Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №682-vi програма - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради від № 1 78.25kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня... 1 60.49kb.
Рішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора... 1 12.59kb.
Рішення від 22 листопада 2012 року № -VІ 1 67.24kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма розвитку... 1 198.13kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
Рішення " 27" липня 2012 року №1605 Про внесення доповнень в додаток... 1 17.41kb.
Рішення №387 від 28 лютого 2012 року 1 265.33kb.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року 1 237.19kb.
Рішення 7 червня 2013 року 1 20.62kb.
Особливості розробки стратегії підприємства, орієнтованого на зовнішньоекономічну... 1 29.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №682-vi програма - страница №1/1

Додаток

до рішення обласної ради


від 26 грудня 2012 року

№ 682-VIПрограма

залучення іноземних інвестицій

та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області

на 2013-2014 роки

Паспорт

Програми залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки


1.

Ініціатор розроблення програми 

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

2.

Розробник програми 

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

3.

Співрозробники програми ( у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми 

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

5.

Учасники програми 

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації; вищі навчальні заклади, науково-дослідницькі інститути

6.

Термін реалізації програми 

2013-2014 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

9265,00 тис.грн.
у тому числі: 
8.1.

коштів місцевого бюджету

6165,00 тис.грн.

8.2

коштів інших джерел

3100,00 тис.грн.

Програма залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки (далі – Програма) розроблена на виконання законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та Плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року, що затверджений 


розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р.
№1206-Р, Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 1900-р, та з метою конкретизації завдань і пріоритетів Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року № 75-VI. Програма є логічним продовженням Програми залучення інвестицій в економіку Одеської області на 2011- 2012 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року № 76-VI.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Станом на 1 жовтня 2012 року сума прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з країн світу до економіки Одеської області становить 1543,4 млн. дол. США. Темп зростання обсягу ПІІ за 2012 рік становив 26,5%, що дозволило Одеській області посісти за цим показником 4 місце серед регіонів України (для порівняння на


1 жовтня 2011 року Одеська область займала 17 місце).

Діаграма 1
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці Одеської області

(дані Головного управління статистики в Одеській області)


Основний обсяг ПІІ зосереджено на підприємствах промисловості (31,4%), транспорту та зв'язку (25,3%), що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг (15,2%), фінансової сфери (9,7%), торгівлі (7,4%), будівельної галузі (6,4%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 75,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 625,5 млн.дол., Велика Британія – 201,8 млн.дол., Нідерланди – 165,7 млн.дол., США – 66,2 млн.дол., Швейцарія – 54,2 млн.дол., Німеччина – 51,3 млн.дол.

Досягнуті темпи зростання обсягу іноземних інвестицій, особливо у 2012 році, є досить значними. Незважаючи на тривалі кризові явища у світовій економіці, іноземні інвестори постійно, у тій чи іншій формі, виявляють зацікавленість перспективами започаткування бізнесу в Одеській області.

Процеси залучення іноземних інвестицій та реалізації експортного потенціалу є конкурентними. Враховуючи єдине правове поле у всіх регіонах України, Одеська область може конкурувати з іншими областями лише географічним положенням, наявністю певних природних ресурсів та якістю надання адміністративних послуг. Також до переваг інвестиційного клімату регіону слід віднести бізнес-клімат, імідж регіону та наявність достатньої кількості якісної інформації, яка дозволяє прийняти рішення про інвестування. Безумовно, для вдалої конкуренції є необхідним не лише мати, а й доводити аргументовані переваги до потенційного іноземного інвестора.

Стосовно зовнішньоекономічної діяльності регіону найбільші обсяги експортних поставок здійснюються до Туреччини, Російської Федерації, Індії, Польщі, Республіки Молдова, Пакистану.

Основу товарної структури експорту області складають добрива, продукти неорганічної хімії, жири й олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, чорні метали та вироби з них, залишки і відходи харчової промисловості, алкогольні і безалкогольні напої та оцет, продукти переробки овочів.

Діаграма 2

Обсяги експорту товарів з Одеської області у 2007-2011 рр.

(дані Головного управління статистики в Одеській області)


Як видно з Діаграми 2, незважаючи на політику підтримки експорту, яка проводиться керівництвом країни та регіону, загальний рівень експорту товарів є нестабільним та потребує комплексної підтримки на всіх рівнях. Також треба відзначити, що у сучасних умовах актуалізується проблема імпортозаміщення у зв’язку із високим рівнем дефіциту зовнішньоторговельного балансу регіону.

