Економічний розвиток регіонів (січень – липень 2012 року) Промисловість Обсяги промислового виробництва - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Харківщина одна з найбільш індустріально розвинених областей України... 1 110.66kb.
Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень... 1 83.26kb.
М. Києва за січень–серпень 2010 року Повідомлення Головного управління... 1 258.21kb.
У січні лютому 2011 року зросли порівняно з відповідним періодом... 1 84.32kb.
Cоціально-економічний розвиток Миколаївської області за підсумками... 3 301.22kb.
Реалізація сільськогосподарської продукції підприємствами району... 1 11.29kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня... 1 133.79kb.
Соціально-економічне становище міста Новограда-Волинського за 8 місяців... 1 47.73kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації 1 33.87kb.
План Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний... 1 149.09kb.
Звіт депутата Одеської обласної ради VІ скликання про свою діяльність... 1 82.55kb.
Робоча програма навчальної практики 1 97.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Економічний розвиток регіонів (січень – липень 2012 року) Промисловість Обсяги промислового - страница №1/1

Економічний розвиток регіонів

(січень – липень 2012 року)

Промисловість

Обсяги промислового виробництва у січні – липні 2012 року зросли порівняно з відповідним періодом 2011 року на 0,2 відсотка. Зростання випуску продукції спостерігалося у добувній, хімічній та нафтохімічній промисловості, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, виробництві та розподіленні електроенергії.

Приріст промислового виробництва мав місце у 14 регіонах, в тому числі найбільше у Житомирській (на 40,1 відсотка), Закарпатській (на 11,3) та Вінницькій (на 11 відсотків) областях, зниження у 12 регіонах, в тому числі найбільше у Одеській (на 9,2 відсотка), Волинській (на 6,9) та Чернівецькій (на 6,4 відсотка) областях. У Рівненській області обсяги виробництва не змінилися.

У добувній промисловості одержано приріст продукції 3,3 відсотка, у тому числі у добуванні кам’яного вугілля – 5,8 відсотка, металевих руд – 2,7 відсотка, вуглеводнів – 0,2 відсотка.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 1,6 відсотка. Зниження мало місце у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки (на 22,7 відсотка), легкій промисловості (на 9,1), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4), обробленні деревини та виробництва виробів з деревини (на 3,9), металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (на 2,5), целюлозно-паперовому виробництві (на 1,5), машинобудуванні (на 0,8 відсотка). Водночас мав місце приріст у хімічній та нафтохімічній промисловості (на 10,6 відсотка), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 1,1 відсотка).

За січень – липень 2012 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 650,5 млрд. гривень, у тому числі продукції добувної та переробної промисловості – на 514 млрд. гривень. У структурі реалізації 47 відсотків загальних обсягів припадало на металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та машинобудування.

Сільське господарство

У січні – липні 2012 року загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем – липнем 2011 року зменшилося на 4,2 відсотка, у тому числі в аграрних підприємствах – на 7,4 відсотка, у господарствах населення – на 1,1 відсотка. Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, становив 107,4 млрд. гривень.


Зменшення сільськогосподарського виробництва мало місце у 10 регіонах, в тому числі найбільше у Миколаївській (на 40,5 відсотка), Херсонській (на 28,1) та Одеській (на 22,7 відсотка) областях, збільшення – у 15 регіонах, в тому числі найбільше у Сумській (на 28,6 відсотка), Київській (на 20,1) та Тернопільській (на 19,8 відсотка) областях.Рослинництво. За січень – липень цього року індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2011року становив 89,9 відсотка, у тому числі в аграрних підприємствах – 84,6 відсотка, у господарствах населення – 97,6 відсотка.

Станом на 1 серпня 2012 року господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на 83 відсотках площ, посіяних під урожай поточного року. Із зібраної площі одержано зерна (у початково оприбуткованій вазі) на 20,9 відсотка менше, ніж на 1 серпня 2011 року.

Перевищення обсягів виробництва зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) порівняно з початком серпня 2011 року зафіксовано в 15 регіонах, в тому числі найбільше товаровиробниками Вінницької, Харківської, Одеської, Донецької, Київської та Черкаської областей. Суттєво меншим, ніж торік, було виробництво зерна в Херсонській (на 71 відсоток), Миколаївській (на 61), Дніпропетровській (на 55), Запорізькій (на 45), Одеській (на 41), Кіровоградській (на 39) областях та Автономній Республіці Крим (на 58 відсотків).

Тваринництво. У січні – липні 2012 року індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2011 року становив 101,8 відсотка, у тому числі в аграрних підприємствах – 104,7 відсотка, господарствах населення – 99,8 відсотка.

У господарствах усіх категорій загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) зменшилися на 0,2 відсотка. Зменшення мало місце в 10 регіонах і найсуттєвіше – у Харківській (на 16 відсотків), Луганській (на 8), Одеській (на 6 відсотків) областях. У 15 регіонах обсяги виробництва м’яса зросли і найбільше – у Чернівецькій, Київській (на 5 відсотків), Кіровоградській, Дніпропетровській, Івано-Франківській (на 4), Львівській (на 3 відсотки) областях.

