Голова приймальної комісії /В. В. Божидарнік/ „ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 3 711.63kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Наказ №309 Про зарахування на навчання 2 290.69kb.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г 1 598.82kb.
Україна чернівецький міський голова 1 23.98kb.
Склад регіональних кваліфікаційних комісій Автономна Республіка Крим 3 348.34kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 29. 07. 2008 №388 1 32.16kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 41.27kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 28.18kb.
Изба. На лавке лежит Касьянов. Входит Голова 1 248.22kb.
«Продовольча безпека України» 1 54.18kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Голова приймальної комісії /В. В. Божидарнік/ „ - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

__________/В.В.Божидарнік/

„___”______________2013 р.ПРОГРАМА
вступного фахового випробування для абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Розглянуто та схвалено

на засіданні приймальної

комісії Луцького національного

технічного університету

(протокол №__від «__» ______ 2013р.)


Луцьк 2013ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахових випробувань зі спеціальності 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка».

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – «Технологія гарячого штампування», «Технологія холодного штампування», «Технологія нагріву та нагрівальне обладнання», «Конструювання штампів», «Ковальсько-штампувальне обладнання», «Основи зварювального виробництва», «Використання комп’ютерних технологій в КШВ».

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР магістр за спеціальністю 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування».

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування».ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ.

У складі групи фахівців конструкторського відділу (бюро) чи іншого виробничого підрозділу або особисто, на підставі технічного завдання:

- використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця, стандартного та проблемно орієнтованого програмного забезпечення спроектувати механічний прес, гідравлічний прес, молот, інше обладнання для обробки металів тиском або нестандартну технологічну машину;

– виходячи з загальної конструктивної схеми технологічної машини і заданих параметрів окремих її вузлів, використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця спроектувати складові вузли або окремі деталі.

- за відповідними правилами чи стандартами підприємства, виходячи з конкретної технології і перспективної програми випуску продукції, за допомогою обладнання автоматизованого робочого місця скласти технічне завдання на проектування систем механізації і автоматизації виробництва, окремого технологічного процесу обробки металів тиском або окремого ковальсько-пресового чи нестандартного обладнання;

– використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця, стандартного та проблемно орієнтованого програмного забезпечення спроектувати засоби механізації чи автоматизації окремого технологічного обладнання або процесу в цілому.

– використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця з стандартним та спеціальним фаховим програмним забезпеченням спроектувати технологічне оснащення (штамп, прес-форму та ін. пристрої для обробки металів тиском).

– використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця розробити проект ковальського, штампувального цеху (виробничої дільниці), або цеху нестандартного обладнання;

– спираючись на креслення деталі, технічні умови та річну програму випуску, виходячи з умов конкретного виробництва, оцінюючи тех­ніко-економічні показним та рівень механізації і автоматизації, за допомогою комп’ютеризованого робочого місця вибрати оптимальний технологічний процес виготовлення цієї деталі;

– за кресленням деталі, технічними вимогами до неї та програмою випуску, використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою відповідно обладнаного автоматизованого робочого місця з стандартним та спеціальним фаховим програмним забезпеченням розробити технологічний процес штампування або кування

Основні питання з дисципліни

Технологія гарячого штампування”


Загальні питання курсу.

Вступ. Основні терміни і визначення. Загальні положення гарячої об’ємної обробки металів.

Коротка характеристика чорних і кольорових металів.

Види вихідних заготовок для реалізації процесів ОМТ.

Вихідні заготовки і підготовка до обробки. Прокат, ковальські злитки. Способи розділу вихідних заготовок перед гарячою обробкою.Нагрів і охолодження металу.

Мета нагріву металу перед гарячою обробкою. Нагрівальне обладнання. Режими нагріву. Режими охолодження. Прискорене і уповільнене охолодження.Технологічні процеси кування.

Основні операції кування. Характеристика операцій: осаджування, витяжка, висадка. прошивка, витяжка на оправці, розкатка, гнуття. закручування.

Основні залежності при реалізації операцій кування.

Розробка технології кування.

Розрахунок припусків, напусків, вибір вихідних заготовок при різних способах кування.

Розрахунок зусиль основних операцій кування, параметрів процесу.

