ІІІ етап
Тести 8-9 клас


 1. Визначте назву екологічної групи водоростей. Представниками якої обростають підводні предмети:

а) едафітон; г) аерофітон;

б) планктон; д) перифітон.

в) бентос;


 1. Вкажіть водорість, що поширена в Азовському та Чорному морях і зі слані якої видобувають агар-агар:

а) ламінарія; г) улотрикс;

б) синедра; д) саргасум.

в) філофлора;


 1. Вкажіть представників червоних водоростей:

а) пінулярія; г) синедра;

б) нітелла; д) ульва;

в) родименія; е) філофора.


 1. З’ясуйте, що формується зі спор вищих спорових рослин:

а) особини статевого покоління; г) спорангії;

б) статеві клітини; д) зародок.

в) особини не статевого покоління;


 1. Назвіть підземні видозмінені пагони папоротеподібних та хвощеподібних:

а) корені; г) кореневища;

б) ризоїди; д) додаткові корені .в) заростки; 1. З’ясуйте назву чоловічих статевих органів вищих спорових рослин:

а) ризоїди; г) антиридії;

б) спорангії; д) архегонії.

в) спори;


 1. Вкажіть вид, заросток якого розвивається до 15 років, живучи під землею, не має хлорофілу та живиться гетеротрофно:

а) орляк; г) хвощ польовий;

б) баранець звичайний; д) щитник чоловічий.

в) бріум сріблястий;


 1. Віднайдіть ознаки, які відрізняють бульбоцибулину від цибулини:

а) зближені листки; г) поживні речовини відкладаються у стебловій частині;

б) видозміна кореня; д) листки-луски сухі й не містять поживних речовин;

в) видозміна пагона; е) наявність додаткових коренів.


 1. Вкажіть добрива, що підвищують холодостійкість рослини:

а) амонійна селітра; в) хлорид калію;

б) азотобактерин; г) суперфосфат. 1. Вкажіть складові жилки листка:

а) механічні тканини; г) овальні клітини;

б) стовпчасті клітини; д) ситоподібні трубки.

в) судини;

в) латаття біле; 1. Вкажіть рослини, які можуть вегетативно розмножуватися листками.

а) сосна; г) сенполія;

б) конвалія; д) яблуня;

в) бегонія; е) дуб.


 1. Вкажіть рослини, у яких утворюються супліддя:

а) шовковиця; г) слива;

б) малина; д) ананас;

в) жито; е) нагідки.


 1. Назвіть рослини, у яких плід – ягода:

а) агрус; г) журавлина;

б) айва; д) горіх;

в) суниця; е) мигдаль.


 1. Вкажіть представника хвойних, із живиці якого отримують камфору:

а) сосна; г) модрина;

б) ялина; д) ялиця.

в) яловець;


 1. Вкажіть ознаки родини Цибулеві:

а) двостатеві квітки; г) у квітці є п’ять тичинок;

б) суцвіття – зонтик; д) однорічні трав’янисті рослини;

в) оцвітина з шести вільних чи е) плід – стручечок.

частково зрослих листочків; 1. Визначте рослини, які належать до родини Складноцвіті:

а) редис; г) полин гіркий;

б) деревій; д) череда;

в) блекота; е) лопух.


 1. Визначте назву грибного компонента лишайника:

а) грибниця; г) міцелій;

б) мікобіонт; д) мікориза.

в) фікобіонт;


 1. Назвіть хвороби, що спричиняються бактеріями:

а) сибірська виразка; г) дифтерія;

б) грип; д) рахіт;

в) холера; е) парша.


 1. Назвіть тварин, у яких відсутня порожнина тіла:

а) беззубка; г) мокриця;

б) медична п’явка; д) американський страус.

в) гідра;


 1. Назвіть первиннопорожнинних тварин:

а) кінська аскарида; г) гострик;

б) планарія; д) бурякова нематода;

в) перлівниця; е) річковий рак.


 1. Виберіть правильне визначення керівних копалин:

а) копалини, які використовуються як паливо для транспорту (наприклад, вугілля, нафта):

б)корисні копалини;

в) будь-які геологічні породи;

г)організми, залишки яких використовуються для визначення віку гірських порід;

д) гірські породи, які утворилися за участю живих організмів.


 1. З’ясуйте, для яких найпростіших характерна пелікула.

а) амеби протея;

б) евглени зеленої;

в) інфузорії-туфельки.


 1. Вкажіть, які організми належать до паразитичних одноклітинних.

