[Електронний ресурс] : лекції для студ денної форми навч напряму підгот. 090102 "твппт", галузь знань 0901 "Сільське господарство І - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
[Електронний ресурс] : лекції для студ денної форми навч напряму підгот. 090102 "твппт" - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА

Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за січень-лютий 2013 року
(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2012
1. Природознавчі науки

22.11

В55


Вища математика [Електронний ресурс] : лекції для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" / уклад. В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, С. І. Богданов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 93 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Bogza_V.VM_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


22.11

В55


Вища математика. Ч.2: контр. завдання та метод. рек. : для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030509-"Облік та аудит", 6.030601-"Менеджмент організацій", 6.030601-"Менеджмент ЗЕД", 6.030508-"Фінанси та кредит" / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв, Є. Є. Самойленко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 136 с. + Ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Shebanin_V.VM_2_2013.pdf. 


22.19

П75


Прикладна математика : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. ф-ту механізації денної форми навч. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротех. системи в АПК", 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропром. вир-ва" / уклад. О. В. Шебаніна, С. І. Тищенко, М. А. Домаскіна, М. О. Єгорова, І. І. Хилько, А. М. Жорова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 181 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Shebanina_O.PM_Lab_2012.pdf. 


24.5

Ф50


Фізична та колоїдна хімія : метод. рек. до виконання контр. роботи студентами агроном. ф-ту заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Абрамова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 53 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Abramova_N.Fil_ta_Koloid_him_Kontr_2012.pdf. – Копія друк. вид.


28.04

Г34


Генетика з біометрією : робочий зошит для лаб. і самост. занять студ. напряму підготовки 6.090102-"ТВППТ" денної форми навч. / уклад. М. І. Гиль, В. П. Коваленко, І. А. Рудик, О. Ю. Сметана, М. М. Тимофіїв. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 154 с. + Ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gil_M.Genetika_z_biom_RZ.pdf


28.57

Ф50


Фізіологія рослин [Електронний ресурс] : практикум / О. В. Войцехівська, А. В. Капустян, О. І. Косик [та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Т. В. Паршикова. — Електрон. текст. дані. – Луцьк : Терен, 2010. – 420 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Voiytsehovska_Fiziol_rosl_PRAKTYKUM_2010.pdf

2. Техніка. Технічні науки

30ц

С77


Стандартизація продукції та послуг : метод. реком. для виконання курсового проекту студ. ОКР "Спеціаліст", "Магістр" спец. 7.18010001, 8.18010010-"Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. Т. В. Підпала, Р. М. Тріщ, Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 53 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Pidpala_T.Standart_PP_kurs_2013.pdf


32.973

І-74


Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Г. В. Волчкова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 100 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Volchkova_G.IS_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


32.973

Л77


Лопушанська В. В. Інформаційні системи і технології у банківській сфері : конспект лекцій / В. В. Лопушанська, С. А. Рогачова. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 114 с. 


32.973

К43


Кірей К. О. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : опорний конспект лекцій / К. О. Кірей. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 66 с. 


32.973.1

І-74


Інформаційні технології : опорний конспект лекцій для студентів денної форми навч. напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / уклад. А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 51 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Nelepova_A.Inform_tehnol_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


34

В40


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студ. олімпіади 2012-2013 навч. року серед студ. вищих технічних і аграрних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, К. М. Думенко, П. М. Полянський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 16 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Ivanov_G.VSTV_Olimp.pdf. – Копія друк. вид.


36.82

Т38


Технологія переробки зерна : метод. реком. щодо виконання лабораторних робіт студ. агрономічного ф-ту спец. 8.09010101 "Агрономія" ОКР "Магістр" / уклад. І. Д. Дудяк, О. В. Котляр. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 107 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. 