Вибір ковальського обладнання

Розрахунок енергосилових параметрів основних операцій кування. Особливості вибору обладнання для реалізації статичного і дінамічного деформування.

Нормування технолгічного процесу кування.

Вибір варіанта технологічного процесу кування по логічним схемам.

Види логічних схем при реалізації технологічного процесу кування. Використання логічних схем при розробці технологічного процесу виготовлення конкретної поковки.Основні положення технології об’ємного штампування.

Проектування штамповки. Припуски, напуски. допуски на поверхні штамповки. Вибір площини роз’єму штампу. Штампувальні наклони, радіуси.

Вибір схеми штампування, послідовності операцій штампування.

Вибір заготівельних рівчаків по коефіцієнту підкатки.

Види рівчаків молотових штампів. Побудування епюри січень і розрахункової заготовки при штампуванні попрек осі заготовки.

Визначення загального коефіцієнта підкатки. Вибір заготівельних рівчаків молотового штампу.

Основні види оснащення для реалізації операцій штампування.

Розміщення рівчаків на полі молотового штампа. Визначення габаритних розмірів штампів чи штампувальних вставок

Врівноваження зсуваючих зусиль при штампуванні на молотах. Замкові частини молотових штампів.

Особливості штампування на різних типах обладнання.

Штампування на молотах.

Штампування на кривошипних гарячоштампувальних пресах.

Штампування в штампах для висадки. штампування на горизонтально-ковальських машинах.

Особливості штампування видавлюванням

Особливості штампування кольорових металів.

Штампування кольорових металів і їх сплавів: мідь, бронза, латунь, алюміній, титан, магній. Основи технології одержання виробів з порошкових матеріалів.Спеціалізовані методи обробки металів тиском

Вальцювання, кування на радіально-і ротаційно- ковальських машинах, гарячовисадочних автоматах. Холодне видавлювання.


Основні питання з дисципліни

Технологія холодного штампування”
Вступ. Холодне штампування зміст і особливості процесу.

Вступ. Холодне штампування зміст і особливості процесу. Види операцій холодного штампування .Листове штампування. Технологічна характеристика застосовуваних матеріалів. Оцінка штампувальності

Листове штампування. Матеріали, що застосовуються. Вимоги до властивостей металів для холодного штампування. Сортамент листового та профільного прокату. Переваги властивостей низьколегованих сталей для холодного штампування. Метали з покриттям. Штампованість сталей, способи оцінки. Зміна властивостей металів на протязі часу.Роздільні операції холодноштампувального виробництва

Роздільні операції холодноштампувального виробництва. Механізм деформування при виконанні роздільних операцій. Оптимальний зазор.Відрізка на ножицях зі зворотно-поступальним рухом ножів

Відрізка на ножицях з зворотно-поступальним рухом ножів. Особливості умов відрізки. Види обладнання. Конструктивне виконання ножів. Розрахунок зусилля та роботи відрізки. Матеріали для виготовлення ножів.Відрізка на ножицях з обертовим рухом ножів

Відрізка на ножицях з обертовим рухом ножів. Сфери застосування. Особливості умов відрізки, схема дії сил. Відрізка на ножицях з обертовим рухом ножів. Види обладнання, конструктивне виконання ножів. Умови ефективного застосування.Пробивка і вирубка

Вирубка і пробивка. Вплив зазору на значення та знак пружних деформацій. Робочі (вико­навчі) розміри пуансонів та матриць. Енергосилові характеристики процесу. Способи зменшення деформу­ючого зусилля. Послідовна та суміщена (комбінована) штамповка.Чистова вирубка та пробивка, зачистка в штампах

Чистова вирубка та пробивка. Галузі застосування. Якість поверхні. Особливості інструменту. Зачистка, призначення та схема процесу. Припуски на зачистку. Зусилля зачистки.Розкрій листового та профільного прокату.

Розкрій листового та профільного прокату. Призначення , мета розкрою. Показники ефективності розкрою листового прокату. Типи та види розкрою. Підвищення ефективності розкрою при використанні ЕОМ . Обладнання для розкрою прокату.Формозмінні операції в холодноштампувальному виробництві

Формозмінні операції в холодноштампувальному виробництві. Суть процесу, сфери застосування. Обладнання, на якому здійснюється. Види формозмінних операцій. Вибір технології здійснення в залежності від програми випуску виробів.Гнуття, види виробів. Особливості процесу.

