«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №160 Про проведення обліку дітей шкільного віку 1 43.59kb.
Повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» 2 284.36kb.
Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей... 1 128.72kb.
Пояснювальна записка Загальна характеристика предмета 8 1065.82kb.
Психологія петросян Р. А. Вплив тривожності та агресії на прояв девіантної... 1 65.13kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від " 27 " 11. 1 79.7kb.
Моя рідна школа рекомендаційний бібліографічний список до першого... 1 86.2kb.
Управління праці та соціального захисту населення приймає заяви від... 1 16.88kb.
Виховання загальнолюдських цінностей в сучасному світі на уроках... 1 192.26kb.
Тема: Вплив тютюнового диму на здоров’я підлітків. Мета 1 28.65kb.
Затвердити за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування... 1 37.96kb.
У пораднику зібрані матеріали щодо вибору форм методичної роботи... 8 1479.82kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯШановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Першій Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»

що відбудеться 5 - 6 квітня 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла ТичиниНапрями роботи конференції:

 • Принцип свідомості та активності у контексті сучасного уроку з фізичної культури.

 • Самоконтроль та його вплив на заняття фізичними вправами

 • Валеологічні знання в процесі формування свідомого відношення дитини до занять фізичними вправами.

 • Професійно-прикладна фізична культура.

 • Соціально-психологічні основи здорового способу життя.

Робочі мови конференції: українська, російська

Контактні телефони: 050-607-58-40 (Цибульська Вікторія Вікторівна)

 1. Для участі у конференції необхідно до 25 березня 2013 року подати до оргкомітету такі матеріали:

 • заявку (зразок додається);

 • текст доповіді в електронному варіанті;

 • оплату за публікування матеріалів.

 1. За матеріалами Інтернет-конференції планується видання збірника наукових праць «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі». Вартість тез (2-4 сторінки друкованого тексту) та статті (5-10 сторінок друкованого тексту) – 20 грн. за сторінку.

При оформленні матеріалів просимо враховувати наступні вимоги:

Матеріал статті подається у вигляді комп'ютерного файлу в редакторі текстів WORD для Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм. По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [2, 55-57, 69; 4, 29], де «2» та «4» - порядкові номера у списку використаних джерел; «55-57» та «29» - номери сторінок; «,» - ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» - між порядковими номерами різних джерел.

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: tmfv@meta.ua

Матеріали конференції, відомості про авторів та копію про оплату публікації надсилати на електронну адресу: tmfv@meta.ua


За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідність автори. Статті, які подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.
Порядок розміщення матеріалу:

 1. Посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкуються назва статті.

 2. Під назвою, з правого боку напівжирним накресленням друкуються повністю прізвище та ім’я автора (авторів); науковий ступінь, вчене звання, посада; (для студентів – прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада); по центру повна назва навчального закладу.

 3. Перед основним текстом курсивом подається анотація (до 5 рядків).

 4. Через рядок із абзацу друкується основний текст.

 5. Перелік використаних джерел (великими літерами, на які посилається автор, набираються у кінці основного тексту.

Заявка учасника

Прізвище, ім'я, по батькові доповідача________________________________

Науковий ступінь, вчене звання______________________________________

Місце роботи, посада ______________________________________________

Назва матеріалів доповіді __________________________________________

Напрям роботи конференції ________________________________________

Адреса __________________________________________________________

Телефон, e-mail ___________________________________________________Грошові перекази просимо надсилати за адресою:

20308, м. Умань 8, Черкаська обл., поштове відділення № 308 з поміткою: на конференцію Цибульській Вікторії Вікторівні


izumzum.ru