Будівництво Спеціальність: Мости та транспортні тунелі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Будівництво Спеціальність: Мости та транспортні тунелі - страница №1/1


ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

Напрям: Будівництво

Спеціальність: Мости та транспортні тунелі


І. Будівельна механіка
1. Основні положення будівельної механіки.

Вступ у будівельну механіку. Кінематичний аналіз. Утворення і аналітичний розв'язок багатопрогонових шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в двоопорних балках та багатопрогонових шарнірних балках. Визначення зусиль за лініями впливу. Аналітичний розрахунок тришарнірних арок. Розрахунок тришарнірних арок на рухоме навантаження. Визначення напружень у перетинах арки.


2. Основи розрахунку стержневих систем.

Розрахунок тришарнірних рам. Розрахунок ферм на стале навантаження. Розрахунок ферм на рухоме навантаження. Визначення переміщень і основні енергетичні теореми та варіаційні принципи будівельної механіки. Основи методу скінчених елементів.


3. Розрахунок статично невизначених систем методом сил.

Статично невизначені системи. Основні властивості та методи розрахунку. Розрахунок статично невизначених рам методом сил. Розрахунок складних рам методом сил. Врахування симетрії. Розрахунок статично невизначених арок і ферм методом сил. Розрахунок нерозрізних балок за допомогою рівнянь трьох моментів і методом фокусних відношень. Побудова ліній впливу у нерозрізних балках і рамах.


4. Розрахунок статично невизначених систем методом переміщень і змішаним методом. Наближені методи розрахунку.

Розрахунок статично невизначених рам методом переміщень. Розрахунок симетричних рам методом переміщень. Врахування симетрії. Змішаний метод розрахунку. Наближені розрахунки статично невизначених рам.


5. Динаміка та стійкість споруд.

Основні поняття динамічного розрахунку. Динаміка систем з одним ступенем свободи. Динаміка систем з багатьма ступенями свободи. Коливання систем із безмежною кількістю ступенів свободи. Основні поняття теорії стійкості. Стійкість прямих стиснутих стержнів. Стійкість плоских рам.


ІІ. Будівельні конструкції
1. Елементи залізобетонних та бетонних конструкцій.

Основні фізико-механічні властивості бетону, арматури і залізобетону. Експериментальні основи теорії опору залізобетону та методи розрахунку залізобетонних конструкцій. Загальний метод розрахунку міцності стержневих елементів. Елементи, що працюють на згин. Елементи, що працюють на стиск. Елементи, що працюють на розтяг. Тріщиностійкість і переміщення залізобетонних елементів.


2. Залізобетонні та муровані конструкції промислових та громадських споруд.

Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій. Конструкції багатоповерхових каркасних і панельних будинків. Плоскі залізобетонні перекриття. Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання. Одноповерхові каркасні виробничі будинки. Муровані та армомуровані конструкції.


ІІІ. Залізобетонні мости
1. Залізобетонні мости як споруди, їх види і класифікація.

Загальні відомості про залізобетонні мости як споруди. Основні системи і класи залізобетонних мостів. Види залізобетонних мостів та їх класифікація.


2. Балкові залізобетонні мости.

Плитні і ребристі прогонові будови балкових мостів. Конструктивні і розрахункові (статичні) схеми залізобетонних балкових мостів. Поперечні перерізи монолітних балкових мостів і армування їх елементів. Способи поділу прогонових будов балкових мостів на збірні елементи по довжині та ширині моста. Типи стиків для з’єднання елементів збірних і збірно-монолітних прогонових будов балкових мостів. Поперечні перерізи збірних і збірно-монолітних балкових мостів і їх армування.


3. Залізобетонні балкові мости з попередньо напруженою арматурою.

