Форма затвердження проекту назва проекту - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1. Назва проекту p-000 1 51.42kb.
Інвестиційна пропозиція Назва проекту 1 15.74kb.
Назва проекту: Ці чудові овочі Тип проекту 1 107.2kb.
Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій... 1 54.04kb.
Невидиме покоління” презентація міжнародного проекту в рамках проекту... 1 28.19kb.
Рішення " 20" грудня 2011 року №916 Про затвердження проекту землеустрою... 1 14.08kb.
Назва проекту. Поліпероксиди на основі альтернантних кополімерів... 1 129.77kb.
Форма( присоединенный файл в формате pdf) Joint Goal-Oriented Research... 1 62.79kb.
Методичні вказівки з виконання дипломного проекту 2 187.16kb.
Пасічник Марія Іванівна, менеджер проекту смт. Войнилів 1 49.41kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту... 1 37.52kb.
Т.І. Грідчина 6 екологічні проблеми захисту винограду від шкідливих... 32 3745.57kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Форма затвердження проекту назва проекту - страница №1/11

ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід), Україна

Код проекту EuropeAid/126205/C/SER/UA

Країна Україна

Головний бенефіціар проектуНазва Міністерство аграрної політики та продовольства України

Адреса Хрещатик, 24

Київ, Україна


Телефон +380 44 2787942

Факс +380 44 2796078

Контактна особа Перший заступник Міністра – Безуглий Микола Дмитрович

Підпис

Виконавець проекту ЄС

Назва WYG International

Адреса Newstead Court, Little Oak Drive, Sherwood Business Park, Annesley,

Nottinghamshire, NG15 0DR, United Kingdom
Телефон +44(0) 1623 684500

Факс +44 (0) 1623 684545

Контактна особа Пол Кірбі

Підпис

Дата звіту

Звітний період 16 квітня 2011 - 16 жовтня 2011

Упорядник звіту : Богдан Дроздовський, Керівник проекту
Менеджер проекту від ЄК _____________ _________________ _____________

[ ім’я] [підпис] [дата]Загальна інформація про проект
Назва проекту: "Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)"

Код проекту: Europeaid/126205/C/SER/UA

Назва документу: Звіт про впровадження проекту за період жовтень 2010 – квітень 2011

Редакція звіту: 1
Редакція звіту

1

2

3

4

Дата

20 жовтня 2011 р.

Автор/упорядник

Богдан Дроздовський


Редактор

Сергій Черниш


Відповідальна особа

Cергій Черниш


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
CAP

Common Agricultural Policy

ССП

Спільна сільськогосподарська політика

CIDA

Canadian International Development Agency
Канадське агентство з міжнародного розвитку

CIS

Commonwealth of Independent States

СНД

Співдружність незалежних держав

SSRILDVSE

State Scientific-Research Institute of Laboratory Diagnostic and Veterinary-Sanitary Expertise Central State Laboratory of Veterinary Medicine

ДНДІЛДВСЕ

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

DEFRA

Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK
Міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства

DCFTA

Deep and comprehensive free trade area
Зона вільної торгівлі

DFID

Department for International Development, UK
Міністерство Великобританії у справах міжнародного розвитку

DG SANCO

EC Directorate for Health and Consumer Policy
Генеральна дирекція Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів

EaP

Eastern Partnership
Східне партнерство

EC

European Commission
Європейська Комісія

ECD

Delegation of the European Commission to Ukraine and Belarus
Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі

EFSA

European Food Safety Authority
Європейське агентство з безпеки харчових продуктів

ENPAP

European Neighbourhood Policy Action Plan
План дій з реалізації Європейської політики добросусідства

ENP

European Neighbourhood Policy

ЄПД

Європейська політика добросусідства

EU

European Union

ЄС

Європейський Союз

GMO

Genetically Modified Organism

ГМО

Генетично модифіковані організми

GOST

State Standard (approved by relevant authority)

ГОСТ

Державний стандарт

I&R

Identification and Registration
Ідентифікація та реєстрація

IFC

International Financial Corporation
Міжнародна фінансова корпорація

IFI

International Financial Institutions
Міжнародні фінансові установи

ISO

International Standards Organization
Міжнародна організація зі стандартизації

IT

Information technology
Інформаційні технології

JRC

Joint Research Institute, Ispra Italy
Науково дослідний інститут Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії в Іспрі, Італія

