Cоціально-економічний розвиток Миколаївської області за підсумками роботи народногосподарського комплексу у 2006 році - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інформація про економічний І соціальний розвиток Житомирської області... 8 1184.87kb.
Соціально-економічний паспорт Братського району Миколаївської області... 1 451.59kb.
Миколаївська обласна рада професійних спілок 1 30.19kb.
Рішення від 28 грудня 2011 року №3 1 90.88kb.
Про заходи із проведення в області у 2007 році Року української книги 1 33.63kb.
Южноукраїнська міська рада миколаївської області 1 157.71kb.
Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради Науково-методичний... 4 1158.31kb.
Довідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень... 1 83.26kb.
Територіальне управління держгірпромнагляду у Херсонській області 1 98.54kb.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради від № 1 78.25kb.
Миколаївський муніципальний колегіум Миколаївської міської ради Миколаївської... 1 34.92kb.
Розташування: готель розташований в 40 км від міжнародного аеропорту... 1 19.14kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Cоціально-економічний розвиток Миколаївської області за підсумками роботи народногосподарського - страница №1/3Cоціально-економічний розвиток Миколаївської області за підсумками роботи народногосподарського комплексу у 2006 році.
За підсумками 2006 року економіка області зберегла позитивну динаміку розвитку.

У реальному секторі економіки майже всі виробничі галузі спрацювали з приростом обсягів виробництва товарів ( послуг) .


Промисловий комплекс

Протягом року відбулося зростання обсягів промислового виробництва порівняно з минулим роком на 6,4% (в Україні - на 6,2 %). Довідково: за 2005 рік по області приріст становив 7,1%.

Структура та темпи приросту (зниження) обсягів промислової продукції по області за 2006 рік. та 2005 роки наведені у таблиці.

Провідні галузі промислового комплексу областіПитома

вага,


%

Темпи приросту (зниження) обсягів промислової продукції за 2006р., %

Темпи приросту (зниження) обсягів промислової продукції за

2005р.,


%

Промисловість, всього

100,0

6,4

7,1

Добувна промисловість

0,7

3,2

19,1

Обробна промисловість:

75,3

11,1

10,4

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

18,2

4,6

26,8


у т.ч. суднобудування

7,2

12,8

23,5

Металургія та оброблення металу

20,0

3,3

3,9


Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

28,8

18,3

6,4

Легка промисловість

3,0

3,6

-2,9

Інші

5,3

28,6

13,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

24,0

-11,6

-4,9

Приріст обсягів виробництва за 2006 рік. спостерігався у всіх провідних галузях промислового комплексу області, крім галузі виробництва і розподілення електроенергії, газу та води.
Обсяги виробництва продукції підприємству галузі металургії та обробки металу збільшено порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,3% за рахунок ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", яке збільшило обсяги промислового виробництва на 3,3%. За 2006 рік. вироблено 1410,0 тис. тонн глинозему, що на 45 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого року.

На цей час підприємством проводиться робота щодо модернізації та збільшення обсягів виробництва до 1,6 млн. тонн глинозему на рік. У рамках програми збудована нова, п’ята піч кальцинації, яку введено у дію в березні 2006 року, в липні завершено реконструкцію печі випалу вапняку №3, яка дозволила значно скоротити викиди шкідливих речовин та підвищити середню продуктивність печі на 36%. Будується друге шламосховище, яке планується ввести в дію до кінця 2007 року.

У галузі машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування обсяги промислового виробництва за 2006 рік зросли на 4,6%.

Протягом року з приростом обсягів промислового виробництва працюють ВАТ «Первомайськдизельмаш» - на 10,4%, ВАТ Первомайський завод «Фрегат» - на 4,7%, Первомайське ВАТ «Бриг» - на 19,5%, ВАТ «Завод “Миколаївенергомаш” - на 21,7%, ДП “Дормаш”, ТОВ “Аврора і К”- на 15,8%, ВАТ «Миколаївський завод мастильного і фільтрувального обладнання» - на 21,7%.

Характерною особливістю Миколаївщини є висока концентрація підприємств суднобудівної галузі.

За 2006 рік підприємствами суднобудівної підгалузі збільшено обсяги промислового виробництва на 12,8%.