36.82

Т38


Технологія переробки зерна [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо самостійної роботи та тестового контролю знань студ. агрономічного ф-ту спец. 8.09010101 "Агрономія" ОКР "Магістр" / уклад. І. Д. Дудяк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 107 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


36.92

Т38


Технологія переробки продукції тваринництва : метод. рек. для викон. лабораторних занять студ. денної форми навч. спец. 6.090102-"ТВППТ" / уклад. І. В. Назаренко, І. М. Романенко, Л. О. Стріха, О. К. Цхвітава. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 83 с. + Ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Nazarenko_I.Tehnol_per_prod_tvar_2012.pdf. 


36.92

Т38


Технологія виробництва м'яса і м'ясопродуктів: метод. рек. для виконання лабораторно-практичних робіт : для студ. ОКР "Спеціаліст", "Магістр" спец. 7.09010201, 8.09010201 "ТВППТ" / уклад. Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 62 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Striha_L.TVMM_Lab_pr.pdf. 


36.92

Т38


Технологія переробки продукції тваринництва [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. спец. 7.09010201, 8.09010201 - "ТВППТ" / уклад. І. В. Назаренко, Л. О. Стріха. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 40 c. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Nazarenko_I.TPPT_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


39.42(4Укр-Мик)

В53


Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік . – Миколаїв : НУК, 2011. – 640 с. 3. Сільське господарство

4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 164, Ч. 3. – К. : НУБіП, 2011. – 328 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 165. Ч. 3 : Право. – К. : НУБіП, 2011. – 352 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 167. Ч. 1. – К. : НУБіП, 2011. – 276 с. 


4

В53


Вісник Полтавської державної аграрної академії . № 2. – Полтава : ПДАА, 2012. – 232 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 140 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 343 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 139 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 214 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 133 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 244 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 3, № 3-4. – К. : НУБіП, 2011. – 176 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 162, Ч. 1 : Агрономія. – К. : НУБіП, 2011. – 348 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 162, Ч. 2. – К. : НУБіП, 2011. – 269 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 136 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 338 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 138 : Технічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 169 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 137 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 198 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 134 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 202 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я . Вип. 3(67) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 224 с. 


4

М34


Матеріали Х наукової конференції молодих вчених та аспірантів (Чубинське, 17 травня 2012 року) / за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграрна наука, 2010. – 100 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрів і молодих вчених. Ч. 1. – Луганськ : Елтон-2, 2012. – 228 с. 


4

М34


Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 195-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : 14-23 вересня 2011 року. – Харків : ХНАУ, 2011. – 177 с. 


40.4

А26


Агрохімія: метод. рек. до виконання лабор. робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" : навч. модуль І "Живлення рослин" / уклад. С. Г. Чорний, О. В. Видинівська. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 37 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Chorniy_S.Agrohimiya_Lab_2013.pdf


41.37

М16


Макрушин М. М. Насінництво : підруч. / М. М. Макрушин, Є. М. Макрушина. – Симферополь : Аріал, 2011. – 476 с. – 65,00 грн

Кільк. прим.: 1 (Чз)


41.4

З-14


Загальне землеробство : метод. рек. до виконання курсової роботи студ. денної та заочної форм навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / уклад. В. В. Гамаюнова, Т. В. Качанова, В. Ф. Баран, О. Ш. Іскакова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 34 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gamaunova_V.ZZ_Kurs.pdf


41.4

З-52


Землеробство з основами екології, грунтознавства та агрохімії : навч. посіб. / В. Ф. Петриченко, М. Я. Бомба, М. В. Патика [та ін.]. – К. : Аграрна наука, 2011. – 492 с. 


41.4

З-90


Зрошуване землеробство = Міжвідомчий тематичний науковий збірник : зб. наук. праць. Вип. 57. – Херсон : Айлант, 2012. – 324 с. 


42.2

К66


Кормовиробництво : робочий зошит для виконання практ. робіт студ. заочної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / уклад. Л. К. Антипова, С. Г. Козлов. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 38 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Antipova_O.Kormovirob_RZ.pdf


42.22

К66


Кормові трави півдня України: еколого-біологічні, морфологічні та господарсько-цінні ознаки [Електронний ресурс] : метод. рек. для лабор. занять з дисц. "Біологічні основи кормовиробництва" для студ. спец. 7.09010101 - "Агрономія", ОКР-"Спеціаліст" / уклад. В. П. Шкумат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 43 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Shkumat_V.Korm_tr_2012.pdf. – Копія друк. вид.


