Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного факультету 2 курси / Укл. Жуков В.І., Горбач Т. В., Денисенко С. А. - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу стоматологічного... 1 32.5kb.
Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної... 1 314.72kb.
1. Суть аудиту, його мета і завдання 1 210.99kb.
Розклад занять на екзаменаційну сесію для студентів заочної форми... 1 75.99kb.
Аїни Луганський н 1 808.84kb.
Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики... 6 2300.75kb.
Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» 11 1393.05kb.
До міжнародного дня студентів у групі пн-10 15 листопада 2012 року... 1 15.44kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Французькі барви концерту. Каміль Сен – Санс. Другий концерт для... 1 80.19kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного факультету 2 курси - страница №1/6МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

Біохімія зуба і слини

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів стоматологічного факультету

Затверджено

Вченою радою ХНМУ.

Протокол № від .Харків ХНМУ 2012

Біохімія зуба і слини: Метод. указ. для студентів стоматологічного факультету 2 курси / Укл. Жуков В.І., Горбач Т.В., Денисенко С.А. – Харків: ХНМУ, 2012. – 40 с.


Укладачі Жуков В.І.

Горбач Т.В.

Денисенко С.А.Актуальність теми. Частота ураження зубів карієсом і наслідків, що виникають в організмі людини, ставлять проблеми боротьби з карієсом на одне з перших місць. Не менш актуальними є питання профілактики і лікування гінгівіту, пародонтозу, пародонтиту. Поширеність цих захворювань в Україні серед дорослого населення складає 50-70%. Для розробки профілактичних заходів і підбора адекватних методів терапії зазначених стоматологічних захворювань, необхідні знання про хімічний склад твердих тканин ротової порожнини, склад і властивості ротової рідини, особливості обміну речовин у зубі. Цим питанням присвячений даний методичний посібник.

Цільова установа. Ознайомлення із сучасними представленнями про хімічний склад і властивості слини. При вивченні матеріалу необхідно звернути увагу на наступні питання: органічні і неорганічні компоненти слини, їх роль; біологічно активні компоненти слини, їх фізіологічна роль; регуляція складу слини; особливості складу слини при різних захворюваннях; можливість використання біохімічних показників слини для діагностики стоматологічних захворювань.

Ознайомлення із сучасними представленнями про хімічний склад тканин зуба, особливостях обміну речовин у тканинах зуба. При вивченні матеріалу звернути увагу на мінеральний склад тканин зуба і можливість його регуляції, особливості будови органічного матриксу.БІОЛОГІЧНА РОЛЬ СЛИНИ

Слина - це складна біологічна рідина, яка виробляється спеціалізованими залозами і виділяється у ротову порожнину. У людини мається три пари великих слинних залоз: привушні, підщелепні, під'язичні. Крім того, у слизовій оболонці порожнини рота розсіяна велика кількість дрібних залоз.

Слинні залози складаються зі слизових і серозних клітин. Перші виділяють мукоїдний секрет густої консистенції, другі - рідкий, серозний чи білковий. Привушні слинні залози містять тільки серозні клітини. Такі ж клітини знаходяться і на бічних поверхнях язику. Піднижчещелепні і під'язичні залози відносяться до змішаних залоз, що містять як серозні, так і слизові клітини. Подібні залози розташовані і у слизовій оболонці губ, щік, на кінчику язуку. Під'язичні і дрібні залози виділяють секрет постійно, а привушні і підщелепні - при їх стимуляції.

Кількість і склад слини людини варіює в широких межах і залежить від часу доби, прийнятої їжі, віку, наявності захворювань, а також стану центральної і вегетативної нервової системи. У нормі піднижчещелепні залози виділяють 69%, привушні -26%, під'язичні - 5% слини від загального обсягу добового секрету залоз.

За добу продуцируется від 0,5 до 2,2 л слини. рН слини коливається від 5,5 до 8,0. Важливим фактором, що впливає на склад слини, є швидкість її секреції, що складає в спокійному стані 0,24 мл/хв. Однак вона може коливатися навіть у стані спокою від 0,01 до 18,0 мл/хв і зростати при жуванні їжі до 200 мл/хв.

