Державний комітет статистики україни головне управління статистики у сумській області - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 41.68kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 155.31kb.
Головне управління статистики в Одеській області 14 1156.54kb.
Головне управління статистики у харківській області 1 249.09kb.
Держстат Головне управління статистики у м. Києві 1 56.22kb.
Головне управління статистики у Черкаській області оприлюднює звіт... 1 196.67kb.
Наказ №72-Ι «Про утворення Ради управління Держгірпромнагляду по... 1 35.23kb.
Головне управління статистики нагадує Вам, що відповідно нормам діючого... 1 108.29kb.
Державний комітет статистики україни 1 68.31kb.
Цей Порядок застосовується у випадку, коли Головне управління юстиції... 1 57.31kb.
Головуючий у 1-й інстанції: Вергелес А. В 1 56.06kb.
1 Організатором рекламної акції від Maybelline New York «випускний»... 1 166.51kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Державний комітет статистики україни головне управління статистики у сумській області - страница №1/1
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Супруна, 16, м.Суми, 40481

тел./факс (0542) 25-21-18, E-mail: admin@sumy.ukrstat.gov.ua Web: http: //www.sumy.ukrstat.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02362227


30.12.2011р.03/1-35-8649
На №
відРоз’яснення по складанню статистичної

звітності за формою № 24-енергетика


за 2011 рік

Звіти за формою №24-енергетика «Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) подають підприємства, що за першим (основним) видом діяльності за КВЕД відносяться до секцій «С», «Д», «Е», крім енергогенеруючих компаній.


Звіти подають всі підприємства – як ті, що використовували, так і ті, що зовсім
не використовували електроенергію, по яких заповнюється лише розділ 2 «Склад енергетичного устаткування, яке обслуговує виробничий процес (без устаткування електростанцій)».
Вищезазначений звіт подається на бланках, затверджених наказом Держкомстату України від 01.09.2010р. №371.
При складанні звіту слід керуватись Інструкцією (зі змінами та доповненнями) щодо заповнення державного статспостереження за формою № 24-енергетика «Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)», затвердженою наказом Державного комітету статистики України 29.07.2005
№ 213 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за № 929/11209
і 13.09.2007 за №1060/14327.

Звертаємо Вашу увагу, що у розділі 1 по рядку 01 слід показувати власне виробництво електроенергії, якщо є таке на підприємстві. Дані цього рядка повинні дорівнювати, але можуть бути і більшими від даних рядка 9700 форми № 11-МТП «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії» за рахунок втрат в електромережах, які в формі № 11-МТП не відображаються.Наголошуємо, що по рядку 04 відображається вся електроенергія, що спожита підприємством, але без його непромислових підрозділів (господарств). Спожита електроенергія цих структур включається в дані рядка 10. Показники рядка 04 повинні дорівнювати або бути меншими від даних рядка 9100 (графа 5) форми № 11-МТП, який включає в себе електроенергію, спожиту непромисловими підрозділами.
Дані по рядку 05 та 06 можуть бути заповнені тільки при наявності даних по рядках 060 та 070 відповідно. Причому правильність їх заповнення необхідно перевірити
за допомогою наступного контролю:

Ряд.05 : ряд.70 ×1000 < або = 8000


Ряд.06 : ряд.60 ×1000 < або = 8000


Якщо дана умова не виконується, то це означає, що неправильно розрахована (занижена) сумарна максимально – тривала марочна потужність (рядок 060 або 070).

Обов’язково мають бути дані по рядку 07 (хоча б із логічних міркувань).


Дані рядка 010 повинні дорівнювати або бути більшими, ніж дані рядка 9650 форми
№ 11-МТП(річна).
Більшими вони можуть бути у випадках, коли в рядок 10 форми № 24-енергетика (річна) включена електроенергія, спожита непромисловими підрозділами (господарствами) даного підприємства, про що було вказано раніше, а також
на комунально-побутове споживання.

Сума даних по рядках 04 та 010 повинна дорівнювати показникам рядків 03 та 034.

Дані розділів 2 – 3 заповнюються згідно з п.п.3.1 – 4.12 Інструкції (зі змінами та доповненнями) щодо заповнення державного статспостереження за формою № 24-енергетика «Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)».

Врахувавши дані рекомендації щодо складання звіту за формою № 24-енергетика річна), всі його показники обов’язково слід зіставити з показниками звіту за попередній рік. У випадку значних відхилень показників будь-якого розділу від аналогічних показників у звіті за попередній рік, необхідно надати письмові пояснення щодо суттєвих розбіжностей. Особливо це стосується даних розділу 2 ( графа 2).


Заповнювати звітні дані за формою № 24–енергетика (річна) потрібно ретельно, не залишаючи без уваги жодного рядка. Якщо по будь-якому рядку дані відсутні, то слід проставити прочерки.
Доводимо до Вашого відома, що статистичну звітність за формою №24-енергетика «Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) Ваше підприємство може подавати в електронному вигляді (підстава: наказ Держкомстату«Про впровадження системи електронної звітності
в органах державної статистики» від 20.11.2009р. №439, виданий на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р. №653-р «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», та відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис»).
Головне управління статистики запрошує Вас до співпраці щодо подання звітності
в електронній формі.

Начальник Л.І. Олехнович


Лисенко О.В.25-21-68