Голосіївської районної в місті києві державної адміністрації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 1 166.75kb.
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 61.65kb.
Затверджую голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації С. 2 401.44kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 103.81kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 1 25.03kb.
Затверджую Заступник голови районної державної адміністрації 1 167.99kb.
Управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації 1 316.6kb.
Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної... 1 62.18kb.
Розпорядження голови Чернігівської районної державної адміністрації... 1 60.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 12. 1 86.43kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 05. 1 37.89kb.
Види робіт Термін виконання 1 256kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Голосіївської районної в місті києві державної адміністрації - страница №1/1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ ДОКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИМ ІННОВАЦІЯМ

ПРОГРАМА

ІV теоретико-методологічного семінару

з міжнародною участю

«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:

інституційні форми, механізми та практики»

22-26травня 2013 р.

м. Київ, Україна

(03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, конференц-зала, ІІІ поверх)Контактні телефони:

Афонін Едуард Андрійович

моб (+38) 067 2444659

e-maіl: bpafonin@gmail.com

Суший Олена Володимирівна

моб (+38) 067 9109926

е-mail: a_s_y2000@yahoo.com

Київ

Вид-во «ДокНаукДержУпр»

2013

УДК 342: 321: 316

ББК 67

Відповідальний редактор:


доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Е. А. Афонін
Архетипика й державне управління: інституційні форми, механізми та практики : програма Четвертого теоретико-методологічного семінару з міжнародною участю в м. Києві (Україна). – К. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013. – 20 с.

Мету теоретико-методологічного семінару організатори бачать в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, що працюють в різних галузях соціального і гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на сучасне державне управління.


ISBN
© Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013


ЗМІСТ
I. Організатори……………………………………………………………………………. 3

II. Партнери………………………………………………………………………………... 3

II. Приватна підтримка……………………………………………………………………. 3

IV. Організаційний комітет………………………………………………………………... 4

V. Регламент……………………………………………………………………………….. 5

VI. Тематична частина ТМС-2013………………………………………………………… 6 - 9

VII. Перший міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і

державне управління»………………………………………………………………. 10 - 12

VIII. Культурна частина ТМС-2013……………………………………………………….. 13

Додаток 1. Адреси, контакти, маршрути………………………………………….... 14

Додаток 2. Схема ліній Київського метро………………………………………….. 15

Додаток 3. Фінансова основа ТМС-2013…………………………………………… 16

Додаток 4. Тарас Плахтій. Управління груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій……………………………………… 17 - 20


I. ОРГАНІЗАТОРИ

 • Національна академія державного управління при Президентові України;

 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

 • Голосіївська районна в м. Києве державна адміністрація;

 • Асоціація докторів державного управління;

 • Інститут економіки і прогнозування НАН України;

 • Українська технологічна академія;

 • Українське товариство сприяння соціальним інноваціям.

II. ПАРТНЕРИ

 • Британська академія освіти (м. Лондон, Великобританія);

 • Воронезький філіал Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації (м. Воронеж, Російська Федерація);

 • Голосіївська районна державна адміністрація міста Києва (м. Київ, Україна);

 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпропетровськ, Україна);

 • Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна);

 • Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Львів, Україна);

 • Міжнародна академія освіти (м. Твер, Російська Федерація);

 • Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ, Україна);

 • Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна);

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна);

 • Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса, Україна);

 • Санкт-Петербурзький політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація);

 • Научно-технический центр «Псіхєя» (м. Київ, Україна);

 • Центр дослідження сучасності (м. Париж, Франція).

III. ПРИВАТНА ПІДТРИМКА

  • БЛАГОДЄТЄЛЄВ Сергій Вікторович, приватний підприємець (м. Київ, Україна);

  • ГЛЕБА Віктор Юрійович, помічник міністра з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (м. Київ, Україна);

  • ЄВТУШОК Юрій Іларіонович, к. пед. наук, незалежний дослідник (м. Київ, Україна);

  • КІРІМОВ Антон Іскандерович, слухач Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна

  • КЛИМЕНКО Ілона Вікторівна, к. фіз.-мат. наук, доц., доцент Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна);

  • КОВЯЗІНА Галина Едуардівна, завідувач відділу кадрів Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ, Україна);

  • КОЛІБАБА Андрій Анатолійович, оператор (м. Київ, Україна);

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, д-р наук з держ. упр., проф., віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – співголова оргкомітету;

 • АМОСОВ Олег Юрійович, д-р екон. наук, проф., перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків, Україна) – співголова оргкомітету;

 • АФОНІН Едуард Андрійович, д-р соціол. наук, проф., професор Національної академії державного управління при Президентові України, академік-секретар відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії, президент Українського товариства сприяння соціальним інноваціям (м. Київ, Україна) – науковий керівник семінару, член оргкомітету;

 • БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна, к. соціол. наук, засл. діяч науки і техніки України, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», віце-президент Соціологічної асоціації України (м. Київ, Україна) – член оргкомітету;

 • БІЛЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, Україна) – член оргкомітету;

 • БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, к. екон. наук, доц., професор кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) – член оргкомітету;

 • КРУПКІН Павло Ліверійович, к. фіз.-мат. наук, с. н. с., науковий керівник Центру дослідження сучасності (м. Париж, Франція) – член оргкомітету;

 • МАРТИНЕНКО Василь .Миколайович, д-р наук з держ. упр., проф., завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, голова ради асоціації докторів наук з державного управління, головний редактор збірника наукових праць «Публічне управління: теорія та практика» (м. Харків, Україна) – член оргкомітету;

 • МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. наук, незалежний дослідник (м. Борне Суліново, Республіка Польща) – член оргкомітету;

 • ПАТРАКОВ Володимир Петрович, незалежний дослідник (м. Степногорськ, Республіка Казахстан) – член оргкомітету;

 • РАДЧЕНКО Олександр Віталійович, д-р наук з держ. упр., проф., професор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків, Україна) – член оргкомітету;

 • СЛІНЬКО Олександр Анатолійович, д-р політ. наук, проф., завідувач кафедри політології і політичного управління Воронезького філіалу Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації (м. Воронеж, Російська Федерація) – член оргкомітету;

 • СУШИЙ Олена Володимирівна, к. філос. наук, доц., докторант Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна) – вчений секретар семінару, член оргкомітету;

 • ШИПУНОВА Ольга Дмитрівна, д-р філос. наук, професор, професор кафедри філософі гуманітарного факультету Санкт-Петербурзького політехнічного університету (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) – член оргкомітету.

V. Регламент

23 травня 2013 р.

09.00 – 09.30реєстрація учасників ТМС-2013.

09.30 – 10.00Вступне слово Марини БІЛИНСЬКОЇ, голови оргкомітету ТМС-2013, віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України

Привітання Лілії ГРИНЕВИЧ, голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Привітання Сергія КОТОВА-ДАРТІ, президента Британської академії освіти

Привітання Юрія КУРІННОГО, голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації,

Інші вітальні адреси.Відкриття ТМС-2013

10.00 – 12.00 Пленарні доповіді у форматі панелей (панель № 1, панель № 2).

12.00 – 12.30 Кава-брейк.

12.30 – 14.30 Пленарні доповіді у форматі панелей (панель № 3, панель № 4).

14.30 – 15.00 Обід (за місцем проведення форуму).

15.00 – 16.00 Пленарні доповіді у форматі панелей (панель № 5)

16.00 – 18.00 Загальна дискусія учасників і конкурсантів IV ТМС щодо практичних рекомендацій органам законодавчої та виконавчої влади, а також стосовно перспектив розвитку наукової школи архетипіки, здійснювана за алгоритмом роботи в динамічній мережі (модератор – Тарас Плахтій, м. Львів).

18.00 – 18.15 Вручення сертифікатів учасникам ТМС-2013.

Загальне фото.

18.30 – 20.00Неформальна зустріч (фуршет).

24 травня 2013 р.

10.00 – 10.30Привітання учасників Першого міжнародного конкурсу молодих науковців.

10.30 – 11.00Виступи експертів.

11.00 – 13.00 Виступи й обговорення робіт переможців і кращих авторів Першого міжнародного конкурсу молодих науковців «Архетипіка і державне управління».

13.00 – 13.30 Нагородження переможців. Офіційне закриття ТМС-2013. Колективне фото.

Тривалість пленарної доповіді — до 7-10 хв.

Тривалість інформаційного повідомлення — до 3-5 хв., запитання-відповідь — до 1 хв.

Робочі мови семінару — українська, російська, англійська.

VI. ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА ТМС-2013

Доповідачі першого і другого днів роботи ТМС-2013 матимуть змогу використовувати для презентації своїх ключових ідей мультимедіа проектор і відповідні програми.

Всі дні роботи ТМС-2013 супроводжуватимуться професійним цифровим відеозаписом, який після редагування буде виставлений в Інтернет у форматі YouTube.

23 травня 2013 р.

  • I. ВІДКРИТТЯ ТМС-2013. Привітання учасників від керівництва НАДУ, офіційних осіб і почесних гостей (9.30-10.00). • ІІ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Одна сесія – 5 тематичних панелей (10.00-16.00).

ПАНЕЛЬ № 1

АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

модератор АМОСОВ Олег Юрійович, 10.00 – 11.00

 1. ШИБАНОВА-РОЕНКО Олена Аркадіївна, к. екон. наук, доц., Російський університет дружби народів, Британська академія освіти; КОТОВ-ДАРТІ Сергій Фануельович, д. ю. н., д. екон. н, проф., Британська академія освіти. «Проблемні домінанти публічного управління в аспектах антикризового знання».

 2. АМОСОВ Олег Юрійович, д. екон. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, ХарРІ НАДУ при Президентові України, ГАВКАЛОВА Наталія Леонідівна, д. екон. н., проф., Харківський національний економічний університет. «Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма)».

