Громадська оцінка державної політики в сфері прав людини - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та... 1 104.94kb.
«Розробка навчальних програм для спеціальної підготовки кандидатів... 1 30.4kb.
Збереження, оптимізації та розвитку мережі дошкільних закладів 1 17.77kb.
Рішення ukrajna káRPÁtalja beregszászі városі tanács végrehajtó bizottsáG 1 92.78kb.
Юрій Павленко: Захист прав дитини – один із пріоритетів соціальних... 1 14.77kb.
Розпорядження міського голови від 01. 06 1 50.72kb.
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Оцінка чинників ризику (небезпек), що впливають на здоров’я і працездатність... 1 100.17kb.
Держкіно України є центральним органом виконавчої влади України,... 1 21.44kb.
Диплом для швидкого опанування компетенції державного службовця Інститут... 1 75.68kb.
Рішення від 28. 12. 2011 рік №232 смт. Велика Новосілка Про бронювання... 1 45.41kb.
Конотопська міська рада 1 24.51kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Громадська оцінка державної політики в сфері прав людини - страница №1/1

ВІД УКЛАДАЧІВ 3

Розділ 1. ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В 2012 р. 7

Особливості 7

Ложка меду 8

Бочка дьогтю 8

Законотворчість: проти прав людини 10

Програне майбутнє? 11

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 12

Загальні положення 12

Переслідування політичних діячів 13

Ліквідація харківського банку «Базис» 14

Політичні переслідування представників громадянського суспільства 15

Обмеження фундаментальних прав і свобод людини 16

Переслідування за діяльність щодо захисту прав та свобод людини 18

Переслідування громадських організацій націонал-патріотичного спрямування 19

Погашення протестного потенціалу молоді 20

ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 22

Запровадження інституту тематичних представників
та зміна структури Секретаріату 22

Національний превентивний механізм на базі моделі «Омбудсман +» 23

Співпраця з недержавними громадськими організаціями 27

Деполітизація діяльності Уповноваженого 31

Інформаційна політика Уповноваженого 32

Рекомендації 36

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІУ 2012 РОЦІ 37

Конституційний процес в рішеннях Конституційного Суду України 37

Справа про закордонні виборчі дільниці 38

Висування кандидатів за змішаної виборчої системи 41

Ініціатива щодо скасування недоторканності 42

Конституційний процес в діяльності Конституційної Асамблеї 44

Регламентація основ конституційного ладу 45

Стан народовладдя в Україні 47

Конституційна модель самоврядування 50

Сфера захисту прав і свобод людини 53

Оновлення законодавства про референдум 59

Розділ 2. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

I. ПРАВО НА ЖИТТЯ 65

1. Здійснення державою заходів щодо охорони життя осіб,
що перебувають під її контролем 65

2. Застосування насильства з боку агентів держави 68

3. Здійснення державою загальних заходів щодо охорони життя 71

4. Обов’язок держави забезпечити ефективне розслідування позбавлення життя 74

5. Зникнення осіб 76

6. Рекомендації 76

II. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ 78

1. Поширеність катування 78

2. Випадки катувань у 2012 році 79

2.1. Побиття затриманих 79

2.2. Побиття ув’язнених та засуджених 80

2.3. Катування умовами тримання 82

3. Розслідування 84

4. Законодавство 85

4.1. Кримінальний Кодекс України 85

4.2. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України 85

5. Практика національних судів 86

5.1. Судова практика притягнення до відповідальності правоохоронців 86

6. Практика Європейського суду 87

6.1. Щодо констатації Європейським судом системних проблем


застосування катувань працівниками міліції
та неефективного розслідування скарг на катування 88

6.2. Інші рішення Європейського суду,


у яких констатовані порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
із застосуванням катувань та відсутністю ефективного
розслідування скарг на погане поводження 89

6.3. Умови тримання під вартою 92

7. Позиція уряду 93

7.1. Національна доповідь Уряду,


підготовлена в рамках проходження Україною другого циклу
Універсального періодичного огляду 93

