Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної осві - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Департамент освіти І науки, молоді та спорту чернівецької обласної... 5 782.97kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки... 1 198.7kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки... 1 11.25kb.
Підліткова субкультура: неформальні молодіжні об’єднання 9 909.32kb.
На виконання листів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту... 1 40.69kb.
Методична розробка уроку з англійської мови «Мої плани на майбутнє» 1 36.94kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 2 445.34kb.
Світове, загальнолюдське, просвітницьке значення творчості видатного... 1 138.61kb.
Положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого... 1 39.39kb.
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 1 324.45kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд справа №4/258 1 65.21kb.
Та має привернути увагу світової громадськості до справжніх причин... 1 22.31kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації - страница №1/3


Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО”Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 27 лютого 2013 року

протокол № 23

голова Експертної комісії

_______Д.Д. Романовська

Тренінгові заняття для учнів та педагогів :

Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах.

Укладач:

Яновська Т.І., практичний психолог ліцею

Чернівці

2013

Колектив вчителів і колектив учнів – це

не два колективу, а один колектив,

і крім того, колектив педагогічний.

А.С. Макаренко

Колектив називають «самою могутньою зброєю, відому людині». Він потенційно вважається могутнім стимулом, фактором підтримки і натхнення. На тренінгових заняттях ми постараємось дати зрозуміти, що впливає на формування колективу і як зробити його благо приємним.

Часто серед основних причин низької успішності учня називають лінощі, небажання вчитися, відсутність інтересу і мотивації до шкільного навчання, захворювання та ін. Важливим чинником навчальних досягнень учнів та формування у них позитивного ставлення до навчання є середовище, у якому вони перебувають. Крім здібностей, рівня інтелекту дитини, навчання, розвиток і успіх учня залежить і від того, у якій психологічній атмосфері відбувається процес здобуття знань. Адже у школі учень не лише одержує знання, а й взаємодіє з однокласниками і вчителями. І одним з основних чинників, що впливають на ставлення до навчання, є психологічна атмосфера у школі і класі.

Психологічний клімат, або психологічна атмосфера – це стиль, емоційне забарвлення спілкування і взаємодії людей, яке впливає на їхню спільну діяльність; це переважний відносно стійкий емоційний настрій людей в колективі. Він визначається настроями людей, їх душевними переживаннями і хвилюваннями, ставленням один до одного, до роботи, до оточуючих подій.

Психологічний клімат може бути сприятливим чи несприятливим.

До складових у сприятливого психологічного клімату відносяться: переважання в колективі атмосфери взаємної уваги, шанобливого ставлення людей один до одного, духу товариства, взаєморозуміння, згуртованості, почуття захищеності і емоційного благополуччя кожного, що сполучається з високою внутрішньою дисципліною, принциповістю, відповідальністю та ін..

До складових несприятливого психологічного клімату варто віднести ворожість, страх, недовіру, почуття незадоволеності, пригніченості, самотності, обмеженості, дискримінації та ін. Наявність такого негативного психологічного клімату веде до взаємного нерозуміння, до того, що діти не можуть змістовно спілкуватися і продуктивно діяти, не почувають себе прийнятими на рівних, не мають друзів, хороших приятелів в своєму класі. Як наслідок – конфліктна ситуація в класі, агресивна поведінка, та негативне ставлення до навчання.

Слід підкреслити, що здорова психологічна атмосфера не дається колективу кимось і за щось. Вона виробляється самими членами колективу і залежить від їх зусиль, від їх вихованості, від їх культурного розвитку. Психологічний клімат може формуватися та регулюватися на різних етапах та різних видах діяльності.

Запропоновані нами тренінгові заняття допоможуть створити благо приємну творчу психологічну атмосферу в колективі вчителів і колективі учнів, а також допоможе зрозуміти, що це єдиний колектив, з єдиними завданнями, цілями і метою – це педагогічний колектив.

Мета: підтримати процес формування колективізму; дати можливість учасникам усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; розвити здатність до розуміння, співпереживання та співчуття, розвити навички міжособистісної взаємодії; відкрити шляхи згуртування колективу; показати можливості колективу в якому панує взаєморозуміння, взаємопідтримка і повага.

ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ :


 1. Самопізнання і самоусвідомлення себе учасниками групи. показати, як ставлення до себе пов'язане із ставленням до інших;

 2. Підтримати процес формування досконалості колективу;

 3. Дати можливість учасникам усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із тим, як його бачать оточуючі;

 4. Удосконалювати навички міжособистісної взаємодії;

 5. Показати можливості колективу в якому панує взаєморозуміння, взаємопідтримка і повага.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 10 -15 осіб

ВІК УЧАСНИКІВ : 12 – 18 років.