Важливим показником сталого економічного розвитку регіону в цілому є лінійність окремих економічних показників. Однак, показник темпу росту обсягу іноземних інвестицій та особливо показник обсягу експорту товарів за останні


5 років демонструють значну нерівномірність.

Коливання темпів зростання обсягу іноземних інвестицій та обсягу експорту товарів є одними з чинників, які не дають можливість повноцінно реалізувати економічний потенціал області, вирішити стратегічні завдання соціально-економічного розвитку. Постійно виникаючий дефіцит достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів, недостатнє покриття експортом імпорту товарів та недостатній рівень внутрішніх заощаджень роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Таким чином, збільшення обсягів інвестицій, необхідних для забезпечення сталого розвитку Одеської області, їх залучення в реальний сектор економіки та підвищення таким чином рівня життя й соціального захисту громадян, що проживають на території області, задоволення їх потреб є актуальною та такою, що потребує вирішення, проблемою.

З початку 2000-х років Одеська область була та залишається серед регіонів України лідером за кількістю та якістю заходів міжнародного рівня, участю у роботі міжнародних організацій, співробітництва з міжнародними фінансовими установами та інвестиційними фондами. Але останніми роками активізація міжнародної діяльності спостерігається майже у всіх регіонах України, у деяких областях така діяльність активізована навіть на районному рівні. За підтримки міжнародних організацій (наприклад USAID, Представництво ЄС в Україні та ін.) проводяться інвестиційні форуми, здійснюються презентації регіонів за кордоном.

Таким чином, Одеська область втрачає певну ексклюзивність регіону України з розвиненими міжнародними зв'язками та відомого на міжнародній арені.

Перед регіоном постають завдання зміцнення позицій перспективної території для розміщення іноземних інвестицій та активізації діяльності на зарубіжних ринках, що потребує створення і реалізації системи умов і заходів регіонального сприяння в цих сферах.


2. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення умов для збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіці Одеської області та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств; підтримка конкурентоспроможності Одеської області у сфері залучення іноземних інвестицій серед регіонів України та регіонів інших країн світу; формування та поширення якісної інформації про регіональний інвестиційний продукт та експортний потенціал регіону за кордоном; просування Одеської області у світовому економічному середовищі як надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми
Основою Програми є система заходів, виконання яких має сприяти активізації надходження іноземних інвестицій в економіку регіону та збільшенню обсягів експорту товарів та послуг з Одеської області.

Маркетинг та поширення позитивної інформації про регіон необхідні для формування позитивного іміджу серед потенційних інвесторів та розповсюдження інвестиційних пропозицій і відомостей щодо експортного потенціалу області серед цільової аудиторії.

Роль маркетингу та промоції полягає, головним чином, у тому, щоб привернути увагу інвестора до області та сформувати його позитивне сприйняття.

Технології маркетингу, обрані для покращення іміджу області, включають у себе проведення PR-кампанії (реклама в засобах масової інформації), розповсюдження друкованих матеріалів (брошури, буклети, електронні носії), участь в іміджевих заходах.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок цільових коштів обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2013 –2014 роки становить 9265,00 тис. грн., в тому числі видатки обласного бюджету складуть орієнтовно – 6165,00тис. грн.


Ресурсне забезпечення Програми


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2013 рік

(тис. гривень)

2014 рік

(тис. гривень)

Усього витрат на виконання програми (тис. гривень)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

4635

4630

9265

обласний бюджет

3085

3080

6165

інші джерела

1550

1550

3100

Програма є короткостроковою та реалізовуватиметься у 2013–2014 роках.

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності (пріоритетні завдання) та заходи Програми наведені у додатку "Напрями діяльності та заходи програми залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки".


5. Очікуваний результат виконання Програми
Очікуваним результатом виконання Програми є:

 • активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

 • посилення позиції регіональних експортерів на зовнішніх ринках;

 • збереження показника приросту прямих іноземних інвестицій на орієнтовному рівні 20% на рік;

 • покращення показника сальдо зовнішньоторговельного обороту області з країнами світу;

 • забезпечення темпу зростання обсягу експорту товарів на рівні не нижче 13% на рік;

 • збільшення обсягів надходжень валютної виручки до країни від реалізації товарів на зовнішніх ринках;

 • підвищення позитивного інвестиційного іміджу Одеської області та рівня конкурентоспроможності товаровиробників в умовах інтеграції країни у міжнародні інституції;

 • налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними інвесторами та зарубіжними імпортерами;

 • підвищення рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу Одеської області;

 • підвищення ділової активності підприємств регіону;

 • збільшення обсягів виробництва та асортименту продукції, що, в свою чергу, сприятиме розвитку виробництв, збільшенню кількості робочих місць, відрахувань у бюджети всіх рівнів, створення умов для сталого розвитку регіону, підвищення рівня життя населення, подолання безробіття.