8. Точка зору міжнародних органів та організацій 95

8.1. Парламентська асамблея Ради Європи 95

8.2. Європейський комітет з питань запобігання катуванням (ЄКПТ) 96

8.3. Amnesty International 97

9. Щодо національного превентивного механізму 97

10. Рекомендації 99

III. ПРАВО НА СВОБОДУ 101

1. Кримінальний процес 101

1.1. Незареєстроване затримання 101

1.2. Розумна підозра у вчиненні правопорушення 101

1.3. Безпідставне затримання та тримання під вартою 102

1.4. Використання позбавлення свободи для нелегітимної мети 103

1.5. Відсутність затриманого під час розгляду питання


про тримання під вартою 105

1.6. Регулювання позбавлення свободи


у новому Кримінальному процесуальному кодексі 105

2. Тримання під вартою з метою екстрадиції 106

2.1. Виправданість тримання під вартою 106

2.2. Судовий перегляд у процесі екстрадиції 107

3. Рекомендації 107

IV. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 108

1. Маніпуляції з добором і тиск на суддів 108

2. Політизованість правосуддя 109

3. Зростання закритості судової влади та погіршення доступності правосуддя 111

4. Рекомендації 112

V. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 114

1. Порушення права зберігати мовчання та права на допомогу захисника 114

2. Порушення права на допит свідка в суді 116

3. Право на правову допомогу у вищих судах 117

4. Тримання обвинуваченого у клітці під час розгляду 117

5. Важливі новели Кримінального процесуального кодексу 117

6. Формування системи безоплатної правової допомоги 118

7. Рекомендації 119

VI. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ 120

Рекомендації 128

VII. СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ 130

1. Загальний огляд 130

2. Свобода сповідувати релігію чи вірування 136

2.1. Створення та діяльність релігійних організацій 136

2.2. Організація й проведення релігійних мирних зібрань 137

2.3. Права іноземців та осіб без громадянства 138

3. Держава та релігійні організації:
принцип неототожнення та нейтральності 140

4. Рекомендації 142

VIII. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 144

1. Загальний огляд 144

2. Свобода слова та законодавчі ініціативи 144

3. Права журналістів і ЗМІ 145

4. Свобода слова та ЗМІ під час виборчої кампанії 147

5. Обмеження свободи вираження поглядів через захист суспільної моралі 148

6. Рекомендації 149

IX. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 151

Рекомендації 158

X. ПРОТИЗАКОННЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН


ДО ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ МІСТ 160

1. Законодавство, яке не працює 160

2. Що таке генеральний план і чому цей документ важливий для громадян 160

3. Як виготовляють генплани? 162

4. Яка саме інформація із обмеженим доступом міститься в генпланах? 163

5. Інші фактори, що заважають відкритості генпланів 165

6. Як же забезпечується доступ до інформації генпланів,
що не мають грифів обмеження доступу в інших містах України? 168

7. Рекомендації 169

XI. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ 170

1. Вступ 170

2. Статистика і термінологія 171

3. Обмеження права на мирні зібрання органами місцевої влади 172

3.1. Місцеві нормативні акти про порядок організації
і проведення мирних зібрань 172

3.2. Практика адміністративного обмеження права на мирне зібрання 173

3.3. Відмова реєструвати повідомлення про проведення мирних зібрань 174

3.4. Особливості обмеження права на мирні зібрання в Харкові 174

4. Судові заборони мирних зібрань 175

4.1. Дані з Єдиного реєстру судових рішень 175

4.2. Територіальний аспект 176

4.3. Підстави судових заборон мирних зібрань 176

4.4. Спеціальні випадки 176

5. Порушення свободи мирних зібрань органами внутрішніх справ 178

5.1. «Санкціоновані» та «несанкціоновані» масові заходи 178

5.2. «Одиночні протести» 179

5.3. Залучення співробітників органів внутрішніх справ
без форменного одягу 179

5.4. Втручання правоохоронців з метою перешкодити громадянами


взяти участь в мирних зібраннях 180

5.5. Безпідставне припинення працівниками ОВС


проведення мирних зібрань та затримання його учасників 180

6. Державний моніторинг мирних зібрань 181

7. Громадянське суспільство і проблематика мирних зібрань 181

8. Рекомендації 182

XII. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ) 183

I. Загальний огляд 183

2. Створення об’єднань 184

3. Ліквідація політичних партій 187

4. Тимчасова заборона видів діяльності та ліквідація громадських організацій 189

5. Рекомендації 193

XIII. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 194

1. Загальний огляд 194

2. Свобода пересування: комендантська година для неповнолітніх 197

3. Рекомендації 198

XIV. ВРАЗЛИВІ ГРУПИ ЯК ОБ’ЄКТ ДИСКРИМІНАЦІЇ, РАСИЗМУ,
КСЕНОФОБІЇ ТА ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ 200