Гнуття, види виробів, Особливості процесу. Види виробів, обладнання, на якому здійснюється. Схеми напружено - деформованого стану. Однокутове та двокутове гнуття. Зусилля при гнутті, розрахунки. Пружинення при гнутті.Витяжка. Суть процесу.

Витяжка. Суть процесу. Форми деталей, що утворюються витяжкою, розподіл на групи. Процес витяжки з притискачем, або без нього. Витяжка з притискуванням заготовки. Призначення притискача при витяжці, напруження в матеріалі заготовки в процесі витяжки. Напружено-деформований стан при витяжці порожнистих тіл. Витяжка з притисканням заготовки. Зміна товщини заготовки в процесі витяжки. Технологічні розрахунки розмірів заготовки при витяжці. Показники ступеня деформації. Причини обмежень ступеня деформації. Методи визначення ступеня деформації і кількості необхідних операцій.Обладнання для витягування

Обладнання, на якому здійснюється витягування, методи його вибору. Технологічні разрахунки при витягуванні циліндичних деталей без фланця. Технологія процесу штампування деталей з широким фланцем. Штампування деталей послідовним витягуванням в смузі. Технологічні разрахунки при розробці технологічних процесів витягування коробчастих деталей. Витягування коробчастих деталей, будова процесу в залежності від форми деталі, форми заготовок. Перетяжні ребра і зазори. Розподіл штампованих деталей автомобілів на групи в залежності від призначення. Принципи рішень технологічних задач для штампування деталей складної форми. Особливості будови технологічного процесу для штампування облицьовувальних деталей автомобілів.Формовка, обтискування.

Формовка, обтискування. Рельєфна формовка. Призначення та конструкції рельєфів. Вимоги до будови технологічних процесів.Роздача, відбортовка.

Роздача. Сфери застосування, суть процесу. Технологічні розрахунки. Відбортовка. Суть процесу, сфери застосування. Технологічні умови виконання.Штампування еластичними матеріалами та рідиною.

Витягування жорстким пуансоном в еластичній матриці. Суть процесу, сфери застосування. Витягування еластичним ( гумовим або поліуретановим) та рідинним пуансоном у жорсткий матриці. Суть процесу, сфери застосування.Призначення мастильно-охолоджуючих рідин для процесів холодного штампування.

Призначення мастильно-охолоджуючих рідин для процесів холодного штампування Склад, методи нанесення. Вимоги до властивостей.Холодне пресування. Основи процесу.

Холодне пресування. Основи процесу. Тиск при пресуванні. Вимоги до конструкції виробів. Матеріали, що використо­ву­ють в процесах пресування.Технологічні основи висадження стержневих кріпильних виробів.

Технологічні основи висадження стержневих кріпильних виробів Сталі, що використовують для холодного висадження. Виготовлення заготовок. Методика розробки технологічних процесів холодного висадження деталей. Визначення зусиль. Обладнання для холодного об`ємного штампування.


Основні питання з дисципліни

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання”
Загальні питання курсу.

Нагрів металу як важлива складова частина технологічних процесів кування і штампування. Вплив на якість і собівартість поковок. Методи нагріву заготовок і злитків. Основні типи нагрівальних пристроїв. Нові види нагріву - резерв економії металу. Задачі і шляхи вдосконалення нагріву заготовок і злитківПаливо і його спалювання.

Класифікація палива по агрегатному стану і походженню. Склад твердого і рідкого палива. Технічний і повний аналіз твердого і рідкого палива. Склад газопо­дібного палива.

Теплотворна здатність палива. Умовні палива і калорійний еквівалент. Вибір палива. Розрахунок горіння палива. Теоретичні витрати необхідної кількості повітря, складу і кількості продуктів горіння. Коефіцієнт надлишку повітря. хімічна і механічна неповнота горіння. Температура горіння: калориметрична, теоре­тична і дійсна. Температура спалахування і режими горіння палива. Конструкційні границі горіння. Спалювання газоподібного палива. Сутність процесу. Горілочні блоки /отвори/. Класифікація, конструкція і робота горілок. Вибір горілок. Спалювання рідкого палива. Сутність процесу. Форсункові блоки /отвори/. Класифікація, конструкція і робота. Вибір форсунок. Спалювання твердого палива. Топки , для спалювання твердого палива.