FADN

Farm Accountancy Data Network
Мережа фермерських даних бухгалтерського обліку

FAO

Food and Agriculture Organization

ФАО

Організація ООН з питань продовольства та сільського господарства

FTA

Free Trade Agreement
Договір про вільну торгівлю

FVO

Food and Veterinary Office of the EC
Продовольчо-ветеринарне управління Європейської Комісії

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control PointsHPLC

High Pressure Liquid Chromatography
Рідинна хроматографія високого тиску

KE

Key expert

КЕ

Ключовий експерт

LAG

Local Action Group

МРГ

Місцева робоча група

LAP

Local Action Plan

МРП

Місцевий робочий план

LEADER

Links Between Communities For Local Development

ЛІДЕР

Програма розвитку громади на основі зв’язків

LOP

Life of Project
Життєвий цикл проекту

LPG

Local Partnership Group
Місцеві партнерські групи

MARS

Crop Yield Forecasting System - Monitoring Agriculture with Remote Sensing Techniques


МАРС

Система прогнозування врожайності (моніторинг вирощування сільськогосподарських культур на основі системи дистанційних вимірювань)

MAP

Ministry of Agrarian Policy of Ukraine

Мінагро-політики

Міністерство аграрної політики України

MoU

Memorandum of Understanding
Меморандум про взаєморозуміння

MTEF

Medium-term Expenditure Framework
Кошторис середньострокових витрат

NGO

Non-government Organizations
Неурядові організації

NAAU

National Accreditation Agency of Ukraine

НААУ

Національне агентство з акредитації України

OP

Operational Programmes

ОП

Операційні програми

PCA

Partnership and Cooperation Agreement
Угода про партнерство і співробітництво

PO

Producer Organizations

ОВ

Організації виробників

PPP

Public Private Partnership
Держано-приватне партнерство

PRAG

Practical Guide
Практичний посібник

QA

Quality Assurance
Забезпечення якості

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed
Система швидкого реагування на зміни показників якості харчових продуктів і кормів

RD

Rural Development
Розвиток села

RDP

Rural Development Partners
Партнери з розвитку села

RDT

Rural Development Team
Група спеціалістів з розвитку села

SC

Steering Committee
Координаційний комітет

SCURPE

State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

SIDA

Swedish International Development Agency

СІДА

Шведське агентство з міжнародного розвитку

SME

Small and Medium Enterprises

МСП

Малі та середні підприємства

SPS

Sanitary and phytosanitary
Санітарія та фіто санітарія

SSM

Soft Systems MethodologiesSWAP

Sector Wide Approach
Секторальний підхід

TA

Technical Assistance
Технічна допомога

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange Programme
Управління Європейської Комісії з технічного сприяння та обміну інформацією

TNA

Training Needs Assessment
Оцінка потреб у навчанні

ToR

Terms of Reference

ТЗ

Технічне завдання

UK

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії

USAID

United States Agency for International Development

АМР США

Агентство США з міжнародного розвитку

WG

Working Group

РГ

Робоча група

WHO

World Health Organisation

ВООЗ

Світова організація охорони здоров’я

WTO

World Trade Organisation

СОТ

Світова організація торгівлі

ЗМІСТ


1. Стислий опис проекту 4

1.1 Адміністративна інформація про проект 4

1.2 Мета і цілі проекту 5

1.3 Колектив спеціалістів проекту 6

1.4 Офіс проекту 7

2. Загальна інформація 8

2.1 Організаційні зміни в структурі організації партнера проекту. 103. Прогрес та планування діяльності по компонентах 13

3.1 Компонент 1 – Iнституційний розвиток 16

3.2 Компонент 2- Безпечність харчових продуктів 30

3.3 Компонент Ринкова інфраструктура 43
Додатки
1. Логічна рамка 91

2. Організаційна структура управління Міністерства аграрної політики та продовольства

України 121

3. Матеріали тренінгів для спеціалістів Міністерства аграрної політики та продовольства 122

4. Звіт про викладання англійської мови 124

5. Протоколи 1 засідання Координаційної Ради 136

6. Протоколи 2 засідання Координаційної Ради 140

7. Звіт про навчально-ознайомчу поїздку до Бельгії 145

8. Протокол засідання Наглядової Ради Проекту від 04.10 2011 153

9. Лист Міністра МАПП до Представництва ЄС у Києві з проханням про продовження Проекту 161