Функціональна активність слини обумовлена речовинами білкової природи, що по своїм властивостям можна розділити на три групи.

1. Ферменти: до них насамперед відноситься α-амілаза, на частку якої приходиться до 10% усіх білків слини. У ротовій рідині також функціонують мальтаза, гіалуронідаза, трипсиноподібні ферменти, каллікреїн, пепсиноген, естерази, ліпази, нуклеази, пероксидази, кисла та лужна фосфатази, лактопероксидаза. Слина містить протеїнази і їхні інгібітори, що виконують захисну функцію, особливо при запальних процесах у ротовій порожнині. Виражені захисні властивості має лізоцим, що бере участь у регуляції неспецифічного імунітету. Частина цих ферментів секретується слинними залозами (наприклад, амілаза і лактопероксидаза), інші надходять із крові (наприклад, пепсиноген) чи мають змішане походження (наприклад, кисла і лужна фосфатази) і, нарешті, ферменти лейкоцитів чи мікробів (наприклад, мальтаза, альдолаза).

2. Імунні фактори слини представлені в основному IgА, IgG, IgM і IgE, що здійснюють первинний захист від різних антигенних впливів. Місцевий імунітет слизової ротової порожнини є досить автономним і характеризує загальну імунологічну реактивність на рівні слизових оболонок.

3. Гормони і біологічно активні речовини. У слині містяться гістамін, енкефалін, β-ендорфін, ерітропоетін і фактори росту, що регулюють функції кровотворної, нервової систем, виявлені інсулін і стероїдні гормони.

Функції слини. Слина виконує ряд важливих функцій, а саме: травну, мінералізующу, захисну, регуляторну, екскреторну і буферну.

Травна функція слини визначається тим, що вона змочує, розм'якшує їжу, сприяє її здрібнюванню, просочуванню муцином. Завдяки наявності в складі слини α-амілази, мальтази в ротовій порожнині відбувається початковий етап травлення вуглеводів. Визначену роль у травленні білків грають трипсиноподібні ферменти, пепсиноген, у травленні ліпідів — ліпази, а також нуклеази, що сприяють розщепленню нуклеїнових кислот.

Мінералізуюча функція слини зводиться до підтримки хімічного складу твердих тканин зуба, особливо емалі. У слині містяться всі необхідні мінеральні компоненти, що входять до складу зуба: органічні речовини, вітаміни, а також гормони і біологічно активні сполуки, що контролюють процес мінералізації. Слина насичена іонами кальцію, магнію, фосфату і хлору, високі концентрації яких сприяють переміщенню іонів в емаль, що має важливе значення в процесі третинної мінералізації емалі, тобто після прорізування зуба, і робить її резистентною до розвитку карієсу. Нерідко поразки зубів виникають через порушення секреторної функції залоз і хімічного складу слини. Вагомим доказом ролі минерализующей функції слини є розвиток множинного карієсу при гіпосалівації різного генезу.

Низький рівень слиновиділення є найважливішим чинником ризику розвитку карієсу зубів. При швидкості секреції слини менше 0,16 мл/хв у 85% пацієнтів відзначені демінералізація емалі. Слиновиділення зі швидкістю 0,17 - 0,30 мл/хв супроводжується демінералізацієй зубів тільки в 33% обстежених осіб. Змін мінералізації зубів не спостерігається при високому рівні слиновиділення, що перевищує 0,30 мл/хв. В ініціації процесів мінералізації кісткової тканини і зубів беруть участь матричні білки слинних залоз: остеонектин і остеопонтин, що стимулюють синтез колагенових білків.Захисна функція слини обумовлена здатністю очищати порожнину рота, наявністю антибактеріальних речовин (лізоциму, пероксидази, лактоферрину), системи секреторного імуноглобуліну A (slg A), муцину, інгібіторів протеіназ, пропердину, а також факторів гемостазу. Захисний ефект слини не обмежується тканинами порожнини рота. Вважають, що частина гелю, що покриває слизову оболонку шлунку, походить від компонентів слини.