 3. РИМАРЕНКО Сергій Юрійович, д. політ. н., проф., академік УАПН, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. «Архетипні засади становлення та розвитку державної етнонаціональної політики в Україні».

 4. КРЮКОВ Олексій Ігорович, д. держ. упр., професор, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України; РАДЧЕНКО Олександр Віталійович, д. держ. упр., професор, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипні основи типологізації політичних режимів в умовах демократичного транзиту».

 5. ЮШИН Сергій Олександрович, д. екон. н., професор, «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України. «Архетип владної цефалізації у системі координат державного устрою».

 6. БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна, к. соціол. н., засл. діяч науки і техніки України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. «Чи можливе в Україні ефективне державне управління (з огляду на колективне несвідоме)?».

ПАНЕЛЬ № 2

АРХЕТИПОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

модератор БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна, 11.00 – 12.00

 1. ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій Леонідович, д. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут стратегічних досліджень при Президентові України. «Культурна політика як творення архетипів модернізації українського суспільства».

 2. ДОНЧЕНКО Олена Андріївна, д. соціол. н., професор, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. «Індивідуальна інтерсуб’єктивність як архетип Дому. Типи інтерсуб’єктивності».

 3. ПІРЕН Марія Іванівна, д. соціол. н., проф., НАДУ при Президентові України. «Архетипні засади становлення та розвитку української національної ідеї».

 4. РАФАЛЬСЬКИЙ Ігор Олексійович, к. і. н., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, «Регіональні архетипи національної ідентичності в сучасній Україні».

 5. КУЗЬМІН Микола Миколайович, к. філос. н., незалежний дослідник. «Кордон як архетип соціального простору взаємодії етнокультурних груп: кримські реалії».

 6. ЛАШКІНА Марія Григорівна, к. держ. упр., НАДУ при Президентові України. «Інформаційний простір як чинник трансформації архетипу національної держави в умовах глобалізації».

 7. ГОЛУБЧИК Ганна Данилівна, к. і. н., доцент, ДРІДУ НАДУ при Президентові України. «Суспільна пам’ять як чинник розвитку державотворення в Україні».

(Кава-брейк. 12.00 – 12.30)

ПАНЕЛЬ № 3

АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

модератор –ДОНЧЕНКО Олена Андріївна, 12.30 – 13.30

 1. ШИПУНОВА Ольга Дмитрівна, д. філос. н., проф., Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет. «Архетипні засади комунікативних практик: сакралізація як засіб публічної політики».

 2. БЕРЕЗОВСЬКА Ірина Петрівна, к. філос. н., доц., Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет. «Про специфіку художнього медіа-образу: досвід феноменологічного аналізу».

 3. БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК Світлана Леонідівна, к. екон. н., проф., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. «Конструювання взаємодії центрів сакрального та повноти буття – соціально-психологічних вимірів особистості».

 4. СУШИЙ Олена Володимирівна, к. філос. н., доц., НАДУ при Президентові України. «Соціальний діалог у фокусі архетипної парадигми».

 5. КОЖЕМ’ЯКІНА Оксана Миколаївна, к. філос. н., доц., Черкаський державний технологічний університет. «Довіра як комунікативна дія в контексті архетипіки».

 6. ПЛАХТІЙ Тарас Олексійович, незалежний дослідник. «Стратегії взаємодії українських політичних еліт (архетипний підхід)».

ПАНЕЛЬ № 4

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА І СИСТЕМА ВЛАДНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН: АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД

модератор СУШИЙ Олена Володимирівна, 13.30-14.30

 1. ЗУБРИЦЬКА Людмила Йосипівна, к. політ. н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія». «Архетипи як основа політичних міфів».

 2. ПРИХОДЧЕНКО Людмила Леонідівна, д. держ. упр., проф., ОРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипні засади еліти та лідерства в політико-адміністративному реформуванні системи державного управління».

 3. КОЗАКОВ Володимир Миколайович, д. держ. упр., проф., НАДУ при Президентові України. «Архетип як основа становлення та розвитку національної свідомості державного службовця»; Ребкало Валерій Андрійович, д. філос. н., проф., засл. діяч науки і техніки України. НАДУ при Президентові України.

 4. НОВАЧЕНКО Тетяна Василівна, к. пед. н., доцент, НАДУ при Президентові України. «Архетипна природа наставництва та розвитку авторитету молодих керівників».

 5. ЛУК’ЯНОВ Олексій Петрович, к. і. н., доц., Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка». «Корупція як архетип державного управління».

 6. ПРИХОДЬКО Сергій Олександрович, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Інформаційне та методичне забезпечення оцінювання діяльності публічних службовців (архетипний підхід)».

 7. БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна, к. н. з держ. упр., НАДУ при Президентові України. «Публічна політика і система владно-управлінських відносин: архетипний підхід».