а) форамініфери; г) амеби протеї;

б) радіолярії; д) лямблії;.

в) трипамозоми; е) малярійні плазмодії.


 1. Вкажіть яким способом малярійний плазмодій розмножується в еритроцитах людини:

а) статевим; в) статевим і нестатевим ;

б) нестатевим; д) правильної відповіді нема. 1. Визначте, як називаються органи рівноваги медуз:

а) цисти; г) ропалії; в) трихоцисти;

б) статоцисти; д) хроматофори. 1. Вкажіть, які з названих кишковопорожнинних поширені в Чорному та Азовському морях:

а) ціанея; г) червоний корал;

б) аурелія; д) коренерот.

в) прісноводна гідра;


 1. Вкажіть паразита, для якого людина виступає в ролі проміжного хазяїна:

а) печінковий сосун; г) ехінокок;

б) людська аскарида; д) котячий сисун.

в) бичачий ціп’як;


 1. З’ясуйте, які з названих органів та систем відсутні у війчастих червів та трематодів:

а) дихальна система; г) статева система;

б) органи чуття; д) задній відділ кишечника.

в) центральна нервова система;


 1. Назвіть тварину, у якої наявні параподії:

а) трубочник; г) тихоокеанський палоло;

б) нереїс; д) піскожил.

в) медична п’явка;


 1. Вкажіть, як називаються рецептори, що розміщені в скелетних м’язах, суглобах, сухожилках:

а) екстерорецептори; в) пропріорецептори.

б) інтерорецептори; 1. Вкажіть, який гормон секретизується прищитовидною залозою:

а) інсулін; г) глюкагон;

б) окситоцин; д) вазопресин;

в) паратгормон; е) тиронін.


 1. Оберіть структури, з яких складається проміжний мозок:

а) зорові горби; г) гіпоталамус;

б) черв’як; д) епіфіз.

в) чорна субстанція;


 1. Розташуйте елементи по порядку, починаючи від порожнини серця:

а) міокард; в) епікард;

б) перикард; д) ендокард. 1. Вкажіть, яку реакцію має слина людини:

а) кислу; г) слабколужну;

б) аурелія; д) лужну.

в) нейтральну;


 1. Розмістіть складові елементи нирки в напрямку слідування по них вторинної сечі:

а) протока; г) велика ниркова чашечка;

б) збірний канал; д) ниркова миска.

в) мала ниркова чашечка;


 1. Вкажіть, як називається процес сходження осі правого і осі лівого очей на предметі, що розглядається:

а) дивергенція; в) конвергенція;

б) акомодація; д) астигматизм. 1. Вкажіть, у якій ділянці головного мозку розміщений центр мовної артикуляції (центр Брока) у більшості людей:

а) лівій скроневій частці; г) лівій лобній частці;

б) правій потиличній частці; д) правій скроневій частці.

в) обох тім’яних частках; е) правій лобні частці.


 1. Вкажіть, як називаються тварини, які поїдають трупи тварин:

а) сапрофаги; в) капрофаги;

б) некрофаги; г) детритофаги. 1. Вкажіть, які види називаються вразливими:

а) ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;

б) ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливає на стан їхніх популяцій;

в) ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча в наслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування;

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.

г) ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.


 1. Вкажіть, які види занесені до Червоної книги України, належать до типу Членистоногі:

а) ейнезія гордієва; г) гага звичайна;

б) широкопалий річковий рак; д) махаон.

в) жовтопуз; е) жук-олень.


 1. Відшукайте, які з наведених рослин занесені до Червоної книги України:

а) сон-трава велика; г) півонія кримська;

б) тирлич; д)лілія лісова;

в) вудія альпійська; е) тюльпан двоквітковий.


 1. Які з вказаних інфекцій відносяться до:

А – антропонозних;

Б – зоонозно-антропонозних;

В – зоонозних.

а) чума; д)туберкульоз;

б) сап; е) сальмонельоз;

в) стовбняк; є) менінгіт;

г) червоний тиф; ж) холера;

з) дифтерія.Всеукраїнська учнівська олімпіада

з біології 2008-2009 н.р., ІІІ етап
Тести 10-11 клас

 1. Віднайдіть назву екологічної групи водоростей, представники якої живуть на скелях та корі дерев:

а) едафітон; г) аерофітон;

б) планктон; д)пери фітон.