ТРЕНІНГОВЕ ПРЕМІЩЕННЯ : простора кімната, стільці для кожного,розставленні по колу, парти .

КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ: 6 занять для учнів, 3 заняття для учителів, 1 – загальне заняття.

ТРИВАЛІСТЬ : 1.5 год. ( 90 хв.)

ОБ’ЄМ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ: 15 годин.Режим роботи:

 • Тренінг – десять занять по 1.5 години - 1 раз в тиждень.

№ заняття

Мета заняття

години

1

створення позитивної психологічної атмосфери, визначення правил роботи групи, визначити критерії успішності учня, сприяти глибшому розумінню психологічного комфорту в колективі.


90 хв.

2

створення позитивної психологічної атмосфери, сприяти глибшому розумінню психологічної комфортності колективу та його цінностей, формування почуття єдності групи.

90 хв.

3

створення атмосфери довіри в групі та самовдосконалення себе, як учасника групи.

90 хв.

4

створення позитивної психологічної атмосфери, сприяти глибшому розумінню психологічної комфортності колективу та його цінностей, формування почуття єдності групи.

90 хв.

5

активізувати учасників групи та підвищити їх емоційний настрій ;розвивати навички міжособистісної взаємодії; навчити виходу з конфліктних ситуацій.

90 хв.

6

підвищення соціальної компетентності; розкриття , пізнання характерологічних особливостей учасників, підвищення внутрігрупової довіри; дати можливість учасникам усвідомити власну вагомість та відповідальність при виборі єдиної мети групи.

90 хв.

1

визначити критерії успішності вчителя; дати визначення педагогічних цінностей; визначитись, що ж таке команда; «створити» ідеальний заклад.

90 хв.

2

встановлення контакту та формування згуртованості в групі.

90 хв.

3

формувати вміння співпрацювати; навчитися бачити досягнення один одного; виявити наявність позитивної динаміки в результаті проведеної роботи.

90 хв.

1

дослідження взаємостосунків, лідерських якостей; формувати вміння співпрацювати; навчитися бачити досягнення один одного; виявити наявність позитивної динаміки в результаті проведеної роботи

90 хв.


Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах.

Заняття 1

Мета : створення позитивної психологічної атмосфери, визначення правил роботи групи, визначити критерії успішності учня, сприяти глибшому розумінню психологічного комфорту в колективі.

Вправа 1 «Знайомство».

Мета: встановлення контакту та довіри в групі.

Час: 5 хв.

Кожен з учасників представляється і називає своє улюблене заняття.Вправа 3 «Прийняття правил роботи групи».

Мета: встановлення правил роботи групи для комфортної роботи.

Час: 5 хв.

Матеріали: ватман, маркер.

Групі пропонують придумати назву вивішеним правилам (договір, закони). Після цього усі разом приймають правила роботи в групі.

Наприклад, можна запропонувати:


 1. приходити вчасно;

 2. спілкуватись на основі довіри;

 3. щирість;

 4. «Я» - висловлювання;

 5. конфіденційність того, що відбувається в групі;

 6. говорити коротко;

 7. вміти слухати;

 8. поважати думку інших;

 9. активність;

 10. вимкнений телефон.

Вправа 2 «Груповий малюнок»

Мета: дослідження міжособистісних взаємин.

Час: 15 хв.

Матеріали: А3, кольорові олівці, фарби.

Всі сідають в коло. Перший учасник починає малюнок, потім інший по порядку продовжує і т. д. (Тема роботи може бути будь – якою, її задає ведучий, або вибирається учасниками спонтанно).

Тема нашого заняття « Дружба». По завершені потрібно звернути увагу на гармонійність, завершеність, прояви взаєморозуміння відтворені на малюнкові.

Обговорення: • які враження від проведеної роботи?

 • що найбільше сподобалось?

Вправа 4 «Успішна людина».

Мета:навчити визначати критерії успішної і неуспішної особистості, бачити умови розвитку та перспективи на майбутнє.

Час: 25 хв.

Матеріал: 6 аркушів А4, ручки, карточки з завданнями для груп.

Група ділиться на 3, або якщо є можливість на 6 команд. Командам роздаються карточки з завданнями. На вирішення завдань дається 10хв. Потім кожна команда представляє свої завдання. Усі порівнюють успішну і неуспішну особистість.