Рух газів в печах

Основні закони газового стану. Рівняння Д.Бернуллі і його застосування для рішення деяких задач. Вимірювання напорів. Характер руху потоків. Критерій Рейнольдса. Опір руху газів: опір тертя і місцеві опори. Відвід димових газів. Тяга дійсна і штучна. Димові труби і шибери. Вентилятори і їх вибір.Теплопередача в печах

Способи перенесення тепла. Передача тепла конвекцією. Формула Ньютона. Визначення коефіцієнта тепловіддачі. Теплопередача випромінюванням. Закон Стефана-Больцмана. Втрати тепла випромінюванням через відкриті вікна печі. Передача тепла теплопровідністю. Основне рівняння стаціонарної теплопровідності - рівняння Фур`є. Коефіцієнт теплопровідності. Теплопередача в робочому просторі.Нагрів і охолодження металу

Основні параметри, які характеризують процес нагріву. Температура нагріву металу. Температурний інтервал пластичного деформування (кування і об'ємного штампування). Вплив нагріву на структурні, фізичні і механічні властивості металу. Сутність процесів окислення і зневуглецевлення поверхні. Фактори, які впливають на окислення і зневуглецевлення. Кількісна оцінка втрат металу. Перегрів і перепал металу. Способи захисту металу від окислення і зневуглецевлення. Швидкість нагріву металу. Фактори, які впливають на швидкість нагріву: температурний напір, спосіб укладки заготовок на поду, розміри і стан поверхні заготовок, хімічний склад металу. Поняття про тонкі і масивні тіла. Розрахунок часу нагріву тонких і масивних заготовок. Формула Н.М.Доброхотова. Допустимий перехід температур. Швидкісний нагрів металу. Охолодження заготовок. Явища, які відбуваються при охолодженні металу.Основні конструкції полум’яних печей

Матеріали для побудови печей. Вогнетривкі, жаростійкі і теплоізоляційні вироби і матеріали, їх характеристика, сортамент, виготовлення, випадки використання, ГОСТ на вогнеупори, Основні конструктивні вузли і деталі полум'яних нагрівальних печей. Фундаменти і каркаси печей. Кладка стін і зводу, конструкція поду. Рами і заслони робочих вікон. Механізми для підняття заслонів. Ковальські горни, їх конструкція, робота і використання. Вимоги, які ставляться до печей. Класифікація полум'яних печей. Конструкція і робота камерних, двокамерних, методичних і напівметодичних печей. Механізовані печі: конвеєрні, карусельні, з крокуючою балкою та ін. Печі з витяжним подом. Механізація посадки, переміщення і видачі заготовок. Основи проектування печей. Вихідні дані. Етапи розрахунку. Вибір типа печі. Показники роботи печі. Підвищення ефективності роботи полум'яних печей. Використання тепла вихідних газів для підігрівання повітря, газу, металу, води. Рекуператори, їх конструкція і робота. Регенератори і котли-утилізатори. Нагрів в контролюючих атмосферах, рідких середовищах, в киплячому шарі. Печі швидкісного, безокислювального і малоокислювального нагріву.Електронагрів металу і нагрівальні пристрої

Нагрів методом електроопору. Сутність процесу. Переваги і недоліки. Будова і види конструкцій установок Контактний електронагрів. Індукційний електронагрів. Глибина проникнення електроструму і її залежність від частоти струму. Будова і види індукційних установок. Нагрівальний індуктор, види індукторів. Розрахунок індукційних нагрівників


Основні питання з дисципліни

Конструювання штампів”

Загальні питання курсу.

Види штампувального оснащення. Вимоги до штампувального оснащення. Розполілення частин штампів за призначенням. Марки інструментальних матеріалів для штампувального оснащення.Конструювання ковальського інструменту .

Класифікація молотового інструменту. Підкладні кільця і штампи при куванні. Плити і кільця для осаджування. Конструювання вирізних бійників.

