Дата проведення 24. 01. 2013 Телефони +380 63 212-11-11 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії серед учнів... 1 333.82kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед... 1 134.17kb.
Урок фізкультури в 3 класі Вчитель: Сикалова Людмила Миколаївна,зосш... 1 31.65kb.
Конус в переводе с греческого «konos» означает «сосновая шишка». 1 45.81kb.
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
План роботи на 2013 рік (станом на 01. 03. 2013) Місяць Захід Дата... 1 54.74kb.
Рішення від " " 2013 року № Про проведення чергового осіннього призову... 1 235.85kb.
4 воскресенье Премьера от 1 кл. А. Хайт, Б. Савельев Нач в 11. 1 46.25kb.
Защита диссертации состоится 20 декабря 2013 г в 11. 00 на заседании... 1 341.84kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Повне... 1 27.74kb.
Защита состоится 27 декабря 2013 года в 16. 00 часов на заседании... 4 390.25kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника... 1 247.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Дата проведення 24. 01. 2013 Телефони +380 63 212-11-11 - страница №1/1

XV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації" Рубрика Конференції

Дата проведення 24.01.2013

Телефони +380 63 212-11-11

Web-сторінка http://www.novaosvita.com.ua/

E-майл novaosvita@gmail.com

Дата проведення: 25-26 cічня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 24 січня 2013 року

Організатор:

Всеукраїнське громадське об'єднання "Нова освіта"

Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України

КМГО "Інститут молодіжної та освітньої політики"

ЗММГО "Перспектива"

Тематичні напрямки:

1. Архітектура;

2. Біологічні науки;

3. Фізика, хімія, математика;

4. Географічні науки;

5. Гуманітарні науки

6. Державне управління;

7. Журналістика;

8. Економіка та підприємництво;

9. Інформатика та обчислювальна техніка;

10. Історичні науки;

11. Культурологія;

12. Література;

13. Менеджмент і адміністрування;

14. Мистецтвознавство;

15. Педагогічні науки;

16. Психологічні науки;

17. Системні науки та кібернетика;

18. Соціально-політичні науки;

19. Сфера обслуговування;

20. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини;

21. Філологічні науки;

22. Філософські науки;

23. Юридичні науки.

Формат конференції:

Конференція проводиться у заочній формі з виданням збірника матеріалів конференції у традиційній друкованій формі та розсилкою авторських примірників за поштовими адресами авторів. Авторські матеріали не розміщуються на web-ресурсах в мережі Інтернет.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Умови участі: Для участі в конференції необхідно:

1) заповнити та надіслати в Оргкомітет заявку на участь у конференції.

2) з метою відшкодування організаційних, поліграфічних та витрат за пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити організаційний внесок

3) Надіслати до оргкомітету до на електронну скриньку такі документи:

А) текст доповіді, оформлений відповідно до висунутих вимог

Б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного внеску;

В) форму заявки на участь у конференції за зразком.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації.

Наприклад: Лебедєв_Заявка, Лебедєв_Доповідь, Лебедєв_Внесок.

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

Організаційний внесок: 120.00 грн за одну публікацію із врахуванням поштових витрат. Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок - текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. У разі перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки 20.00 грн. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Робота повинна бути ретельно відредагована та вичитана.

Статті повинні бути виконані у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт - Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - полуторний, вирівнювання - по ширині; абз. відступ - 10 мм; поля - 20 мм.Не допускається використання: знаків примусового розриву рядків, сторінок, розділів; автоматичних списків; підрядкових виносок; фотографій; кольорових елементів. Сторінки не нумеруються. Назви файлів, що містять публікації, повинні збігатися з прізвищем автора (першого співавтора), набраним латиницею, наприклад: Alekseyevа.doc.

2) Оформлення посилань та списку літератури

Посилання на літературу бажано наводити в тексті доповіді в квадратних дужках.

Після основного тексту статті може бути наведений список використаної літератури згідно з порядком посилань у тексті доповіді. Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою "ЛІТЕРАТУРА:". У тексті виноски позначаються квадратними дужками із зазначенням у них порядкового номера джерела за списком і через кому - номер сторінки (сторінок), наприклад: [10, с. 247].