Вступ 200

1. Іммігранти 201

1.1. Криза толерантності в українському соціумі, поширення


агресивної ксенофобії стосовно іммігрантів на побутовому рівні 201

1.2. Чинення насильницьких дій стосовно іммігрантів 203

1.3. Аналіз імміграційної ситуації в державі 204

1.4. Вплив мас-медіа на рівень ксенофобських настроїв


стосовно іммігрантів 208

1.5. Політична складова існування дискримінації іммігрантів в Україні 211

1.6. Стан протидії дискримінації іммігрантів з боку правоохоронних органів.
Ксенофобія в органах внутрішніх справ 212

1.7. Прояви мігрантофобії у нормативно-правових документах


та державній імміграційній політиці 216

2. Роми 221

2.1. Дотримання прав ромів у кримінальному судочинстві 224

2.2. Створення баз даних, складених за расовою приналежністю 225

2.3. Львівська міліція дискримінує ромів 225

2.4. «Нет плохих национальностей, есть плохие люди» 226

2.5. Дискримінація у доступі до соціальних та економічних послуг 227

2.6. Хто відповість за те, що сільський голова при ліквідації наслідків


жахливого смерчу крутила, як циган сонцем, а чверть жителів села
не отримали допомоги 227

2.7. Як живуть цигани в Києві? 228

3. Кримськотатарський народ 231

3.1. Вступ 231

3.2. Соціально-економічна сфера 232

3.3. Суспільно-політична сфера 239

3.4. Гуманітарна сфера 247

4. ЛГБТ-спільнота 268

4.1. Соціально-демографічні ознаки 268

4.2. Ставлення суспільства 268

4.3. Спроби інституціональної дискримінації 270

4.4. Злочини проти ЛГБТ 271

4.5. Незаконні дії з боку працівників правоохоронних органів 273

4.6. Правове регулювання стосунків ЛГБТ та суспільства,


реакція держави на потреби ЛГБТ 274

4.7. Оприлюднення проблем ЛГБТ 275

5. Наркотично залежні особи та хворі на ВІЛ/СНіД 278

5.1. Соціальна група наркотично залежних осіб та її особливості 278

5.2. Соціальна група наркотично залежних осіб — об’єкт дискримінації 279

5.3. Дискримінація у сфері трудових відносин 279

5.4. Дискримінація в соціально-побутовій сфері 280

5.5. Дискримінація у сфері медичних послуг 280

5.6. Дискримінація з боку правоохоронних органів 281

5.7. Дискримінація наркотично залежних осіб через призму


структури злочинності в Україні 282

5.8. Порушення прав наркотично залежних осіб при формуванні

статистичних показників оперативно-службової діяльності 284

5.9. Фальсифікації при притягненні до відповідальності


наркотично залежних осіб 286

5.10. Катування наркотично залежних осіб 289

5.11. Економічні наслідки дискримінації соціальної групи
наркотично залежних осіб 289

5.12. Негативний вплив дискримінації та надмірної криміналізації


наркотично залежних осіб на здоров’я населення держави 290

5.13. Негативний вплив дискримінації наркотично залежних осіб


на криміногенну обстановку в державі 290

5.14. Висновки 291

6. Висновки та рекомендації 292

7. Рекомендації 292

XV. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ ТА УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМАХ 293

1. Вибори народних депутатів України 293

1.1. Загальні оцінки 293

1.2. Виборче законодавство залишається нестабільним та недосконалим 295

1.3. Під час утворення виборчих округів не дотримувалися
міжнародні стандарти 296

1.4. Деякі рішення ЦВК призвели до порушень принципу


рівних виборчих прав 300

1.5. Засудження опозиційних лідерів —


не доброчесне усунення політичних опонентів від участі у виборах 301

1.6. Реєстрація «двійників», тобто однофамільців відомих політиків


як виборча маніпуляція 301

1.7. Наведемо кілька прикладів із звітів регіональних відділень КВУ 304

1.8. Аналогічна ситуація склалася і під час формування
дільничних виборчих комісій 305

1.9. Списки виборців були кращими, ніж на минулих виборах 306

1.10. Основні види порушень, що були зафіксовані на виборах 306

1.11. Перешкоджання здійсненню передвиборної агітації


та участі у виборах 308

1.12. Тиск на кандидатів 311

1.13. Підкуп виборців набув надзвичайно широкого поширення 313

1.14. За кількістю порушень прав журналістів з 2012 роком


може зрівнятися лише 2004 рік 315

1.15. Порушення виборчих прав громадян під час голосування 316

1.16. Підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування
супроводжувалося значними порушеннями 317

