Доповідь начальника відділу освіти лопатнюка олександра миколайовича «Про підсумки роботи в 2011-2012 навчальному році та перспектив - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх... 1 140.01kb.
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх... 1 137.04kb.
Наказ Гадяцького науково-методичного центру 17. 08. 2011 №41 1 59.02kb.
Порядок денний 1 9.29kb.
Наказ №261/01-03 смт. Богородчани Про підсумки проведення І та ІІ... 1 25.61kb.
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у... 1 203.5kb.
У 2011-2012 навчальному році роботу педагогічного колективу було... 7 796.86kb.
Наказ № Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін... 1 111.21kb.
Головними завданнями Міністерства освіти і науки України є забезпечення... 1 386.1kb.
Наказ №203 Про підсумки ІІ (міського) етапу Міжнародного мовно-літературного... 1 32.44kb.
Від 20. 06. 2011 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 1 106.31kb.
Всі доступні дані свідчать про те, що екологічна обстановка в Росії... 1 73.43kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Доповідь начальника відділу освіти лопатнюка олександра миколайовича «Про підсумки - страница №1/1Доповідь

начальника відділу освіти

ЛОПАТНЮКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА

«Про підсумки роботи в 2011-2012 навчальному році та перспективні напрямки діяльності в 2012-2013 навчальному році»
У Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки зазначається, що «система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі».

Саме на формування цієї особистості спрямована діяльність відділу та закладів освіти Довгинцівського району.

Для забезпечення освітніх потреб мешканців у 2011-2012 навчальному році в районі функціонував 41 навчально-виховний заклад: 3 загальноосвітні навчальні заклади нового типу, 1 спеціалізована школа, 11 загальноосвітніх шкіл, 1 навчально-виховний комплекс, 20 дошкільних і 5 позашкільних навчальних закладів.

Протягом останніх двох років спостерігається збільшення мережі класів та учнів. Так, порівняно з попереднім, у 2011–2012 навчальному році в закладах освіти району в 327 класах навчалося 8602 учні (без врахування класів інтенсивної педагогічної корекції), що на 4 класи та 72 учні більше.

Протягом останніх чотирьох років забезпечується стабільний показник середньої наповнюваності учнів у класі. У 2011-2012 навчальному році він становив 26,5. Проте, 5 навчальних закладів мали показник середньої наповнюваності класів нижчий за 25 учнів: це КНВК «Вальдорфська школа»; КЗШ №№ 84, 108, 109, КСШ №9.

У 36 групах продовженого дня виховувалося 1080 учнів 1-4 класів.

На базі КЗШ №109 було організовано навчання за екстернатною формою для 33 учнів.

Позашкільною освітою було охоплено 3775 вихованців, у дошкільних навчальних закладах перебувало 3626 дітей (169 груп).

Об’єктом постійної уваги районного відділу освіти, навчальних закладів є діти з особливостями психофізичного розвитку. За період 2011-2012 навчального року районною психолого-медико-педагогічною консультацією обстежено 198 дітей шкільного віку, надано відповідні консультації щодо їх подальшого навчання.

У дошкільних навчальних закладах функціонувало 30 груп компенсуючого типу, в яких здобували дошкільну освіту – 414 дітей, що мають порушення психофізичного розвитку, опорно-рухового апарату. Для роботи з дітьми, які мають вади мовлення, було організовано роботу 12 логопедичних пунктів (8 - у дошкільних та 4 - у загальноосвітніх навчальних закладах), де отримували корекційну допомогу понад 700 дітей.

Для задоволення освітніх потреб школярів, які мають затримку психічного розвитку, працювало 25 класів інтенсивної педагогічної корекції, що забезпечували корекційною освітою 273 учні.

73 учні перебували на індивідуальному навчанні.