Регуляторна функція слини обумовлена здатністю підтримувати гомеостаз порожнини рота при участі власних гормонів, пептидів і інших біорегуляторів, синтезованих у слинних залозах, що відрізняються високою біологічною активністю і широким спектром дії. Слинні залози за допомогою могутньої афферентній тригемінальній системи і ефферентної ланки іннервації тісно зв'язані з іншими системами організму. Слинні залози впливають на обмін кальцію, мінералізацію зубів і скелету, регуляцію росту і розвитку тканин, метаболізм вуглеводів, білків і ліпідів, на тонус і проникність судин, а також беруть участь в адаптивних реакціях організму.

Екскреторна функція слинних залоз забезпечується здатністю виводити кінцеві продукти азотистого обміну, токсичні і лікарські речовини, метаболіти гормонів.

Слина містить компоненти буферних систем, що мають здатність нейтралізувати кислоти і луги.


Роль слинних залоз у системі травлення

Слинні залози тісно взаємозв'язані з усіма відділами травлення. Інкрети слинних залоз роблять генералізовану дію на організм. Видалення залоз викликає патологічні зміни в органах порожнини рота і в організмі в цілому.Зв'язок слинних залоз з гастродуоденальною зоною. Порушення метаболізму і функції слинних залоз приводять до розвитку патологічних процесів в органах ротової порожнини, а також процесів травлення в інших відділах шлунково-кишкового тракту. Надлишкова втрата слини супроводжується значним порушенням балансу білків, ферментів, електролітів і води в шлунковому соку. Дефіцит слини не усувається компенсаторними механізмами і приводить до порушення періодичної діяльності шлунка і дванадцятипалої кишки. У сіаладенектомірованих тварин виникає беззупинна секреція шлункового соку, на тлі якої зберігається періодична моторна діяльність. У віддалений термін періодична діяльність гастродуоденальной зони слабшає. При збереженні зрошення слиною порожнини рота, але дефіциті слини, у шлунку збільшується обсяг секреції шлункового соку і продукції соляної кислоти.

Дотепер залишається невивченою роль секреторної та інкреторної функцій слинних залоз у складних нейрогуморальних механізмах, що визначають функціональну активність шлунка натще і під час травлення. Утрата слини і видалення привушних залоз викликають збільшення кислотоутворювальної функції шлунку. При втраті слини дебіт секреції Н+-іонів зростає в 1,2 рази, а після паротидектомії - у 3,4 рази. Динаміка змін показників секреторної і екскреторної функції шлунку у тварин після видалення підщелепних слинних залоз характеризується максимальним збільшенням секреції хлористо-водневої кислоти, а також зниженням кількості шлункового соку. У собак із хронічною втратою слини протягом трьох місяців, так само як сіаладенектомірованих, відбувається зниження кількості і функціональної активності паріетальних і головних клітин слизової шлунка, що супроводжується явищем мукоідизації фундальних залоз, а також рясною інфільтрацією строми лімфоцитами.

Надзвичайно великий інтерес представляє участь слинних залоз в утворенні захисного слизового гелю шлунку. З застосуванням гістохімічного методу в експерименті на щурах показана наявність шара сіаломуцина в слизовому гелі шлунку. Крім того, шлунковий слиз містить слинні антитіла, що необхідні для підтримки оптимального імунітету в шлунку. Встановлено, що після сіаладенектомії імунний захист шлунку проти Helycobacter pylori істотно знижується.

Зв'язок слинних залоз з гепатобіліарною системою. Хронічна втрата слини викликає значні зміни біохімічного складу жовчі: знижується рівень білірубіну, холестеролу, збільшується концентрація жовчних кислот за рахунок фракцій тауро- і глікохолатів. Аналогічні зміни відзначені після тотальної сіаладенектомії. Двостороннє видалення одноіменних залоз викликає виражені зміни секреції жовчі протягом шеститижневого періоду спостережень. При видаленні підщелепних залоз виявлений найбільший ступінь змін жовчовивідної функції. Передбачається, що механізм впливу слинних залоз на виділення жовчі зв'язаний з каллікреїном, що діє гуморальним шляхом, а також виділяється зі слиною в травний тракт. При внутрішньовенному введенні каллікреїну експериментальним тваринам підвищується секреція жовчі, імовірно, за рахунок активації скорочувальної функції жовчовивідних проток. Реакція гепатобіліарної системи на введення каллікреїну безпосередньо в протоки слинних залоз виявилася іншою. Після ін'єкції каллікреїну в жовчі відновлювався рівень білірубіну, холестеролу, знижений в результаті втрати слини, і різко підвищувався вміст жовчних кислот у порівнянні з контролем. Отже, секреторна та інкреторна діяльність слинних залоз впливає на гепатобіліарну систему. Одна з ведучих ланок, що реалізує цей взаємозв'язок, є каллікреїн-кінинова система слинних залоз. У сіаладенектомірованних тварин вірогідно знижена активність каллікреїн-кінінової системи крові, що супроводжується гнобленням активності цитохромоксидази, сукцинатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази і гексокінази печінки, основних ферментів метаболізму вуглеводів.