(Обід. 14.30 – 15.00)

ПАНЕЛЬ № 5

МЕХАНІЗМИ ТА ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

(АРХЕТИПОВА ПАРАДИГМА)

модератор ШИПУНОВА Ольга Дмитрівна, (15.00-16.00)

 1. АФОНІН Едуард Андрійович, д. соціол. н., професор, засл. діяч науки і техніки України, НАДУ при Президентові України; МАРТИНОВ Андрій Юрійович, д. і. н., с. н. с., Інститут історії України НАН України. «Архетип і соцієтальне: взаємодія і взаємовпливи».

 2. БОРОВИЦЬКА Олена Миколаївна, к. філос. н., доц., Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. «Архетипи як чинники стратегіальної регуляції державного управління».

 3. ВЛАСЕНКО Олександра Степанівна, Академія муніципального управління (м. Київ). «Вплив архетипів національної ментальності на формування механізмів державного управління національних інноваційних систем».

 4. АВРАМЕНКО Тетяна Петрівна, к. держ. упр., НАДУ при Президентові України «Державне управління охороною здоров’я в умовах медико-демографічних змін: архетипний підхід».

 5. ЄВДОКИМОВА Валентина Володимирівна, к. соц. н., Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації. «Світовий досвід лідерства як архетипна складова для вдосконалення механізмів державного управління».

 6. ТРОФІМОВА Віолетта Стигівна, к. філолог. н., доц. Санкт-Петербурзький державний університет. «До питання про жіночі архетипи в публічній сфері: архетипні засади європейської салонової культури».

ЗАОЧНА СЕСІЯ

 1. ВАСІЛЬЄВ Володимир Кирилович, к. філолог. н., доц., Сибірський федеральний університет. «Комунізм як спокушання».

 2. КРУПКІН Павло Ліверійович, к. ф-м. н., с. н. с., Центр вивчення Сучасності. «Архетип сакральності».

 3. МЕРКОТАН Катерина Пилипівна, к. політ. н., незалежний дослідник. «Архетипи трансформації» як засіб маніпулювання свідомістю виборців».

 4. САЛЬНІКОВ В’ячеслав Іванович, к. і. н., доц., Воронезький філіал Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові РФ. «Міжнародні відносини, світова і регіональна політика в архетипній парадигмі».

 5. САФОНОВА Алла Сергіївна, к. філос. н., доц., Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет. «Сакралізація в контексті публічної політики: архетип соціального ладу».

 6. СЕНЧЕНКОВА Тетяна Володимирівна, незалежний дослідник. «Архетип і символ в розумінні тотальності особи управлінця».

 7. БУТИРСЬКА Тетяна Олександрівна, д. н. держ. упр., доц., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. «Категорії неоплатонізму як архетипи сучасної держави».

 8. КАДЛУБОВИЧ Тетяна Іванівна, к. політ. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну. «Архетипні засади політичної поведінки».

 9. ПЕЛІН Олександр Володимирович, к. філос. н., доц., Ужгородський національний університет. «Війни ідентичностей» в соціальних порядках закритого типу».

 10. ШЕДЯКОВ Володимир Євгенович, д. соц. н., к. екон. н., Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. «Специфіка формування і використання міфу в системі соціальної регуляції».

   • ІІІ. ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ учасників і конкурсантів IV ТМС (16.00 – 18.00).

За алгоритмом роботи «динамічної мережі» розробник цього методу і модератор Тарас Олексійович ПЛАХТІЙ (Львів) організує обговорення практичних рекомендацій органам законодавчої і виконавчої влади, що витікають із ключових положень, висунутих цього року на обговорення експертного співтовариства школи архетипіки (організаційно-методичний аспект методу «Динамічної мережі» представлений у додатку: див. с. 17-20).

Зокрема, передбачається, що складом учасників і конкурсантів ТМС «Архетипіка і державне управління» будуть обговорені та сформульовані:

1) пропозиції органам законодавчої та виконавчої влади України для їх реалізації в різних сферах життєдіяльності суспільства:


   • політичній,

   • економічній,

   • гуманітарній та соціально-культурній;

2) перспективи, напрями, зміст і форми діяльності наукової школи «Архетипіка державного управління»;

3) історичні/пам’ятні місця/країни, з якими мали б пов’язуватись маршрути наукового туризму школи «Архетипіка державного управління».За результатами обговорення, а також узагальнення поданих в наукових публікаціях учасниками ТМС-2013 пропозицій органам влади планується підготувати інформаційну записку та направити її за призначенням.

    • ІV. Вручення сертифікатів учасникам ТМС-2013 (18.00 – 18.30).

    • V. Загальне фото учасників ТМС-2013 на пам'ять.

24 травня 2013 р.

VII. ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

 • ВІДКРИТТЯ. Привітання учасників. Нагородження переможців (10.00-10.30). • ДОПОВІДІ (10.30-12.30):

Номінація (10.30-11.00)

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА)»

 1. РЕШЕВЕЦЬ Ігор Володимирович, магістрант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипна парадигма в політико-адміністративному менеджменті».

