Двнз “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанцій - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка 1 78.41kb.
Програма гуртка «Кіровоградщина. Історія рідного краю» 1 160.48kb.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г 1 598.82kb.
Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний... 1 32.35kb.
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
Сучасна система навчання у вищих навчальних закладах характеризується... 1 115.08kb.
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 364.62kb.
Табличні величини та їх опис нам І мовою програмування 1 76.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Двнз “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Навчально-науковий - страница №1/1ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

та дистанційного навчання

Рекомендації щодо розробки веб-ресурсів

навчальних матеріалів

дистанційної форми навчання

Івано-Франківськ

2013

Зміст

1. Система дистанційного навчання та контролю знань EduPRO 3

2. Навчально-методичне забезпечення дистанційної форми навчання

2.1. Навчально-методичне забезпечення 4

2.2. Зразок навчально-методичного забезпечення 5

2.2.1. Вступна (описова) частина навчальної дисципліни (курсу) 5

2.2.2. Програма вивчення дисципліни 6

2.2.3. Рекомендації слухачу 6

2.2.4. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт 7

2.2.5. Зразок варіантів контрольної роботи 83. Лекційний матеріал у системі EduPRO

3.1. Правила оформлення лекційного матеріалу в системі EduPRO 9

3.2. Приклад оформлення лекційного матеріалу в системі EduPRO 10

3.2.1. Зразок оформлення лекції згідно системних вимог 12

3.2.2. Відображення лекції в системі EduPRO 15

4. Тестовий контроль знань у системі EduPRO

4.1. Загальні вимоги до оформлення тестового контролю знань у

системі EduPRO 16

4.1.1. Як оформити питання в системі EduPRO 17

4.1.2. Приклад оформлення тестового контролю знань в

системі EduPRO 19

4.1.3. Вимоги до тексту в тестовому контролі знань 23

4.1.4. Вимоги до набору математичних формул 25

4.1.5. Вимоги до графічних зображень 25

4.2. Зразок оформлення пакету тестових завдань з прив’язкою до

навчального матеріалу в системі EduPRO 26


 1. Система дистанційного навчання та контролю знань EduPRO

EduPRO – це платформа для електронного навчання (e-Learning) і електронної діяльності (e-Working), яка дозволяє створювати ефективні онлайн-курси та керувати процесом навчання і спільними діями через веб.

EduPRO, як і переважна більшість інших систем дистанційного навчання (СДН), є WEB-додатком, розташованим на сервері і доступ до нього здійснюється через браузер за адресою www.d-learn.pu.if.ua (Рис.1). Всі користувачі можуть користуватися цією програмою практично з будь-якого комп'ютера, маючи вихід в мережу. Іншою перевагою є централізоване зберігання даних, що в свою чергу передбачає створення резервних копій з максимальною частотою.

У своїй основі, СДН дає розробникам можливість створити веб-сайт курсу і управляти доступом до нього таким чином, щоб тільки зареєстровані на курс користувачі мали можливість переглядати його. Крім контролю доступу, СДН володіє широким набором інструментів, які роблять навчальний курс більш ефективним, а також на досить високому рівні реалізована підтримка всіх типів навчальної активності.

Рис.1. Стартова сторінка системи дистанційного навчання та контролю знань EduPRO2. Навчально-методичне забезпечення дистанційної форми навчання

2.1. Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дистанційної форми навчання повинно містити: • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

 • наявність графіку навчального процесу на весь термін навчання, у якому окремо виділені веб-ресурси, які відбуваються дистанційно, а які – очно;

 • наявність інструкцій (рекомендацій) для тих, хто навчатиметься за дистанційною формою, які повинні містити:

  • вступну (описову) частину до навчальної дисципліни (курсу), в якій чітко вказати мету дисципліни (курсу), а також вимоги до знань та умінь;

  • програму вивчення навчальної дисципліни (курсу);

  • методичні рекомендації щодо виконання тестових та практичних завдань, віртуальних контрольних робіт, віртуальних лабораторних робіт, віртуальних тренажерів тощо;

  • наявність детальних інструкцій, що пояснюють і показують, яким чином виконувати всі активності, передбачені у дистанційних курсах, включаючи самостійне вивчення навчального матеріалу, участь у семінарах, дискусіях, практичних та лабораторних заняттях, отримання консультацій, в тому числі для написання рефератів, виконання проектних завдань, проходження контрольних заходів тощо;

 • відомості про викладача/розробника/тьютора навчальної дисципліни.