2. Висновки 319

3. Рекомендації 320

XVI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 324

1. Загальний огляд 324

2. Гарантії права власності 325

2.1. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно 325

2.2. Правове регулювання прав власності об’єднань


співвласників багато­квартирних будинків 328

2.3. Гарантії захисту права власності на корпоративні права 329

2.4. Невиконання рішень суддів, що захищають власність 331

2.5. Проблеми у реалізації гарантій права власності у сфері будівництва 333

2.6. Обмеження можливості оскарження недійсних правочинів 335

3. Діяльність органів влади щодо обмеження права власності 335

3.1. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб 335

3.2. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення 337

3.3. Введення тимчасових адміністрацій у банках 338

3.4. Порушення прав власності органами внутрішніх справ (ОВС) 339

4. Рекомендації 340

XVII. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА 342

1. Загальний огляд 342

2. Право на достатній життєвий рівень 343

2.1. Гарантії права на достатній життєвий рівень 343

2.2. Якість і безпека харчових продуктів 347

2.3. Забезпечення належної якості води 349

2.4. Здійснення права на достатнє житлове забезпечення 351

3. Право на соціальний захист 355

3.1. Система соціального захисту та соціального забезпечення 355

3.2. Житлово-комунальні пільги і субсидії, як елемент соціального захисту 357

3.3. Гарантії соціального забезпечення осіб похилого віку 358

4. Рекомендації 359

XVIII. ПРАВО НА ПРАЦЮ 361

1. Загальний огляд 361

2. Гарантування зайнятості 362

3. Державна допомога безробітним 365

4. Забезпечення гідних умов праці 367

5. Забезпечення гарантій безпеки праці 370

6. Державний контроль за дотриманням трудових прав 371

7. Захист трудових прав працівників-мігрантів 372

8. Забезпечення прав професійних спілок 374

9. Рекомендації 376

XIX. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я (деякі аспекти) 377

1. Щодо медичної реформи 377

Вступ 377

1.1. У Донецьку більшість осіб, опитаних Радіо Свобода,
нічого не чули ані про реформу сфери охорони здоров’я,
ані про сімейних лікарів 378

1.2. Розпад педіатричної служби 380

1.3. Проміжні підсумки медичної реформи у 2012 році 389

1.4. Рекомендації 390

2. Закон України «Про психіатричну допомогу» в контексті прав людини 391

3. Порушення права на охорону здоров’я в кримінально-виконавчій системі 394

Рекомендації 397

4. Судовий захист права на охорону здоров’я 398

4.1. Практика Європейського суду з прав людини за 2012 рік
щодо захисту прав пацієнтів у справах проти України 398

4.2. Аналіз практики національних судів за 2012 рік


щодо захисту прав пацієнтів 401

4.3. Рекомендації 405

XX. ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 406

1. Деякі загальні проблеми 406

2. Право на освіту 411

3. Права жінок з інвалідністю в Україні 414

4. Право на доступ до інформації людей з інвалідністю 416

5. Право людей з інвалідністю на участь у політичному та суспільному житті 417

6. Рекомендації 420

XXI. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА 423

1. Право на безпечне довкілля 423

2. Право вільного доступу до екологічної інформації 429

3. Реалізація права участі в прийнятті рішень з питань,
що стосуються довкілля 432

3.1. Доповідь неурядових організацій


«Громадська оцінка національної екологічної політики» за 2011 рік 432

3.2. Громадянські протести проти планів видобутку нетрадиційних газів 433

3.3. Громадянські акції протесту у Маріуполі 433

3.4. Громадянські протести проти реалізації програм


будівництва ГЕС у Карпатському регіоні 434

4. Реалізація права на доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 434

5. Випадки переслідувань за природоохоронну діяльність 437

5.1. Вбивство еколога Володимира Гончаренка 437

5.2. Судове переслідування за природоохоронну
та журналістську діяльність 438

5.3. Тиск на позицію Громадської ради при Мінприроди 438

6. Право загального та спеціального використання природних ресурсів 439

7. Право компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок екологічного лиха 440

8. Оцінка стану дотримання міжнародних природоохоронних конвенцій 440

8.1. Конвенція ЄЕК ООН про доступ до інформації,


участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська) 440

8.2. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище


в транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО) 442

9. Законодавчі акти, прийняті впродовж 2012 року,


що загрожують порушеннями екологічних прав 443

9.1. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


(щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері
екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)» 443

9.2. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок
та зміни їх цільового призначення» 444

9.3. Порушення правових процедур при прийнятті рішень


про будівництво енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС 445

10. Рекомендації 447

XXII. ПРАВА ЖІНОК ТА ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ 450

1. Інституційний механізм 451

2. Міжнародні зобов’язання та діяльність на міжнародному рівні 453

3. Нормативно-правові акти, прийняті в цій сфері, та проекти.