Карточки з завданням :

1. Психологічні критерії успішної людини.

2. Умови для розвитку успішної людини.

3. Перспективи на майбутнє успішної людини.

4. Психологічні критерії неуспішної людини.

5. Умови для розвитку неуспішної людини.

6. Перспективи на майбутнє неуспішної людини.

Обговорення: • На кого ви хотіли б бути схожими?

 • Що потрібно вам для цього?

 • Чого вам не вистачає для цього?

Вправа 5 «Вибери групу».

Мета : згуртування учасників.

Час: 10 хв.

Всі дружньо розходяться по залі і уважно слухають хлопки ведучого. Якщо три хлопки – стають в групи по три чоловіка, чотири по – чотири і т.д.. Хто не встиг виходить з ігри.Вправа 6 Малюнок “Яким я хочу бути в цій групі?”і “Яким я не хочу бути в цій групі?”.

Мета : Розвиток саморефлексії, самоусвідомлення.

Час: 20 хв.

Матеріали: А3, фарби.

Учасникам дається завдання намалювати два малюнки на тему “Яким я хочу бути в цій групі?” і “Яким я не хочу, щоб мене сприймали в цій групі?”.Обговорення:

 1. Які почуття викликає у Вас кожен малюнок?

 2. Що означають для Вас ці символи та форми на Ваших малюнках?

 3. Чи відобразився в малюнках Ваш минулий досвід перебування в групах?

 4. Що необхідно зробити для того, щоб Вас сприймали так, як Ви цього хочете?

 5. Що знаєте про свої «психологічні кордони» і як вони представлені на малюнку?

Підсумки (5хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Чи сподобалось вам заняття? Чим?

 • Які моменти стали приємними, які викликали тривогу, дискомфорт?

 • Чи дізнались ви щось нового про себе, про свій колектив?

 • Поділіться своїми враженнями.

Підбиття підсумків заняття, зауваження, побажання.

Ритуал прощання (5 хв.)

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми - молодці!»Заняття 2

Мета: створення позитивної психологічної атмосфери, сприяти глибшому розумінню психологічної комфортності колективу та його цінностей, формування почуття єдності групи.

Вправа 1 «Знайомство».

Мета :продовження знайомства учасників, само презентація.

Час: 10 хв.

Матеріал: А4, олівці або фломастери.

Ім’я людині дають раз і на все життя. Воно допомагає іншим звертатися до вас. Під час знайомства важливо називати власні імена. Кожен учасник малює себе у вигляді будь-якого образу і підписує малюнок іменем, яке йому подобається. Уміння малювати не оцінюється. Потім по колу учасники представляються та роз’яснюють, що зображено на малюнку. Тренер може запитати, що сподівається отримати кожен учасник. Під час знайомства можливо також використовувати самопрезентації по принципу: «Мій найкращій друг сказав би про мене…», «Я не хочу вихвалятися, але…».Вправа 2 «Цінності учнів».

Мета:встановити учнівські цінності.

Час:20хв.

Матеріали:ватман, маркер.

Цінності включають в себе «елементи морального виховання, найважливіші складові внутрішньої культури людини, які, кажучи в особистісних установках, властивостях і якостях, визначають його відношення до суспільства, природи, іншим людям, самому собі» ( Асташова Н.А.)

Учасники діляться на групи. Кожна група записує свої цінності, а потім зачитує і всі разом вирішують, які цінності можна вважати цінностями своєї групи.

Вправа 3 «Емблема команди».

Мета: дати можливість учасникам групи усвідомити власну вагомість та відповідальність у прийняті рішень.

Час: 25 хв.

Матеріали: тканина, фарби для тканини, пензлики, п’яльця .

Ведучий: Закрийте очі і уявіть, що ви гуляєте парковими алеями. Гарне чисте повітря, співають птахи. Ви любите це місце в місті, тому що тут спокійно, затишно, свіжо. Ви ідете алеєю і підходите до великого гарного приміщення. Уважно роздивляєтесь і заходити всередину. Мармурові стіни і підлога говорять про велич і успіх даного закладу. Ви піднімаєтесь на третій поверх швидким ліфтом і проходите широким коридором до кабінету свого класу. Підходити до дверей з емблемою і пильно вдивляєтесь в неї. Вам подобається те, що там зображено… Відкриваєте двері і бачите….

Намалюйте емблему свого класу.Обговорення:

1. Які почуття викликає у вас ваша емблема?

2. Що зображено на ній?

3. Що означають ці символи і кольори в поєднані.