Стан підшлункової залози при порушенні функції слинних залоз. Участь слини в регуляції вуглеводного обміну обумовлена взаємодією з інсулярним апаратом підшлункової залози. При недостатнім надходженні слини в травний канал виникає гіпоінсулінемія внаслідок гноблення ендокринної функції підшлункової залози. Добова втрата слини через стравохідну фістулу викликає гіперглікемію при зниженні толерантності до глюкози у тварин.

Тісне взаємовідношення між слинними залозами та іншими травними органами забезпечує екскреторна функція слинних залоз, тобто виділення компонентів слини в травний тракт. Гостра і хронічна втрата секретів залоз веде до зникнення ритму моторної і секреторної діяльності шлунково-кишкового тракту, а також до порушень білкового, вуглеводного, ліпідного і електролітного обмінів в організмі. У свою чергу, слинні залози відрізняються синхронною реакцією на розвиток запального процесу в підшлунковій залозі. Хронічний панкреатит супроводжується зниженням активності α-амілази і антиоксидантної активності слини, що корелює з тяжкістю захворювання.

Таким чином, слинні залози впливають на метаболізм і функції інших органів травної системи. Порушення діяльності шлунково-кишкового тракту можуть викликати супровідні зміни в складі слини. Виявлення взаємозв'язків слинних залоз з іншими відділами травлення має істотне значення для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту.
ХІМІЧНИЙ СКЛАД СЛИНИ

Слина має складний хімічний склад. Кількісний і якісний склад слини залежить від багатьох факторів: умов збору слини (без чи зі стимуляцією), віку, статі, дієти, питного режиму, емоційного статусу, стану органів порожнини рота і організму в цілому.Фізико-хімічні властивості слини

Необхідно розрізняти поняття "слина" і "ротова рідина" чи "змішана слина". Слину одержують з вивідних проток слинних залоз. Протоковая слина окремих слинних залоз відрізняється по фізико-хімічним властивостям. Ротова рідина крім слини, яка виділяється великими і малими слинними залозами, містить ряд інших компонентів: слинні тільця - видозмінені клітини (епітеліальні, нейтрофіли, лімфоцити), слиз носоглотки, мікроорганізми і залишки їжі. У 1 мм3 ротової рідині міститься близько 2000-4000 лейкоцитів і близько 40000 живих мікроорганізмів. Звичайно термін "слина" поширюється на ротову рідину і змішану слину.

Слина - безбарвна, в'язка, злегка мутнувата рідина. У її складі міститься 98,5 - 99,0% води і 1,0 - 1,5% щільного залишку. Питома вага слини визначається співвідношенням води і щільного залишку і варіює в межах 1,001-1,016. У великому ступені він залежить від характеру харчування, питного режиму, гігієни порожнини рота, а також стану регуляторних систем організму.

Швидкість струму слини в спокої дорівнює в середньому 0,24 мл/хв, а при стимуляції слиновиділення може зростати в багато разів. У людини спостерігається безупинна секреція слини, що зв'язано з мовною функцією.

Змішана слина містить великі глікопротеїни (муцини). В'язкість слини дорівнює 1,2 - 2,4 пуаз і залежить в основному від вмісту муцину. Найбільшу в'язкість має слина під'язичних залоз, потім - підщелепних і меншу - привушних слинних залоз.

