Ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Формули скороченого множення. Ділова гра «Компетентність» у 7 класі 1 146.3kb.
Наказ Гадяцького науково-методичного центру 17. 08. 2011 №41 1 59.02kb.
Наказ № м. Синельникове Про організацію науково методичної роботи... 1 51.5kb.
Мета методичної роботи комісії зростання рівня педагогічної майстерності... 1 169.35kb.
План роботи відділу організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної... 1 308.06kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Новогодний ужин в сети ресторанов «Les Grandes Brasseries» меню бокал... 1 14.6kb.
Основні компоненти організації роботи методичної комісії 1 202.08kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного... 1 134.78kb.
Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі 1 653.02kb.
Кабінет міністрів україни р о з п о р я д ж е н н я київ 1 208.24kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи» - страница №1/1

Ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи»

Ділова гра — нетрадиційна форма, яка базується на імітації виробничих ситуацій, розв’язанні різних завдань. Доцільно брати для ділових ігор такі узагальнені теми: гуманізація і демократизація стосунків у колективі, захист передового досвіду, освоєння інноваційних технологій, створення моделі випускника, розробка програм розвитку.

Головною ознакою ділової гри є імітація реальної ситуації за ролями (учні, батьки, представники місцевого самоврядування, правові органи).

Організатором виступає координатор.Поради до оформлення кімнати

Пропонуємо це засідання провести згідно з темою — нестандартно!

Незвичайна святкова атмосфера, прикрашена кімната для заняття, життєрадісна музика, квіти... Проводячи це заняття навесні, на робочі столи можна поставити маленькі вазочки з гілочками бузку. Запах бузку — запах весни, дитинства... І, до речі, за дослідженнями вчених-біологів, стимулює розумову активність. Успіхів!

Бузку весняний аромат,

Тривожний, трепетний і звичний,

Звільнить уяву із-за ґрат,

В непередбачуваний світ покличе.

Поглянь! Полинь! І відірвись

Від справ земних і від шаблонів

І знов на землю повернись,

Щоб жити!

А не глядачем бути стороннім!


Хід ділової гри

І. Знайомство

Робота в парах «Прорекламуй партнера»

Охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу.ІІ. Правила роботи в групі

 • Повага до іншого.

 • Щирість і відвертість.

 • Конфіденційність.

 • Тут і зараз.

 • Відповідальність під час обговорення.

 • Активно брати участь у роботі семінару.

 • Мислити нестандартно!

ІІІ. Повідомлення теми заняття

ІV. Формулювання очікувань учасників

V. Теоретична частина

Міні-лекція

Найчастіше методична робота — це проведення психолого-педагогічних семінарів, засідань методичних об’єднань класних керівників, науково-практичних конференцій. Хоча нестандартні форми методичної роботи — це творчість, мистецтво.

У посібнику І. П. Підласого «Педагогіка» перелічується 36 типів нестандартних занять. Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних занять:


 • змінений спосіб організації (лекції, захист ідей);

 • імітація виду діяльності (експедиція);

 • ігрова змагальна основа (вікторина, КВК);

 • трансформація стандартних способів (семінар, залік, моделювання);

 • оригінальна організація (взаємонавчання);

 • аналогія певних дій (аукціон);

 • аналогії відомих форм (диспут, дослідження).

Вимоги до методичної роботи:

 • науковість;

 • конкретність і системність;

 • систематичність;

 • оперативність.

Під час планування методичної роботи особливе значення надається вивченню не лише результатів навчання й виховання учнів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі потребують переходу до особистісно зорієнтованої моделі в роботі з кадрами.

Однією з головних форм методичної роботи в училищі є робота методичного об’єднання класних керівників.Діяльність МО спрямована на розв’язання таких завдань:

 • забезпечення, засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів виховання;

 • постійне підвищення рівня методичної підготовки;

 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації виховання;

 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю;

 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.

Робота методичних об’єднань передбачає:

 • діагностику утруднень класних керівників;

 • вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

 • розробку рекомендацій щодо змісту, методів та форм організації освітньо-виховної діяльності;

 • підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;

 • вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду;

 • створення банку даних актуального досвіду;

 • вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників та вихователів;

 • здійснення моніторингу ефективної діяльності.

Форми методичної роботи:

 • курси підвищення кваліфікації;

 • психолого-педагогічні семінари;

 • проблемні семінари;

 • індивідуальне наставництво;

 • школа молодого класного керівника і конкурс «Класний керівник року»;

 • конкурс «Краще методичне об’єднання класних керівників»;

 • педагогічні читання;

 • педагогічні конференції;

 • самоосвіта.

