I. Загальні положення Юрисконсульт юридичного відділу призначається на посаду і звільняється з посади наказом генерального директора - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Посадова інструкція 1 69.13kb.
Порядок особистого прийому громадян генеральним директором І першим... 1 40.38kb.
Постанова №443-ца-дт-т про накладення санкції за правопорушення на... 1 23.98kb.
Закрытое акционерное общество 1 29.97kb.
Соглашение о социальном партнерстве в рамках социально-экономического... 1 79.78kb.
I. Общие положения Личный помощник генерального директора относится... 1 52.53kb.
Юрисконсульт в воинской части 1 63.3kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
2 На своей внеочередной сессии в сентябре 1998 г. Генеральная Ассамблея... 1 68.67kb.
Особлива інформація 03. 05. 2012 1 24.67kb.
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу (з підвозом... 1 89.74kb.
Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 13, ст 1 138.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

I. Загальні положення Юрисконсульт юридичного відділу призначається на посаду і звільняється - страница №1/1
(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО ЮРИСКОНСУЛЬТА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

I. Загальні положення

 1. Юрисконсульт юридичного відділу призначається на посаду і звільняється з посади наказом генерального директора.

 2. На посаду провідного юрисконсульта юридичного відділу корпорації призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту і стаж роботи не менше 2,5 років.

 3. Провідний юрисконсульт повинен знати:
  - чинне законодавство;
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства;
  - порядок укладання оформлення господарських договорів, технічні засоби механізації і автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів, основи організації праці, виробництва і управління.

 4. За відсутності провідного юрисконсульта його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 5. Провідний юрисконсульт юридичного відділу безпосередньо підпорядкований начальнику юридичного відділу і генеральному директору.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки


 1. Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських, колективних договорів і контролює їх виконання, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.

 2. Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство.

 3. Надає правову допомогу підприємствам, що входять до складу корпорації.

 4. Надає інформацію працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство.

 5. Надає допомогу в оформленні документів і актів правового характеру.

 6. Ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.

 7. Представляє інтереси корпорації та підприємств, що входять до її складу в господарських, адміністративних, третейських, судах загальної юрисдикції, та в інших установах і організаціях.

 8. _________________________________________________________________.

 9. _________________________________________________________________.


III. Права

Юрисконсульт має право: 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.

 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Юрисконсульт несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За належне виконання своїх обов’язків.

 3. За правильність використання наданих прав.

 4. За дотримання чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності корпорації.

 5. _________________________________________________________________.

 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНОКерівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.izumzum.ru