Осмотичний тиск слини коливається від 1/2 до 3/4 осмотичного тиску крові (50-270 мосм/л). Зміни осмотичного тиску секрету залоз є результатом процесів, що відбуваються під час проходження слини по системі проток. За рахунок роботи протокових клітин з первинного ізотонічного секрету внаслідок реабсорбції натрію утворюється кінцева гіпотонічна слина.

Реакція слини слаболужна. рН слини є найважливішим показником гомеостазу органів порожнини рота, що коливається в інтервалі 6,4-7,4 і схильний добовим ритмам: у ранкові години рН слини нижче, ніж у вечірні. рН слини залежить від багатьох факторів: характеру харчування, особливостей метаболізму організму, віку, гігієнічного стану порожнини рота, а також складу і буферної ємності слини. Істотний вплив ацидофільних мікроорганізмів порожнини рота на рН слини визначається їхньою здатністю утворювати в процесі життєдіяльності органічні кислоти, що роблять демінерализучу дію на емаль зубів.

До буферних систем слини, що приймають участь у регуляції кислотно-основної рівноваги, відносять бікарбонатну, фосфатну і білкову. При цьому на частку бікарбонатного буферу припадає 80% буферної ємності слини. Буферні властивості слини забезпечують нейтралізацію кислот, які виробляються патогенними мікроорганізмами, а також відіграють визначну роль у нейтралізації кислого вмісту шлунку. Кислотно-основна рівновага слини активно впливає на ре- і демінералізацію емалі зубів, утворенню зубного нальоту, виразність механізмів захисту порожнини рота, на стан тканин пародонту і слизової оболонки. Порушення кислотно-основного гомеостазу сприяє активації протеолітичної деградації білків, зокрема компонентів зубной пеллікули, і посиленню демінералізації емалі. Ці дані підтверджують важливість гігієнічного вмісту порожнини рота і раціонального харчування для попередження несприятливих наслідків порушення рН слини.

Слина має міцелярну будівлю. Ядро міцели містить фосфат кальцію, навколо якого розташовані іони гідрофосфату (НРО4 ), а потім дифузний шар, що містить іони кальцію (Са +). Зовнішній шар міцели складає водно-білкова оболонка. Стійкість міцел слини у великому ступені залежить від її рН. Зміна рН у кислу і лужну сторони порушує стабільність міцел слини. При рН нижче критичної величини (6,4) слина з мінералізуючей перетворюється в демінералізуючу рідину. При зміні реакції слини в лужну сторону створюються передумови для утворення зубного каменю. Тривале вживання солодких напоїв (кава з цукром, полуничний йогурт) сприяє демінералізації емалі, особливо у осіб зі зниженою секрецією слини. В осіб з лабільною буферною системою рН слини може відновлюватися до вихідного рівня за кілька хвилин.

Істотне значення в регуляції рН слини мають основні пептиди, що містять велику кількість лізину і аргініну. До них відноситься сіалін, тетрапептид з послідовністю амінокислот гліцин - гліцин - лізин - аргінін. Зміна рН у лужну сторону відбувається також при участі аміаку, що утворюється із сечовини під впливом уреази слини.Органічні компоненти слини. Серед органічних компонентів слини найбільш важливими є різноманітні білки (альбуміни, глобуліни, муцин, імуноглобуліни, ферменти), ліпіди (холестерол і його ефіри, вільні жирні кислоти, гліцероліпіди), вуглеводи (моно- і дисахариди, вільні глікозаміноглікани), небілкові азотвмісні речовини, вітаміни, циклічні нуклеотиди і інші речовини. Кількісний вміст органічних речовин у змішаній слині представлено в таблиці 1.

Велику частину органічних компонентів слини складають білкові речовини. Концентрація білка в слині привушної залози вище, ніж у підщелепній. Слина містить ті ж білкові фракції, що і сироватка крові, - альбуміни, α-, β-, γ-глобуліни. Однак серед них значно менше альбумінів і в 4 рази більше β-глобулінів. Альбуміни в слині складають до 10% від сумарного вмісту білка. Специфічні білки слини стабілізують мінеральні речовини і сприяють їхньому надходженню в емаль. Білки слини беруть участь в утворенні слинної пелікули на поверхні емалі, здійснюють її захист, аглютинацію бактерій і відіграють важливу роль у попередженні карієсу.


следующая страница >>