10. Лист Голови Державної Ветеринарної та фіто санітарної служби до Представництва ЄС з проханням про продовження проекту 163

11. Листи подяки на адресу проекту 165

12. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів» 166

13. Пропозиції до проекту закону України про офіційний контроль……………………………………….363

14. Пропозиції до проекту закону України про гігієну харчових продуктів……………………………..374

15. Звіт короткострокового експерта з питань бюджетування Х. Кнудсена за результатами

місії експерта……………………………………………………………………………………………………………….…385

16. .«Круглий стіл» з питань підготовки фінансово-економічного обґрунтування Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних і фітосанітарних заходів (Нотатки із І засідання) …………………395

17. Список учасників І засідання «круглого столу» ………………………………………………………….398

18.«Круглий стіл» з питань підготовки фінансово-економічного обґрунтування

Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних і фітосанітарних заходів

(Нотатки із І засідання)…………………………………………………………………………………………………..399

19. Список учасників ІІ засідання «круглого столу» ………………………………………………………….. .402

20. Загальні коментарі до плану реформи в галузі СФЗ та до імплементації цього плану . …....403

21. Коментарі експертів до плану реформи в галузі СФЗ ………………………………………………..…. .404

22. Бюджетування плану реформи в галузі СФЗ ………………………………………………………………….405

23. Презентація «Практичний досвід Данії в управлінні процесом реструктуризації» …………...407


24. Звіт короткострокового експерта з питань ветеринарії та безпечності харчових

продуктів М. Барової за результатами VII місії експерта в Україні ……………………………………408

25. Графік візитів експертів Проекту на пілотні підприємства ……………………………………………....438

26. Відсоток розробленої документації з НАССР на пілотних підприємствах …………………………..440

27. Зразок процедури з валідації та верифікації системи НАССР ……………………………………………442

28. Зведена статистична інформація про проведені навчальні заходи Компоненту

(за період з 15 квітня по 15 жовтня 2011 р.) …………………………………………………………………..447

29. Програма навчальної поїздки до Ірландії та Північної Ірландії………………………………………….448

30. Список учасників навчальної поїздки до Ірландії та Північної Ірландії …………………………….451

31. Звіт МАПП про навчальну поїздку до Ірландії та Північної Ірландії……………………………………452

32. Звіт Держветфітослужби про навчальну поїздку до Ірландії та Північної Ірландії …………….456

33. Звіт АІРТ про навчальну поїздку до Ірландії та Північної Ірландії …………………………………….460

34. Навчання з НАССР у Великобританії (програма) ………………………………………………………………461

35. Список учасників Навчання з НАССР у Великобританії……………………………………………………..463

36. Нотатки із засідання №14 Міжнародної координаційної робочої групи донорів та

донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів …………………………………….464

37. Нотатки із засідання №15 Міжнародної координаційної робочої групи донорів та

донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів …………………………………..467

38. Лист Міжнародної координаційної робочої групи донорів та донорських організацій

з питань безпечності харчових продуктів Першому заступнику Глави Адміністрації

Президента України, виконавчому секретарю Комітету з економічних реформ

Акімовій І. М. (від 26.05.2011)…………………………………………………………………………………..…….470

39. Лист Міжнародної координаційної робочої групи донорів та донорських організацій

з питань безпечності харчових продуктів (від 29.06.2011)……………………………………………….471

40. Лист Міжнародної координаційної робочої групи донорів та донорських організацій

з питань безпечності харчових продуктів Керівнику Координаційного центру з

упровадження економічних реформ при Президентові України Данилюку О.О.