Способи творення попереднього напруження і методи натягу арматури при виготовленні прогонових будов балкових мостів. Способи створення попереднього напруження при монтажі прогонових будов мостів для об’єднання їх елементів. Монолітні конструкції прогонових будов мостів з попередньо напруженою арматурою. Збірні залізобетонні конструкції прогонових будов балкових мостів, зі звичайною і попередньо напруженою арматурою. Типові конструкції прогонових будов мостів з попередньо напруженою арматурою.


4. Проектування і розрахунок залізобетонних мостів.

Загальні вимоги до проектування мостів. Системні підходи до розрахунку залізобетонних мостів. Норми для розрахунку і конструювання залізобетонних мостів. Статичний розрахунок залізобетонних балкових мостів. Загальні настанови.


5. Розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів.

Розрахункові схеми при розрахунку плити проїзної частини залізобетонних балкових мостів.

Розрахунок однопрогонових розрізних плит проїзної частини залізобетонних мостів. Розрахунок багатопрогонових нерозрізних плит. Принципи розрахунку плит проїзної частини, опертих по контуру. Конструктивний розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів.
6. Розрахунок головних балок залізобетонних балкових мостів.

Методи просторового розрахунку залізобетонних балкових мостів. Статичний розрахунок головних балок. Загальні настанови і вимоги. Визначення зусиль в головних балках (M і Q) за лініями впливу. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу (Кпр) при розрахунку залізобетонних мостів. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу (Кпр) за методом важеля. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу за методом позацентрового стиску. Визначення коефіцієнтів поперечного розподілу за методом пружних опор.


7. Конструктивний розрахунок головних балок залізобетонних мостів.

Конструктивного розрахунку головних балок залізобетонних балкових мостів. Загальні настанови. Метод граничних станів (МГС) розрахунку залізобетонних мостів. Групи граничних станів. Розрахунок міцності нормальних перерізів головних балок. Умова міцності нормальних перерізів (1а група граничних станів). Розрахунок міцності похилих перерізів головних балок залізобетонних мостів. Умова міцності похилих перерізів. Визначення розрахункової висоти нормальних перерізів головних балок залізобетонних мостів (таврової і двутаврової форми). Визначення розрахункової площі перерізу основної робочої напружуваної арматури головних балок. Особливості розрахунку коробчатих перерізів головних балок залізобетонних мостів.


8. Розрахунок залізобетонних конструкцій мостів за 2-ю групою граничних станів.

З розрахунку головних балок з.б. мостів за 2-ю групою граничних станів. Загальні настанови. Втрати попереднього напруження в арматурі і їх види. Розрахунок тріщиностійкості нормальних перерізів головних балок в стадії експлуатації. Особливості розрахунку тріщиностійкості головних балок з.б. мостів в стадіях виготовлення, транспортування і монтажу. Визначення прогинів головних балок з.б. балкових мостів з врахуванням попереднього напруження. Визначення кривизни при розрахунку прогинів головних балок з.б. мостів. Визначення жорсткості при розрахунку прогинів головних балок з врахуванням довгочасової дії навантажень.


9. Системи залізобетонних мостів для великих прольотів.

Рамні залізобетонні мости, особливості їх конструкцій, армування і будівництво. Аркові залізобетонні мости, їх статичні і конструктивні схеми. Залізобетонні мости комбінованих систем (висячі і вантові).


ІV. Механіка грунтів, основи та фундаменти
1. Основні положення геології та ґрунтознавства ґрунтів.

Природні геологічні процеси і будова основ споруд. Основи гідрології. Гідрологічні явища. Класифікація та характеристики грунтів.


2. Механічні властивості ґрунтів.

Визначення характеристик стисливості ґрунтів. Опір грунту зрушенню. Граничний опір зрушенню піщаних та незв’язних ґрунтів.


3. Застосування теорії лінійного деформування для розв’язання задач механіки ґрунтів.

Визначення напружень у масиві ґрунту при дії зовнішніх навантажень. Розподіл напружень під підошвою фундаментів. Види деформацій ґрунтів. Розрахунок осідань фундаментів. Теорія фільтраційної консолідації грунтів.


