Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №24- кф про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних папе - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 34.48kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 86.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 24kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.06kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 1 242.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №24- кф про накладення - страница №1/1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА № 24- КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ від «20» січня 2010р.

Я, уповноважена особа Комісії, Член Комісії - Мозговий Олег Миколайович, за дорученням Т.в.о Голови Комісії від 31.12.2009 року № 619-КФ у присутності провідного спеціаліста відділу реєстрації емісій підприємств департаменту корпоративних відносин Борщенко Ольги Василівни, головного спеціаліста юридичного департаменту Вакуленко Олени Юріївни розглянув справу про правопорушення на ринку цінних паперів щодо ЗАТ «Експедиція», місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Курська , 10, код за ЄДРПОУ 32068929, р/р 26001300006460 АКБ «Форум» , МФО 322948,
в с т а н о в и в:
Постановою від 21 грудня 2009 року за порушення вимог законодавства про цінні папери було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів щодо ЗАТ «Експедиція».

Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 30 грудня 2009р. №163-КФ, складеного уповноваженою особою Комісії – директором департаменту корпоративних відносин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Капцовою Т.П., ЗАТ «Експедиція» було надано документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, у зв’язку зі зміною форми випуску (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 31.10.2002р. № 524/1/02).

В ході розгляду документів з’ясовано, що рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми в бездокументарну прийняте загальними зборами акціонерів товариства ЗАТ «Експедиція» 05.10.2009р., при цьому надано повідомлення про проведення вищезазначених загальних зборів, опубліковане в місцевій пресі, газета – «Aвізо» від 07.09.2009 року № 69, та офіційному виданні ДКЦПФР газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 08.09.2009 року № 167, тобто за 29 днів до дня скликання зборів.

Зазначене є порушенням вимог ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», а саме: загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

Представник юридичної особи не з'явився на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та надання пояснення, та не був присутній на розгляді справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
Враховуючи наведене та керуючись пунктом 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пунктом 1.5 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. №2272,
п о с т а н о в и в:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів Комісії ЗАТ «Експедиція» винести попередження.

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.Уповноважена особа О. Мозговий