в) бентос;


 1. Назвіть вид мохоподібних, який використовують як акваріумну рослину:

а) зозулин льон; г) бріум сріблястий;

б) дик ран мітлоподібний; д) політрих волосоносний.

в) фонтіналіс;


 1. Вкажіть вид плауноподібних, у якого заростки дводомні і розвиваються під оболонкою спори за рахунок поживних речовин декілька тижнів:

а) баранець звичайний;

б) плаун булавовидний; д) маршанція мінлива.

в) селагінела; г) щитник чоловічий;


 1. Вкажіть, що зі сказаного про деревину неправильне:

а) складається з провідної, основної та механічної тканини;

б) провідна тканина представлена судинами;

в) у ній наявні ситоподібні трубки;

г) частина судин втратила провідну функцію і виконує опорну;;

д)розташована назовні від камбію.


 1. Вкажіть частини насіннєвого зачатка:

а) насіннєва ніжка; г) інтегументи;

б) тичинкова нитка; д)гнізда пиляка;

в) нуцелус; е) зародковий мішок.


 1. З’ясуйте, з чого утворюється насінна шкіра насінини голонасінних:

а) із стінок зав’язі; г) з оболонок пилкового зерна;

б) із квітколожа; д) з лусок жіночої шишки.

в) із покривів насінного зачатка;


 1. Назвіть гриби, що викликають захворювання шкіри або слизових оболонок людини і тварини:

а) фітофтора; г) аспергіл;

б) ахоріон; д) трихофітон;

в) мукор; е) сідіум.


 1. Відшукайте тварини, у яких відсутня порожнина тіла:

а) свинячий ціп’як; г) червоний корал;

б) дощовий черв’як; д)ящірка прудка;

в) аскарида; е) наутілус.


 1. Вкажіть місце в організмі людини, де може паразитувати котячий сисун:

а) тонкий кишечник; г) пряма кишка;

б) печінка; д) легені. 1. Вкажіть можливий шлях зараження людини трихінелою:

а) погано просмажена риба;

б) погано просмажене м'ясо свині;

в) погано просмажене м’ясо рогатої худоби;

г) немиті овочі і фрукти;

д)укус комара.


 1. З’ясуйте, яке серце характерне для наутілусу:

а) однокамерне; в) трикамерне;

б) двокамерне; г) п’ятикамерне; 1. Назвіть відділ мозку, у якому розміщується вищий центр больової чутливості:

а) середній мозок; г) міст;

б) проміжний мозок; д)мозочок.

в) довгастий мозок;


 1. Визначте, який шар кори головного мозку є поверхневим:

а) поліморфний; в) пірамідний;

б) зовнішній зернистий; г) молекулярний; 1. З’ясуйте, яку функцію в організмі виконує прогестерон:

а) відповідає за формування вторинних статевих ознак;

б) визначає стать під час формування дитини;

в) готує матку до імплантації заплідненої яйцеклітини;

г) відповідає за розвиток молочних залоз;

д) відповідає за статеве дозрівання.


 1. Вкажіть роль сосочкових м’язів у діяльності серця:

а) протидіють спаданню стінок серця;

б) утримують краї клапанів при скороченні міокарда;

в) забезпечують автономію серцевого м’яза;

г) протидіють надмірному розтягнення міокарда. 1. Зазначте, які складові крові потрапляють у капсулу Шумлянського-Броумена після фільтрації:

а) вода; е) глобуліни;

б) сечовина; є) йони металів;

в) еретроцити; ж) амінокислоти;

г) тромбоцити; з) глюкоза.

д) альбуміни;


 1. Вкажіть, який гормон є ініціатором пологів:

а) інсулін; г) лактотропний;

б) окситоцин; д) гонадотропний;

в) вазопресин;


 1. Вкажіть, у якій ділянці кори головного мозку розміщення центр аналізу звукової мови (центр Верніке) у більшості людей:

а) лівій скроневій частці; г) правій скроневій частці;

б) правій потиличній частці; д) лівій потиличній частці:

в) лівій лобній частці: е) правій лобній частці.


 1. Вкажіть, яка хвороба спостерігатиметься при нерозходженні в мейозі гомологічних хромосом 13-ої пари:

а) гермафродизм; в) хвороба Дауна;

б) фенілкетонурія; г) хвороба Патау. 1. З’ясуйте, які функції рослинних організмів регулюються фітогормонами:

а) видовженя пагона; г) стимуляція проростання насіння;

б) диференціювання провідних тканин; д) активація бічних бруньок.