6. Координація і контроль за ходом виконання Програми
Виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми – Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 15 січня та 15 липня подає інформацію про стан виконання Програми до постійної комісії обласної ради з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності.

Додаток до ПрограмиНапрями діяльності та заходи Програми залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень


Очікуваний результат

2013р.

2014р.

І.


Розробка та випуск інформаційно-аналітичної, презентаційної продукції про інвестиційний та зовнішньоекономічний потенціал Одеської області для подальшого розповсюдження у міжнародних ділових колах


1. Підтвердження рейтингу Одеської області у міжнародних рейтингових агенціях

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

200,0

200,0

Звіт, результати якого будуть включені в інформаційні матеріали про Одеську область

2. Актуалізація маркетингового дослідження інвестиційного потенціалу Одеської області

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

80,0

80,0

Звіт, результати якого будуть враховані для подальшого формування процесу залучення інвестицій в регіон

3. Виготовлення відеоролику "Економічний потенціал Одеської області"

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

150,0

150,0

Поширення інформації про продукцію області та створення позитивного іміджу Одеської області в світовому економічному середовищі


4. Підготовка експозиції, розробка та друк тематичних презентаційних матеріалів

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

150,0

150,0

5. Випуск електронної версії тематичних презентаційних матеріалів на електронних носіях

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

200,00

200,00

6. Розробка та підготовка інформаційних стендів, зокрема виготовлення єдиного стенду для участі експортерів Одеської області у виїзних заходах

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет


100,0

100,0

7. Придбання сувенірної продукції для презентування під час заходів міжнародного характеру

2013-2014

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

80,00

80,00

II.

Поширення інформації про експортний та інвестиційний потенціал регіону за допомогою мережі Інтернет


1. Підтримка функціонування електронної інформаційної системи сприяння залученню іноземних інвестицій (Інвестиційний портал Одеської області)

2013-2014 роки

КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»,

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції-

-

-

Поширення інформації про експортний та інвестиційний потенціал Одеської області в світовому економічному середовищі за допомогою засобів масової інформації

2. Підтримка функціонування інвестиційної карти Одеської області

2013-2014 роки

КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»,

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції-

-

-

3. Створення та підтримка функціонування веб-порталу «Зовнішньоекономічна діяльність Одеської області»

2013 рік

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

75,00

-

4. Проведення комплексного аналізу експортного потенціалу територій області та створення за його результатами інтерактивної бази даних

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

40,00

60,00

III.

Організація та проведення виїзних закордонних презентацій та сприяння в організації спеціалізованих міжнародних виставкових заходів на території області із залученням зарубіжних спеціалістів

1. Проведення Міжнародного інвестиційного форуму

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції


Обласний бюджет

500,0

500,0

Поширення інформації про інвестиційний та економічний потенціал Одеської області

Інші джерела

500,0

500,0

2. Організація виїзних презентацій на міжнародних форумах і семінарах з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

400,0

400,0

Інші джерела

550,00

550,0

3. Організація спеціалізованих міжнародних виставкових заходів на території області із залученням зарубіжних імпортерів

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

80,00

80,00

Поширення інформації про Одеську область, залучення зарубіжних імпортерів

IV.

Встановлення прямих контактів з потенційними іноземними інвесторами

1. Розміщення інформаційно-рекламних матеріалів про інвестиційний потенціал Одеської області у засобах масової інформації за кордоном

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

200,0

200,0

Започаткування реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних сферах економічного розвитку регіону

2. Організація та проведення "роуд-шоу" (комплекс презентацій інвестиційного потенціалу Одеської області за кордоном)

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет


600,0

600,0

Інші джерела

500,00

500,0

3. Проведення конкурсу потенційних інвесторів пріоритетних проектів Одеської області

2014 рік

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

-

-

-

V.

Підвищення якості надання адміністративних послуг

1. Видання посібника для органів влади з питань співробітництва з іноземними інвесторами та фінансовими організаціями

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

30,0

30,0

Підвищення фахової підготовки посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2. Проведення семінарів та «круглих столів» з питань залучення зовнішніх ресурсів

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний бюджет

50,0

50,0
2.Створення та впровадження соціально-рекламної програми «підтримки регіонального товаровиробника» на: ТВ, радіо, білбордах, та ін.

2013-2014 роки

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції

Обласний

бюджет


150,00

200,00ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ,

у тому числі:

4635,00

4630,00

з обласного бюджету

3085,00

3080,00

інші джерела

1550,00

1550,00