3) Оформлення заголовка

Назва секції відповідно до переліку, який вказано у переліку робочих секції конференції (шрифт -Times New Roman, розмір - 12, праворуч). Назва доповіді на новому рядку посередині (великими літерами, без крапки, симетрично по центру): шрифт - Times New Roman, розмір - 14,напівжирний. ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом нижче під назвою доповіді посередині рядка; через рядок повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь, або місця роботи для осіб, які завершили навчання, а також Ваш статус або посада, курсивом посередині. Наприклад:Алексєєва Марія Вікторівна, студентка ІПКПМК Національного авіаційного університету. У кінці заголовків крапки не допускаються.

Заявка на участь:

1. Прізвище, ім'я, по батькові учасника;

2. Напрям конференції;

3. Повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь, або місця роботи для осіб, які завершили навчання, а також Ваш статус або посада;

4. Факультет, курс або рік навчання;

5. Тема доповіді;

6. Поштова адреса у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, держава, поштовий індекс

7. Контактний телефон фіксованого зв'язку чи мобільного зв'язку;

8. Електронна адреса;

9. Кількість збірників тез конференції, яку Ви бажаєте отримати.

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасної педагогіки в контексті розвитку міжнародних освітніх стандартів" Рубрика Конференції

Дата проведення 16.01.2013

Телефони +380 95 728-91-98

Факс (48) 73-74-62

Web-сторінка http://www.gisap.eu/ru/node/16605

E-майл office@gisap.eu

Адреса оргкомітету Александрівский проспект, 5, оф. 13, м. Одеса, Україна, 65045

Конференція відбудеться в рамках чергового етапу першості з наукової аналітики

Захід присвячений педагогічним наукам.

Дата проведення: 17 - 22 січня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 16 січня 2013 року

Секції:


- Корекційна педагогіка (сурдопедагогіка та тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка та логопедія);

- Теорія і методика дошкільної освіти;

- Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти);

- Теорія і методика професійної освіти;

- Теорія, методика і організація соціально-культурної діяльності;

- Сімейна педагогіка та домашнє виховання;

- Інноваційні процеси в освіті;

- Актуальний проблеми сучасної педагогіки;

- Галузева відкрита секція.

Міжгалузева відкрита секція (приймаються матеріали по інших напрямках, участь в даній секції можливо тільки в рамках конференції).

Форма проведення: заочно-інтерактивна.

Робочі мови конференції: російська, англійська.

Заходи (першості з наукової аналітиці та наукові конференції) проходять в інтерактивно-дистанційному режимі. Організаційна та юридична реалізація заходів здійснюється за місцем функціонування Міжнародної академії наук і вищої освіти - в місті Лондон (Великобританія).

Така форма проведення першості / конференції не вимагає особистої присутності учасника на заході. З метою ознайомлення учасників першості / конференції, а також інших зацікавлених осіб з науковими роботами, представленими на заході, статті та коротка інформація про авторів будуть представлені на сайті організатора.

Додаткова інформація доступна на сайті організатора.

IV Всеукраїнська інтернет-конференція "Інформаційне суспільство і нові виміри культури" Рубрика КонференціїДата проведення 01.03.2013

Web-сторінка http://www.oa.edu.ua/

E-майл conference.culture@oa.edu.ua; dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Останній день подання матеріалів: 1 березня 2013 року

Організатор:

Кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»

Тематичні напрямки:

концептуальні осмислення культури в інформаційну епоху;

- віртуалізація культурних феноменів;

- кіберпростір культури;

- Інтернет як соціокультурний феномен;

- людина і Інтернет: антропологічні аспекти культури інформаційного суспільства;

- субкультури в Інтернеті;

- становлення інформаційного суспільства в Україні

- політика в часи нетократії;

- естетика нових медіа;

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:

Заявки та матеріали надсилати до 1 березня 2013 року на адресу (в темі листа зазначати Інтернет-конференція "Інформаційне суспільство і нові виміри культури"-2013).

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (верхнє і нижнє поле 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.) через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний абзац (вирівнювання справа): ім'я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-7 рядків). Посилання давати за зразком [2, с. 45].