Вище зазначені документи є обов’язковими при розробці навчальної дисципліни для дистанційної форми навчання!

2.2. Зразок навчально-методичного забезпечення

Для зразку навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання наводяться документи навчального процесу вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” (на прикладі Хмельницького національного університету).2.2.1.Вступна (описова) частина навчальної дисципліни (курсу)2.2.2. Програма вивчення дисципліни2.2.3. Рекомендації слухачу2.2.4. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт2.2.5. Зразок варіантів контрольної роботи3. Лекційний матеріал у системі EduPRO

  1. Правила оформлення лекційного матеріалу в системі EduPRO

Лекційний матеріал в системі EduPro потрібно оформляти згідно поданого формату, всі складові якого є обов’язковими!

Лекція. Лекція №1.

Тема. Тема лекції №1.

Мета. Мета лекції №1.

Вступ.

Вступна частина.План.

1. Перший пункт плану.

2. Другий пункт плану.

-----------------------------Зміст лекції.

1. Перший пункт плану.Лекційний матеріал першого пункту плану

2. Другий пункт плану.Лекційний матеріал другого пункту плану

-----------------------------Висновки.

Висновки до лекції №1.Література.

1. Книга перша.

2. Книга друга.

------------------Запитання для самоперевірки.

Примітка!

 • ОБОВ’ЯЗКОВІ – КЛЮЧОВІ (СЛУЖБОВІ) СЛОВА набираються в тексті за чітко встановленим взірцем!!! (Слово-крапка):

Лекція.

Тема.

Мета.

Вступ.

План.

Зміст лекції.

Висновки.

Література.

Запитання.

 • ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ зберігається за наступним правилом:

1. Тип файла “Обычный текст”

2. Кодування тексту “ЮНИКОД (UTF-8)”

 • Електронні матеріали до заняття обов’язково мають містити у своєму змісті відео, графічні та табличні матеріали !

3.2. Приклад оформлення лекційного матеріалу в системі EduPRO

Для прикладу наводиться фрагмент лекції курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”, який містить різні нахили та насиченість шрифтів, таблицю тощо.

Лекція. 1

Тема. Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах.

Мета. Ознайомити студентів з різновидами офіційно-ділового стилю та його реалізацією в ділових паперах.

Вступ.


Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування.

План.


1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.

2. Документ. Класифікація документів.

Зміст лекції.

1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування. Учасниками ділового спілкування можуть виступати як окремі особи, так і організації, заклади, підприємства.

Основні мовні засоби:

використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології;

наявність специфічних сталих виразів;

відсутність буд-якої авторської мовної індивідуальності;

відсутність емоційно-експресивної лексики.

Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративно-канцелярський.

2. Документ. Класифікація документів.

Документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація за визначеними стандартами чи формою. Документ має правове значення, юридичну силу.

Сукупність реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр.Документи класифікують за різними ознаками:

1.За найменуванням.

2. За походженням.

3. За місцем виникнення.

4. За призначенням.

5. За напрямом.

6. За формою.

7. За стадіями створення.

Класифікація документів

Приклад

1

За найменуванням

Заява, лист, довідка, інструкція, службова записка, протокол тощо

2

За походженням

Службові (офіційні), особисті

3

За місцем виникнення

Внутрішні, зовнішні тощо

4

За призначенням

Договірні, довідково-інформаційні

5

За напрямом

Вхідні, вихідні

6

За формою

Стандартні

7

За стадіями створення

Оригінали, копії

3.2.1. Зразок оформлення лекції згідно системних вимог

Лекція. 1

Тема. Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах.

Мета. Ознайомити студентів з різновидами офіційно-ділового стилю та його реалізацією в ділових паперах.

Вступ.

Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування.План.

1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.

2. Документ. Класифікація документів.

Зміст лекції.

1. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі.

Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності. Це мовна діяльність, завданням якої є регулювання ділових стосунків між членами суспільства, задоволення потреб офіційного спілкування. Учасниками ділового спілкування можуть виступати як окремі особи, так і організації, заклади, підприємства.

Основні мовні засоби:

використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології;

наявність специфічних сталих виразів;

відсутність буд-якої авторської мовної індивідуальності;

відсутність емоційно-експресивної лексики.

Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративно-канцелярський.

2. Документ. Класифікація документів.

Документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація за визначеними стандартами чи формою. Документ має правове значення, юридичну силу.

Сукупність реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр.Документи класифікують за різними ознаками:

 1. За найменуванням.


 2. За походженням.


 3. За місцем виникнення.


 4. За призначенням.


 5. За напрямом.


 6. За формою.


 7. За стадіями створення.


Класифікація документів Приклади
1 За найменуванням Заява, лист, довідка тощо
2 За походженням Службові (офіційні), особисті
3 За місцем виникнення Внутрішні, зовнішні тощо
4 За призначенням Договірні, довідково-інформаційні
5 За напрямом Вхідні, вихідні
6 За стадіями створення Оригінали, копії
3.2.2. Відображення лекції в системі EduРro

4. Тестовий контроль знань в системі EduPRO

4.1. Загальні вимоги до оформлення тестового контролю знань в системі EduPRO

В системі EduPRO можна розробляти питання таких типів [Type]: • питання в закритій формі [MC];

 • питання множинного вибору [MA];

 • коротка відповідь[FIB];

 • альтернативний тип питання[TF];

 • питання на співставлення [MAT].

Зауваження. Всі типи питань [MC], [MA], [FIB], [TF], [MAT] вказуються латинськими літерами, не кирилицею!

Тестовий контроль знань оформляється згідно встановленого шаблону – МАРКУВАННЯ, який є обов’язковим!{DBQTKC:}

{course:}Назва курсу{:course}

{test:} Назва тестового контролю знань{:test}

{lecture:}Назва лекції{:lecture}

{content:}

{paragraph:}Пункт лекції{:paragraph}

{question:}

--------------

{:question}

{:content}

{:DBQTKC}

Нижче в таблиці 1.1. подано значення маркувань

Таблиця 1.1.

Маркування

Значення

{DBQTKC:}{DBQTKC:}

Початок/закінчення розділу “Тестовий контроль знань”

{course:}{:course}


Назва курсу, до якого відноситься “Тестовий контроль знань”

{test:} {:test}

Назва тестового контролю знань

{lecture:}{:lecture}


Назва лекції, до якої відноситься “Тестовий контроль знань”

{content:}{:content}


Початок/закінчення розділу “Тестовий контроль знань”

{paragraph:}{:paragraph}

Назва пункту плану лекційного матеріалу, до якого відносяться питання

{question:}{:question}

Початок/закінчення розділу питань

Примітка! Для оптимального визначення рівня знань студентів кожна лекція повинна містити не менше як 100 питань різної ваги складності від 10 (найлегші питання) до 100 (питання підвищеної складності), причому кількість питань різної ваги складності повинно бути порівно. Наприклад, загальна кількість питань у тестовому пакеті – 100. Тоді 10 питань з вагою складності 10, 10 питань з вагою складності 20, …, 10 питань мають вагу складності 100. Ваги складності питання і ваги складності відповідей встановлюються викладачами-розробниками тестового пакету завдань.

Тестові завдання зберігаються за наступним правилом:

1. Тип файла “Обычный текст”

2. Кодування тексту “ЮНИКОД (UTF-8)”

3. Назва файлу відповідає номеру тестового пакету завдань.