 2. СТАРОВА Марина Сергіївна, магістрант НАДУ при Президентові України. «Проблеми морально-етичної поведінки лідера в колективі: архетипна парадигма».

 3. ЧАБАН Олександр Олександрович, магістрант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипні та соціокультурні основи корупційної поведінки в українській дійсності».

Номінація (11.00-12.00)

«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА)»

 1. БУЛКІНА Олена Анатоліївна, магістрант НАДУ при Президентові України. «Архетипні особливості здійснення політичної професійної діяльності».

 2. ГАЛИЧ Степан Павлович, магістрант Харківського національного економічного університету. «Політичні вибори в Україні: архетипний підхід».

 3. ГУБАРЄВ-ЗОЛОТУХІН Юрій Олександрович, магістрант Харківського національного економічного університету. «Маніпулювання масовою свідомістю».

 4. ДОРОШЕНКО Сергій Олександрович, аспірант Класичного приватного університету (Запоріжжя, Україна). «Державно-приватне партнерство як наслідок архетипіки в державному управлінні».

 5. ЗЕЛЯК Альберт Іванович, магістрант Харківського національного економічного університету. «Комунікації в публічній сфері та їх архетипіка».

 6. ПАВЕЛКО Надія Іванівна, аспірант Класичного приватного університету (Запоріжжя, Україна). «Архетипна природа державної аграрної політики України».

 7. ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна Леонідівна, аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Механізм збалансування та державної підтримки реалізації інтересів у сфері земельно-орендних відносин: архетипна природа».

Номінаця

«ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ (АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА)»

 1. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій, аспірант Сумського державного університету. «Управління процесами створення регіональної екосистеми інновацій з урахуванням особливостей інституційних архетипів».

 2. ЧЕРКАСОВА Юлія Костянтинівна, студентка 5 курсу Сочінського державного університету. «Планування територій суспільного з значення в житлових районах (архетипний підхід)».

13.ЮРЧЕНКО Євген Олександрович, аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Сумської районної ради. «Збереження архетипу територій при плануванні і забудові населених пунктів».

Учасники конкурсу молодих науковців, роботи яких не потрапили до фінальної частини конкурсу

 1. АЗАРХІНА Олександра Костянтинівна, магістранта Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Інфантильність та апатичність у роботі державних установ (архетипний підхід)».

 2. БУЛЬДОВИЧ Павло Віталійович, магістр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Глокальність цінностей як чинник трансформації архетипового механізму державного управління».

 3. ГУСАК Ірина Володимирівна, аспірант НАДУ при Президентові України. «Державна політика Швеції – перспектива для України (архетипний аналіз)».

 4. ІВАНОВА Ілона Ігорівна, магістр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Держава і державне управління як архетипові структури».

 5. КАРЕЛІНА Євгенія Максимівна, магістрант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 6. КОРОЛЕНКО Юлія Едуардівна, магістрант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 7. КУЦ Марія Русланівна, магістрант Національного університету «Києво-Могилянська академія». «Архетипіка лідерів неприбуткових недержавних організацій як чинник демократичного  управління державою».

 8. ЛЄБЄДЄВА Ярославна Валентинівна, ДРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипний підхід до застосування європейських стандартів захисту прав національних меншин в Україні в контексті політики мультикультуралізму».

 9. МАЛЮСЬКА Вікторія Анатоліївна, к. держ. упр., НАДУ при Президентові України. «Духовність як архетипна основа державного управління».

 10. МИКОЛЮК Назар Миронович, магістрант НАДУ при Президентові України. «Архетипи як основа становлення відповідальності державного службовця».

 11. НАГІЄВА Саміра Феліксівна, магістрант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 12. НОВОСЕЛЬСЬКА Вікторія Олександрівна, магістрант НАДУ при Президентові України. «Архетипічний підхід до формування, застосування та встановлення цін (тарифів)».

 13. ОСИПЕНКО Ольга Сергіївна, магістрант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 14. ПАВЛЕНКО Семен Віталійович, магістр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Концепція «Smart power» і архетипическая символіка — критичний огляд інструментів формування громадської думки».

 15. ПАЗДРІЙ Віталій Ярославович, магістрант НАДУ при Президентові України. «Архетипіка в сучасному політичному процесі: погляд крізь виборчий процес».

 16. СЕЛЕЗЕНЬ Юлія Юріївна, магістрант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 17. СІВЄРІНА Марина Валеріївна, студентка Харківського національного економічного університету. «Архетипні підходи в плануванні розвитку територіальних громад».

 18. СОЛОДКА Анастасія Олександрівна, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Архетипні моделі державного управління в контексті європейського адміністративного простору».

 19. ТИМЧЕНКО Світлана Олександрівна, аспірант Харківського національного економічного університету (без публікації).