в) формування додаткових коренів;


 1. Вкажіть, які сполуки є попередниками нуклеотидів:

а) амінокислоти; в) стероїди;

б) жирні кислоти; г) фосфоліпіди. 1. Зазначте, який хлорофіл містить у реакційному центрі хлоропласта:

а) хлорофіл а; г) хлорофіл d;

б) хлорофіл b; д) бактеріохлорофіл.

в) хлорофіл c;


 1. Вкажіть, який фермент каталізує приєднання атмосферного CO2 до рибульозобіфосфату:

а) карбоксилаза; в) амінотрансфераза;

б) дегідрогеназа; г) амілаза. 1. З’ясуйте, які кислоти беруть участь у циклі Кребса:

а) щавлеооцтова; г) лимонна;

б) піровиноградна; д) фолієва.

в) пальмітинова;


 1. Вкажіть, яким чином відновлюється фото система 2.

а) поверненням збудженого електрона фото системи 1;

б) взаємодією із НАДФ+;

в) взаємодією з електронами, що утворилися при фотолізі води;

г) поверненням електрона при пертворенні АДФ у АТФ. 1. З’ясуйте, як називається група вірусів, що переносяться за допомогою членистоногих:

а) аденовіруси; в) арбовіруси;

б) реовіруси; г) герпевіруси. 1. Розташуйте віруси в порядку зростання тривалості збереження їх здатності до зараження:

а) вірус поліомеліту; в) вірус віспи.

б) вірус гепатиту В; 1. Оберіть тип бластули, для якої характерна відсутність порожнини:

а) морула; в) целобластула;

б) амфібластула; г) гедискобластула. 1. Визначте, якому відділу майбутнього головного мозку відповідає первинний мозковий пухирець, на якому випинаються очні пухирці:

а) кінцевому; в) довгастому;

б) середньому; г) проміжному 1. З’ясуйте, який процес є основою прямого розвитку організмів:

а) цефалізація; в) ембріонізація;

б) картоколізація; г) верифікація. 1. Вкажіть, який тип взаємодії неальних генів призводить до утворення альбіносів у кролів та мишей:

а) полімерія; в) епістаз;

б) комплементарність; г) пригнічення. 1. Назвіть вченого, який довів відсутність успадкування модифікаційних змін:

а) А. Вейсман; г) Р. Вірхов;

б) А. Ван Левенгук; д) Р. Броун.

в) Т. Шванн;


 1. Вкажіть, як називається здатність особин до вільного схрещування в межах популяції:

а) пандемія; г) панміксія;

б) аберація; д) ароморфоз.

в) преадаптація;


 1. Вкажіть, які ділянки ДНК не кодують послідовності амінокислот в молекулах білків:

а) спейсери; в) інтрони;

б) екзони; г) регуляторні гени. 1. Вкажіть, у яких груп організмів жіноча стать є гомогаметною:

а) двокрилих комах; г) птахів;

б) лускокрилих комах; д) ссавців.

в) клопів;


 1. У дрозофіли рецесивний ген біло окості (w) перебуває в Х-хромосомі влокусі 1,5, а домінантний ген зміненої форми черевця (А) – у тій самій хромосомі в локусі 4,5. Визначте, яка відстань між цими генами у морганідах.

 2. Вкажіть, які організми мають безджгутикові сперматозоїди:

а) річковий рак; г) хвощ польовий;

б) аскарида; д) карась сріблястий;

в) лілія лісова; е) ящірка прудка.


 1. Назвіть групу організмів, у яких утворення мезодерми відбувається за ентероцельним типом:

а) кишковопорожнинні; в) голкошкірі;

б) круглі черви; г) ссавці. 1. Вкажіть, які механізми імунітету належать до специфічної ланки:

а) бар’єрна функція епітелію;

б) бактерицидні властивості ферментів слини;

в) бактерицидна дія соляної кислоти шлунка;

г) продукування антитіл;

д) клітинний імунітет.


 1. Назвіть захворювання людини, які пов’язані з проявом множинної дії генів:

а) полідактилія; г) фенілкетонурія;

б) гермафродитизм; д) дальтонізм;

в) галактоземія; е) арахнодактилія.