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. № 64. – К. : ПП-фірма СЕРЖ, 2011. – 247 с. 


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. № 66. – К. : ПП-фірма СЕРЖ, 2012. – 275 с. 


42.340

О-60


Опалко А. І. Селекція плодових і овочевих культур : навч. посіб. Ч. 1 : Загальні основи селекції городніх рослин / А. І. Опалко, О. А. Опалко. – Умань : Софіївка, 2012. – 340 с. 


42.374

В31


Верещагіна П. М. Квітникарство : курс лекцій / П. М. Верещагіна, О. А. Коваленко, О. І. Чепак. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 96 с. 


44.9

Ф64


Фітофармакологія : метод. рек. до викон. лаб. робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр". Навч. модулі II-IV / уклад. О. В. Письменний. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 49 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Pismenniy_O.Fitofarmakol_Lab.pdf. 


45.3

Г34


Генетика популяцій : метод. рек. з вивчення дисц. та виконання лабор.-практ. робіт студ. денної форми навч. спец. 8.09010203 - "Розведення та селекція тварин" / уклад. М. І. Гиль, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 97 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gil_M.Genetika_popul.pdf. 


45.3

В42


Визначення генетичних аномалій у великої рогатої худоби : метод. рек. / за ред. М. І. Бащенка. – Чубинське : НААНУ ІРГТ, 2011. – 36 с. 


45.3

С71


Спеціальна генетика [Електронний ресурс] : метод. рек. для лабор.-практ. занять студ. денної форми навч. спец. 8.09010203 - "Розведення та селекція тварин" / уклад. І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 88 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbatenko_I.Sp_genetika_Lab_pr.pdf. – Копія друк. вид.


45.3

Г34


Геномна селекція у тваринництві: стан та перспективи розвитку : матеріали творчої дискусії (Чубинське, 19 квітня 2011 р.) / за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграрна наука, 2011. – 80 с. 


45.3

Х65


Хмельничий Л. М. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 497 с. 


45.3

С29


Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / за ред. Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с. 


45.45

З-58


Зерновое сорго для КРС : В вопросах и ответах . – Ростов-на-Дону, 2012. – 24 с. 


45.45

Т33


Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : моногр. / за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомір : Рута, 2012. – 860 с. 


46.0

Ш65


Шиян Н. І. Сучасний стан та основні тенденції розвитку скотарства України: регіональний аспект : лекція для екон. спец. / Н. І. Шиян, Н. С. Ля-ліна. – Харків : ХНАУ, 2010. – 54 с. 


46.0-4

Г46


Гігієна тварин [Електронний ресурс] / уклад. А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 48 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Bondar_A.GT_Lab_2013.pdf. – Копія друк. вид.


46.73

Г67


Горбатенко І. Ю. Собака (перелік генів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 43 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbatenko_I.Sobaka.pdf. – Копія друк. вид.


46.73

Д73


Дресирування собак : навч. посіб. / за ред. М. І. Гиль. – Одеса : ОДАУ, 2011. – 320 с. 


48.571

В39


Ветеринарна токсикологія : підруч. / за ред. Г. О. Хмельницького, В. Б. Духницького. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 352 с. 


48.76

А44


Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин / уклад. В. М. Давиденко, В. О. Мельник, М. П. Журавель. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 76 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


60.52

С76


Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2-ге вид. – К., 2011. – 392 с. 4. Економіка. Економічні науки

65(4Укр)

Н35


Національна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. О. А. Мамалюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 65 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Mamaluk_O.NE_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65. 290-80

К84


Круш П. В. Організація виробництва [Електронний ресурс] : підруч. / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В.О. Гулевич та ін. ; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, В. О. Гулевич. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2010. – 536 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Org_virob_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.01

П50


Політекономія : навч.-метод. комплекс [Електронний ресурс] : для студ. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навч. / уклад. І. Б. Золотих. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 64 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Zolotih_I.Politekon_NMK.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

Ш46


Шемчук Р. С. Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / Р. С. Шемчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 125 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Shemchuk_R.MP_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.052

С89


Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П. Л. Сука. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 352 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Suk_OP_mal_biznes_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.232

О-17


Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності : навч. посіб. / за ред. В. М. Жука. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2012. – 188 с. 