Відповідність міжнародно-правовим стандартам у галузі прав людини 454

4. Приклади порушення прав жінок 455

4.1. Сфера зайнятості та оплата праці 456

4.2. Політична сфера 456

4.3. Сексизм и дискримінація в інформаційному просторі 456

4.4. Право на охорону здоров’я 457

4.5. Правові засоби захисту від ґендерної дискримінації 458

4.6. Діяльність громадських організацій 458

4.7. Моніторинг фактів ґендерної дискримінації 459

4.8. Конкурси ґендерної відзнаки та антивідзнаки 459

4.9. Музей історії жіночого та ґендерного руху та сайт музею 459

4.10. Створення та діяльність мережі центрів ґендерної освіти 460

4.11. Ґендерна стратегічна платформа 460

5. Рекомендації 461

XXIII. ПРАВА ДІТЕЙ 463

1. Міжнародний контекст 464

2. Інституційний механізм та законодавчі ініціативи 465

3. Основні порушення прав дітей в Україні.


Право дітей висловлювати власну думку та її врахування в Україні 468

3.1. Право дітей на захист від жорстокого,


брутального поводження, знущання 468

3.2. Право на отримання медичної допомоги 469

3.3. Сексуальна експлуатація дитини та дитяча праця 471

3.4. Право дитини на опіку та піклування 472

3.5. Право на освіту 473

3.6. Права дітей в контакті та конфлікті із законом 474

4. Рекомендації 475

XXIV. НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК ТА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 476

1. Загальний стан ситуації навколо насильства щодо жінок 477

1.1. Фізичне та сексуальне насильство щодо жінок 477

1.2. Нові міжнародні документи та діяльність на міжнародному рівні 479

1.3. Законодавство України 480

1.4. Слабкий інституційний механізм попередження насильства
в сім’ї як передумова порушення прав людини 482

1.5. Стан надання допомоги потерпілим від насильства 483

1.6. Порушення прав осіб, які страждають від насильства в сім’ї 484

1.7. Діяльність громадських організацій щодо подолання


ґендерно-обумовленого насильства 486

2. Рекомендації 487

XXV. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 489

1. Загальний стан ситуації. Статистика. Нові тенденції 489

2. Нові нормативно-правові акти 490

3. Основні проблеми порушення прав осіб, які страждають


від торгівлі людьми 492

4. Міжнародний контекст 493

5. Слабкий інституційний механізм попередження торгівлі людьми 495

6. Ініціативи громадських та міжнародних організацій 495

7. Рекомендації 497

XXVI. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ 499

1. Загальний огляд 499

2. ЄВРО-2012 500

3. Державна міграційна служба України 502

4. Отримання статусу біженця 503

5. Нормативно-правові акти 505

6. Висновки та рекомендації 506

XXVII. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 508

1. Деякі загальні проблеми 508

2. Оснащення озброєнням та військовою технікою Збройних Сил України
як фактор забезпечення національної безпеки та створення умов
для додержання прав людини та громадянина 510

3. Щодо відстрочки від армії 515

4. Щодо порушення виборчих прав військовослужбовців 516

5. Проблема корупції у збройних силах України 518

6. Висновки та рекомендації 524

XXVIII. ПРАВА В’ЯЗНІВ 526

1. Деякі загальні дані 526

2. Зміна законодавства 527

3. Системні порушення прав людини 531

3.1. Право на захист 531

3.2. Катування та жорстоке поводження 532

3.3. Право на приватність 535

3.4. Право на медичну допомогу 535

3.5. Право на працю 536

4. Громадський контроль в місцях позбавлення волі 537

4.1. Національний превентивний механізм


по запобіганню катувань в місцях позбавлення волі 537

4.2. Спостережні комісії 5385. Доповідь Комітету з запобігання катувань і нелюдського
чи принижуючого поводження чи покарання 544

6. Рекомендації 545


izumzum.ru