Протягом 2006 року продовжили стабільну роботу ВАТ «Дамен Шіпярдс «Океан», яким нарощено обсяги промислового виробництва на 24,9%.

Приросту досягнуто в основному за рахунок освоєння з січня 2006 року серійного будівництва суден типу «ріка-море» для вітчизняного замовника – судноплавної компанії "Укррічфлот" (загалом передбачено побудувати 9 таких суден.

У цілому протягом 2006 року суднобудівними підприємствами м. Миколаєва передано замовникам 10 замовлень, у т.ч.:

8 - ВАТ «Дамен Шіпярдс Океан», з них 7 повнокомплектних універсальних суховантажних судна українському замовнику УАСК «Укррічфлот»;

2 - ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»:

- корпус криголаму норвезькому замовнику;

- корпус контейнеровоза іспанському замовнику - компанії “Factorial Naval de marin”.

В енергетиці обсяги промислового виробництва за 2006 рік зменшено на 11,6% порівняно з відповідним періодом минулого року за рахунок ВП "Южно-Українська АЕС" НАЕК "Енергоатом" , яка зменшила обсяги промислового виробництва на 13,4%, з початку року вироблено 17859 млн.кВт.год електроенергії, що на 13,3% менше ніж за 2005 рік. Обсяги виробленої електроенергії регулюються планом, доведеним НАЕК "Енергоатом". План виробництва електроенергії на 2006 рік виконано .

У легкій промисловості обсяги виробництва порівняно з минулим роком збільшено на 3,6% за рахунок збільшення обсягів промислового виробництва на підприємствах: Вознесенське ЗАТ “Возко” - на 1,2%, Вознесенське ЗАТ “Аліса” - на 61,1%, Первомайське ЗАТ “Санта-Україна” – на 6,7%.У харчовій та переробній промисловості за підсумками 2006 року обсяги промислового виробництва зросли на 18,3%.

У цій галузі з приростом обсягів промислового виробництва працюють ТОВ "Сандора" - на 25,4%, дочірнє підприємство ТОВ «Сандора» Миколаївський соковий завод» - на 61,8%, Миколаївське відділення ВАТ “Сан Інтер Брю Україна”(виробництво пива)- на 41,6%, ВАТ ”Коблеве” - на 8,4%.


Інноваційна діяльність

Інноваційний шлях розвитку економіки є одним із стратегічних державних пріоритетів, важливою складовою забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Динаміка залучення підприємств до інноваційної діяльності набула позитивної тенденції. Так, упродовж 9 місяців 2006 року науково-технічною діяльністю займались 54 підприємства та організації області (41 – 2005 року), з яких 44 організації галузевого сектора науки (30), 4 – академічного (4), 3 вищих заклади освіти (3) та 2 – заводського (4).

Як і в попередньому році, переважна більшість підприємств (46,3%), що виконували науково-технічні роботи, відносяться до державного сектора економіки. За звітний період ними виконано 84,5% загального обсягу наукових та науково-технічних робіт.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, за 9 місяців 2006 року становив 153,6 млн. грн. порівняно з 148,8 млн. грн. у січні–вересні 2005 року. Більшу частку науково-технічної продукції склали розробки – 92,1% (90,9% у минулому році). Питома вага досліджень становила 6,5% (4,6%), науково-технічних послуг – 2,7%. Найвагоміша частка обсягу наукових та науково–технічних робіт виконано підрозділами заводської науки – на 16,4 % більше, ніж минулого року.

Чисельність працівників науково-технічної діяльності за 9 місяців 2006 року склала 3761 осіб, що на 122 особи більше, ніж за відповідну дату минулого року.

В області постійно проводиться робота щодо залучення провідних підприємств області до участі у галузевих виставках, ярмарках, форумах та тематичних публічних заходах як в Україні, так і за межами.

Агропромисловий комплекс

За 2006 рік обсяги виробництва продукції сільського господарства у порівняльних цінах 2000 року порівняно з 2005 роком зросли на 7,6%, у тому числі в рослинництві - на 10,9,0 %.