65.248

О-92


Охорона праці в галузі у контрольних роботах студентів V-VI курсу заочної форми навчання агрономічного ф-ту МДАУ [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Курепін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Kurepin_V.OPG_Kontr.pdf. – Копія друк. вид.


65.25

Ц65


Ціноутворення : навч. посіб. / Д. І. Рижмань, Г. Я. Віннічук, І. М. Криворучко, В. М. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 313 с. 


65.261.3

Б98


Бюджетна система України : метод. рек. для виконання контр. робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Н. М. Сіренко, І. Г. Волкова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 52 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Sirenko_N.BSU_Kontr.pdf. 


65.262.2

К56


Коваленко Г. В. Управління податковою системою [Електронний ресурс] : конспект лекцій у двох частинах для студ. спец. 8(7).050106 "Облік і аудит" рівня підготовки "Магістр", "Спеціаліст". Ч. 1 / Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 227 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kovalenko_G.UPS_1_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.262.2

К56


Коваленко Г. В. Управління податковою системою [Електронний ресурс] : конспект лекцій у двох частинах для студ. спец. 8(7).050106 "Облік і аудит" рівня підготовки "Магістр", "Спеціаліст". Ч. 2 / Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 201 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kovalenko_G.UPS_2_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.262.3

С77


Стасишен М. С. Основи аудиту ( в схемах, графіках і таблицях ) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 192 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Stasishen_Osnov_auditu_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.268

П20


Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика. – К. : Знання, 2012. – 566 с. 


65.30

З-17


Зайчук Т. О. Стратегічний маркетинг органічних продуктів харчування : моногр. / Т. О. Зайчук. – К. : КНЕУ, 2012. – 265 с. 


65.32

С40


Системи технологій [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. О. А. Мамалюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 90 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Mamluk_O.ST_Lek.pdf. – Копія друк вид.


65.321.2

Б59


Бідило М. І. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку : моногр. / М. І. Бідило, В. Ф. Пащенко, О. В. Ульянченко. – Харків : ХНАУ, 2010. – 209 с. 


65.32-4

П64


Потриваєва Н. В. Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах світової глобалізації : моногр. / Н. В. Потриваєва. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 312 с. 


65.325.2

М74


Михайлова Л. І. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств: інтеграційний вимір : моногр. / Л. І. Михайлова, Т. В. Хворост. – Суми : ПП Віннченко М.Д., 2011. – 168 с. 


65.325.258

М17


Максименко А. Г. Менеджмент та маркетинг у собаківництві [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. Г. Максименко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 72 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2011/Maksimenko_A.ММS_2011.pdf. – Копія друк. вид.


65.32-8.08

К65


Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присв. Міжнародному року кооперативів (5-7 квітня 2012 р.). – Житомір : ЖНАЕУ, 2012. – 394 с. 


65.40

Л69


Логістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для напряму 0502-"Менеджмент" / уклад. С. О. Казаков. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 116 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kazakov_Logistika.pdf. – Копія друк. вид.


65.9(4 Укр)

Г68


Гордієнко О. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / О. В. Гордієнко, О. І. Кулініч, Ю. В. Петренко. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 291 с. 


5. Політологія. Право. Цивільна оборона


66.0

Б35


Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна [Електронний ресурс] : підруч. / В. М. Бебик. — Електрон. текст. дан. – К. : Каравела, 2012. – 496 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Bebik_Politologiya_2012.pdf. – Копія друк. вид.