 20. ТИТОВСЬКИЙ Іван Іванович, аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. «Сучасні архетипи соціального маніпулювання».


VIII. КУЛЬТУРНА ЧАСТИНА

(спеціально для гостей Києва, можливі зміни)24 травня 2013 р.

14.00 – 18.30 Оглядова авто-пішохідна екскурсія «Шляхами Древнього Києва», що її вінчатиме ексклюзивна Ретро Трамвайна подорож вулицями старого Подолу [Опинившись у цій своєрідній «машині часу» й насолоджуючись «компліментом» від організаторів ТМС ви почуєте, чим жила Контрактова площа, як зустріли подоляни і жителі Куренівки перший київський трамвай, з якими труднощами і непорозуміннями зіткнулися його творці —

http://www.interesniy.kiev.ua/excursions/neobychnye-ekskursii/99315/na-starom-tramvae-po-staromu-kievu/].

25 травня 2013 р.

10.00 – 15.00 Пізнавальна 5-годинна екскурсія Дніпром з виходом у Київське море і проходженням шлюзу [Мандруючи Дніпром і маршрутами легендарного Олега Ви не минете таких славних історичних пам’яток архітектури Київської Руси, як Києво-Печерська Лавра, пам’ятник князю Володимиру Мономаху, колонна Магдебурзького права, Видубицький монастир]

26 травня 2013 р.

(час визнач.) Знайомство з творчістю Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки [зокрема, з перлиною цієї творчості — фольк-оперою Е. Станковича «Колір папороті», в якій народні мотиви вдало синтезуються з сучасними прийомами композиторського стилю й аранжування]

(час обир.) Індивідуальні тури з відвідуванням міст і пам’яток культурної спадщини України (http://ukraine3d.com/) –

Додаток 1

АДРЕСИ, КОНТАКТИ, МАРШРУТИ

1. ТМС-2013 гостинно прийматиме в себе Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, яка розмістилася поблизу станції метро «Деміївська» (222) .Місце проведення ТМС-2013 –Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

(3-ПОВЕРХ)

Адреса: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, ІІІ поверх

Довідки можна отримати у Відділі в справах сім'ї, молоді та спорту, кабінет 301

Телефон: 206-27-57ачальник відділу – Білецький Сергій Володимирович)


Е-mail: beletsky@ussms.kiev.ua

http://www.golosiiv.gov.ua/ua/

2. Гості та іногородні учасники ТМС-2013 проживатимуть у готелі Національної академії державного управління при Президентові УкраїниАдреса отеля:

04119, м. Київ, Шевченковский район, вул. Мельникова, 36/1Телефони адміністратора отеля: (Алла Миколаївна, Валентина Павлівна):

+38 044 4894498

+38 044 4894505

Ціни:

1 місце у 2-х місткому номері – 181,50 грн.

1-містний стандарт – 282,33 грн.

люкс – 423,50 грн.3. Туристичний партнер заходу: туристична компанія «ОЛИМП»
адреса: Україна, м. Київ, вул. Довнар Запольского, 16
тел: +38 044 3322941
тел: +38 067 6995765
e-mail:
olimp_tour@ukr.net
www.olimp-tour.com.ua

Додаток 2ПРОЖИВАННЯ: гуртожиток № 2 готельного типу Національної академії державного управління при Президентові України, НАДУ за адресою: вул. Мельникова, 36/1

МАРШРУТИ:

 1. ж/д вокзал Київ – готель НАДУ: Метро ст. «Вокзальна» (117) - ст. «Театральна» (119) – перехід на ст. «Золоті ворота» (314) – ст. «Лукянівська» (312) – тролейбус / маршрутка №№ 16, 19, 23 від зупинки «Лук’янівська» до зупинки «Пугачова» (територія Київського інституту міжнародних відносин, КІМО)

 2. Готель НАДУ – Голосіївська РДА: тролейбус / маршрутка №№ 16, 19, 23 від зупинки «Пугачова» до зупинки «Лук’янівська» - станція метро «Палац спорту» (315) – перехід на станцію «Площа Льва Толстого» (218) – станція «Деміївська» (222)

Додаток 3

ФІНАНСОВА ОСНОВА ТМС-2013

Фінансову основу організації ТМС складають:

1) організаційний внесок і

2) фінансова підтримка приватних осіб.

Організаційний внесок участі у семінарі складає:

 1. 200 грн. – для учасників з України;

 2. 30 ам. доларів (250 грн.) – для учасників з інших країн.

Очним учасникам ТМС-2013 пропонується сплатити організаційний внесок безпосередньо при реєстрації. Авторам статей спеціального випуску фахового журналу «Публічне управління: теорія та практика» та заочним учасникам семінару пропонується підтримати захід, перерахувавши організаційний внесок через відділення Приватбанку шляхом поповнення номера карти 6762 4683 1528 6140 Афоніна Едуарда Андрійовича, поінформувавши сканкопією чи інфо власника картки (bpafonin@gmail.com).