У першу чергу це досягнуто за рахунок отримання сільгосптоваровиробниками 1950,4 тис.тонн зерна в заліковій вазі, що на 11% більше від показників 2005 року, 496,5 тис.тонн насіння соняшнику (+26), 307,5 тис.тонн цукрових буряків (в 2 рази більше), 277,4 тис.тонн овочів (+4%).

З метою закріплення досягнутого під урожай майбутнього року господарствами всіх форм власності посіяно 560,3 тис. га озимих культур (106,0 відсотків до запланованих площ).

В області розроблено та запроваджено комплекс організаційно-технологічних заходів, якими передбачено обстеження озимини, накопичення мінеральних добрив, засобів захисту рослин, а також засипка необхідної кількості якісного насіння ярих зернових культур, яких за станом на 15 січня 2007 року господарствами засипано 58,1 тис.тонн, що складає 102% до потреби.

Значна увага приділяється оновленню і нарощуванню потужностей машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. На 1 січня 2007 року сільгосптоваровиробники придбали 674 одиниці нової сільськогосподарської техніки на загальну суму 47,8 млн. грн., з них: тракторів – 175 одиниць, зернозбиральних комбайнів - 45, сівалок - 72.

З метою своєчасного та якісного проведення ремонту і підготовки сільськогосподарської техніки до польових робіт 2007 року за станом на 17.01.07 в області відремонтовано 7426 тракторів, або 72%, 3509 плугів (97%), та 5095 сівалок (96%).

2006 року в галузі тваринництва за попередніми підсумками порівняно з 2005 роком у господарствах всіх форм власності збільшилося виробництво яєць на 13,3 млн. штук (4,2 %) та вовни – на 20,0 тонн (31,3 %). Виробництво м’яса зменшилося на 1,3 тис. тонн (2,9 %), молока – на 19,2 тис. тонни (4,4 %).

Зросла чисельність поголів’я ВРХ на 22,2 тис. гол. (12,3 %), свиней - на 23,3 тис.гол. (16,6%) та овець - на 9,2 тис. гол. (22,4 %). Поголів’я птиці зменшилося на 35,7 тис. гол. (1,1 %).

Досягнуто певного зростання продуктивності від худоби. Надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах зріс на 208 кг і становить 2816 кг.

З метою вирішення проблем з виробництва м’яса в області триває робота по реконструкції свинарських комплексів. У ВАТ “Радсад” Миколаївського району проводиться реконструкція колишньої птахоферми під відгодівельний комплекс на 7тис. голів свиней, у СВК “Агрофірма Миг-сервіс-агро” Новоодеського та СГПП “Техмет-ЮГ” Жовтневого районів планується розширення поголів’я свиней відповідно до 10 тис. та 5 тис. голів. Планується розпочати реконструкцію існуючих та будівництво нових приміщень свинокомплексу на 30 тис. головомісць у СТОВ ім. Мічуріна Братського району. Поряд з цим, завершується будівництво нового молочного комплексу на 800 дійних корів у СТОВ “Промінь” Арбузинського району.

2006 року сільгосптоваровиробники отримали з державного бюджету фінансову підтримку на загальну суму 93,3 млн. грн., що в 2 рази більше ніж у 2005 році. Із зазначеної суми на розвиток рослинницької галузі виділено 72,9 тис.грн., в тому числі на розвиток садівництва і виноградарства - 11,5 млн. грн., тваринницької галузі - 9,1 млн. грн., частково компенсовано вартість складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва на суму 0,9 млн. грн., здешевлена вартість залучених у сільськогосподарське виробництво кредитів комерційних банків на суму 5,2 млн. грн., здійснено компенсацію вартості елітного та суперелітного насіння на суму 3,6 млн. грн. та інше.

На постійному контролі знаходиться стан проведення розрахунків із селянами за оренду землі та майна. 2006 року 137,7 тис. громадян уклали договори оренди земельних часток (паїв) та земельних ділянок. Відповідно до укладених договорів орендна плата за використання земельних паїв складає 114,7 млн. грн., середній розмір орендної плати по області складає 1,5 % до нормативної грошової оцінки землі.