67

Г96


Гусенко А.А. Правознавство [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. А. Гусенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 124 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Gusenko_A.Pravozn_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


67.304.3

П78


Прогонюк Л. Ю. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит", 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" (денної форми навч.) спец. 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит" та ін. / Л. Ю. Прогонюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 110 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Progonuk_L.IV_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


67.305

Т77


Трудове право [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. ф-ту менеджменту напрям підгот. 6.030601 "Менеджмент" денної форми навч. / уклад. Л. Ю. Прогонюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 86 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Progonuk_L.Tp_pravo_Sam.pdf. – Копія друк. вид.


68.69

К95


Кучма М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб.

/ М. М. Кучма. – 3-тє вид., доп. і випр. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 360 с. 

6. Наука. Наукознавство

72

Е45


Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., доп. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 


72.4

К50


Клокар О. О. Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки : дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Клокар Олег Олександрович. – Біла Церква : БНАУ, 2012. – 417 с. – Бібліогр.: с. 359-394.72.4

К50


Клокар О. О. Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Клокар Олег Олександрович. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 44 с.


72.4

К56


Коваленко Г. В. Розвиток аграрного сектору економіки на основі активізації інтеграційних процесів : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коваленко Ганна Вячеславівна. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 201 с. – Бібліогр.: с. 181-198.


72.4

К56


Коваленко Г. В. Розвиток аграрного сектору економіки на основі активізації інтеграційних процесів : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коваленко Ганна Вячеславівна. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 20 с.72.4

К50


Клочан В. В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери: теорія, методологія, організація [Електронний ресурс] : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.03 / В. В. Клочан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 36 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Klochan_V.Sistema_IKZ_Avtoref.pdf. – Копія друк. вид.


72.4

К73


Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 102 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Kotikova_O.MOND_Lek.pdf. – Копія друк. вид.7. Педагогіка. Освіта

74.58

Г67


Горбунова К. М. Соціальна педагогіка : конспект лекцій / К. М. Горбунова. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 48 с. + Ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbunova_K.Sots_pedag_Lek_2012.pdf


74.58

І-90


Історія розвитку аграрної освіти на Миколаївщині [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Березовська ; гол. ред. В. С. Шебанін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 95 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 72. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2012. – 200 с. 


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 74. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2012. – 184 с. – 48,00 грн

Кільк. прим.: 2 (Чз, Ф2)


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 70. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2011. – 200 с. 


74.58

П78


Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 69. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2011. – 124 с. 


78.3

Б59


Бібліотекознавство : метод. рек. з дисципліни "Основи фахової діяльності" : для самост. роботи студ. денної, заочної та дистанційної форми навч. аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації зі спец. 6.090201 "ТВППТ" та забезпечення навчання за технологією "Модуль-контроль" / уклад. В. М. Давиденко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 25 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Davidenko_Bibliotekozn.pdf. 8. Мовознавство та ін.

81.2 Англ

А64


Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рек. для тестового контролю знань студ. 4 курсу за всіма напрямками підготовки та магістрів 5 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / уклад. С. Г. Заскалєта, Ж. В. Ігнатенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 47 с. – Access mode: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Zaskaleta_Angl_mova_Test.pdf. – Копія друк. вид.


81.2 Англ

А64


Англійська мова : метод. реком. та навч. матеріал для аудиторної та самост. роботи студ. V курсу ф-ту ТВППТСБ за всіма напрямками підготовки / уклад. С. Г. Заскалєта, О. В. Артюхова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 84 с. + ел. копія. – Access mode: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Zaskaleta_S.Angl_mova.pdf


81.2 Укр

У45


Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. рек. для студ. денної форми навч. усіх напрямів підготовки / уклад. Т. П. Кравченко, Н. Г. Шарата, Д. В. Лукьяненко. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 142 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. 


83.3(4 Укр)6

М74


Мова рідна, слово рідне: Альманах . Вип. IV-V. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 240 с. 88.4.050

П86


Психологія трудових відносин у колективі [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.130201, 8.130201 "ТВППТ" / уклад. С. Б. Літвінчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 51 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Litvinchuk_S.Psihologiya_tr_vid_Sam_2012.pdf. – Копія друк. вид.
izumzum.ru