(від 02.08.2011) ……………………………………………………………………………………………………………..472

41. Презентація про безпечність харчових продуктів на засідання Координаційної Ради

з питань аграрних реформ Міністерства аграрної політики та продовольства

України ………………………………………………………………………………………………………………………….473

42. Переклад Регламентів (ЄС) №142/2011, «Настанови з належної практики

виробництва кормів для домашніх (непродуктивних) тварин»………………………………………..474

43. Матеріали круглого столу «Розвиток ефективних фермерських та кооперативних

організацій в Україні ……………………………………………………………………………………………………...475

44. Звіт про дослідження формування доданої вартості молока…………………………………………....482

45. Матеріали круглого столу «Молоко: виробництво, логістика та формування доданої

вартості. Проблеми та шляхи вирішення»……………………………………………………………………….483

46. Звіт про дослідження формування доданої вартості у секторі яловичини………………………..487

47. Матеріали круглого столу «Яловичина-виробництво, логістика та формування

доданої вартості. Проблеми та шляхи вирішення»………………………………………………………….488

48. Матеріали круглого столу «Сільськогосподарське дорадництво-ефективний

інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій»……………………………………..489

49. Матеріали круглого столу «Основні напрямки розвитку інфраструкури аграрних

ринків-розбудова ОРСП»…………………………………………………………………………………………………490

50. Матеріали семінару «Підвищення ефективності виробництва формування доданої

вартості плодоовочевої продукції …………………………………………………………………………………..491

51 . Матеріали семінару «Покращення умов зобою ВРХ в Україні» ………………………………………..492

52. Короткий звіт про розвиток організацій виробників в Херсонській області ……………………….495

53. Коментарі до (проекту) звіту аналітико-дорадчого центру Синя Стрічка ПРООН

«Аналіз напрямків політики та рекомендації щодо економічних та інституційних

реформ», зокрема стосовно торгівлі с/г продукцією…………………………………………………….….497

54. Рекомендації по розвитку ланцюга доданої вартості у м’ясо-молочному секторі………………..498

55. Матеріали семінару для МінАПП «Інвестиційна політика ЄС щодо розвитку сільських

територій» (27 вересня 2011 р.) …………………………………………………………………………………….501

56. Програма та презентаційні матеріали семінару для МінАПП «Діяльність

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та організацій дрібних

товаровиробників» (28 вересня 2011 р.)……..……………………...……………………………………….503

57. Семінари для пілотних регіонів …………………………………………………………………………………...505


  1. Програма та презентаційні матеріали тренінгу «Проектне управління,

23-24 травня 2011 р., АР Крим…………………………………………………………………………………..510

  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Можливості

депутатів місцевих рад питаннях вирішення нагальних проблем села та механізми

впливу на місцевому та регіональному рівнях», Черкаська обл., 25-26 травня 2011 р….513  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Правове

регулювання земельних відносин та формування ринку земель в Україні»,

Черкаська обл., 15-16 червня 2011 р…………………………………………………………………………...516  1. Програма та презентаційні матеріали тренінгу «Процесний менеджмент», АР Крим,

20-21 червня 2011 р……………………………………………………………………………………………………518

  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Ефективне

управління майном територіальних громад», АР Крим, 18-19 липня 2011 р…………………..521

  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Створення та

діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проблеми

оподаткування та ефективного функціонування»,Черкаська обл., 25-26 липня ……………524  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Законодавче

регулювання охорони ґрунтів в Україні та їх раціональне використання.

Проблеми функціонування та збереження систем меліорації в АР Крим»,

18-19 липня 2011 р., АР Крим……………………………………………………………………………………..527


  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Комплексний

розвиток сільських територій. Можливості застосування європейського підходу

в Україні», 24-25 липня 2011 р., Черкаська обл……………………………………………………………529  1. Програма та презентаційні матеріали тренінгу «Управління проектами»,

15-16 вересня 2011 р., Черкаська обл………………………………………………………………………….531

  1. Програма та презентаційні матеріали тренінгу «Управління змінами»,

29-30 вересня 2011 р., АР Крим…………………………………………………………………………………..534

  1. Програма та презентаційні матеріали тренінгу «Ефективне управління

процесами реалізації товарів і послуг у сільській місцевості»,

3-4 жовтня 2011 р, АР Крим………………………………………………………………………………………..537  1. Програма та презентаційні матеріали навчального семінару «Ефективне

управління майном територіальних громад. Європейський досвід та

українські реалії», 19-20 жовтня 2011 р., Черкаська обл……………………………………………….540

58. Звіт короткострокового експерта з розвитку сільських територій Метью Брауна…………..543

59. Лист-подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.09.11

№18-2-17\1353 за високий рівень організації та проведення навчальних заходів………….570

следующая страница >>


izumzum.ru