Станом на 16.01.07 за оренду землі виплачено 109,4 млн. грн. або 95,4 % від нарахованої суми, майна – 1184,2 тис. грн. (89,9 %).
Інвестиційна політика

За січень–вересень 2006р. підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно у фактичних цінах 1840,5 млн.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку капітальних інвестицій (92,6 %) становили 1703,2 млн. грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що на 0,9% більше, ніж у січні–вересні 2005 року.

Уповільнення темпів зростання інвестицій в основний капітал виникло в результаті завершення будівництва об'єктів, які фінансувались іноземними та вітчизняними інвесторами.

Інвестицій в основний капітал у розвиток галузей господарства Миколаївської області за рахунок усіх джерел фінансування у діючих цінах в 2006 рок прогнозуються в сумі 2990 млн. грн. і зросте порівняно з 2005 роком на 5,9%.

На душу населення обсяг інвестицій в основний капітал зросте на 6,8 % і складе 2463,9 грн.

Частково це буде досягнуто за рахунок фінансового забезпечення завершення першої черги будівництва Ташлицької ГАЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2000 року № 1713, приросту обсягів за рахунок будівництва та реконструкції об’єктів промисловості (Миколаївський глиноземний завод, ДП НВКГ «Зоря-

2006 року продовжувалось зростання інвестиційної діяльності Машпроект», ВАТ «Сандора» та інших).підприємств малого бізнесу.

В умовах постійного підвищення цін на енергоресурси промислові підприємства поновлюють виробничі фонди та вводять енергозберігаючі технології у виробництво, що є стимулом для збільшення обсягів інвестицій. Цьому сприятиме прийнятий на початку року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України, який стимулюватиме імпорт інвестиційної продукції шляхом фінансової підтримки та надання цільових субсидій для реалізації проектів технологічних парків у вигляді безвідсоткового кредитування, звільнення від ввізного мита при ввезенні нового устаткування, обладнання, комплектуючих, матеріалів тощо.

У структурі за джерелами фінансування капітальних вкладень продовжується зростання інвестицій за рахунок кредитів банків та інших позик (до 10%). Збільшуються інвестиційні надходження за рахунок державного та місцевого бюджетів (до 25%). Найбільшою залишається частка власних коштів підприємств.

Власними силами підприємств області, які звітували про будівельну діяльність, 2006 року виконано роботи у фактично діючих цінах на 894,9 млн. грн., що на 10,4% більше ніж за 2005 рік.

За рахунок усіх джерел фінансування за січень-вересень 2006 року в області введено в дію установку високотемпературного трубчатого вилуження на 200,0 куб. метрів на годину ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", цех з виробництва сільськогосподарських машин ТОВ "Елеваторпромсервіс", у Березанському районі введено в дію цех з виробництва макаронних виробів, у Жовтневому - завод з виробництва соків із потужністю 218 тис. тонн.

Побудовано 51,42 км газопроводів та 15,55 км водопроводів, кисневу станцію лікарні швидкої медичної допомоги в м. Миколаєві, 79,7 тис. кв. метрів загальної площі житла у містах та районах області, бази відпочинку на 102 та 166 місць в с. Коблеве Березанського району, медичний лікувально-діагностичний центр на 15 відвідувань за зміну, медичний кабінет на 10 відвід./змін., медичний центр на 10 відвід./змін., стоматологічні кабінети на10 та 15 відвідувань за зміну та інші об’єкти соціального призначення у м. Миколаєві.

Одним з найважливіших завдань бюджетної політики цього року є оновлення основних фондів об’єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства, на що місцевими бюджетами області у цьому році передбачено направити кошти на фінансування капітальних вкладень у сумі 35,6 млн. гривень, що у 2,5 рази більше ніж торік, в тому числі з обласного бюджету 6,3 млн. гривень, які збільшено в порівнянні з минулим роком удвічі.

За січень-жовтень 2006 року місцевими бюджетами спрямовано 26,2 млн. гривень на капітальні вкладення.

У 2006 році за рахунок коштів капітальних вкладень місцевих бюджетів передбачено здійснити переведення на електроопалення загальноосвітніх шкіл сільських населених пунктів, дитячу школу мистецтв у м. Вознесенську та Будинок школярів в смт Братське, реконструкцію меморіалу воїнам- визволителям в с. Тернівка, реконструкцію систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства „Миколаївводоканал” у м. Миколаєві, реконструкцію Кургану Слави в Баштанському районі та інші важливі соціальні заходи щодо газифікації населених пунктів. Крім того, кошти направлялись на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на роботу з реконструкції об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури та житлово-комунального господарства.