Організаційний внесок включає витрати на редакційну підготовку україно-російської версій електронного формату журналу «Публічне управління: теорія та практика», відео зйомку семінару, редагування та виставлення запису в Інтернет у форматі YouTube, інше матеріально-технічне забезпечення семінару.

Від сплати організаційного внеску звільняються учасники Першого міжнародного конкурсу молодих вчених організаційний внесок не сплачують. Це положення не стосується авторів, роботи яких розміщені у спеціалізованому випуску фахового журналу «Публічне управління: теорія та практика» і потребують відповідного фінансового покриття (С. Дорошенко, В. Омельяненко).

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та транспортом. Оргкомітет не забезпечує квитками на зворотний проїзд, тому просимо придбати їх заздалегідь. Друковану (паперову) версію журналу можна замовити (за додаткову оплату 30 грн. + пересилка), звернувшись безпосередньо до члена оргкомітету Радченко Олександра Віталійовича (е-mail: radchenko_ar@mail.ru).

Додаток 4http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=4990

Тарас Плахтій

Управління груповою динамікою

в первинних осередках суспільно-політичних організацій

14.11.11


Можна стверджувати, що електоральна вага будь-якої суспільно-політичної організації у великій мірі визначається числом та ефективністю діяльності її первинних осередків. Проте за рідкими винятками у більшості українських громадських організацій та політичних партій вони практично не працюють – у кращому випадку їх бурхливу діяльність імітує керівне ядро.

Розглянемо особливості роботи типового первинного осередку. Зазвичай показовими є кілька найперших зборів та динаміка зміни чисельності їх учасників. Визначимо, які процеси впродовж короткого періоду нівелюють захоплення високими ідеями чи ідеологією та пасивують активістів, що долучилися на початку.

Для цього проаналізуємо перебіг зборів у первинних організаціях чисельністю до сотні учасників.

Коли оголошується чергове питання порядку денного, всі активізуються, навперебій пропонуючи власні альтернативи вирішення поставлених задач. Ця стадія супроводжується зростанням активності учасників та майже повною відсутністю конфліктів.

Далі починається обговорення запропонованих альтернатив. При цьому можна спостерігати легкі випади авторів протилежних за змістом альтернатив один проти одного та утворення клік і коаліцій авторів схожих ідей та їх прихильників.

На стадії прийняття рішення цивілізовані умовності поступово відкидаються і починається процес жорсткого протистояння прихильників найбільш підтримуваних альтернатив, які мають шанс набути статусу групового рішення. Причому автори конкуруючих альтернатив не спроможні об’єктивно оцінити чужі ідеї та поступитися на їх користь – адже перемога їх альтернативи безпосередньо забезпечує зростання рангу у групі, боротьбу за який обумовлює наша етологічна природа, активізуючи кожного їх учасника.

З кожним наступним питанням порядку денного рівень агресії в учасників зростає, а протягом кількох наступних зборів чітко визначається неформальний лідер, який володіє абсолютним авторитетом і агресивно реагує на активність інших членів групи, вбачаючи у ній посягання на його ранг. Внаслідок такого перебігу групових процесів більшість учасників розчаровується у спільній роботі, пасивується та, зазвичай, покидає групу, не бажаючи терпіти авторитарні замашки лідера чи бути втягнутими у конфлікт між претендентами на цю роль.

В олігархічних партіях чинником, що компенсує описані відцентрові процеси, є матеріальне заохочення, а в партіях ідеологічного типу – сліпа віра в непомильність вождів та готовність підкорятися їм ради реалізації ідеологічних цілей. В підрозділах виробничих та адміністративних організацій, де використовується матеріальне стимулювання, після фази конфлікту відбувається стабілізація групової динаміки та розподіл ролей між учасниками (генератор ідей, розробник, координатор, оцінювач, тощо), а фабула подальшої взаємодій учасників визначається позиціями у групі та співвідношенням ваги формального і неформального лідерів.

Здатність учасників провести власну альтернативу до статусу групового рішення залежить від багатьох чинників – наприклад харизми, психологічних якостей, напору, опору зі сторони інших авторів, тощо. Проте той, кому в кінцевому результаті це вдалося – самореалізувався та отримав приз – більш високий ранг у групі, а ті, кому не вдалося – залишилися з негативним осадом, який накопичується і, при досягненні певного рівня, спричиняє їх вихід з організації.

Такий механізм відтворюється з невеликими варіаціями щоразу у будь-яких людських групах – він обумовлений етологічною складовою людської природи, яка запускає процеси рангування. Його інтенсивність визначається рівнем розвитку даного суспільства, поточною організаційною культурою, а також типом задач, які стоять перед групою.

З іншої сторони, наша соціальна природа проявляється у співробітництві, альтруїзмі, взаємодопомозі, взаємоповазі та інших людських якостях та поведінкових схемах, що спостерігаються поміж учасниками людських спільнот.