Загальне виробництво молока збільшилося на 2,5 відсотка. Збільшення мало місце у 20 регіонах, із них найбільше – в Харківській (на 10 відсотків), Київській, Рівненській, Черкаській (на 7), Тернопільській та Полтавській (на 6 відсотків) областях.

Загальне виробництво яєць збільшилося на 1,3 відсотка. Збільшення обсягів виробництва яєць спостерігалося у 12 регіонах, зменшення – у 13 регіонах, в тому числі найбільше – у Одеській (на 16 відсотків), Миколаївській (на 15), Івано-Франківській (на 13), Чернівецькій, Харківській (на 8) областях та в Автономній Республіці Крим (на 10 відсотків).Капітальні інвестиції

За І півріччя 2012 року у розвиток економіки держави підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 112,2 млрд. гривень капітальних інвестицій.Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями України, за І півріччя цього року становив 129,1 відсотка обсягу капіталовкладень відповідного періоду 2011 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 61,4 відсотка загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та коштів іноземних інвесторів, становила 17,5 відсотка. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 6,4 відсотка капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 8,2 відсотка.

Позитивних темпів капітальних інвестицій досягнуто у 26 регіонах, в тому числі найбільше у Автономній Республіці Крим (у 2,7 раза), Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Харківській, Полтавській (у 1,6), Закарпатській, Київській (у 1,5 раза) областях. Скорочення надходження капітальних інвестицій мало місце у Хмельницькій (на 19,9 відсотка) області.Будівельна діяльність

У січні – липні 2012 року підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 30,2 млрд. гривень, що на 6,2 відсотка менше обсягів будівництва відповідного періоду попереднього року.Зменшили обсяги будівництва підприємства 18 регіонів країни, серед них найбільше – будівельники Автономної Республіки Крим (на 32,3 відсотка), Житомирської (на 27,5) та Львівської (на 21,3 відсотка) областей.

Збільшили обсяги будівництва підприємства 9 регіонів країни, серед них найбільше будівельники Чернівецької (в 1,4 раза), Рівненської (на 23,3 відсотка) та Кіровоградської (на 10,1 відсотка) областей.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 79,8 відсотка). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва будівель (на 8,2 відсотка), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 4,5), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 23,7), магістральних (на 10,1) та місцевих (на 4,9 відсотка) трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання.

Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики добувної й обробної промисловості (на 5,4 відсотка).

Підприємствами 6 регіонів країни виконано 65,7 відсотка загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), зокрема будівельниками столиці – 22,7 відсотка.


Житлове будівництво

За І півріччя 2012 року обсяги введеного в експлуатацію житла збільшилися порівняно з відповідним періодом попереднього року на 55,4 відсотка і склали 4240,6 тис. м2 загальної площі, в тому числі 2965,4 тис. м2 (69,9 відсотка) у міських поселеннях і 1275,2 тис. м2 (30,1 відсотка) у сільських поселеннях.Збільшення введеного в експлуатацію житла мало місце у 26 регіонах. Найбільше зростання мало місце у Луганській області (у 5 разів), Рівненській (у 3,6 раза) та Чернігівській (у 3,5 раза), зниження – у м. Севастополі (на 8,8 відсотка).

Місто Київ та Київська область займають 23,8 відсотка загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла, ще 27,4 відсотка – Автономна Республіка Крим, Львівська, Одеська та Івано-Франківська області.

За I півріччя 2012 року прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 279,7 тис. м2 (за I півріччя 2011 року – 124,3 тис.м2).

Зовнішньоекономічна діяльність

У І півріччі 2012 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено  3224,2 млн. доларів США прямих інвестицій. Обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2012 року становив 52426,7 млн. доларів США, що на 4,7 відсотка більше обсягів інвестицій на початок 2012 року та в розрахунку на одну особу становить 1151,6 долара США.Приріст іноземних інвестицій спостерігався у 22 регіонах, в тому числі найбільший у Черкаській (3,1 раза), Кіровоградській (на 28,9 відсотка) та Полтавській (на 20,6 відсотка) областях. Скорочення обсягів інвестицій відбулося у Чернігівській (на 2,1 відсотка), Тернопільській (на 1), Вінницькій (на 0,8), Хмельницькій (на 0,7) областях та м. Севастополі (на 0,1 відсотка).

Роздрібна торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень – липень 2012 року становив 589,7 млрд. гривень. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем – липнем 2011 року збільшився на 0,2 відсотка.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень – липень 2012 року становив 429,1 млрд. гривень, що на 17,4 відсотка більше обсягу січня – липня 2011 року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,7 відсотка.

Оборот роздрібної торгівлі зріс у всіх регіонах. Найбільше зростання мало місце у м. Севастополі (на 19,7 відсотка), найменше – у Черкаській області (на 12,1 відсотка).Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень – липень 2012 року становив 220 млрд. гривень і в порівнянних цінах склав 114,6 відсотка обсягу січня – липня 2011 року.

Зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств спостерігалося у всіх регіонах, в тому числі найбільше зростання мало місце у м. Севастополі (на 30,6 відсотка), Автономній Республіці Крим (на 25,9) та Луганській області (на 19,9), найменше – у Чернівецькій (на 4,8), Львівській (на 5,1) та Закарпатській (на 5,2 відсотка) областях.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за січень – липень 2012 року становила 2951 гривню і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 16,6 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника зросла у всіх регіонах. Темпи збільшення заробітної плати за січень – липень коливалися від 13,9 відсотка у Дніпропетровській області до 19,5 відсотка у Вінницькій.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах у липні 2012 року був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи (1102 гривні), разом із тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по Україні (3151 гривня): у м. Києві (4700 гривень), Донецькій (3619), Київській (3268), Дніпропетровській (3260), Луганській (3230 гривень) областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській та Херсонській областях (70,9 та 76,2 відсотка середнього по економіці, відповідно).

Індекс реальної заробітної плати за січень – липень 2012 року порівняно з січнем – липнем 2011 роком становив 115,5 відсотка. Найбільше зростання цього показника спостерігалося у Рівненській (на 20 відсотків), Чернівецькій (на 19,8) та Вінницькій (на 19,5 відсотка) областях.

Упродовж січня – липня 2012 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася до початку року на 0,9 відсотка і на 1 серпня 2012 року становила 986 млн. гривень.Обсяги заборгованості збільшилися у 11 регіонах, в тому числі найбільше у Запорізькій (на 32,3 відсотка) області, зменшилися у 15 регіонах, в тому числі найбільше у Київській (на 66,9 відсотка) області. У Миколаївській області обсяг заборгованості не змінився.

Якщо в цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2012 року становив 2,9 відсотка фонду оплати праці, нарахованого за липень 2012 року, то у регіональному розрізі найвищим рівень такого співвідношення був у Сумській (8,5 відсотка фонду оплати праці), Кіровоградській (7,8) та Миколаївській (7,4) областях, а найнижчим – у Чернівецькій (0,04), Київській (0,3), Рівненській та Дніпропетровській (0,4 відсотка фонду оплати праці) областях.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж січня – липня 2012 року збільшилася до початку року на 10,1 відсотка і на 1 серпня 2012 року становила 480,1 млн. гривень. У регіональному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося у 12 регіонах – від 4,8 відсотка у Волинській до 2,2 раза у Запорізькій області. Найбільше зменшення боргу зафіксовано у Київській області – на 82,4 відсотка.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 серпня 2012 року становила 447,5 млн. гривень. У м. Севастополі, Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях частка боргу цих підприємств становить понад 74 відсотки загальної суми боргу регіону.

Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах на початок серпня 2012 року становила 58,4 млн. гривень. Понад 55 відсотків зазначеної суми заборгованості припадає на Донецьку, Луганську та Львівську області.

У січні – липні 2012 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 23,8 млрд. гривень (103 відсотки нарахованих за цей період сум).

Обсяг заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг протягом січня – липня 2012 року зменшився до початку 2012 року на 7 відсотків і наростаючим підсумком становить 10,9 млрд. гривень.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,3 місяця.
Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2012 року становила 452 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у липні 2012 року звернулося 101,9 тис. незайнятих громадян проти 93,6 тис. у червні цього року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 2,1 відсотка і на 1 серпня 2012 року становила 437,8 тис. осіб, або майже чверть всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 74,2 відсотка осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за липень не змінився і на 1 серпня цього року становив 1,6 відсотка населення працездатного віку. Разом з тим у сільській місцевості цей показник зменшився на 0,1 відсоткового пункта та становив 2 відсотки працездатного віку, у міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця (1,4 відсотка).Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) зменшилося із 59 осіб на 1 липня цього року до 58 осіб на 1 серпня. У регіональному розрізі, як і раніше, зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 7 осіб у м. Києві до 389 осіб у Черкаській області.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2012 року становила 45562 тис. осіб. Упродовж січня – червня 2012 року чисельність населення зменшилася на 71,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,2 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення: Київська, Волинська, Закарпатська, Рівненська області, м. Севастополь (міськрада) та Івано-Франківська область (2,8 – 0,8 особи на 1000 наявного населення).

Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок природного скорочення – 91,9 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 20,3 тис. осіб.

Порівняно з січнем – червнем 2011 року обсяг природного скорочення зменшився на 20,2 тис. осіб, або з 5,0 до 4,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Природне скорочення спостерігалося у 23 регіонах країни, і тільки в м. Києві, Рівненській, Закарпатській та Волинській областях зареєстровано природний приріст населення (відповідно 1978, 1347, 1228 і 364 особи).


Департамент забезпечення взаємодії

з Верховною Радою України та регіонами

Секретаріату Кабінету Міністрів України