Відповідно до державних інвестиційних програм соціально-економічного розвитку регіонів та розвитку житлово-комунального господарства, забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку Миколаївській області в минулому році було виділено відповідних субвенцій з державного бюджету у сумі 40,4 млн. гривень, що більше порівняно з минулим роком у 4 рази

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2006 року № 704 затверджено перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, на суму 11738,9 тис.грн. Фактично виконано робіт на 11151,2 тис. грн.., або 95 %.

За проектно-кошторисною документацією ці кошти давали змогу ввести в експлуатацію 25 об'єктів (143,1 км). На жаль, через подорожчання матеріалів, інфляційні процеси в будівництві та незадовільну роботу органів місцевого самоврядування в питаннях пошуку коштів на співфінансування, фактично введено 9 об'єктів або 43,4 км підвідних газових мереж, з яких 33,06 км в сільській місцевості. Уведення в дію ще 7об"єктів за рахунок зазначених коштів буде здійснено в І кварталі 2007 року і складе 51,1 км газових мереж.

На соціально-економічний розвиток та газифікацію сільських населених пунктів із загального обсягу субвенції, передбаченої області, спрямовано 18351,5 тис. гривень, що дало змогу здійснити капітальний ремонт 20 сільських загальноосвітніх шкіл, продовжити роботи з будівництва школи в с. Трихати Миколаївського району, завершити будівництво спортивного залу в с. Кавказ Березнегуватського району, розпочати роботи з реконструкції водопровідної мережі с. Явкине Баштанського району та інших об’єктів водопостачання і каналізації, ввести в експлуатацію 92,2 км підвідних газових мереж.
Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку області залишається охорона довкілля, стабілізація та поліпшення екологічного стану, забезпечення прозорості та високої ефективності використання коштів на природоохоронні заходи. 2006 року 2,26 млн. грн. зазначених коштів фонду направлено на виконання заходів визначених місцевими програмами охорони довкілля. Першочергово видатки спрямовувались на реконструкцію каналізаційної системи в м. Очакові – 147,9 тис. гривень, будівництво господарсько-побутової каналізації в м.Снігурівка – 453,4 тис. гривень, реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м.Баштанка - 199,4 тис.грн, будівництво каналізаційного напірного колектора з каналізаційною насосною станцією у 3 частині м. Первомайська – 179,0 тис. гривень, реконструкцію каналізаційних очисних споруд та мережі каналізації в смт Березнегувате – 219,8 тис. гривень, реконструкцію очисних споруд Баратівського психоневрологічного інтернату Новобузького району – 601,7 тис. гривень та інші.

2006 року на виконання заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС використано 23,76 млн. грн., які спрямовано на будівництво та реконструкцію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, об’єктів соціального призначення, газифікацію населених пунктів, реконструкцію таких об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області як Будинок офіцерів флоту та Старофлотські казарми під музейне містечко. Уведено в експлуатацію 2,95 км газових мереж, 21,54 км водопровідних мереж.

Однією з життєво важливих потреб населення області є стан і розвиток дорожньої мережі. Протягом останніх років спостерігається зростання фінансування робіт, направлених на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг. Так, порівняно з 2002 роком сума асигнувань зросла в 1,6 рази і становить 20,1 млн. грн.

Крім того, 2006 року вперше з державного бюджету виділено субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 29,7 млн. грн.., що дозволить поліпшити якість вулично-дорожньої мережі у населених пунктах області. Державним бюджетом України 2007 року на ці цілі передбачається спрямувати 33020 тис. грн.

Крім цього, облдержадміністрація веде роботу по залученню інвестицій.

Основні пріоритети при відборі інвестиційних проектів - фінансування об’єктів, які є спільною власністю сіл, селищ, міст Миколаївської області, добудова незавершених об’єктів з високою будівельною готовністю, об’єктів, фінансування об’єктів з наявною відкоригованою проектно-кошторисною документацією.

следующая страница >>