Інструменти для роздачі і калібрування отворів. Інструмент для деформування поковок круглого січення. Інструмент для деформування поковок прямокутного січення. Інструмент для прошивання отворів. Допоміжний інструмент для кування.

Основи стійкості і надійності штампувального оснащення

Характер зношування формоутворюючих елементів оснастки. Фактори, які впливають на стійкість штампувального оснащення. Характеристика руйнування штампів. Класифікація зношування робочих частин штампів. Кількісні показники стійкості штампів.Основні види штампуваль ного оснащення.

Основні деталі штампового оснащення. Складальні штампи. Особливості конструювання. Характеристика штампувального оснащення з точки зору технологічних операцій. Класифікація штампувального оснащення по технологічному признаку.Конструювання молотових штампів.

Конструктивне оформлення молотових штампів. Типи рівчаків штампів. Визначення розмірів підкатного рівчака молотового штампу. Види канавок для заусенця молотових штампів. Визначення розмірів розмірів порожнини під кліщевину молотових штампів. Радіуси заокруглень поверхонь порожнин молотових штампів. Коректування розмірів штампувального кубіка з точки зору допустимого ексцентриситету. Визначення висотних розмірів молотового штампу. Визначення розмірів замка молотового штампу. Визначення розмірів пережимного рівчака молотового штампу. Критерій складності і розрахунок розмірів канавки для заусенця. Оптимізація співвідношення розмірів канавки для заусенця. Розрахунок замкових частин молотових штампів. Визначення розмірів протяжного рівчака молотового штампу.Конструювання листоштампувального інструменту.

Штампи для холодного листового штампування. Класифікація, види деталей. Загальні питання конструювання штампів для листового штампування. Надійність форми і міцність робочих деталей листоштампувального інструменту. Характеристика зношування робочих частин штампів листового штампування. Принципова схема класифікації зношування робочих частин штампів листового штампування. Визначення габаритних розмірів штампів для листового штампування. Визначення зазорів в матрично-пуансонних системах при листовому штампуванні. Визначення розмірів матриці і пуансону при листовому штампуванні. Визначення розмірів матриці і пуансону при вирубці. Особливості конструювання матрично-пуансонних систем при витяжці. Форма робочих частин і кромок інструменту при витяжці і її вплив на процес деформування. Розрахунок пуансонів на міцність. Визначення розмірів матриці і пуансону при пробивці. Визначення розмірів матриці і пуансону при витяжці з заданим внутрішнім розміром. Визначення розмірів матриці і пуансону при витяжці з заданим зовнішнім розміром. Визначення центру тиску шампу для листового штампування. Технічні умови листоштампувального інструменту.Конструювання штампів КГШП.

Конструювання і оформлення пресових штампів. Штампи КГШП. Варіанти кріплення блоків. Штампи для висадки. Штампи гвинтових і гідрогвинтових прес-молотів. Варіанти кріплення штампів фрикційних пресів. Конструювання систем для виштовхування штамповок.Конструювання штампів ГКМ

Розрахунок набірних переходів штампів ГКМ. Пережимна частина штампу ГКМ. Формувальні рівчаки рівчаки штампів ГКМ. Зажимна частина рівчака штампу ГКМ.Конструювання штампів ковальських вальців

Штампи ковальських вальців. Визначення діаметральних розмірів секторних штампів. Розрахунок калібрів при основних схемах вальцювання. Рохрахунок повздовжніх розмірів рівчаків при вальцюванні з врахуванням випередження.

Визначення висотних розмірів калібрів при вальцюванні. Розрахунок калібрів при вальцюванні. Коефіцієнт витяжки і його вплив на вибір рівчаків при вальцюванні
Конструювання обрізних штампів

Конструювання обрізних штампів. Матриці обрізних штампів. Визначення розмірів матриць обрізних штампів. Прошивні комбінованих обрізних штампів. Пуансони обрізних штампів. Визначення розмірів. Виштовхувачі обрізних штампів.

Основні питання з дисципліни

Ковальсько-штампувальне обладнання”


Загальні питання курсу

Вступ. Аналіз основних етапів розвитку вітчизняного та зарубіжного ковальсько-пресового машинобудування. Класифікація КПО за конструктивними ознаками і технологічному призначенню. Вимоги, які пред’являються до КПО.Кривошипні преси

Класифікація кривошипних машин Принцип дії. Типові конструкції кривошипних пресів. Елементи кривошипних пресів і їх призначення.Кінематичні параметри кривошипних пресів.

