Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія Спеціальності - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія... 1 215.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво"... 1 28.26kb.
Галузь знань 0502 Автоматика І управління Напрям підготовки фахівців... 1 34.23kb.
«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» 1 109.58kb.
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної... 2 517.94kb.
Програма вступних фахових випробувань на напрям 050101 «компютерні... 1 130.78kb.
«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 1 102.09kb.
Філологія. Українська мова та література. Мова та література (англійська) 1 200.07kb.
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра напрям підготовки 6 1 153.52kb.
Сучасний погляд на національне виховання у початковій школі 1 85.11kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія Спеціальності - страница №1/14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЕСТS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

2008/2009
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія

Спеціальності:

 • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова;

 • Українська мова і література. Мова і література (англійська);

 • Українська мова і література та історія;

 • Українська мова і література та практична психологія.

Умань – 2009В.о. декана факультету української філології

Лопушан Тетяна Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ
Факультет починає свою історію з 1930 як відділення мови та літератури при Уманському інституті соціального виховання. 1992 року підготовку вчителя-філолога відновлено у складі педагогічного факультету. Організаційне виокремлення філологічного факультету відбулося у березні 1994 року. У 2005 році на базі філологічного факультету створено Інститут філології та суспільствознавства, до складу якого входить і факультет української філології. Декан факультету української філології – кандидат філологічних наук, доцент Лопушан Тетяна Володимирівна.

Навчальний процес на факультеті української філології забезпечують такі кафедри: • української літератури та українознавства (завідувач кафедри –кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Наталія Петрівна);

 • української мови (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Полюга Лев Михайлович);

 • практичного мовознавства (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Цимбал Н.А.).

На факультеті навчається майже 500 студентів (стаціонар) за такими спеціальностями: • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова;

 • Українська мова і література. Мова і література (англійська);

 • Українська мова і література та історія;

 • Українська мова і література та практична психологія.

Також вищу освіту здобувають понад 270 студентів заочної форми навчання за спеціальностями: • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література та історія.

Факультет готує магістрів за спеціальністю „Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови та літератури”.


Потужний науково-педагогічний потенціал, сучасна матеріально-технічна база, новітні комп’ютерні технології та індивідуалізація навчального процесу, плідна співпраця з вітчизняними й зарубіжними університетами та власні багаторічні традиції дозволяють готувати філологів з належним рівнем фахової підготовки. Широко впроваджуються кредитно-модульна, блочно-модульна, рейтингова системи тощо. До навчального процесу залучаються провідні науковці України: проф. Ф.С. Бацевич, П.Ю. Гриценко, В.В. Жайворонок, А.К. Мойсієнко, Ю.Л. Мосенкіс, Л.О. Симоненко, М.С. Тимошик, В.В. Чумак, В.Ю. Франчук та ін.

На факультеті української філології функціонують Наукове фольклорне товариство імені Гната Танцюри, Наукове студентське лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, літературна студія імені М.П. Бажана, десятки інших наукових гуртків і проблемних груп. Працюють майстер-класи: театр пісні (В.В. Семенчук), театр танцю (І.Г. Хлистун), український рушник (Н.С. Мамчур) та ін.

У науково-дослідницькій лабораторії „Етнологія Черкаського краю”, робота якої координується Інститутом народознавства НАН України у місті Львові, розробляється науковий проект „Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців”. Під керівництвом проф. Н.П. Сивачук на базі лабораторії захищено 4 кандидатські дисертації.

У 2003 році під егідою Інституту української мови НАН України створено Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, у якому ведуться фундаментальні та прикладні дослідження з діалектології, ономастики та історії мови. З цих проблем уже захищено 4 кандидатські дисертації, проведено наукову конференцію, видруковано 3 збірники наукових праць.

При факультеті діє МАН, аспірантура. Факультет проводить активну виховну роботу, спрямовану на формування професійної, духовної культури студентів.

Для контактів звертатися:

20300 Україна, м. Умань, вул.Садова ,28.

тел: (04744) 3-05-88

ауд. 306

Факс:


e-mail:
1. ЕСТS-КООРДИНАТОР ФАКУЛЬТЕТУ

ЕСТS-координатор факультету української філології: кандидат філологічних наук, доцент Хлистун Ірина Валентинівна2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Сьогодні в структурі факультету представлені 3 кафедри: 2 випускаючі (кафедра української мови і кафедра української літератури та українознавства) і 1 загальноуніверситетська кафедра (кафедра практичного мовознавства).


КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку (1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської і української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання;1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови).

Кафедру очолювали доц.  І. С.  Лазебний (1971 – 1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987 – 2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004 – 2009). З 1 жовтня 2009 року завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Полюга Лев Михайлович.
Склад кафедри:Полюга Лев Михайлович

доктор філологічних наук, професорРозгон Валентина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент,Жайворонок Віталій Вікторович

доктор філологічних наук, професорМойсієнко Анатолій Кириллович

доктор філологічних наук, професорМосенкіс Юрій Леонідович

доктор філологічних наук, професорФранчук Віра Юріївна

доктор філологічних наук, професорЗелінська Оксана Юріївна

кандидат філологічних наук, доцентКомарова Зоя Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентТищенко Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцентЧеревченко Олександр Миколайович

кандидат філологічних наук, доцентДуденко Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцентКоваль Валентина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцентТорчинський Михайло Миколайович

кандидат філологічних наук, доцентШевчук Інна Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцентГнатюк Анатолій Васильович

доцентДенисюк Василь Вікторович

кандидат філологічних наук, доцентКоломієць Інна Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентМолодичук Ольга Андріївна

кандидат філологічних наук, доцентДіц Вікторія Олегівна

кандидат філологічних наук, старший викладачБерезовська Ганна Григорівна

старший викладачВолосожар Софія Миколаївна

викладачПоліщук Леся Борисівна

викладачДавидяк Оксана Миколаївна

викладачРіднева Любов Юріївна

кандидат філологічних наук, доцентАнікіна Інесса Валеріївна

викладачРевук Юрій Олексійович

викладачСинєгуб Ярослава Володимирівна

викладачЧеревченко Вікторія Валентинівна

викладачПанчук Інна Володимирівна

старший лаборантМельник Віта Іванівна

лаборантСекція зарубіжної літератури та російської мови
Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:

 • української філології;

 • іноземної філології;

 • початкової освіти;

 • історичному;

 • дошкільної освіти;

 • мистецько-педагогічному факультеті;

 • факультеті соціальної педагогіки та практичної психології..


Основні дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • сучасна українська літературна мова;

 • вступ до мовознавства;

 • старослов’янська мова;

 • нові інформаційні технології навчання;

 • українська ономастика;

 • історична граматика української мови;

 • методика навчання української мови;

 • історія української мови;

 • стилістика;

 • етнолінгвістика;

 • загальне мовознавство;

 • текстознавство;

 • українська діалектологія;

 • порівняльна граматика східнослов’янських мов;

 • мовні розбори;

 • історична лексикологія та етимологія;

 • давня східнослов’янська мова;

 • лінгвістичний аналіз художнього тексту;

 • інформаційно-комп’ютерні технології;

 • методика викладання української мови у ВНЗ;

 • історія зарубіжної літератури;

 • зарубіжна література;

 • література Великобританії та США;

 • методика викладання світової літератури;

 • методика викладання зарубіжної літератури у ВНЗ;

 • російська література;

 • сучасна російська мова;

 • сучасна російська мова з практикумом;

 • практичний курс російської мови;

 • російська усна народна творчість.


Навчальна діяльність
Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів, основне завдання якої – створити усі умови для успішного навчання студентів. В основі цієї програми – блочно-модульна (з елементами рейтингування та диференціації) та кредитно-модульна системи навчання й оцінювання знань студентів.

У рамках Комплексної програми значна увага відводиться самостійній та індивідуальній роботі. Кожен блок навчальної дисципліни включає в себе відповідні завдання і завершується контрольною або самостійною роботою; практикується також виконання інших завдань (індивідуально-дослідні завдання, колоквіуми, реферати, творчі вправи, співбесіди, тести тощо).

Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.
Наукова діяльність

Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: • співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону;

 • функціонування при кафедрі аспірантури, Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру, Студентського наукового лінгвокраєзнавчого товариства імені Агатангела Кримського, наукових гуртків і проблемних груп;

 • участь викладачів і студентів у конференціях різного рангу, предметних олімпіадах та конкурсах.


Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури.

.