Після розгляду оргкомітетом надісланих матеріалів, буде створено сайт конференції, на якому будуть розміщені відібрані матеріали. Після цього протягом двох тижнів (18-31 березня 2013 року) відбудуться обговорення статей та дискусії. Для запобігання спаму інструкція участі в обговореннях буде надіслана кожному учаснику.

За результатами конференції буде відібрано кращі статті і запропоновано авторам опублікувати Наукових записках НаУОА. Серія «Культурологія».

Заявка на участь:

Прізвище, ім'я:

Навчальний заклад:

Факультет, спеціалізація:

Рік навчання:

Тема доповіді:

Адреса:

Телефон:

e-mail:

Наукові зацікавлення:

Тема доповіді:

Прохання долучити до заявки власне фото, яке буде розміщуватися на сайті конференції разом з інформацією про автора.

Науково-практичні конференції з стратегічних проблем розвитку національної системи освіти Рубрика Конференції

Адреса м. Київ, виставковий центр "КиївЕкспоПлаза", вул. Салютна, 2 Б, павільйон № 2

Телефони (44) 498-42-04, 498-42-05, +380 67 656-51-89

Web-сторінка http://www.vsosvita.com.ua/

E-майл expo@vsvit.com.ua

Адреса оргкомітету вул. П. Лумумби, 4/6, корп. В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Дата проведення: 28 лютого 2013 року

Останній день подання заяв: 23 січня 2013 року

Організатор:

Оргкомітет Четвертої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013"

До участі запрошуються: керівники закладів освіти, педагоги-практики та науковці.

Учасники конференцій: провідні науковці Національної академії педагогічних наук України та фахівці Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України, практичні працівники галузі освіти.

Про захід:

В рамках IV Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" будуть проведені науково-практичні конференції з стратегічних проблем розвитку національної системи освіти:

1. "Оптимізація національної сфери освіти в контексті Міжнародної стандартної класифікації освіти" - проводить Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України.

2. "Виховання духовності зростаючої особистості в реаліях сучасного життя" - проводять Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України; Завалевський Ю.І., заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

3. "Етика і естетика педагогічної дії" - проводить Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Отич О.М., вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

4. "Розвиток соціального партнерства в закладах професійно-технічної освіти у професійній освіті та навчанні" - проводить Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Сапронов В.І., Голова обласної спілки роботодавців і підприємців Запорізької області.

5. "Психологія впливу медіа на дитину" - проводить Найдьонова Л.А., заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

6. "Розбудова інклюзивної освіти в Україні" - проводить Засенко В.В., директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Колупаєва А.А., заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Умови участі:

Для участі в науково-практичних конференціях доповідачі можуть подати заявку в Оргкомітет виставки.

IV Всеукраинская научно-практическая конференция "Системный анализ. Информатика. Управление"

Країна: Україна

Місто: ZaporizhiaДата початку: 13.03.2013 - 00:00

Дата закінчення: 16.03.2013 - 23:59

Область наук: Компьютерные;

Тип конференції: Всеукраїнські; Науково-практичні;

Address: ул. Жуковского, 70-б, г. Запорожье, Украина, 69002

E-mail Оргкомитета:

saic2013@gmail.com

Організатори:

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины; Академия наук высшей школы Украины; Запорожская областная государственная администрация; Классический приватный университет

Телефон / Факс:

(067)2833429 (Бахрушин Владимир Евгеньевич)

Веб-сайт: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/...

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку

Країна: Україна

Місто: ЧеркасиДата початку: 18.03.2013 - 00:00

Дата закінчення: 22.03.2013 - 23:59

Область наук: Технические;

Тип конференції: Всеукраїнські; Науково-практичні;

Address:


Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, бульв. Шевченка, 81, навчальний корпус №3, м. Черкаси, 18000

E-mail Оргкомитета: AKITconferencia@gmail.com

Організатори:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Телефон / Факс:

+38(097)5720475, +38(093)9311249

Вартість участі, проживання та харчування:

Участь у конференції безкоштовна

напрями роботи конференції  • Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

  • Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

  • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

  • Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

  • Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

  • Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

  • Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

III Международная научно-практическая конференция "Образование: история, современность, перспективы"

Країна: Росія

Місто: Казань

Дата початку: 29.03.2013 - 00:00

Дата закінчення: 29.03.2013 - 23:59

Область наук: Педагогические;

Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

E-mail Оргкомитета: pedsbornik@mail.ru

Організатори:

Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт педагогики и психологии

Телефон / Факс:

+7 905 313 37 85

Вартість участі, проживання та харчування:

Организационный взнос 200 руб. за одну страницу (+150 руб. российские авторы, +300 руб. зарубежные авторы при необходимости заказной рассылки сборника по почте). Во избежание недоразумений оплата после принятия статьи к публикации, о чем будет сообщено дополнительно.