4.1.1. Як оформити питання в системі EduPRO

Різні типи питань в системі EduPRO оформляються згідно встановлених зразків:

(1) – питання в закритій формі [MC]

::Weight::Question [Type] {

=right answer

~wrong answer

}

(2) – альтернативний тип питання[TF]::Weight::Question [Type] {

TRUE/FALSE

}

(3) – питання множинного вибору [MA], коротка відповідь[FIB]::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}

(4) – питання на співставлення [MAT]::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer1 -> Variations1

=%Weight%Answer2 -> Variations2

=%Weight%Answer3 -> Variations3

}

В таблиці 1.2. описано значення кожного символу

Таблиця 1.2.

::

Початок нового питання

Weight

Вага питання

Question

Текст запитання

[Type]

Тип питання

{

Початок розділу відповідей

}

Закінчення розділу відповідей

=

Правильна відповідь

~

Неправильна відповідь

TRUE / RIGHT

Вірно

FALSE / WRONG

Хибно

%Weight%

Вага відповіді

Answer

Відповідь

Variations

Варіації

->

Розділення співвідношення відповідей

4.1.2. Приклади оформлення тестового контролю знань в системі EduPRO

1. Питання в закритій формі [MC] спрямовані на з'ясування істинності чи хибності висловленого в них судження.

::Weight::Question [Type] {

=right answer

~wrong answer

}

Приклад

::100::Чи вірно, що Івано-Франківському педагогічному інституту 5 січня 1971 р. було присвоєно ім’я видатного українського письменника Василя Стефаника? [MC] {=так

~ні


}

2. Питання множинного вибору [MA] – питання, в яких користувач відповідає, вибираючи одну чи кілька вірних відповідей із декількох альтернатив.

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}

Приклад

::100::Які три факультети було створено в учительському інституті міста Станіславова у 1940 році? [МА] {

=%100%історичний, фізико-математичний, філологічний

=%-50%філософський, природничий, економічний

=%-50%факультет іноземних мов, факультет фізичного виховання та спорту, факультет інформатики

}

::100::Які факультети було створено в учительському інституті міста Станіславова у 1940 році? [МА] {=%50%історичний

=%50%філологічний

=%-25%філософський

=%-25%економічний

}

Примітка! Сумарна вага вірних відповідей у питаннях множинного вибору повинна не перевищувати 100!

3. Коротка відповідь [FIB]користувачу пропонується ввести невеликий уривок тексту відповіді. Він звіряється з відповідями, які запропоновані розробником тесту. Якщо у введеному тексті жодна з відповідей не відповідає запропонованим викладачем варіантам, така відповідь вважається хибною. Тому розробнику при створенні такого типу питань потрібно якомога більше врахувати можливих відповідей, включаючи чутливість регістру.

::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

=%Weight%Answer

}

Приклад

::50::Яке місто є столицею України? [FIB] {

=%100%Київ

=%50%Києв

=%30%київ

}

Примітка! У вище наведеному прикладі у питанні типу коротка відповідь (Яке місто є столицею України?) ваги вірних відповідей можна розставляти в залежності від значущості питання, тобто, якщо це питання враховує і граматичні помилки, то відповідно це ж саме питання матиме наступний вигляд:

::50::Яке місто є столицею України? [FIB] {

=%100%Київ

=%0%Києв


=%0%київ

}

4. Альтернативний тип питання [TF] – відповідь до даного типу питання має тільки два вибори - так або ні. Користувачу пропонується вибрати правильну альтернативу.

::Weight::Question [Type] {

TRUE/FALSE

}

Приклад

::10::2+2=4?[TF] {

TRUE

}

5. Питання на співставлення [MAT] – у питаннях такого типу пропонується користувачам створити відповідні пари “Питання-відповідь”, встановити взаємозв'язок об'єктів, понять. Приклади відповідностей – "Країна-Столиця", "Об'єкт-Атрибут" і т.д.::Weight::Question [Type] {

=%Weight%Answer1 -> Variations1

=%Weight%Answer2 -> Variations2

=%Weight%Answer3 -> Variations3

}

Приклад

::100::Встановіть взаємозв’язок об’єктів “Країна-Столиця” [MAT] {

=%25%Київ -> Україна

=%25%Тбілісі -> Грузія

=%25%Москва -> Росія

=%25%Мінськ -> Білорусія

}

Примітка! Сумарна вага вірних відповідей у питаннях на співставлення повинна не перевищувати 100!

