Формулар: ипапв/П-22 записнїк о придаваню и приманю виберанкового материялу после запровадзеного гласаня за виберанки за посланїкох - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Формулар: ипапв/П-22 записнїк о придаваню и приманю виберанкового материялу после - страница №1/1

Формулар: ИПАПВ/П-22

ЗАПИСНЇК
О ПРИДАВАНЮ И ПРИМАНЮ ВИБЕРАНКОВОГО МАТЕРИЯЛУ ПОСЛЕ ЗАПРОВАДЗЕНОГО ГЛАСАНЯ ЗА ВИБЕРАНКИ ЗА ПОСЛАНЇКОХ ДО СКУПШТИНИ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ МЕДЗИ ВИБЕРАНКОВУ КОМИСИЮ ВИБЕРАНКОВЕЙ ЄДИНКИ И ПОКРАЇНСКУ ВИБЕРАНКОВУ КОМИСИЮ
1. Виберанкова комисия виберанковей єдинкиНазва

виберанковей

єдинки

придава Покраїнскей виберанковей комисиї виберанкови материял за виберацки места число
у општиниНазва општини


и то:а.) записнїка о роботи виберацких одборох на запровадзованю

гласаня и утвердзованю резултатох гласаняб.) оверених виводох зоз виберацких спискох по хторих

гласали виберачев.) оверених окремних виводох зоз виберацких спискох,

по хторих гласали особи на одслуженю воєного року або

на воєней вежби, односно вибераче хтори вивершую обовязку

у єдинкох и установох Републики Сербиї


г.) запечацованих ковертох зоз нєпохаснованима

гласацкима лїстками
ґ.) запечацованих ковертох зоз нєважацима гласацкима

лїсткамид.) запечацованих ковертох зоз важацима гласацкима

лїстками

е.) контролних лїсткох.

2. Покраїнска виберанкова комисия прияла виберанкови материял хтори назначени у подточкох
точки 1. того записнїка.

Формулар: ИПАПВ/П-22

3. Придаваню и приманю виберанкового материялу присуствовали представнїки подношительох виберанкових лїстинох, и то:
Назва предкладача


Мено представнїка
Презвиско

представнїка

Адреса
ПТТ
Место
4. Представнїки подношительох виберанкових лїстинох нє мали-мали зауваги на придаванє и приманє виберанкового материялу.


Зауваги тоти:

5. Записнїк написани у двох идентичних прикладнїкох, од того єден при Покраїнскей виберанковей комисиї, а други при виберанковей комисиї виберанковей єдинки.

Место
Датум
ГодзинЗА ВИБЕРАНКОВУ КОМИСИЮ ЗА ПОКРАЇНСКУ

ВИБЕРАНКОВЕЙ ЄДИНКИ ВИБЕРАНКОВУ КОМИСИЮ


Мено и

презвиско


Мено и

презвискоПодпис

ПодписПрисутни члени виберанковей комисиївиберанковей єдинки