Контактна інформація:

Черкаська область м. Умань, вул. Садова 28, кімн. 304тел..: (04744) 3-78-96

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА


Завідувач кафедри Сивачук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор

Склад кафедри:Сивачук Наталя Петрівна

кандидат педагогічних наук, професор, завідувачНоваківська Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент,Лопушан Тетяна Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцентКозинський Леонід Володимирович


кандидат філологічних наук, доцентНаконечна Олена Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентПавленко Марина Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцентПархета Любов Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцентПетриченко Надія Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцентГончарук Валентина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцентЙовенко Лариса Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцентХлистун Інна Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцентДудник Наталка Василівна

кандидат педагогічних наук, старший викладачЗарудняк Наталя Іванівна

викладачМамчур Наталя Сергіївна

викладачПоліщук Петро Миколайович

викладачСеменчук Василь Васильович

викладачСнігур Інна Михайлівна

викладачЦиганок Оксана Олександрівна

викладачБорщенко Ліна Вікторівна

лаборантЯремчук Володимир Володимирович

старший лаборант


Історія кафедри
1994 р. – кафедра української філології

1997 р. − кафедра української літератури та народознавства;

2004 р − кафедра української літератури, народознавства та риторики

2005 р. – відбувся поділ на 2 кафедри: української літератури і українознавства та риторики

З липня 2007 р. – кафедра української літератури та українознавства

Кафедру очолювали канд. пед. наук, доцент Бондаренко Г.Л. канд. пед. наук, доцент Новаківська Л.В. Нині підрозділом керує канд. пед. наук, проф. Сивачук Н.П.


Основні завдання кафедри:

 • Реалізація кафедральних науково-дослідних тем «Українська література як духовно-культурний універсум інтелектуального життя нації» та «Удосконалення змісту підготовки вчителів української мови і літератури на основі етнокультурних традицій українців».

 • Здійснення досліджень в контакті з іншими науковими закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів.

 • Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 • Підготовка висококваліфікованого учителя-словесника нової генерації.

 • Здійснення виховної роботи зі студентами в напрямку реалізації концепції національного виховання.


Наукові зв’язки:

 • Інститут літератури НАН України ім. Тараса Шевченка;

 • Інститут народознавства НАН України (м. Львів);

 • Національна спілка письменників України;

 • Національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;

 • Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка;

 • Черкаський національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

 • Міський та районний відділи освіти.


Здобутки кафедри

При кафедрі функціонує 17 проблемних груп та наукових гуртків, діє літературне об’єднання імені Миколи Бажана, що гостинно запрошує викладачів та творчо обдарованих студентів на свої щотижневі зібрання з метою удосконалення словесної художньої майстерності. Очолює літоб’єднання канд. пед. наук, член Національної спілки письменників України Марина Павленко (Лауреат міжнародного конкурсу «Гранослов» (1997p.), лауреат і премії видавництва «Смолоскип» (2002р.)).

Уже 10 років діє наукове фольклорне товариство імені Гната Танцюри, яким керує проф. Сивачук Н.П. Студенти проводять ґрунтовні дослідження витоків нашої духовної культури.

Кафедрою української літератури та українознавства випускається газета «Боговиця», редактором якої є викладач, член Національної спілки письменників України П. Поліщук.


Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:

 • української філології;

 • іноземної філології;

 • дошкільної освіти;

 • початкової освіти;

 • фізичного виховання;

 • соціальної педагогіки і практичної психології;

 • природничо-географічному;

 • історичному;

 • мистецько-педагогічному.


Перелік дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою:

 1. Вступ до літературознавства.

 2. Історія української літератури Х - ХVIII cт.

 3. Історія української літератури ХІХ ст.

 4. Історія української літератури ХХ ст..

 5. Теорія літератури.

 6. Дитяча література.

 7. Методика навчання української літератури в ЗОШ.

 8. Методика викладання української літератури у ВНЗ.

 9. Методологія сучасних літературознавчих досліджень.

 10. Літературознавчий аналіз художнього тексту.

 11. Літературна критика.

 12. Фольклор.

 13. Етнографія України.

 14. Загальна етнографія.

 15. Етнологія.

 16. Українське дитинознавство.

 17. Основи народознавства.

 18. Історія народознавства.

 19. Методика викладання народознавства в школі.

 20. Слов’янська міфологія.

 21. Виразне читання

 22. Педагогічна риторика.

 23. Академічна риторика.

 24. Основи красномовства.

 25. Теорія і практика ораторського мистецтва.

 26. Народознавство та музичний фольклор.

 27. Шкільний курс українознавства з методикою навчання;

 28. Українська вишивка

 29. Спецкурси і спецпрактикуми з українознавства:

націологія;

музична творчість українців;

пошукова народознавча робота;

.музична фольклористика;

українська родина у контексті національної культурної семіосфери.

