Договір купівлі-продажу нежилого приміщення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір купівлі-продажу нежилого приміщення - страница №1/1ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ


Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, ______________ числа
Ми, ПІБ (ІН ___), яка постійно проживає за адресою: місто Київ, проспект ___, __кв. __, ПІБ (ІН __), яка постійно проживає за адресою: місто Київ, вулиця __, __, кв.__, іменовані далі “Продавці”, з одного боку та

_____(ІН ___), яка постійно мешкає в м. Києві, вулиця ___, __ кв. __, іменована далі “Покупець”,

уклали цей договір про нижче викладене:


 1. Продавці передають у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах нежиле приміщення в літері „А”, розташоване за адресою: місто Київ, вулиця ___, __ (__).

 2. Нежиле приміщення, що відчужується, складається з : приміщення № 34 (тридцять чотири) підвалу (в літері А), загальною площею – 93,80 кв. метрів і є відокремленим.

 3. Нежиле приміщення, що відчужується, належить Продавцям, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого Соколовим О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 08.04.__року за реєстр. № __та зареєстрованого в Київському міському БТІ 10.04.___року в реєстрову книгу ___за реєстровим № ___.

 4. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: 108 000,00 (сто вісім тисяч) гривень 00 коп., ця вартість справедливою і її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для сторін обставин. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцям в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавців. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

 5. Право власності на відчужуване приміщення переходить до Покупця після державної реєстрації договору. Подати на державну реєстрацію Покупець має право після повного розрахунку та нотаріального посвідчення цього договору.

 6. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, що видана Київським міським БТІ ___року, № __, ринкова вартість нежилого приміщення, що відчужується, становить __гривень 00 коп.

 7. Продавці стверджують, що відчужуване нежиле приміщення нікому не відчужене, не передане в іпотеку, оренду (найм, ренту, лізінг, позичку тощо); в податковій заставі, спорі і під забороною (арештом) не перебуває, прав щодо нього у третіх осіб і судового спору немає. Продавці стверджують, що після повного розрахунку з ними за цим договором, - підписання ними відповідної заяви, буде вважатись фактичною передачею нежилого приміщення. Продавці зобов’язуються одночасно з розрахунком передати нежиле приміщення Покупцю для вільного користування і до моменту здійснення ним державної реєстрації відмовитись від будь-яких дій, пов’язаних із здійсненням ними права користування, володіння чи розпорядження предметом цього договору.

 8. Продавці свідчать, що вони мають всі повноваження щодо укладення цього договору, немає обмежень щодо відчуження цього приміщення, а також те, що вищевказане нежиле приміщення не відноситься до пам’яток історії та культури. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

 9. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, нам відомі та зрозумілі.

 10. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несуть Продавці, оплату внеску до Пенсійного фонду здійснює Покупець. Інші витрати по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

 11. Зміст ст. ст. 190, 191, 212 Кримінального кодексу України; п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 233, 334, 640, 653, 657, 660, 662 Цивільного кодексу України, ст. 57, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

 12. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Соколова О.Є., а інші видаються сторонам.


 1. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.ПІДПИСИ:

ПРОДАВЦІ

ПОКУПЕЦЬМісто Київ, ___березня 2004 року.

Цей договір посвідчено мною, СОКОЛОВИМ О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. гр. ____, відчужуваного нежилого приміщення, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______


Одержано плати 1% від суми договору – 1080 (одна тисяча вісімдесят) гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС


З А Я В А

Я, ПІБ (ІН ___, паспорт СН __, виданий 24.11.__року ___РУ ГУ МВС України в м. Києві), що мешкаю в місті Києві, проспект ___, __ кв. __, надаю свою згоду своїй дружині ____на продаж придбаної нами під час шлюбу ½ частини нежилого приміщення (прим. № 34 підвал) літ. А), розташованого за адресою: місто Київ, вул. ___, __, на умовах і за ціну, зазначену в цьому договорі - 54 000,00 гривень 00 коп.“_____”______________________________року
Підпис _________________________________________________________
Місто Київ, _____________________________________року. Я, СОКОЛОВ О.Є.., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ___, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ____., котрий підписав документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № З-_________

Одержано плати – 1 гривня.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУСФакт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про одруження IV-БК № ____, виданого 08 серпня ___року ___міста Києва, запис № __.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУСЗ А Я В А


Ми, ПІБ, ПІБ цією заявою підтверджуємо, що ПІБ повністю виконала свої зобов’язання за договором, сума 108 000,00 (сто вісім тисяч) гривень 00 коп. передана нам. Претензій матеріального характеру за цим договором у нас до неї немає.
“_____”_________________________ ___________року

Підписи
Місто Київ, _____________________________________року. Я, СОКОЛОВ О.Є.., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ПІБ, ПІБ, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ПІБ, ПІБ., котрі підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № З - ______.

Одержано плати – 2 гривні.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Я, ПІБ (другий продавець), цією заявою стверджую, що на час придбання цього нежилого приміщення в шлюбі не перебувала, воно є моєю особистою власністю (дата підпис)

У паспорті ПІБ відомості про шлюб відсутні. Нотаріус (підпис)
Я, ПІБ (покупець) цією заявою стверджую, що на час укладання цього договору у шлюбі не перебуваю. Приміщення придбане за мої особисті кошти. (дата, підпис) . Вищевказана обставина продавця доведена до мого відома (дата підпис)


izumzum.ru