Розрахунок шляху (S), швидкості, і прискорення. Статика кривошипно-повзунного механізму. Заклинювання кривошипно-повзунного механізму. Енергетика кривошипних пресів. Витрати енергії на робочий хід механізмів кривошипного преса. Витрати енергії на неробоче переміщення механізмів кривошипного преса. Графіки зусилля деформації металу при його деформуванні.Витяжні преси подвійної і потрійної дії

Кінематика преса подвійної дії і його циклограма. Витяжні преси потрійної дії.Гідравлічні преси

Принцип дії і класифікація гідравлічних пресів. Типові гідроприводи пресів. Класифікація гідроприводів. Насоси.Насоси гідроприводів

Ротаційно-плунжерні насоси. Поршневі насоси аксиального типу. Ексцентриково-плунжерні насоси. Поршневі насоси аксиального типу. Ексцентриково-плунжерні насоси. Лопастні насосиГідросхеми приводів

Насосний безакумуляторний привід. Насосно- акумуляторний привід з гідравлічним мультиплікатором. Конструкція акумуляторівГідравлічні преси з мультиплікатор ним приводом

Гідравлічні мультиплікатори. Розподілюючі пристрої. Клапани. Допоміжні пристрої.

Конструктивні схеми пресів. Фрикційні преси.


Машини ударної дії

Механічний удар. Класифікація взаємодіючих робочих мас. Принцип дії і класифікація молотів ККД пружного деформування. Співвідношення ударних мас. Головні розмірні параметри молотівПароповітряні молоти

Принцип дії, класифікація, енергоносії. Розрахунок робочого циклу при послідовних, одиничних ударах і циклі качання. Вертикальні безшаботні молоти, конструкція і принцип дії. Молоти з горизонтальним рухом рухомих мас. Система змащування молотів. Індикаторні діаграми роботи енергоносія в нижній і верхній порожнинах робочого циліндра. Розрахунок ККД пароповітряного молота. Розрахунок ККД пароповітряного молота.Привідні пневматичні молоти (ППМ)

Принцип дії і класифікація ППМ. Режими роботи і розподіл повітря.Гідравлічні і газогідравлічні штампувальні молоти

Принцип дії і класифікація. Робота молота подвійної дії. Високошвидкісні газогідравлічні і взривні молоти. Принцип дії і класифікація. Технологічний цикл роботи.Фундаменти молотів

Класифікація фундаментів молотів. Конструкція фундаментів: опорних шаботних, жорстких, шаботних віброізольованих, шаботних підвісних. Основи теорії розрахунку фундаментів. Віброізольований фундамент з ізоляцією інерційного блоку.Гвинтові преси

Конструктивні схеми пресів. Фрикційні преси. Електрогвинтові преси. Гідрогвинтові преси.Ротаційні машини

Класифікація і призначення. Ковальські вальці, особливості конструкції, сфера їх застосування. Дискові ножниці ротаційних машин. Ковальські вальці, особливості конструкції, сфера їх застосування.Імпульсні машини і установки.

Принцип дії і класифікація. Гідростатичні і пневмостатичні машини.

Основні питання з дисципліни

Основи зварювального виробництва”


Загальні питання курсу

Вступ. Основні терміни і визначення зварювання. Аналіз основних етапів розвитку процесу зварювання. Роль і місце зварювання в промисловості.Термічне електрозварювання.

Фізична суть і класифікація способів зварювання. Джерела струму для дугового зварювання. Ручне дугове зварювання. Напруження і деформації при зварюванні. Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання. Дугове зварювання в захисних газах.Газове і термітне зварювання.

Газове зварювання. Термітне зварюванняМеханічне зварювання.

Основні види механічного зварювання.Технологія зварювання ,паяння і наплавки металів і сплавів.

Технологія зварювання металів і сплавів. Технологія паяння і наплавлення металів і сплавів.Контроль якості зварювання

Дефекти зварних швів і причини їх утворення.


Основні питання з дисципліни

Використання комп’ютерних технологій в КШВ”
Загальні питання курсу.