4. Чим займаються у цьому закладі?

5. Яким чином туди підбирались учні.Вправа 4 «Колектив. Команда».

Мета: ефективне спілкування; встановити, якою має бути команда, колектив.

Час:15 хв.

Матеріали: ватман, маркер, ручки, аркуші.

Учасники діляться на команди. Кожна команда записує всі ознаки «ідеального колективу, команди», що для цього потрібно.

Команда приклад:

1. Приміщення.

2. Загальна ціль.

3. Неформальний лідер.

4. Правила.

5. Цінності.

6. Покарання і заохочення.

7. Тусовки, традиції, ритуали.Вправа 4 «Девіз команди».

Мета: формування згуртованості групи.

Час: 10 хв.

Матеріали: А4, олівці.

Кожен з учасників придумує свій девіз і проголошує його перед усією групою. Всі уважно слухають і вибирають девіз своєї групи.Підсумки (5хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Чи сподобалось вам заняття? Чим?

 • Які моменти стали приємними, які викликали тривогу, дискомфорт?

 • Чи дізнались ви щось нового про себе, про свій колектив?

 • Поділіться своїми враженнями.

Підбиття підсумків заняття, зауваження, побажання.

Ритуал прощання (5 хв.)

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми - молодці!»Заняття 3

Мета:створення атмосфери довіри в групі та самовдосконалення себе, як учасника групи.

Вправа 1 «Автопортрет»

Мета: самосприйняття.

Час: 10 хв.

Матеріали: А4, фарби, пензлики.

Під тиху музику намалювати символічний автопортрет, тобто піктограму. Дати незвичайний заголовок малюнку. Виконані портрети вивішуються тренером на дошці. Учасники аналізують бачення кожного малюнка, відчуття, настрій, емоції, які він викликає, вказують, кому він належить. Обговорення заняття.Вправа 2 «Хто сказав «Ах!»»

Мета: розвити довіру і відчуття захищеності.

Час: 10 хв.

Учасники ходять по кімнаті, заплющують очі і піднімають руки на рівень грудей долонями назовні. Після того як вони захистили себе подібним способом, починається їх рух по кімнаті. Розмовляти не можна.

Ведучий не бере участі в грі він впевнено говорить членам групи про те, що уважно слідкує за всіма рухами по кімнаті і не допускає різних зіткнень гравців. Потрібно підкреслити, що учасники рухаються дуже повільно і повинні стати максимально чутливими, щоб уникнути зіткнень. Кожен старається, ухиляючись у міру можливого від оточуючих, точно відчувати, коли інші учасники знаходяться біля нього.

Під час руху гравці повинні намагатися доторкнутися до плечей партнерів. Гравець до якого доторкнулися, повинен сказати «Ах!». Почувши цей сигнал, учасники ще 5 секунд продовжують свій рух, а потім зупиняються і відкривають очі. Після того як, в групі прозвучало «Ах!», учасники уже не намагаються доторкнутися один до одного , а якщо це все – таки відбувалося, то всі мовчать. Тепер члени групи повинні відгадати, хто сказав «Ах!».Вправа 3 «Трояндовий кущ».

Мета: визнати свій внутрішній світ, як власне надбання. Самовизначення.

Час: 25 хв.

Матеріали: А4, фарби, пензлики.

Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів і уявіть, що ви перетворюєтесь на трояндовий кущ. Ви можете стати будь – яким квітучим кущем, наприклад «трояндовим».

В який саме кущ ви перетворились? Цей кущ маленький чи великий? Сильний чи слабкий? Чи є на цьому кущі квіти? Якщо є то які? Якого вони кольору? Їх багато чи мало? Вони повністю розпустились чи є лише бутони? Чи є листя? Як вони виглядають? Як виглядають гілки? Яке коріння у цього куща чи в нього взагалі немає коріння? Якщо воно є то воно довге і пряме чи зігнуте? Як глибоко вони проникають у землю? Чи є на кущі шпильки? Де росте цей кущ: у дворі, в парку, в пустелі, в полі, під місяцем або ще де -небудь ще? Він стоїть в горщику або росте прямо із землі, а може бути, пробивається крізь бетон або асфальт ? Що знаходиться навколо куща? Чи є поряд інші трояндові кущі, або він росте один? Чи навколо дерева, тварини, птахи або люди? За рахунок чого росте цей кущ? Хто за ним дивиться? Чи хороша стоїть погода? Чи навколо куща огорожа, а може бути каміння або скелі?