Приглашаем участвовать в работе III Международной научно-практической конференции «Образование: история, современность, перспективы», которая состоится 29 марта 2013 г.

На конференции планируется обсудить следующие проблемы:

- история образования и педагогической мысли;

- философия образования;

- психология образования;

- педагогическая психология;

- теория и методика воспитания;

- теория и методика преподавания предметов;

- предметные знания;

- профессиональная подготовка;

- поликультурное образование;

- социология образования;

- управление системой образования и другие.

Материалы для сборника конференции необходимо отправить до 1 марта 2012 г., после чего участники получат электронный вариант программы конференции. Участникам конференции совместно со сборником будет выслан СЕРТИФИКАТ. Сборник будет разослан в течение следующего месяца после проведения конференции. Сборнику Международной конференции присваивается ISBN, ББК и рассылается в ведущие библиотеки России.

Джерело: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc11_03_...

Веб-сайт: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc11_03_...

Международная заочная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы естественных и математических наук"

Країна: Росія

Місто: Новосибирск

Дата початку: 04.03.2013 - 00:00

Дата закінчення: 04.03.2013 - 23:59

Область наук: Физико-математические; Химические; Биологические; Геолого-минералогические; Географические;

Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

Address: 630075, г. Новосибирск, Залесского 5/1

E-mail Оргкомитета: mathkonf@sibac.info

Організатори:

НП «СибАК»

Телефон / Факс: 8 (383) 2-913-800

Вартість участі, проживання та харчування:

Стоимость публикации 1 страницы – 220 руб. Стоимость дополнительного сборника 350 руб./шт. Стоимость сертификата участника 100 руб./шт. На одну опубликованную статью бесплатно высылается один экземпляр сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Стоимость доставки по Российской Федерации включена в стоимость публикации. Стоимость доставки сборников в страны СНГ – 200 руб. за 1 сборник, дальнее зарубежье 500 р./шт.

Цель Конференции – публикация результатов научных исследований ученых, аспирантов, докторантов и практикующих специалистов в области математики, физики и информационных технологий, обмен научными результатами и исследовательским опытом.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Математика

1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ

1.2. Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление

1.3. Математическая физика

1.4. Геометрия и топология

1.5. Теория вероятностей и математическая статистика

1.6. Математическая логика, алгебра и теория чисел

1.7. Вычислительная математика

1.8. Дискретная математика и математическая кибернетика

2. Информационные технологии

2.1. Системный анализ, управление и обработка информации

2.2. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

2.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

2.4. Управление в социальных и экономических системах

2.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

2.6. Системы автоматизации проектирования

2.7. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

2.8. Теоретические основы информатики

2.9. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

2.10. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

2.11. Квантовые методы обработки информации

2.12. Инженерная геометрия и компьютерная графика

3. Секция «Физические науки»