 1. У дрозофіли рецесивний ген lethal-50 (l) локалізований в Х-хромосомі. Він викликає загибель особини до вилуплення з яйця. Від гетерозиготної самки за цим геном отриманол 60 потомків. Вкажіть , скільки серед них самок і скільки самців:

а) 30 (1/2) – самок, 30 (1/2) – самців;

б) 45 (3/4) – самок, 15 (1/4) – самців;

в) 15 (1/4) – самок, 45 (3/4) – самців;

г) 40 (2/3) – самок, 20 (1/3) – самців;

д) 20 (1-3) – самок, 40 (2/3) – самців.


 1. Гладка форма насіння кукурудзи домінує над зморшкуватою, а кольорове насіння – над білим. Обидві ознаки зчеплені. При схрещуванні кукурудзи з гладким кольоровим насінням із рослиною, що має зморшкувате буле насіння, отримано потомство: кольорових гладких – 3350 особин, кольорових зморшкуватих – 128, білих гладких – 136, білих зморшкуватих – 3950. Визначте відстань між генами у морганідах з точністю до сотих.

 2. Визначте ймовірну кількість гетерозигот у групі кроликів, що нараховує 500 тварин, якщо в ній налічується приблизно 4% альбіносів (альбінізм успадковується як рецесивна аутосомна ознака).

 3. Назвіть, різновидами якого типу взаємозв’язків є квартиранство і нахлібництво:

а) мутуалізм; г) коменсалзм;

б) паразитизм; д) коеволюції. 1. З’ясуйте, в чому полягає ойкуменічний світогляд:

а) людина як частина природи повинна підпорядковуватись її законам, а не намагатися їх змінити;

б) людина, будучи частиною природи, повинна розвиватися за особливими суспільними законами;

в) людина повинна розвиватися незалежно від змін абіотичних і біотичних факторів;

г) людина повинна стати визначальним фактором розвитку природи. 1. Вкажіть як називаються корінні мешканці екосистеми:

а) лідери; г) головні види;

б) аборигенні види; д) основні види.

в) первинні види;


 1. Виберіть період палеозойської ери, упродовж якого виникли черепахи:

а) кембрійський; г) силурійський;

б) пермський; д) девонський;

в) ордовицький ; е) кам’яновугільний.


 1. У яких клітинних компонентах окислюються жирні кислоти:

а) ядрі; г) мікросомах;

б) мітохондрії; д) цитоплазмі.

в) рибосомах;


 1. Під дією яких ферментів розщеплюються білки в шлунку:

а) пепсиногену; г) енторокінази;

б) трипсину; д) хімозину.

в) пепсину;


 1. Яка речовина є кінцевим продуктом азотистого обміну у ссавців?

а) сечова кислота;

б) сечовина;

в) сечовина та аміак.


 1. Яке захворювання виникає внаслідок руйнування кіркового шару надниркових залоз:

а) критенізм; г) хвороба Аддісона;

б) мікседема; д) тетанія.

в) ксерофталмія;


 1. Який гормон стимулює розвиток вторинних статевих ознак у особин чоловічої статі:

а) тестостерон; г) еквілін;

б) андростерон; д) андростендіол.

в) естрадіол;


 1. Оперонна система регуляції активності генів властива:

а) червонитм водоростям; г) бактеріофагам;

б) базидіальним грибам; д) моховидним;

в) кишковій палочці; е) інфузорії.


 1. Вкажіть джерела мінливості, характерні для прокаріотів (а) і евкаріотів (Б):

(Наприклад, А (а, б, в), Б (г, д)

а) хромосомні мутації;

б) альтернативний сплайсінг;

в) трансдукція;

г) трансформація;

д) горизонтальний перенос генів шляхом вірусної інфекції;

е) діяльність мобільних генетичних елементів;

ж) нуклеотидні заміни. 1. Не так дивно було повністю розшифровано геном людини. Вкажіть кількість генів, що складають геном людини:

а) 10 000; г) 60 000;

б) 30 000; д) 100 000.

в) 50 000;


 1. Закінчіть речення:

  • Не всі гени живих організмів за хімічною будовою є молекулами ДНК. Частина генів є молекулами…

  • Не всі гени кодують білки. Частина генів кодують …

  • Не всіма біохімічними реакціями в клітинах керують білки. В деяких реакціях каталізаторами є…

  • Не всі білки кодуються одним геном. В побудові деяких білків беруть участь …

І, навпаки, один ген може кодувати… Це відбувається внаслідок існування механізму …

  • Не всі 64 кодони визначають амінокислоти. Декілька з них означають …

  • Не всі фрагменти ДНК в геномі є частинами генів. Більша частина ДНК містить випадкові послідовності або багато чисельні повтори, які не транскрибуються або дуже рідко транскрибуються. Така ДНК носить назву …