(З приведених питань видно, що ми стимулюємо дитячу уяву, пропонуємо різні варіанти і можливості формування образу. Особливо скуті діти потребують допомоги для польоту творчої фантазії.)

А зараз відкрийте очі і намалюйте трояндовий кущ на фоні навколишнього пейзажу.

По закінчені кожен описує кущ від першої особи в теперішньому часі.Обговорення:

 • Де росте ваш кущ?

 • Що росте і знаходиться поруч?

 • Який він?

 • Яке враження ви отримали від цієї вправи?

Вправа 4 «Ментальні сніданки».

Мета:ефективне спілкування; самовдосконалення; навчитись проектувати свій день і себе на удачу і позитив.

Час: 10 хв.

Матеріали: А4, олівці.

Про що ти думаєш коли просипаєшся?

Те про що ми думаємо кожен день коли просипаємось і відбувається в нашому житті. Я пропоную вам «годувати» себе вітамінними «ментальними сніданками». Це позитивні думки, які складають не тільки ваш сьогоднішній день, але і ваше майбутнє і ваше щасливе життя.

Рецепти «Ментальних сніданків».


 1. Сьогодні самий чудовий день.

 2. Який прекрасний ранок!

 3. Я сама щаслива людина на світі.

 4. Я магніт для удачі.

 5. Сьогоднішній день принесе мені успіх.

 6. Життя прекрасне.

 7. Сьогодні мені повезе.

Кожен повторює і вибирає для себе який йому найбільше подобається.

Вправа 5 «Я в групі».

Мета:усвідомити власні цінності, зрозуміти, що різні люди можуть мати різні цінності.

Час: 25 хв

Матеріали: А3, різні матеріали, журнали, ножиці, клей.

Потрібно зробити колаж «Я в групі». На роботу дається 15 хвилин потім потрібно подумати над питаннями: 1. Які почуття викликає у Вас колаж?

 2. Що означають для Вас ці символи та форми ?

 3. Що необхідно зробити для того, щоб Вас сприймали так, як Ви цього хочете?

 4. Які усвідомлення прийшли до Вас щодо перебування в групі?

Підсумки (5хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Чи сподобалось вам заняття? Чим?

 • Які моменти стали приємними, які викликали тривогу, дискомфорт?

 • Чи дізнались ви щось нового про себе, про свій колектив?

 • Поділіться своїми враженнями.

Підбиття підсумків заняття, зауваження, побажання.

Ритуал прощання (5 хв.)

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми - молодці!»Заняття 4

Мета: створення позитивної психологічної атмосфери, сприяти глибшому розумінню психологічної комфортності колективу та його цінностей, формування почуття єдності групи.

Вправа 1 «Малюнок на спині»

Мета :формувати почуття єдності групи.

Час: 10 хв.

Матеріал: А4, олівці, фламастери.

Перший учасник малює на спині другого малюнок умовно, другий передає третьому і т.д.. Учасник якому вже «намалювали» малюнок на спині, малює його на аркуші. Потім перевіряють наскільки точно зрозуміли «намальований» малюнок на спині.

 Вправа 2 «Подорожі по країнах».

Мета: навчити критично мислити, приймати рішення і вирішувати проблеми.

Час: 30 хв.

Матеріали: А3, фарби, пензлики, олівці.

Вся група ділиться на кілька команд, де кожна команда представляє придуману країну. Ця країна з її правилами, законами, можливостями, традиціями, звичаями, подіями. Йде робота в групі, де діти одержують прекрасну можливість дискутувати і висловлювати різні думки. 

Кожна команда намагається показати особливість, самобутність тієї країни, того народу, що вона представляє, виразити неповторність і своєрідність обраної країни. Всі інші команди намагаються зрозуміти причини саме таких умов життя, особливості даної країни і т.д.Кожна країна розглядається з декількох позицій. Ці позиції діти визначають на самому початку гри, ще до розподілу на групи - країни.

Потім ці особливості вносяться в таблицю. Пізніше, коли таблиці кожної країни заповнені і відповіді представників країн вислухані, учасники намагаються знайти точки дотику тих цінностей, що незмінні, не залежать від країни, від національності; і намагаються це аналізувати.

Наступний етап гри - дискусія. Учасники вибирають позитивні особливості своїх країн для створення однієї і проектують її на свою групу.

Вправа 3 «Букви - учасники».

Мета:згуртованість членів команди.

Час: 20хв.

Матеріали:картки з буквами.