4. Теорія граничного напруженого стану ґрунтів.

Стійкість відкосів ґрунту. Визначення тиску ґрунту на огорожу.


5. Принципи проектування основ та фундаментів.

Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Пальові фундаменти. Конструкції та розрахунки підпірних і підземних споруд. Покращення механічних властивостей ґрунтів конструктивними методами. Розрахунок основ за граничними станами у відповідності з вимогами СНиП, ДБН. Основні положення проектування жорстких і відносно жорстких фундаментів за граничними станами. Принципи проектування фундаментів на штучних основах. Проектування основ та фундаментів на структурно-нестійких ґрунтах.


V. Технологія будівельного виробництва
1. Основні положення будівельного виробництва.

Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва. Нормативна документація будівельного виробництва. Основи системи управління якістю будівельно монтажних робіт. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів.


2. Технологічні процеси переробки грунту і влаштування паль.

Основні положення по технології процесів переробки грунту. Розробка грунту механічним методом. Основні положення методу. Переробка грунту гідромеханічним методом. Розробка грунту буруванням. Вибуховий метод розробки грунту. Розробка грунту безтраншейним методом. Особливості технології процесів переробки грунту в екстремальних умовах. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.


3. Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону.

Основні положення по технології процесів монолітного бетону та залізобетону. Процес опалублення. Армування конструкцій. Бетонування конструкцій. Витримка бетону і розопалубка конструкцій. Особливості технології в екстремальних умовах.


4 Технологія процесів мурування.

Основні положення по технології процесів мурування. Процеси і способи мурування. Особливості технології мурування в екстремальних умовах.


5. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій.

Загальні положення по технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Транспортні та підготовчі процеси. Технологія процесів монтажного циклу. Особливості монтажу залізобетонних елементів. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій. Особливості монтажу дерев'яних конструкцій і виробів. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах.


6. Технологія процесів влаштування захисних, ізоляційних та опорядку вальних покрить.

Технологія процесів влаштування захисних покрить. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій. Види покрить, умови їх застосування. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить.


VІ. Металеві мости
1. Типи металевих мостів та їх класифікація

Основні вимоги до металевих мостів та їх класифікація. Основні системи металевих мостів. Елементи мостового переходу з прогоновими металевими конструкціями.


2. Матеріал металевих мостів.

Сталі, що використовують в металевих мостових конструкціях. Асортимент металу для мостових конструкцій. Фізико-механічні характеристики сталі. Особливості роботи металу при різних напружених станах.


3. Проектування металевих мостів

Навантаження і впливи. Класифікація габаритів. Розрахункові схеми і характеристики навантаження. Розрахункові схеми АК і навантаження НК. Основні вимоги щодо розрахунку металевих мостів за граничними станами 1-ї групи. Основні вимоги щодо розрахунку металевих мостів за граничними станами 2-ї групи.4. Прогонові будови з суцільними балками

Системи мостів з суцільними балками. Балкова клітка металевих мостів. Основні типи поперечних перерізів прольотних будов. Конструкція клепаних та зварних головних балок. Монтажні та заводські стики. Розрахунок поздовжніх та поперечних балок. Розрахунок головних балок. Розрахунок з’єднань поздовжних, поперечних та головних балок. Умови загальної та місцевої стійкості балок.


5. Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних прольотних будов.

Особливості напруженого стану сталезалізобетонних прольотних будов. Геометричні характеристики зведеного перерізу. Розрахунок спряження залізобетонної плити з металевою балкою. Конструктивні рішення об’єднання плити з балкою. Типи і розрахунок гнучких і жорстких анкерів.


6. Розрахунок наскрізних металевих конструкцій прольотних будов (ферми).

Основні схеми балкових ферм. Конструювання елементів ферм. Вузли з’єднання ферм. Системи зв’язків.