4.1.3. Вимоги до тексту в тестовому контролі знань

Тестові завдання подавати у форматі Word за такими правилами:

1) шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 14 пт. (при роботі з іншомовними текстами застосовувати тільки відповідні кодові таблиці даного шрифту) ;

2) виділення напівжирним шрифтом, курсивом, підкреслення, кольором реалізується тегами мови розмітки гіпертексту HTML. В таблиці 1.3. наведені декілька тегів HTML

Таблиця 1.3.
/


WORD

HTML

Центр

Центр


Жирний

Жирний

Курсив

Курсив

Підкреслений

Підкреслений

Текстнадстрочний

Текстнадстрочний

Текстпідстрочний

Текстнадстрочний

Початок абзацу/ закінчення абзацу

/Початок / закінчення маркованого списку

  /


Початок / закінчення нумерованого списку

  /


Початок / закінченняпункту маркованого списку

 • /


 • Маркований список:

  • текст 1:

   • текст 1.1;

   • текст 1.2;

  • текст 2;

  • текст 3.

  Маркований список

  • текст 1;
   • текст 1.1;


   • текст 1.2;
  • текст 2;


  • текст 3.
  Нумерований список:

  1. текст 1:

   1. текст 1.1;

   2. текст 1.2;

  2. текст 2;

  3. текст 3.

  Нумерований список

  1. текст 1;
   1. текст 1.1;


   2. текст 1.2;
  2. текст 2;


  3. текст 3.
  Початок / закінчення таблиці

  /


  Початок / закінчення строки


  Початок / закінчення комірки

  /

  Заголовок 1

  Заголовок 2

  Текст 1

  Текст 2  Заголовок 1 Заголовок 2
  Текст 1 Текст 2
  4.1. 4. Вимоги до набору математичних формул

  Математичні формули повинні міститися між $$...$$ та створюватися за допомогою спеціалізованої мови розмітки даних – TeX (http://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:Математичні_формули_та_спецсимволи).

  В іншому випадку формули вставляються в текст як малюнок.

  Приклад.

  Формат Word – Рівняння дотичної до кривої у точці має вигляд

  Синтаксис – Рівняння дотичної до кривої $$y=f(x)$$ у точці $$M({x_0}, {y_0})$$ має вигляд $$y=f’({x_0})(x-{x_0})+f({x_0})$$

  Як це виглядає на екрані –  4.1. 5. Вимоги до графічних зображень

  Всі графіки, зображення хімічних формул, фізичні схеми, ілюстрації і т.д. повинні бути об’єктами виключно формату GIF або TIFF з такими характеристиками:

  1) роздільна здатність зображення максимум 300 dpi;

  2) ширина – не більше 800 dpi, висота – 600 dpi.

  Всі малюнки повинні подаватися в остаточному вигляді!!!

  4.2. Зразок оформлення пакету тестових завдань з прив’язкою до навчального матеріалу в системі EduPRO

  {DBQTKC:}

  {course:}Українська мова за професійним спрямуванням {:course}

  {test:}Тест 1{:test}

  {lecture:}Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах{:lecture}

  {content:}

  {paragraph:}Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, мовні засоби, підстилі{:paragraph}

  {question:}

  ::20::Чи вірно, що офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності [MC] {

  = right answer

  ~ wrong answer

  }

  {:question}  {:content}

  {content:}

  {paragraph:}Документ. Класифікація документів{:paragraph}

  {question:}

  ::20::Чи вірно, що офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, в управлінській діяльності [MC] {

  = right answer

  ~ wrong answer

  }

  ::80::За походженням документи бувають [MA] {  = %50% службові

  = %50% особисті

  = %-25% вхідні

  = %-25% складні

  }

  {:question}  {:content}

  {:DBQTKC}  5. Контактна інформація

  м. Івано-Франківськ,

  вул. Шевченка, 57

  Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання

  Відділ дистанційного навчання та моніторингу якості освіти (Центральний корпус)

  Кабінет №304

  Телефон для довідок: (0342)59-61-09, 59-60-38

  e-mail: sergiy@pu.if.ua