На карточках написані букви від «А» до «Я». Кожен учасник отримує букву. Всі розходяться по залі. По команді: «почали» – учасники складають слово. Виграє той хто скоріше закінчить і в кого слово більше.Вправа 4 «Малюнок в парі»

Мета: дослідження міжособистісних взаємин і конфліктів.

Час: 20 хв.

Матеріали : папір, кольорові олівці, фарби.

Виберіть партнера. Покладіть між собою і партнером аркуш, візьміть кожен по декілька кольорових олівців або фарб. Уважно подивіться один одному в очі і потім спонтанно починайте малювати, не відриваючи очі один від одного. Намагайтесь виразити свої почуття, спілкуватись з партнером за допомогою ліній, форм, кольорів.

Коли завершите малювати, обміняйтеся з партнером враженнями про те, що відбувалось під час вправи. Розкажіть про будь – які емоції, які у вас викликає малюнок партнера. Подивіться чи не можете ви провести паралелі між тим як ви малюєте, і тим, як функціонуєте в групі. Спробуйте довідатись, щось про свого партнера.

Підсумки (5хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Чи сподобалось вам заняття? Чим?

 • Які моменти стали приємними, які викликали тривогу, дискомфорт?

 • Чи дізнались ви щось нового про себе, про свій колектив?

 • Поділіться своїми враженнями.

Підбиття підсумків заняття, зауваження, побажання.

Ритуал прощання (5 хв.)

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми - молодці!»Заняття 5

Мета:активізувати учасників групи та підвищити їх емоційний настрій ;розвивати навички міжособистісної взаємодії; навчити виходу з конфліктних ситуацій.

Вправа 1 «Не смійся».

Мета:підняти настрій на подальшу роботу .

Час: 10 хв.

Гравці сідають навприсядки в коло (дівчина-хлопець-дівчина). Усіх попереджають, що сміятися не можна (крім ведучого). Ведучий "урочисто" бере свого правого сусіда (сусідку) за вухо. Всі інші по колу повинні зробити те ж саме. Коли коло замкнулося, ведучий бере свого сусіда праворуч за щоку (ніс, коліно і т.д.) і т.д. З кола вибувають ті, хто засміявся. Хто залишився, перемагає.Вправа 2 «Комікси».

Мета: навчити учнів дивитись на конфліктну ситуацію з іншого боку.

Час: 25 хв.

Матеріали: А3, фарби, пензлики .

Будь – яку конфліктну ситуацію можна сприймати з гумором.

Учасникам потрібно намалювати комікси конфліктної ситуації, яка у вас була. Назвати цей комікс і розповісти про цю ситуацію.


 1. Які почуття викликає цей комікс?

 2. Що зображено?

 3. Що означають ці символи, кольори?

 4. Які враження від вправи?

Вправа 3 «Стіна нерозуміння».

Мета: актуалізація позитивного мислення.

Час:10 хв.

Матеріали: ватман з намальованою на ньому стіною з великих каменів.

На малюнку зображена “стіна нерозуміння” людиною самої себе та інших людей. Що є камінням, з якого вона складена? Що є “наріжним каменем”? Напишіть на кожному камені причини нерозуміння себе та оточуючих (учасники обговорюють поставлені питання і записують свої рішення на камені). У що корисне можна перетворити стіну нерозуміння? Зробіть це, домалювавши необхідне (учасники пропонують різні варіанти продуктивного використання стіни або її частин).

Обговорення:


 • Якими є основні причини нерозуміння оточуючих?

 • Якими є головні причини нерозуміння себе?

 • Чи можливо розуміти оточуючих, не розуміючи себе?

 • Чи можуть інші люди пояснити нам самих себе?

Вправа 4 «Зустріч двох кольорів».

Мета: встановити міжоособитісні відносини.

Час: 35 хв.

Матеріали: А4, фарби, пензлики

Зустріч двох кольорів. Намалювати кольори які зустрічаються. (Ця вправа про взаємовідносини з мамою, юнаком, дівчиною, вчителем).

- стадія наближення, коли є певний простір між кольорами;

- контактна стадія, коли кольори зіткнулися;

- часткове взаємопроникнення;

- початкова стадія злиття;

- стадія злиття ( втрата індивідуальних кордонів, всередині кола)

- один партнер займає більшу частину простору (подавлення)Підсумки (5хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Що ми сьогодні робили?

 • Для чого? Що нового ви сьогодні дізналися про себе?

 • Що найбільше сподобалося?

 • Підбиття підсумків заняття, зауваження, побажання.

Ритуал прощання (5 хв.)