Першою ланкою в загальній освітній системі району є дошкільні навчальні заклади, робота яких протягом навчального року була спрямована на виконання Обласної програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2014 роки та реалізацію змісту Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та “Впевнений старт”. Поряд із традиційними впроваджуються альтернативні форми залучення дітей до дошкільної освіти. Це різноманітні центри (КДНЗ №№ 88, 116, 183), гуртки (КДНЗ №№ 72, 77), де діти безкоштовно перебували неповний робочий день. Функціонувала група короткотривалого перебування на базі КДНЗ № 72, групи підготовки дітей до шкільного навчання працювали на базі КДНЗ №№ 92, 93, 122, 128, 130, 133, 203, 227, 290. Для ознайомлення батьків із роботою дошкільних навчальних закладів педагогічними колективами було оформлено інформаційні куточки, проводилися Дні відкритих дверей, батьківські конференції, акції «Батькам-педагогічні знання», засідання батьківських клубів із показом занять із дітьми. На базі КДНЗ №№ 67, 77, 88, 111, 162, 204, 210, 236 працювали консультаційні служби, до роботи яких було залучено практичних психологів, медиків, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів. У результаті реалізації запланованих заходів відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами навчання склав 100%.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році має стати спрямування освітнього процесу на реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

2011-2012 навчальний рік став роком підготовки до впровадження нового Державного стандарту школи І ступеню. Важливе місце в діяльності відділу та закладів освіти відводилося також проведенню заходів у межах Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику», забезпеченню наступності між дошкільною і початковою ланкою.

Модернізація навчально-виховного процесу потребує якісно нового, творчого педагога.

Саме на вдосконалення професійної майстерності та розвиток творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи педагогічних працівників досягнень науки, нових технологій була спрямована діяльність районного методичного кабінету, методичної служби навчальних закладів через організацію самоосвіти педагогічних працівників, проведення педагогічних читань, конференцій, семінарів, майстер-класів, методичних ярмарків, творчих звітів тощо.

Так, протягом 2011-2012 навчального року на базі закладів освіти району проведено: всеукраїнський науково-практичний семінар «Розробка системи виховання дітей дошкільного віку на основі цілісної (холістичної) формули здорового способу життя» (травень 2012, ККДНЗ №88) у рамках підведення підсумків роботи над експериментальним дослідженням; два семінари обласного рівня - «Нові обрії освіти: навчаємо економіці, навчаємо споживати» (березень 2012 р., КСШ №9) та «Формування соціальних та інформаційних компетентностей як складова біологічної та екологічної освіти у рамках експерименту «Випереджаюча освіта для розвитку інноваційної особистості» (вересень 2011 р., КНТМЛ №81), міські заходи.

На районному рівні проведено 4 науково-практичні семінари для керівників навчальних закладів та їх заступників, 42 семінари - практикуми для вчителів – предметників, 5 засідань районної методичної ради, 7 засідань районної школи молодого вчителя «Шлях до майстерності», 3 засідання школи резерву заступників директорів із навчально-виховної роботи.

Протягом навчального року було організовано роботу 15 шкіл передового досвіду, 32 районних методичних об’єднань; працювали 24 районні опорні школи.

7 навчальних закладів району працювали в режимі експериментальних майданчиків.

У травні питання «Про організацію інноваційної та експериментальної роботи в закладах освіти району в умовах створення креативного освітнього простору» було узагальнено та винесено на навчання депутатів Довгинцівської районної в місті ради.На екрані ви можете побачити динаміку проходження курсів перепідготовки педагогічними працівниками району за останні 3 роки. Протягом 2011-2012 навчального року курси підвищення кваліфікації пройшли 256 педагогів (19,5% від загальної кількості педагогічних працівників). З них 140 – на базі КДПУ і 116 – на базі ДОІППО.

У квітні відбулося підсумкове засідання районної атестаційної комісії. За результатами атестації було атестовано 233 педагоги: на підтвердження та встановлення вищої категорії - 97 , І категорії – 29, ІІ категорії – 34, спеціаліст – 40, вищого тарифного розряду – 4, педагогічного звання «Учитель методист» - 44, «Старший учитель» - 15, «Вихователь – методист»- 5, «Старший вихователь» - 2 і «Керівник гуртка-методист» - 1.

Навчально-виховний процес у 2012-2013 навчальному році здійснюватимуть 1316 педагогічних працівників. З них працюють у загальноосвітніх навчальних закладах – 760, у дошкільних – 453, у позашкільних – 103. Мають вищу кваліфікаційну категорію 496 педагогів, І категорію – 146, ІІ категорію – 122, «спеціаліст» - 316 педагогічних працівників. Вищим порівняно з дошкільними та позашкільними навчальними закладами є якісний показник педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Педагоги закладів освіти району є активними учасниками професійних конкурсів. У жовтні 2011 р. було проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Учитель року – 2012». Кращі вчителі стали учасниками міського етапу конкурсу, де посіли 2 призових місця: ІІ місце в номінації «Біологія» виборола вчитель біології КЗШ №88 Луцик О.О., ІІІ місце в номінації «Українська мова і література» - вчитель української мови і літератури КСШ №9 Міголь І.М. Вони представляли місто на обласному етапі конкурсу. Переможцями міських конкурсів професійної майстерності також стали: Гонтар Д.А. (вчитель історії КЗШ №65) – І місце в міському конкурсі «Молодий учитель – 2012», педагог-організатор КПГ Розін О.О. – І місце в міському конкурсі «Педагог-організатор року». Психолог КНТМЛ №81 Ахіджанова М.Р. стала переможцем міського та призером обласного етапів конкурсу «Практичний психолог року».