30. Спецкурси з української літератури:

шевченкознавство;

біблія і українська література;

література української діаспори;

література рідного краю;

сучасний літературний процес;

основи герменевтики;

сучасна українська література;

сатира і гумор в українській літературі;

українська історична проза.
Контактна інформація

Черкаська область м. Умань, вул. Садова 28, кімн.314

тел..: (04744)-3-05-88

a mail: Lab–314 a mail. ru


КАФЕДРА ПРАКТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА

Завідувач кафедри Цимбал Наталія Андріївна, кандидат філологічних наук, професор
Склад кафедри:Цимбал Наталія Андріївна,

кандидат філологічних наук, професор, завідувачБацевич Флорій Сергійович

доктор філологічних наук, професорГриценко Павло Юхимович

доктор філологічних наук, професорТимошик Микола Степанович

доктор філологічних наук, професорСимоненко Людмила Олександрівна

кандидат філологічних наук, професорЧумак Володимир Васильович

кандидат філологічних наук, професорАвраменко Валентина Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентМамчур Лідія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцентГригоренко Тетяна Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладачСічкар Світлана Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцентКучеренко Ірина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцентШуляк Світлана Андріївна

кандидат філологічних наук, доцентХлистун Ірина Валентинівна

кандидат філологічних наук, старший викладачСавчук Наталія Михайлівна

викладачДенисюк Ірина Анатоліївна

викладачЖовта Наталія Михайлівна

викладачМолоканова Любов Іванівна

лаборант


Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

– сучасна українська літературна мова

– ділова українська мова

– практичний курс української мови

– вступ до мовознавства

– редакторський аналіз

– культура мовлення

– типологія помилок

– історія видавничої справи

– основи комунікативної лінгвістики

– редагування науково-реферативних текстів

– теорія і практика перекладу

– термінологічний практикум

– літературне редагування

– правописний практикум

– соціолінгвістика

– основи мовної комунікації.
Основні напрями науково-дослідницької роботи вчених: ділова мова, лексикологія української мови, термінологія української мови, ономастика, етнолінгвістика.
Контактна інформація

Черкаська область м. Умань, вул. Садова 28, кімната № 305

тел.: (04744) 3-05-88
3. УМОВИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ
На факультеті працюють науково-дослідні лабораторії:


Назва

Етнологія Черкаського краю

Номер аудиторії

312

Обладнання

Стендів – 5, картотека, джерельний фонд – близько 500 звітів та записів про проходження фольклорно-етнографічних практик, персональних комп’ютерів – 1.

Назва

Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-

координаційний центрНомер аудиторії

301

Обладнання

Стендів – 3, картотека, джерельний фонд – близько 3000 годин аудіозаписів зразків говіркового мовлення, персональних комп’ютерів – 2


4. ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Факультет української філології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 6.010100: • українська мова і література та українознавство;

 • українська мова і література та російська мова і література;

 • українська мова і література та історія;

 • українська мова і література, редагування освітніх видань та шкільне бібліотекознавство;

 • українська мова і література та англійська мова і література;

 • українська мова і література та практична психологія.

Форми і тривалість навчання студентів на факультеті для здобуття кваліфікаційного рівня:

бакалавр -

денна для осіб з повною середньою освітою - 4,0 роки;

заочна для осіб з повною середньою освітою – 4,0 роки.

спеціаліст -

денна для осіб з повною середньою освітою - 5,0 років;

заочна для осіб з повною середньою освітою - 5,0 років;

магістр - 1,0 рік навчання.
5. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Навчальний процес на факультеті здійснюється у таких організаційних фо­рмах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навча­льних занять, що входять до складу модулів є лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

Індивідуальне завдання (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові та дипломні роботи тощо) виконуються студентами самостійно при кон­сультуванні викладачем.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, вказівки, конспект лекцій, практикум, фахова та наукова монографічна та періодична література тощо.6. ШКАЛА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

На факультеті прийнято 100-бальну та чотирьохбальну шкалу оцінювання знань студентів.

За всі контрольні завдання протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Студент, який отримав не менше 60 балів, за його бажанням може бути звільнений від іспиту (заліку) за умови, що він набрав за виконання усіх видів навчальних робіт по всі модулям суму балів, яка складається з суми балів по кожному модулю. Ця сума балів повинна перевищувати суму встановлених мінімумів, для курсового проекту мінімум складає 60 балів.