3.1. Акустика

3.2. Астрометрия и небесная механика

3.3. Астрофизика и радиоастрономия

3.4. Астронавтика

3.5. Биомеханика

3.6. Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

3.7. Кристаллография, физика кристаллов

3.8. Лазерная физика

3.9. Механика деформируемого твердого тела

3.10. Механика жидкости, газа и плазмы

3.11. Оптика

3.12. Планетные исследования

3.13. Приборы и методы экспериментальной физики

3.14. Радиофизика

3.15. Теоретическая механика

3.16. Теоретическая физика

3.17. Теплофизика и теоретическая теплотехника

3.18. Физическая электроника

3.19. Физика конденсированного состояния

3.20. Физика магнитных явлений

3.21. Физика низких температур

3.22. Физика плазмы

3.23. Физика солнца

3.24. Физика полупроводников

3.25. Физика ядра и элементарных частиц

3.26. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника

3.27. Физика высоких энергий

3.28. Xимическая физика, в том числе физика горения и взрыва

3.29. Электрофизика, электрофизические установки

4. Биология

4.1 Биогеоценология

4.2 Биологические аспекты сельского хозяйства

4.3 Биохимия

4.4 Ботаника

4.5 Генетика

4.6 Зоология

4.7 Медицинская биология

4.8 Микробиология и вирусология

4.1 Молекулярная биология

4.2 Общая биология

4.3 Почвоведение

4.4 Токсикология

4.5 Физико-химическая биология

4.6 Физиология

4.7 Экология и природопользование

4.8 Ветеринария

5. Химия

5.1 Аналитическая химия

5.2 Бионеорганическая

5.3 Биоорганическая химия

5.4 Высокомолекулярные соединения

5.5 Медицинская химия

5.6 Неорганическая химия

5.7 Органическая химия

5.8 Физическая химия

5.9 Химия элементоорганических соединений

По результатам работы Конференции планируется издание сборника статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Издание сборника материалов Конференции и рассылка авторам планируется до 19 марта 2013 года (через 15 дней после окончания конференции).

Джерело: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_03_...

Веб-сайт: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_03_...

Науково-практичні конференції з стратегічних проблем розвитку національної системи освіти

Країна: Україна

Місто: Київ

Дата початку: 28.02.2013 - 00:00

Дата закінчення: 28.02.2013 - 23:59

Область наук: Экология; Нанотехнологии; Физико-математические; Химические; Биологические; Геолого-минералогические; Технические; Сельскохозяйственные; Исторические и археология; Экономические; Философские; Филологические; Географические; Юридические; Педагогические; Медицинские; Фармацевтические; Ветеринарные; Искусствоведение; Архитектура; Психологические; Социологические; Политология; Культурология; Науки о Земле; Компьютерные;

Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

Address: вул. П. Лумумби, 4/6, корп. В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

E-mail Оргкомитета: expo@vsvit.com.ua

Організатори:

Оргкомітет Четвертої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013"

Телефон / Факс:

(44) 498-42-04, 498-42-05, +380 67 656-51-89

До участі запрошуються: керівники закладів освіти, педагоги-практики та науковці.

Учасники конференцій: провідні науковці Національної академії педагогічних наук України та фахівці Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України, практичні працівники галузі освіти.

Про захід:

В рамках IV Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" будуть проведені науково-практичні конференції з стратегічних проблем розвитку національної системи освіти:

1. "Оптимізація національної сфери освіти в контексті Міжнародної стандартної класифікації освіти" - проводить Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України.

2. "Виховання духовності зростаючої особистості в реаліях сучасного життя" - проводять Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України; Завалевський Ю.І., заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

3. "Етика і естетика педагогічної дії" - проводить Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Отич О.М., вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

4. "Розвиток соціального партнерства в закладах професійно-технічної освіти у професійній освіті та навчанні" - проводить Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Сапронов В.І., Голова обласної спілки роботодавців і підприємців Запорізької області.

5. "Психологія впливу медіа на дитину" - проводить Найдьонова Л.А., заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

6. "Розбудова інклюзивної освіти в Україні" - проводить Засенко В.В., директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Колупаєва А.А., заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Умови участі:

Для участі в науково-практичних конференціях доповідачі можуть подати заявку в Оргкомітет виставки.

Веб-сайт: http://www.vsosvita.com.ua/

VII заочная Международная научно-практическая конференция «ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

Країна: Росія

Місто: Краснодар

Дата початку: 16.04.2013 - 00:00

Дата закінчення: 16.04.2013 - 23:59

Область наук: Экология; Нанотехнологии; Физико-математические; Химические; Биологические; Геолого-минералогические; Технические; Сельскохозяйственные; Исторические и археология; Экономические; Философские; Филологические; Географические; Юридические; Педагогические; Медицинские; Фармацевтические; Ветеринарные; Искусствоведение; Архитектура; Психологические; Социологические; Политология; Культурология; Науки о Земле; Компьютерные;

Тип конференції: Заочні;

E-mail Оргкомитета: info@apriori-nauka.ru

Організатори: Научно-издательский центр Априори

Телефон / Факс: 89181809879

Вартість участі, проживання та харчування: нет

Научно-издательский центр АПРИОРИ

Приглашает Вас принять участие в VII заочной

Международной научно-практической конференции

«ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

Контрольные данные конференции:

- Статус: Международная научно-практическая конференция (заочное участие)

- Направление: Общенаучная

- Сроки: 16 апреля 2013- крайний срок приема тезисов; до 14 мая 2013 – рассылка сборников

Уважаемые участники конференции!