Вступ. Роль ком’ютерних технологій в прискоренні науково-технічного прогресу. Методична основа та ядро сучасних комп’ютерних технологій. Базові проектні процедури. Підсистеми та принципи використання комп’ютерних технологій.Технічне забезпечення при застосуванні комп’ютерних технологій.

Завдання комплексу технічних засобів /КТЗ/ , вимоги до КТЗ. Структура ЕОМ та центрального процесора, призначення елементів. Технічні характеристики пристроїв.

Електромеханічні пристрої машинної графіки. Дисплеї графічні та алфавітно-цифрові, інші пристрої. Структура комплексу технічних засобів. Режими роботи програмного забезпечення. Локальні мережі.

Програми для обробки текстової документації .

Робота з програмою Word. Вступ. Можливості програми. Сфери застосування. Структура вікна програми. Панель інструментів “Стандартна” та “Форматування”. Робота зі шрифтами, форматами абзаців. Створення нумерованих та маркованих списків, зміна їх форматів та шрифтів. Створення таблиць. Форматування таблиць. Вирішення проблем, пов’язаних зі зміною форматів в таблицях. Зміна товщин ліній таблиць та застосування заповнення. Можливості вставки (підключення) до текстового документу WORD об’єктів, виконаних в інших програмах з наступною можливістю їх редагування. Вставка рисунків з файлів. Створення зв’язку з іншими фалами (з автоматичним обновленням вмісту файла при кожному його відкритті). Оптимізація панелей інструментів за бажанням користувача. Створення цілісного документу.Програми для обробки графічної документації

Програма AUTOCAD. Основи AUTOCAD. Графічний інтерфейс і файл креслення. Налагодження параметрів креслення. Шари і типи ліній. Побудова графічних об’єктів. Побудова простих об’єктів. Багатокутники, еліпси і кільця. Полілінії, сплайни і мультилінії. Редактування креслення. Команди редактування. Копіювання об’єктів в поєднанні з перетворенням. Редактування форми і розмірів ою’єктів. Вибір об·єктів.

Засоби перегляду і оформлення креслень. Перегляд креслень на екрані.

Програми для обробки табличних даних.

Програма EXСEL/. Вступ.Можливості програми. Сфери застосування. Структура вікна програми. Панель інструментів “Стандартна” та “Форматування”. Створення таблиць. Форматування таблиць. Вирішення проблем, пов’язаних зі зміною форматів в таблицях. Зміна товщин ліній таблиць та застосування заповнення. Робота з книгами і листами. Створення і перевірка формул. Робота з діаграмами. Робота із списками. Отримання даних. Узагальнення даних таблиць і списків. Автоматизована обробка данихЗасоби роботи з файлами.

Програма Windows Commander. Представлення папок (каталогів). Відображення файлів. Відображенняж додаткової інформації. Відображення файлової структури. Перегляд файлів. Навігація по файловій системі. Зміна диску. Зміна папки каталога. Основні команди. Сортування файлів. Пошук файлів. Робота з архівами. Допоміжні операції. використання командної стрічки. Налагодження програми.


Перелік рекомендованої літератури

 1. Семёнов Е. И., Кондратенко В. Г., Ляпунов Н.И. Технология и оборудование ковки и объёмной штамповкиМ.: Машиностроение, 1998.– 310 с.

 2. Мансуров А.М.Технология горячей штамповкиМ.: Машиностроение, 1991. – 415 с.

 3. Бойцов В.В., Трофимов И.Д.Горячая объемная штамповкаМ.: Высшая

 4. школа, 1982. – 270 с.

 5. Аверкиев Ю.А. Технология холодной штамповки М.: Машиностроение, 1989.– 304 с.

 6. Березовский С.Ф. Производство гнутых профилей. М.Металлургия, 1978. – 272 с.

 7. Зубцов М.Е. Листовая штамповка Л. Машино­строение, 1980.- 430 с.

 8. Полухин П.И., Горелик С.С, Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации – М: Металлургия,  1982. – 584 с

 9. Потькало В.С. Холодная высадка деталей на прессах-автоматах: (Из опыта киевского ПО "Точэлектроприбор")/ Под ред. к.т.н. П.С.Лернера.– К.: Техніка.– 1982.– 127 с.