Незважаючи на величезне різноманіття для більшості нестандартних форм характерні загальні риси:

 • колективні способи роботи і значна творча складова;

 • активізація пізнавальної діяльності;

 • партнерський стиль взаємовідносин;

 • інформаційно-пізнавальна суть;

 • розкриття внутрішньої суті явища;

 • ініціативність;

 • застосування здобутих знань у роботі;

 • розвиток комунікативних умінь.

 • використання нестандартних форм колективного розв’язання різних психолого-педагогічних конфліктів, складних педагогічних проблем, пошуку інновацій.

Учасники стають активними зацікавленими виконавцями всіх колективно-творчих наробок, які отримали. Гуманістична спрямованість сучасних форм дає можливість під час використання їх у роботі з класними керівниками та вихователями формувати в них здатність розуміти внутрішній світ іншої людини, здатність володіти собою, фахову самосвідомість, комунікативність, фахову проникливість, педагогічну інтуїцію, формувати сучасний стиль педагогічного мислення.

Нестандартні форми методичної роботи дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності. Серед найпоширеніших і найефективніших форм можна виділити: • тренінги;

 • психолого-педагогічні консиліуми;

 • ділові ігри;

 • методичні сесії;

 • науково-практичні конференції;

 • педагогічні читання та ін.

Брифінг — заняття, на якому представляються цікаві факти стосовно даної теми, які потім складають основу для подальшого обміну запитаннями і відповідями.

Дебати — обмін думками між фракціями, які дотримуються протилежних поглядів, метою якого є вироблення загальних положення.

Дискусія — обмін думками всередині групи.

Майстерня — можливість обговорити або дізнатись про практичні підходи до здійснення задуманого, подолання певних складних ситуацій. Акцент ставиться на практичних, а не на теоретичних аспектах.

Психологічний практикум — поєднання заздалегідь підготовлених теоретичних матеріалів та практичне їх використання в конкретних ситуаціях.

Методична скарбничка — обмін досвідом. Проводиться наприкінці навчального року. Творчі знахідки обговорюються.

Ділова гра — колективне розв’язання педагогічних проблем. Учасники виконують різні ролі, програють ситуацію і знаходять шляхи розв’язання конфлікту.

Тренінг — форма групової роботи, що розвиває навики співпраці і знаходження компромісу.

Презентація досвіду — представлення матеріалів одного з класних керівників. У проведенні беруть всі члени методичного об’єднання. Попередньо створюється творча група, планується робота. Можливо залучення батьків та учнів.

Портфоліо — створення кожним класним керівником папки, де кожен самостійно фіксує свої здобутки, збирає наробки, грамоти, подяки тощо.

Рекомендації щодо впровадження нестандартних форм методичної роботи

 • Чітко сформулювати мету проведення заходу.

 • Створити позитивну атмосферу.

 • Використовувати різноманітні методи навчання.

 • Опиратися на суб’єктивний досвід учасників.

 • Створювати ситуацію успіху.

 • Орієнтуватись на самостійно здобуті знання, давати змогу керувати власним часом.

 • Давати змогу кожному висловити думку про доцільність використання цієї форми.

 • Створювати групи складом у 5–7 учасників.

 • Не треба переобтяжувати заняття теоретичною інформацією, необхідно планувати час на практичне застосування знань.

 • Заняття повинно закінчуватися розробкою варіантів застосування набутих знань і навиків.

VІ. Практична частина

1. Мозковий штурм «Що таке методична робота?»

Робота у групах (створити 2 групи).

На аркушах написані назви різноманітних форм роботи. Перший групі пропонують вибрати зі списку традиційні форми, а другій — нестандартні форми.

2. Теоретичний аукціон

На окремих аркушах надруковані визначення нестандартних форм роботи. Підібрати відповідні до них терміни.3. Методична скарбничка

Обмін досвідом. Які нестандартні форми ви використовуєте у своїй роботі?4. Невербальні засоби зображення

Робота у групах (3–4 групи). Зобразити символ класного керівника у вигляді явищ природи, предмета, рослин.5. Методичний sms-центр

Робота в кабінеті інформатики. Створення моделі діяльності класного керівника.VІІ. Рефлексія

Чи справдилися очікування учасників? (Обмін думками.)VІІІ. Підсумки заняття


izumzum.ru