Популяризації діяльності відділу та закладів освіти району сприяє їх участь у педагогічних виставках та висвітлення діяльності через засоби масової інформації.

У жовтні 2011 року КЗШ №65 і ККДНЗ №88 взяли участь у  ІІІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті», присвяченій ІІІ Всеукраїнському з’їзду працівників освіти; у березні 2012 року – у Третій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012».  Педагогічними колективами було надано свої інноваційні розробки на конкурс з тематичних номінацій виставки.   За високі досягнення в реалізації науково-педагогічного проекту «Росток» нагороджено Дипломом МОНМС України КЗШ №65. Педагогічний колектив ККДНЗ №88 у номінації «Реформування дошкільного закладу освіти» було нагороджено  Золотою медаллю.

З кожним роком зростає кількість педагогічних працівників, які висвітлюють свій досвід роботи у фахових виданнях. Так, у 2011-2012 навчальному році було опубліковано роботи 22 вчителів. Науково-методичні роботи педагогів КНТМЛ №81 було включено до збірника «Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем», яка проходила 26-27 квітня 2012 року в Криворізькому педагогічному інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Значна увага відділом та закладами освіти району приділяється організації профільного навчання, яке розпочинається ще в дошкільних навчальних закладах і реалізується через систему, що включає загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади.

У 2011-2012 навчальному році учні 8-11 класів стовідсотково були охоплені допрофільною та профільною освітою.

На базі КНТМЛ №81, яка є опорною з організації профільного навчання, працює профорієнтаційний центр. У КЗШ №№ 87, 88, 89, 90, 108 функціонують кабінети профорієнтації.

Позитивною тенденцією залишається співпраця закладів освіти району з вищими навчальними закладами та підприємствами, що значно розширює можливості для залучення учнів до науково-пошукової та науково-дослідницької роботи, обрання ними особистої освітньої траєкторії, зорієнтованої на майбутню професію. Основним показником роботи закладів освіти є рівень знань учнів.

У районних олімпіадах взяли участь 877 учнів.

Найвищі результати виявили команди учнів:

КГТЛ № 129 - 97 призових місць;

КНТМЛ № 81 - 34 призових місця;

КПГ - 27 призових місць.

За підсумками роботи журі серед команд учнів загальноосвітніх шкіл кращими стали:

КЗШ № 130 - 25 призових місць;

КЗШ № 94 - 20 призових місць;

КЗШ № 90 - 15 призових місць.
У міських олімпіадах взяли участь 187 учнів, 93 з яких стали переможцями. З них 48 призових місць посіли учні КГТЛ №129, 13 – учні КПГ, представники КНТМЛ №81 - 8 призових місць, учні КСШ №9 - 5 призових місць.

35 призових місць представники закладів освіти району вибороли в обласних олімпіадах із базових дисциплін.

3 учні стали переможцями всеукраїнського рівня (КГТЛ №129 - 2, КЗШ №108 - 1).

У конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України взяли участь 46 учнів, які посіли 11 призових місць (КГТЛ №129 – 7, КПГ – 2, КСШ №9 та КНТМЛ № 81 по одному).

Протягом навчального року проведено 7 районних інтелектуальних та творчих конкурсів для школярів. Найактивнішими учасниками були учні КНТМЛ № 81, КСШ № 9, КЗШ № 65, 87, 89, 108, 128, КГТЛ № 129.

Найкращі результати в міських інтелектуальних конкурсах мають учні КГТЛ № 129 та КПГ.

36 випускників 11-х класів закінчили школу з медалями. З них – 32 учні отримали Золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та 4 - Срібну медаль "За досягнення у навчанні".