Студент, який набрав за всі контрольні заходи менше 60 балів, здає підсумковий семестровий залік (проводиться у письмовій формі), до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модуля суму балів не менше 50.У процесі переходу до оцінювання знань за європейською системою оцінювання знань ЕСТS можна використовувати різні шкали згідно з табл.1, але в екзаменаційну відомість та залікову книжку виставляються оцінки за традиційною системою (табл. 2).
Таблиця 1. Шкала оцінювання ЕСТS

Оцінка ЕСТ8

Визначення

Оцінка в балах

Традиційна оцінка (залікова книжка)

А

ВІДМІННО- відмінне виконання лише з незначною кількістю поми­лок

96-100

ВІДМІННО

В

ДУЖЕ ДОБРЕ- вище середнього рівня з кількома помилками

86-95

ДУЖЕ ДОБРЕ

С

ДОБРЕ- в загальному правильна робота з певною кількістю поми­лок

71-85

ДОБРЕ

Б

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

60-70

ЗАДОВІЛЬНО

Е

ДОСТАТНЬО - виконання задово­льняє мінімальні критерії

60


РХ

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно по­працювати перед тим, як досягти мінімального критерію

50-59

НЕЗАДОВІЛЬНО

Р

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна сер­йозна подальша робота

<50Таблиця 2. Шкала оцінювання за чотирьохбальною системою

Оцінка

Визначення

Оцінка в балах

ВІДМІННО

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86-100

ДОБРЕ

В загальному правильна робота з пев­ною кількістю помилок

71-85

ЗАДОВІЛЬНО

Непогано, але зі значною кількістю не­доліків

60-70

НЕЗАДОВІЛЬНО

Потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімальних вимог

менше 60


В. СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

1. Кваліфікації (освітня та професійна)

Навчання на факультеті ведеться за такою системою.Перший рівень: термін навчання - 4 роки (бакалаврат). Тут на 1-4 курсах студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідних напрямків. З першого курсу, продовжуючи вивчати загальні дисципліни, кожен студент спеціалізується (за своїм фахом) в одній з наступних областей: українознавство, російська мова, історія, практична психологія, англійська мова, літературне редагування. По закінченню першого рівня студентам присвоюється кваліфікація бакалавра. Бажаючі можуть продовжити навчання, одержавши освіту другого рівня.

Другий рівень: 1 рік навчання, що завершуються складанням державних екзаменів або захистом дипломної роботи і присвоєнням кваліфікації спеціаліст.

Третій рівень: 1 рік навчання в магістратурі. До магістратури приймаються випускники другого рівня, що мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі передбачає поглиблену фундаментальну і спеціальну підготовку відповідно до обраної спеціалізації. Випускникам цього рівня присвоюється (після захисту магістерської роботи) кваліфікація магістр.

По закінченню навчання випускники факультету, що виявили схильність до наукової роботи та мають диплом спеціаліста або магістра, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті відкрита аспірантура для спеціальності:

10.02.01 «Українська мова».2. Діаграма структури програми навчання
Спеціальність: українська мова і література та українознавство

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"Бакалавр"


1 КУРС
Осінній семестр
ДИСЦИПЛІНИ
годин
кредити ЕСТ8

1 Семестр

всього

аудит.

СРС


залік

екзамен

Історія України

108

64

44

3
X

Іноземна мова

54

34

20

1,5Фізичне виховання

54

34

20

1,5Виразне читання

54

26

28

1,5

X
СУЛМ

54

34

20

1,5

X
Старослов’янська мова

108

68

40

3
X

Вступ до мовознавства

108

50

58

3
X

Історія української літератури

54

34

20

1,5

X
Вступ до літературознавства

108

50

58

3
X

Історія зарубіжної літератури

54

18

36

1,5

X
Практикум з української мови

81

50

31

2,5

X
Історія народознавства

108

50

58

3
X

Всього -1

945

512

433

30

5

5
Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"Бакалавр"


1КУРС
Весняний семестр
ДИСЦИПЛІНИ
годин
кредити ЕСТ8

2 Семестр

всього

аудит.

СРС


залік

екзамен

Іноземна мова

54

34

20

1,5

X
Фізичне виховання

54

34

20

1,5

X
Психологія

108

68

40

3
X

СУЛМ

135

64

71

3,5
X

Історія української літератури

135

66

69

3,5
X

Фольклор

81

50

31

2,5

X
Історія зарубіжної літератури

108

68

40

3
X

Ділова українська мова

108

34

74

3

X
Українська міфологія

108

50

58

3
X

Етнографія України

81

34

47

2,5

X
Всього -2

972

502

470

30

5

5
следующая страница >>


izumzum.ru