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми - молодці!»Заняття 6

Мета:підвищення соціальної компетентності; розкриття , пізнання характерологічних особливостей учасників, підвищення внутрігрупової довіри; дати можливість учасникам усвідомити власну вагомість та відповідальність при виборі єдиної мети групи.

Вправа 1 « Подарунок».

Мета: навчити робити приємне одне одному, формувати згуртованість.

Час:5 хв.

Один учасник за допомогою міміки і жестів показує що він «дарує» наступному учаснику. Учасник, який «отримав подарунок» відгадує, що це дякує за подарунок і «робить подарунок» наступному і т.д.. • які враження ?

 • чи сподобались вам «подарунки»;

 • приємніше отримувати чи дарувати подарунки?

Вправа 2 «Відображення».

Мета: розвиток психологічного контакту учасників один з одним.

Час: 10 хв.

Учасники діляться на пари і стають обличчям один до одного. Один робить відповідні рухи. Завдання іншого – в точності копіювати всі рухи напарника, бути його «дзеркальним відображенням»Вправа 3 «Коло друзів».

Мета: встановлення міжособистісних стосунків.

Час: 25 хв.

Матеріали: малюнок з мандолою, олівці, фарби.

1. «Заповни коло, починаючи з середини. Що вийшло? На що це схоже?»

2. «Зараз подивися на чарівне коло: тут хлопчики і дівчатка. Хто ти? Знайди і прикрась себе. Намалюй свій настрій (обличчя)».

3. «Подивися, хто знаходиться поряд. Хто це? Покажи, де знаходяться твої друзі. Розкажи про них. Прикрась своїх друзів».

4. «Біля чоловічків намальовані будиночки. Вибери будинок, в якому ти живеш. Розкажи про цей будинок. Який цей будинок? Що в ньому є хорошого, що поганого?» (Далі обговорюється образ будинку, як в проективних методиках.)

5. «Вибери будинки, в яких живуть твої друзі, розкажи про ці будинки. Які вони?»

Інформація, яку необхідно враховувати при інтерпретації малюнка

1) Центральне коло. Який він за кольором, чи можна чітко виділити «хрест», або це цілісне зображення?

2) Вибір кольору (інтерпретація по Люшеру, Кандінському).

3) Розташування вибраної фігури «образ Я» (верх, низ).

4) Хто знаходиться поряд з фігурою, відстань між членами сім'ї, друзями.Вправа4 «Мої бажання».

Мета: надання можливості зрозуміти, що вибираючи свою систему цінностей і виконуючи її, людина реалізує свою волю.

Час: 35 хв.

Матеріали: аркуші паперу, кольоровий папір, ножиці, клей.

Учасникам пропонується на листі паперу написати 3 - 7 своїх бажань. Наступним етапом роботи є визначення того, від кого залежить виконання бажань. Якщо виконання залежить від самої людини, то напроти бажання пишеться - “Я”, якщо виконання залежить від інших, то пишеться «Д», якщо людина не знає, від кого залежить виконання його бажання, то він пише – «Н». Потім учасники виготовляють «квітку бажань». Серединку залишають вільною. А на пелюстках пишуться бажання.

З робіт учасників оформляється галявина бажань.

Які усвідомлення прийшли до Вас щодо перебування в групі?Вправа 5 «Бажання групи».

Мета: навчитись визначати мету групи.

Час: 10хв.

Матеріали:пляшка, фарба для малювання по склу, А4, клей ПВА.

Потрібно розмалювати пляшку. При цьому кожен учасник групи бере в цьому участь, вносить свій елемент творчості. Потім усі разом записують на аркуші мету і побажання для групи. Після того складаємо аркуш і відправляємо в пляшку. Закриваємо пляшку. Відкриємо на занятті сумісному з вчителями для порівнянь бажань двох груп.Підсумки (10 хв)

Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та враження з приводу заняття. • Чи сподобалось вам заняття? Чим?

 • Які моменти стали приємними, які викликали тривогу, дискомфорт?

 • Чи дізнались ви щось нового про себе, про свій колектив?

 • Поділіться своїми враженнями.

Учасники кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми – молодці!»

Заняття 1 ( для вчителів)

Мета: визначити критерії успішності вчителя; дати визначення педагогічних цінностей; визначитись, що ж таке команда; «створити» ідеальний заклад.

Нічого великого ніколи не було досягнуто без ентузіазму.

Р.У. Емерсон

Якщо в тебе є ентузіазм ти можеш створити все, що хочеш.