Загальноосвітні навчальні заклади на високому рівні організували та провели державну підсумкову атестацію, взяли участь у підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Своєчасно і в повному обсязі проведено реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання: з 663 випускників загальноосвітніх закладів району зареєстровано 643, що становить 97,4 %. Загальноосвітні школи №№ 94, 128 були визначені як пункти тестування. Вони були своєчасно і в повному обсязі укомплектовані педагогічними кадрами. Завдяки якісно організованій роботі пунктів тестування не було виявлено порушень у процедурі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 33 вчителі взяли участь у перевірці розгорнутої частини тестового завдання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

За передніми результатами ЗНО – 2012 випускники наших шкіл мають один результат 200 балів (КГТЛ №129, англійська мова); по місту -12, по області - 72. Проте в цілому вони продемонстрували достатньо високий рівень знань із базових предметів, наслідком чого є відсоток випускників, що вступили до вищих навчальних закладів на бюджетній основі.
Значна увага протягом навчального року приділялася впровадженню в роботу закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій. Питання «Про хід виконання Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» заслуховувалося на колегії відділу освіти 30.03.12 та на засіданні виконкому районної в місті ради 18.05.12.

Впроваджується електронна база даних «Програма КУРС», активізується робота в програмі «Курс. Школа» та на порталі «Мої знання». На ресурсі «Класна оцінка» створено сайти навчальних закладів.

На даний час завершується підключення до мережі Інтернет. дошкільних навчальних закладів. Впроваджується проект «Електронний дошкільний навчальний заклад», що передбачає створення сайтів закладів дошкільної освіти, формування інформаційної бази даних, електронної черги, розміщення віртуальних подорожей.

На базі КНТМЛ №81 проводиться робота щодо створення районного інформаційного ресурсного центру. У шкільних бібліотеках встановлено програму «Шкільний підручник» для електронного обліку навчальної літератури.


Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах була спрямована на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 30.10.2011 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

Кожний навчальний заклад визначив свою систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприяє формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

Діюча виховна система загальноосвітніх та позашкільних закладів дає можливість забезпечення цікавої і змістовної зайнятості учнів, розкриття і розвитку здібностей особистості через низку творчих, прикладних, наукових, краєзнавчих, технічних, екологічних, художньо-естетичних заходів. Протягом року учасниками виставок, творчих конкурсів, фестивалів, різноманітних змагань стали більше ніж 3,5 тисяч дітей, що підтверджує цілісний і плановий підхід у системі виховної роботи.

Найвищі показники залучення учнів і вихованців до масової роботи, участі у конкурсних заходах за різними напрямами виховної роботи за наслідками минулого навчального року мають КПГ, КСШ №9, КЗШ №№ 65, 108, 109, 128, 130.

Для стимулювання творчих здібностей і водночас виявлення юних талантів проводилися різні масові заходи: конкурси, вернісажі, фестивалі тощо на різних рівнях.

Підтримуючи курс України на інтеграцію в європейську спільноту другий рік поспіль особлива увага приділялася питанням з організації діяльності мережі шкільних євроклубів, виховним заходам з питань євроінтеграції та вихованню школярів на основі європейських цінностей.

Яскравим прикладом плідної співпраці євроклубів стали участь у І-му міському фестивалі мистецтв національно-культурних товариств міста Кривого Рогу «Єдина родина – моя Україна!», який відбувся 17 вересня 2011 року і в якому взяли участь євроклуби КПГ, КГТЛ № 129, КНТМЛ № 81, КЗШ №№ 108, 109, 128, КНВК «Загальноосвітня вальдорфська школа-дитячий садок», та всеукраїнський семінар-практикум директорів позашкільних навчальних закладів «Позашкільні заклади туристсько-краєзнавчого напряму в реалізації державної політики з питань євроінтеграції України: стан, проблеми, перспективи», активну участь у якому взяли КНВК «Загальноосвітня вальдорфська школа- дитячий садок», КЗШ № 128, Клуб юних авіаторів.

Важливе місце в системі виховної роботи посідають позашкільні заклади, які одночасно є центрами координаційно-методичної, організаційно-масової роботи в районі. Упродовж року проведена оптимізація мережі гуртків відповідно до профільності закладів, впорядкується діяльність філій за місцем мешкання, визначені шляхи розвитку закладів, відбувається поетапна підготовка до здійснення атестацій позашкільних закладів.

Завдяки тісній взаємодії позашкільників зі школами ми отримали велику кількість призових місць і перемог.