 1. Який з вказаних ферментів є зворотною транскриптазою:

а) ДНК – залежна;

б) РНК – залежна;

в) ДНК – залежна РНК – полімераза;

г) РНК – залежна РНК – полімераза. 1. Поставте у відповідність типи клітин дорослої людини і органи, в яких вони знаходяться:

А. клітини церумінової залози;

Б. клітини боуменової залози;

В. клітини брунеровської залози;

Г. клітини бартолінієвих залоз;

Д. клітини, сикретуючі пролактин;

Е. Синовіальні клітини;

Є. клітини Сертопі;

Ж. пневматоцити.

а) слизиста носа; д) сім’яники;

б) легені; е) передня доля гіпофізу;

в) піхва; є) підшлункова залоза;

г) порожнина суглобів; ж) вухо. 1. Вкажіть місцезнаходження фермента АТФ – синтетази в клітині:

а) зовнішня сторна плазматичної мембрани;

б) нуклеоплазма;

в) ендоплазматичний ретикулюм;

г) внутрішня мембрана мітохондрій;

д) матрикс мітохондрій;

е) апарат Гольджі. 1. В яких типах клітин ендоплазматичний ретікулюм буде найбільш розвинутим:

а) поверхневий епітелій стравоходу; г) гепатоцити;

б) клітини скелетних м’язів; д) клітини гладких м’язів.

в) стовбурові клітини;


 1. В досліді на нервове волокно діяли речовиною, зщо пригнічує активність АТФ-ази. Як при цьому зміниться розподіл іонів на зовнішній і внутрішній стороні клітинної мембрани:

а) концентрація К+ зросте на внутрішній стороні;

б) концентрація Na+ зросте на зовнішній стороні ;

в) концентрація К+ і Na+ вирівняється;

г) концентрація Na+ зменшиться на внутрішній стороні;

д) концентрація К+ зменшиться на внутрішній стороні.


 1. Джерелом енергії для працюючих м’язів є:

а) розпад креатінфосфату;

б) анаеробний гліколіз;

в) окислювань фосфорилювання субстратів;

г) розпад глікогену;

д) окиснення жирів.


 1. Поясніть механізм терморегуляції при дії морозу на відкриті ділянки шкіри:

а) активуються норадренергічні симпатичні нерви;

б) пригнічуються норандренергічні симпатичні нерви;

в) пригнічуються β-рецептори судин;

г) збуджуються α-рецептори судин;

д) збільшується об’єм крові, що знаходиться в поверхневих судинах;

е) зменшується об’єм крові, що знаходиться в поверхневих судинах. 1. Інсулінозалежними є:

а) тканини головного мозку;

в) ендотелій кровоносних судин;

г) гепатоцити печінки;

д) м’язов тканина. 1. При симпатричному видоутворенні часто відбувається зміна каріотипу шляхом:

а) автополіплоідії;

б) анеуплоідії;

в) гібридизації з наступною аллополіплодією;

г) гібридизації і простого об’єднання геномів двох видів. 1. Швидкість еволюції видів вимірюється в:

а) дальтонах; г) дарвінах;

б) бітах; д) холденах.

в) ламарках; е) роках


 1. Що таке сукцесія?

а) проміжна стадія розвитку штучної екосистеми;

б) сукупність процесів зменшення біорізноманіття внаслідок чого формуються стійкі угрупування рослин;;

в) таксономічна одиниця класифікації фітоценозів.;

г) послідовна заміна рослинних угрупувань у часі на певній території. 1. Демутація це:

а) зворотна мутація;

б) повернення гібридного фенотипу до вихідного типу;

в) форми сукцесії;

г) відновлення рослинності після дигресії;

д) відновлення гомеостазу.


 1. До яких фауністичних областей області Землі відносяться такі ендемічні групи тварин (показати відповідність):

А – Голартіка;

Б – Індо-Малайська область і Ефіопія;

В – Неотропіка;

Г – Австралійська область.

а) тетеревині; є) опоссуми;

б) гатерія; ж) райські птахи;

в) каймини; з) ему;

г) птахи-секретарі; і) гібони;

д) лососеві; к) гоацини;

е) тупайі; л) гагари. 1. Вікова структура популяції якого з вказаних видів є найпростішою:

а) ворони; г) сосни звичайної;

б) травневого хруща; д) окуня;в) землерийки; е) полину гіркого.