 10. Романовский В.П. "Справочник по холодной штамповке" Л.: Машиностроение, 1979.- 520 с.

 11. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением – М: Металлургия, 1978. – 360 с.

 12. Марченко В.Л."Справочник консторуктора штампов" М.1988.

 13. Мещерин В.Т. Листовая штамповка. Атлас схем. М. Машиностроение, 1975. – 227 с.

 14. Справочник по оборудованию для листовой штамповки / Л.И.Рудман, А.И.Зайчук, В.Л.Марченко и др. – К.: Техніка, 1989. – 231 с.

 15. Касенков М. А.. Нагревательные устройства кузнечного производства М.: ГНТИ, 1962. – 472 с.

 16. Аверин С И., Гольдфарб Э. М„ Кравцов А. Ф., Радченко И. И., Розенгарт Ю. И„ Семикин И. Д.Расчеты нагревательных печейТехніка», 1969, 540 с.

 17. Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения М.: Машиностроение, 1995.– 560.

 18. Швець С.М., Сєдікін Л.М. Штампи та пресформи, конструювання та технологія виготовлення. Суми: Вид-во СУМДУ, 2005. – 110.

 19. Нефёдов А.П. Конструирование и изготовление штампов  М.: Машиностроение, 2008.  210.

 20. Живов Л.И., Овчинников А.Г. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы К.: Вища школа, 1981.– 367 с.

 21. Зотов В.Ф., Елтн В.И. Холодная прокатка металла: Уч. пособие для средних ПТУ.- М.:Металлургия,1998. – 288 с.

 22. Навроцкий А.Г., Головин В.А. и др.Технология и обрудоваие холодной штамповкиМ.: 1987.

 23. Под ред. С.Г.Энтелиса, Э.М.Берлинера.– Смазочно-охлаждающие техноло-гические средства для обработки металлов резанием;СправочникМ.:Машиностроение, 1986.– 352 с.

 24. Чмирнов А.М., Васильев К.И.: Основы автоматизации кузнечно-прессовых машинМ.: Машиностроение, 1987.– 272с.

 25. Ракошиц Г.С.Головин В.А. и др. Технология и оборудование холодной штамповки. М.: 1987.

 26. Гуревич С.М.Справочник по сварке цветных металлов: цветные металлы. К.: Наукова думка, 1999.

 27. Думов С.И.Технология электрической сварки плавлением.:Уч.пос.для вузов.Л.:Машиностроение, 1988.

 28. Зайцев К.И.,Мацюк Л.Н.Сварка пластмасс.М.:Машиностроение, 1978.

 29. Под ред В.Н. ВолченкоКонтроль качества сваркиУчеб. пос. для вузов. – М.: Машиностроение, 1995.

 30. Навроцкий Д.И.Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений.Л.:Машиностроение, 1978.

 31. Руге Ю. Техника сварки.М.: Металлургия, 2007.

 32. Петров Г.Л., Тумачев А.С. Теория сварочных процессов (с основами физической химии).М.: Высшая школа, 2006.

 33. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal: Навчальний посібник для техн. вузів.- Х.: ВКП “Парітет” ЛТД, 2007.– 352 с.

 34. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Металловедение. –М.: Метал-лургия, 2009.– 528с.

 35. Богомолова Н.А. Практическая металлография: Учебник для техничеких училищ. – М.: Высш. школа. 2008. – 272 с.

 36. Хауз, Рон Использование Office 2007. Специальное издание: Пер. с англ..- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2008.– 832 с.

 37. Дженкинс Photoshop CS6 Специальное издание: Пер. с англ..- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2012.– 878 с.

 38. MATLAB. Обработка сигналов в изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2005. – 608 с.

 39. Новые материалы Колл. авторов. Под научной редакцией Ю.С.Карабасова. – М.: МИСИС. – 2008. – 736 с.

 40. К.Уорден. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение. М.: Техносфера, 2006. – 224 с.

 41. Д.Брандон, У.Каплан. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. М.: Техносфера, 2009. – 384 с.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:
Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.


Декан технологічного факультету

___________

О. Заболотний


Завідувач кафедри матеріалознавства і пластичного формування конструкцій машинобудування

___________


П. Савчук