- участь у 59 міських масових заходах; отримали 313 перемог;

- участь у 48 всеукраїнських конкурсах; 169 перемог;

- участь у 20 всеукраїнських та міжнародних конкурсах; 66 перемог.

Не зупиняли своєї роботи керівники гуртків і в літній період. Театр естрадної пісні «Сузір’я мрії» (ЦДЮТ «Дружба, керівник гуртка Грицай Ольга Василівна) взяв участь у Міжнародному фестивалі «Нова хвиля ідей», що проводився у Болгарії, де посів ІІ місце і був нагороджений дипломом «Срібна хвиля». Отримали нагороди і солісти-вокалісти колективу.

В обласних змаганнях із парашутного спорту вихованці Клубу юних авіаторів посіли ІІІ командне місце за програмою «Юний авіатор України».

Значні досягнення міського, обласного та республіканського рівнів за підсумками навчального року мають вихованці гуртка художньої обробки деревини (ЦДЮТ «Дружба», керівник Кузьменко Георгій Михайлович).
Освітяни та вихованці закладів освіти району взяли активну участь у проведенні заходів, присвячених 80-річчю Дніпропетровщини, що сприяло вихованню любові до рідного краю, почуття причетності до всіх подій, що відбуваються на Дніпропетровщині, в Україні; формуванню і розвитку почуття гордості за свій народ і свій край. На високому рівні має бути проведений і перший урок 2012-2013 навчального року, який в усіх школах області пройде під єдиною темою: «Дніпропетровщина - регіон-лідер».
Складовою частиною системи освіти є фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота в навчально-виховній сфері. Протягом 2011-2012 навчального року заклади освіти брали активну участь у районній спартакіаді за програмою шкільних ігор "Олімпійська надія" з 11-ти видів спорту, до яких щороку залучається більше 3-х тисяч учнів. У змаганнях районного рівня найвищих результатів досягли юні спортсмени КЗШ №130, КНТМЛ № 81, КПГ, КГТЛ № 129, КЗШ № 87, 88, 90, 94, 108. Особливо треба виділити успішний виступ на міському рівні Криворізької педагогічної гімназії («Олімпійське лелеченя» - І місце, «Козацький гарт» - І місце), КЗШ № 130 («Зірниця» - І місце, легкоатлетична естафета на приз газети «Червоний гірник» - І місце). Але залишається слабкою підготовка команд з ігрових видів спорту, на що варто звернути увагу керівникам закладів у наступному навчальному році.

Особливу увагу відділом та закладами освіти було приділено організації роботи щодо захисту прав дітей пільгових категорій.

Так, протягом літа безкоштовно в ДОТ «Слава» оздоровлено 95 дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дитину-інваліда, 50 обдарованих дітей. 169 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей оздоровилися в ДОТ «Сонячний». 40 дітей під опікою, яким виповнилося 18 років, отримали грошову допомогу на загальну суму 71960 гривень кожен. 32 учні отримали квитки для безкоштовного проїзду в громадському транспорті. 126 дітей, що перебувають під опікою, безкоштовно отримали шкільну та спортивну форму.

1 червня 100 кращих учнів району взяли участь у Першому міському фестивалі-карнавалі «Світ дитинства», присвяченому Дню захисту дітей.

Невід’ємною складовою збереження здоров’я дітей є організація їх харчування. Протягом 2011-2012 навчального року в дошкільних навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету здійснювалося харчування 452 дітей пільгових категорій на суму 11 гривень, 97 сімей сплачували за харчування 50% від його вартості.

Харчуванням було охоплено 99% школярів, з них 88% - гарячим. За рахунок міського бюджету було організовано гаряче безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів та 335 дітей пільгових категорій на суму 6,00 грн.

Відповідно до розпоряджень, інструктивних документів обласного та міського рівнів щодо організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнівської молоді влітку 2012 року з 1 червня по 2 липня було організовано роботу 14 дитячих закладів відпочинку (таборів з денним перебуванням), в яких впродовж двох змін було охоплено відпочинком 3128 дітей.