Генрі Форд

Вправа 1

Мета: згуртування групи.

Час: 10 хв.

Всі сідають в коло. Ведучий починає гру: для того, щоб людині підняти настрій може бути декілька варіантів. Один з них - зробити подарунок від чистого серця. Зараз кожен з Вас робить подарунок для свого сусіда, який сидить зліва. Для цього Вам потрібно за допомогою міміки і жестів подарувати подарунок і пояснити, що там знаходиться. Учасник, який приймає подарунок має його «прийняти», «розгорнути» і сказати вголос, що він отримав і чи йому подобається. Потім він дарує свій подарунок іншому учаснику. • які враження виникли у вас від цієї вправи?

 • Чи сподобались вам ваші подарунки?

 • Чого ви очікували, чи збулись ваші очікування?

Вправа 2

Мета:розкриття, пізнання характерологічних особливостей успішної людини.

Час: 15 хв.

Матеріали: ватман, маркер, А4, ручки.

Лише успішна особистість може виховати успішну людину.

Педагогам потрібно розбитись на 3 - 4 команди і обговорити критерії успішності вчителя. Має бути не менше 10 критерій.

Психологічні критерії успішності вчителя: • Мотивація;

 • Креативність мислення;

 • Цілеспрямованість;

 • Доброзичливість;

 • Толерантність;

 • Урівноваженість;

 • Уміння будувати стосунки з дітьми і колегами;

 • Вимогливість до себе і до учнів;

 • Виразність мови;

 • Почуття гумору;

 • Уважність та спостережливість;

 • Організованість;

 • Бажання працювати зі школярами – отримання задоволення від спілкування з дітьми;

 • Здатність не губитися в екстремальних ситуаціях;

 • Чарівність – сплав духовності, привабливості й смаку;

 • Чесність – щирість у спілкуванні;

 • Справедливість – здатність діяти неупереджено;

 • Сучасність – усвідомлення вчителем власної приналежності до однієї епохи з учнями;

 • Гуманність;

 • Ерудиція;

 • Педагогічна тактовність – дотримання загальнолюдських норм спілкування і взаємодії з дітьми з урахуванням їх вікових та індивідуально – психологічних особливостей.

 • Педагогічний оптимізм – віра в учня і його здібності.

Вправа 3 «Педагогічні цінності ».

Мета: підвищення соціальної компетентності, встановлення педагогічних цінностей.

Час:15 хв.

Цінності включають в себе «елементи морального виховання, найважливіші складові внутрішньої культури людини, які, визначають його відношення до суспільства, природи, іншим людям, самому собі» (Асташова Н.А.).  • цінності, пов'язані із затвердженням особистістю своєї ролі в соціальному і професійному середовищі (суспільна значущість праці педагога, престижність педагогічної діяльності, визнання професії найближчим особистим оточенням і ін);

 • цінності, що задовольняють потребу в спілкуванні і розширюють його спілкування з дітьми, колегами, референтними людьми, переживання дитячої любові і прихильності обміну  духовними цінностями та ін);

 • цінності, які орієнтують нa саморозвиток творчої індивідуальності (можливості розвитку професійно-творчих здібностей, залучення до світової культури, заняття улюбленим предметом, постійне самовдосконалення та ін);

 • цінності, що дозволяють здійснювати самореалізацію (творчий характер праці педагога, романтичність і захопливість педагогічної професії, можливість допомоги соціально неблагополучним дітям та інших);

 • цінності, що дають можливість задовольнять прагматичні потреби (можливості отримання гарантованої державної служби, оплата праці і тривалість відпустки, послужний зростання та ін) .

цінності, пов'язані з умовами професійної діяльності:

 • «Свобода» в педагогічному процесі;

 • постійне спілкування з людьми;

 • детально розписаний трудовий процес;

 • гуманістичний характер професії;

 • постійне самовдосконалення;

 • знання свого предмета;

 • повага і вдячність людей;

 • творчий характер праці;

2) цінності, пов'язані з особистісно-мотиваційною сферою вчителя:

 • наявність перспективи професійного зростання;

 • продовження сімейних традицій;

 • відповідність професії схильностям, інтересам;

 • бажання бути в центрі уваги людей;

3) цінності, що відображають управлінські  аспекти освітньої діяльності:

 • можливість впливати на поведінку інших людей і направляти їх;

 • любов - взаємовідношення вчителя і учня;

 • можливість передати свою майстерність, знання.

Потрібно назвати педагогічні цінності притаманні учасникам.
следующая страница >>