Приглашаем Вас опубликовать тезисы результатов своих теоретических и практических исследований в сборнике Тезисов докладов VII Международной научно-практической конференции «Тенденции и инновации современной науки» (16 апреля 2013 г.).

Сборнику присваиваются международный индекс ISBN, УДК, ББК, издается в г. Краснодаре. Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в Российскую книжную палату и основные библиотеки России.

I. Необходимые документы для публикации в сборнике: 1) заявка, 2) текст тезисов, 3) оплата и отсканированная копия платежного документа.

II. Финансовые условия публикации

Оргвзнос: 480 рублей

- публикация тезисов объемом 1 страница, 14 шрифт, одинарный интервал

- пересылка печатной версии сборника тезисов конференции

Взнос за соавтора (максимум 2 соавтора, т.е. на 1 статью – 3 автора) - бесплатно

Оргвзнос для зарубежных авторов - 580 рублей

Дополнительные возможности:

Диплом участника конференции (в печатном виде) - 200 рублей

Дополнительный экземпляр сборника тезисов конференции - 200 рублей

Внимание! Просьба заранее публикации не оплачивать. После рассмотрения оргкомитетом заявки и текста тезисов, Вам по электронной почте будет выслано письмо с реквизитами для оплаты.

Конференция «Тенденции и инновации современной науки» проводится в рамках секций:

Секция 1. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Секция 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Секция 3. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Секция 4. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Архивоведение; Библиотековедение и др.

Секция 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 6. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Секция 7. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Секция 8. ЖУРНАЛИСТИКА

Секция 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 12. ПОЛИТОЛОГИЯ

Секция 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 14. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Секция 15. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Секция 16. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 17. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 18. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 19. ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Секция 20. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Секция 21. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Секция 22. НАУКИ О ЗЕМЛЕ: Геология; География; Картография; Геодезия и др.

Секция 23. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

III. Требования к оформлению статьи

Объем статьи 1 стр. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Межстрочный интервал одинарный. Поля по 2 см. Абзац (отступ) 1,25 см. Список литературы - Не допускается. Рисунки - Не допускаются. Таблицы, графики и т.п. - Не допускаются. Формулы – допускаются.

Текст: название тезисов заглавными буквами, полужирно, по центру. Строкой ниже, через интервал, ФИО автора(ов) полужирно, на следующей строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город.

IV. Форма заявки

Заявка оформляется отдельным файлом (документ «заявкаФАМИЛИЯ.doc»)

Фамилия, имя, отчество автора (соавторы оформляют отдельно)

Название статьи

Направление (педагогика/психология)

Номер секции

Количество страниц

Место работы/учебы (без сокращений и аббревиатур – название и город)

Должность, ученая степень, ученое звание

E-mail

Почтовый адрес, с индексом (для пересылки сборника)Телефон

Источник информации о конференции в Интернете

Количество дополнительных экземпляров сборника (1 доп. экз. 200 руб.)

Нужен ли диплом участника конференции (да, нет) (стоимость 200 руб.)

V. Контакты.

Научно-издательский центр АПРИОРИ, г. Краснодар

(ИП Акелян Н.С., ИНН 234808832562, ОГРНИП 311234827300020)

Тел.: 8-918-18-09-879

info@apriori-nauka.ru

www.apriori-nauka.ru

Для участия в конференции направьте 2 документа:

тезисы ФАМИЛИЯ.doc и заявкаФАМИЛИЯ.doc по адресу info@apriori-nauka.ru,с пометкой в названии письма «Т7».

Веб-сайт: www.apriori-nauka.ru


izumzum.ru