Співвідношення етологічного і соціального у будь-якій людській спільноті на кожному етапі її історичного розвитку визначає динаміку соціально-психологічних процесів у групах, задає тип домінуючих у ній організаційних структур та складає фундамент актуальної організаційної культури.Отже етологічна складова людської природи запускає процес рангування у групах, позитивним наслідком якого є наша природна активація в умовах конкуренції між учасниками, що обумовлена людською потребою зайняти якомога вищий ранг, а негативним – конфлікт, який, руйнуючи поле довіри, визначає лідера, структурує групу в ієрархію, витісняє з неї основних конкурентів на лідерство, започатковує процес пасивації всіх інших її учасників та передує формуванню групового мислення.

Зроблений аналіз дозволяє запропонувати надійний спосіб підвищення ефективності первинних осередків суспільно-політичних організацій, який полягає в активації учасників групи внаслідок тривалого утримання їх конкурентної взаємодії у безконфліктній фазі групової динаміки шляхом переключення уваги з процесу рангування на колективне вироблення, прийняття та виконання рішень.

Розглядаючи функціонування первинних осередків як циклічну послідовність певних видів діяльності (спостереження, орієнтування (вироблення альтернатив), прийняття рішення та їх реалізацію згідно циклу OODA Джона Бойда), опишемо технологію практичного втілення цього способу в умовах реальних суспільно-політичних організацій.

Спостереження учасники первинного осередку здійснюють безперервно, отримуючи інформацію зі ЗМІ та від оточуючих. Виконання рішень найбільш ефективно здійснюється групами ієрархічного типу, тому у проектах рішень передбачимо визначення лідерів – відповідальних виконавців кожного прийнятого рішення та склад виконавчих груп. Залишається детально розглянути два види діяльності циклу OODA – орієнтування (вироблення альтернатив) та прийняття колективних рішень, які можна реалізувати лише під час зборів, що проводяться за певним алгоритмом.Під час роботи зборів учасники первинного осередку структуруються в малі групи приблизно однакової чисельності у відповідності до їх компетентності за профілями діяльності або за іншими критеріями, що визначаються типом задач, які доведеться вирішувати.

Перший крок роботи відбувається у складі профільних груп за методикою мозкового штурму, коли учасники обговорюють задачі та генерують альтернативи рішень без їх критичного аналізу. Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на взаємостосунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом роботи на першому кроці є список альтернатив, які виробила група.

Далі члени первинного осередку структуруються у перехресні групи, кожен учасник яких представляє власну профільну групу. Тут вони по черзі доповідають про вироблені альтернативи у профільних групах та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, поради, доповнення, нові альтернативи.

Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозкового штурму – обговорення вироблених альтернатив у групах з іншим складом. Особливістю цього кроку є незаангажована критика учасниками перехресної групи вироблених альтернатив – адже вони не брали участі в їх виробленні і тому особисто не зацікавленні в просуванні однієї з них для закріплення свого рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до кожної з представлених ним альтернатив безвідносно до їх авторства та отримати додаткову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах кожен по черзі виступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, який, поряд з іншими експертами обговорює доповіді колег.

Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи (у даному випадку – носієм набору вироблених альтернатив), то жоден учасник перехресної групи не спроможний в ірраціональний спосіб – своєю харизмою, авторитетом чи психологічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка перехресної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання складається з найбільш компетентних учасників цього профілю.

Описаний розподіл рольових позицій учасників у перехресній групі та алгоритм їх чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес рангування, стабілізує динаміку соціально-психологічних процесів у групі, надає кожному учаснику первинного осередку можливість раціонально вплинути на формування рішення на стадії обговорення альтернатив, а також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній альтернативі на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно циркулює по осередку, та співставлення позицій як різних груп в цілому, так і позицій кожного з колег зокрема.

Наступний крок відбувається у складі початкових профільних груп, в яких учасники обговорюють всю отриману в перехресних групах інформацію та, на її основі, визначають кінцеве рішення. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу учасників – тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його позицію та нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск в цілому, позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному учаснику активно опонувати навіть визнаним авторитетам, що було б неможливим у групі з класичною динамікою соціально-психологічних процесів.

Завершальний крок відбувається у режимі пленарного засідання, де представники профільних груп оголошують узгоджені проекти рішень, які без обговорення ставляться на голосування. У разі їх підтримки починається процес виконання рішень у складі ієрархічних виконавчих груп на чолі з відповідальними виконавцями.

Початок нового циклу нівелює всі формальні ранги попереднього, що змушує відповідальних виконавців сумлінно ставитися до своїх обов’язків.Описаний алгоритм роботи первинного осередку складає основу функціонування суспільно-політичних організацій зі змінною структурою – динамічних мереж і забезпечує безконфліктну колективну діяльність усіх учасників з реалізації програмних цілей впродовж тривалого часу шляхом рівномірного розподілу сумарної роботи між ними та координації її виконання в процесі групової взаємодії.
izumzum.ru