Впродовж червня тривав міський огляд-конкурс виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, в якому взяли участь 2 пришкільних табори (КЗШ №№130, 90).ОЗДОРОВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Протягом трьох літніх місяців на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів району працювало 15 спортивних оздоровчих майданчиків, постійними відвідувачами яких стали близько 2300 дітей різного віку, з них 86 дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, 48 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Закладами освіти здійснено значну роботу щодо підготовки закладів до нового навчального року, благоустрою територій. КНТМЛ №81, СЮТ та КДНЗ №133 представляли наш район у міському конкурсі з благоустрою, присвяченому Дню незалежності, за підсумками якого КДНЗ №133 посів ІІ місце в номінації «Дошкільні навчальні заклади».

Провідною в організації роботи закладів є управлінська діяльність керівника установи. Все більшого значення набуває менеджерська діяльність керівників закладів освіти, впроваджується громадсько-державне управління навчальними закладами.

Механізмом адаптивного управління навчальним процесом є освітній моніторинг, якій полягає у постійному спостереженні, фіксації, аналізі якості результатів навчального процесу і педагогічної діяльності з їх поточним регулюванням та корекцією. Протягом минулого навчального року заклади освіти району взяли участь у ряді моніторингових досліджень всеукраїнського та регіонального рівнів.

Основною формою державно-громадського контролю за освітньою діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм є їх атестація, яка проводиться з метою комплексної оцінки освітньої діяльності закладів освіти.

На даний час через процедуру атестації вже пройшли 13 загальноосвітніх навчальних закладів району. Це становить 86,7%; по місту даний показник - 77,3%). Про високий рівень освітньої діяльності наших закладів свідчать результати атестації. Так, атестовані на високому рівні («атестовані з відзнакою 8 навчальних закладів району (61,5%). Показник по місту - 32,4%. Це КПГ, КСШ№ 9, КГТЛ № 129, КНТМЛ № 81; КЗШ № 65, 89, 94, 108;

на достатньому рівні («атестовані») 5 закладів (38,5%). Показник по місту - 67,6 %. Це КЗШ №№ 84, 87, 109, 128, 130.

Протягом 2012-2013 навчального року атестації підлягають ще 2 загальноосвітні заклади району: КЗШ №90 (вересень 2012 року; заклад уже пройшов самоаналіз) та КЗШ №88 (лютий 2013 року). Нагадую, що згідно з нормативними документами атестація закладів проводиться не рідше одного разу на 10 років.
Серед основних завдань, що стоять перед освітянами району у 2012– 2013 навчальному році, слід зазначити наступні:

- реалізація ІІІ етапу обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

- проведення дослідно-експериментальної роботи в межах Всеукраїнського педагогічного експерименту «Освіта для сталого розвитку» за комплексною програмою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»;

- комплексне впровадження моніторингу якості освіти;

- модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи з педагогічними кадрами; створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності;


  • удосконалення моделі впровадження профільного та допрофільного навчання в районі;

  • модернізація управлінської діяльності керівників закладів освіти та їх заступників;

  • активізація роботи позашкільних навчальних закладах відповідно до сучасних вимог;

  • стовідсоткове забезпечення дошкільною освітою дітей 5-річного віку, впровадження Державного стандарту дошкільної освіти;

  • впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

  • забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

  • продовження роботи над створенням інтернет-ресурсів навчально-виховних закладів;

  • перехід на новий рівень забезпечення якості освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

  • впровадження системи дистанційного навчання, участь у створенні електронної школи для обдарованих дітей та дітей з особливими освітніми потребами;

  • забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства, держави.

Сучасна освіта в Україні характеризується інтенсивною динамікою змін як у змісті освіти, так і в управлінні навчальними закладами: удосконалюються управлінські структури, запроваджуються нові технології менеджменту, створюються нові моделі навчальних закладів. Тому основні стратегічні напрями розвитку освіти району необхідно спрямувати на реалізацію державної освітньої політики у контексті забезпечення доступності та якості освіти, активізації переходу до профільного навчання, інформатизації усіх сфер життєдіяль­ності загальноосвітніх навчальних закладів.На реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань мають бути зосереджені зусилля органів управління освітою всіх рівнів, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави.
Одним із основних пріоритетів реформування національної освіти у 2012-2013 навчальному році є початкова школа. Чи готові навчальні заклади району до зустрічі з майбутніми першокласниками, які першими розпочнуть своє навчання в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти? Пропоную переглянути фільм, який дасть відповідь на дане питання або спонукає над ним замислитися.
Дякую за увагу.
Відеофільм «Дай руку, першокласнику!»
izumzum.ru