Без перевода: sanatorio, turismo, turisto - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Предисловие редактора перевода 11 3370.23kb.
Интерпретативная теория перевода, разработанная французскими переводоведами Д. 1 52.86kb.
Главный инженер ООО «Томск-Терминал» 1 46.92kb.
Oficina de turismo embajada de españa отдел туризма посольства испании 7 352.04kb.
Разработка урока по информатике в 6 классе по теме «Перевод двоичных... 1 94.97kb.
Отзыв оппонента о магистерской диссертации Лауфер Бэллы Марковны... 1 41.47kb.
Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 1 147.78kb.
2. Процедура перехода (перевода) 1 75.83kb.
Кафедра романских языков и перевода 1 70.3kb.
Трудности перевода английских идиом 1 110.03kb.
1 сентября День Знаний. А какое знание может быть без науки, книги... 1 12.14kb.
Дверь, тихонько захлопнувшись, сразу как бы отрезала их от громкой... 1 236.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Без перевода: sanatorio, turismo, turisto - страница №1/1

Урок 9
Лексика
aŭdi <слышать>

bati <бить>

bordo <берег>

diversa <разный>, <различный>

ĵeti <бросить>
koro <сердце>

kuraci <лечить>

kutimo <привычка> (kutima <привычный>, <обычный>, kutime <обычно>)

lumi <светить>

maro <море>

miri <удивиться>

movi <двигать>

naĝi <плыть>

nigra <чёрный>

orelo <ухо>

pasi <проходить>

plena <полный>

rimarki <заметить>
sablo <песок>

sekvi <следовать> (sekvo <следствие>, <последствие>, <подражание>)

semajno <неделя>

silento <молчание>, <тишина>

somero <лето>

suno <солнце>

ŝajni <казаться>

ŝajnigi <делать вид>, <притворяться>,

ŝipo <корабль>, <судно>
tamen <однако>, <всё-таки>

tendo <палатка> (tendaro <лагерь>)

trinki <пить>

verŝajne <вероятно>

vetero <погода>

vojaĝi <путешествовать>


Без перевода: sanatorio, turismo, turisto.
Libertempo
- Kie vi libertempis la pasintan someron?
- Ĉe la Nigra maro, apud Odeso. Mi estis tie fine de julio kaj komence de aŭgusto.
- Ĉu en iu ripozdomo?
- Tute ne. En turista tendaro.
Nenie oni povas trovi tiajn belaĵojn - oni ĵetas rigardon ĉien, kaj ĉie estas vidata la senfina lazura maro kaj ŝipetoj, moviĝantaj trans la horizonton.

- Ĉu la vetero estis bona?


- Bonega! De eklumo ĝis mallumo mi naĝadis.

La akvo ŝajnis komence malvarmeta, sed iom post iom oni alkutimiĝas kaj eĉ ne volas elakviĝi.


La sablo estas varmega, super la kapo lumas la suno.
Mi kuŝas sursable kun fermitaj okuloj.
Tra la silento estas aŭdata en la oreloj nur la maro, kiu batas kontraŭ la bordon.
- Kiom da tempo vi pasigis tie?
- Tri plenajn semajnojn.
La tagoj sekvadis unu post la alia, mi forgesadis ilin kalkuli kaj foje mi kun miro rimarkis,

ke mia tempo preskaŭ finiĝis.


Kion fari! Restis nur aĉeti diversajn nigramarajn memoraĵojn.
Ekde la dek-naŭa de aŭgusto mi jam estis en la laborejo.
Verŝajne, ankaŭ vi bone ripozis, ĉu ne?
- Ne tro bone.
- Kial do? Kio okazis al vi?
- La kuracisto tiam trovis, ke mia koro estas iom malsana.
Necesis aĉeti vojaĝkarton en sanatorion.
Tie mi estis bone kuracata, trinkis kuracilojn.
Dank' al tio mi, tamen, rapide resaniĝis.
- Sekve, ankaŭ via somera vojaĝo estis sukcesa?
- Entute jes. Kiel vi vidas, ĉio pasis sukcese. Nun mi denove turismas.
La venontan sabaton ni eksterurbiĝos por rigardi ĉevalkuradon.
Ĉu ankaŭ vi volus veturi kun ni?
- Jen bona ideo! Dankon, ke vi diris al mi pri tio!
Povas esti, sed dume mi ne scias, ĉu mi veturos.
Se vendrede ni intervidiĝos, do ni priparolos tion.
Aŭ mi sciigos pere de Andreo.
- Decidite! Nu, fartu bone! Saluton al miaj eksaj kunlaborantoj!
- Ĝis!

Задания
9.1. Что означают следующие слова?


ekpensi

verdeta


gefiloj

arbaristoj

silentulo

kontraŭulo

ĉirkaŭmonda

kontrolado

memkontrolo

nepripensita


senmove

supera


malluma

eksedziĝo

informejo

pedagogino

trograndigi

interbatiĝi

duonplena

reskribi


alilingva

antaŭiri

apudborda

ĉiufoje


iufoje

multfoje

kelkfoje

alkutimigi

dekutimiĝi

kunvojaĝanto


samstratanoj

brosado


okazintaĵo

neloĝata

tenilo

malgravaĵoalmanĝaĵo

eksteraĵo

enkapigi

peranto
plia

postrestaĵo

sunsubiro

surscenigi

ĉemaro


tromanĝi

transloki

transkapiĝi

plenmano

ĉirkaŭaĵo
helpa

helpanta

denove

malplenaneplena

mirinfano

adresanto - adresato
ekzamenanto - ekzamenato
rekomendanto - rekomendato - rekomendito
9.2. Переведите сочетания:
dank' al lia heroaĵo

ekde la infanaĝo

informiĝi pere de specialisto

pripensi ĉiujn "por" kaj "kontraŭ"


la teatro estas kontraŭ ni

bati kontraŭ la tablon

tio estas super miaj fortoj

kuri trans la straton

veturi sur ŝipo

grupo da turistoj

respondi post semajno

ĉirkaŭ la tendaro

antaŭ la vojaĝo

sub arbo

apud la bordo

de mateno ĝis vespero

en la sekva tago

hundo kun longaj oreloj

bordo riĉa je sablo
li faris tion el amo al ŝi

aŭdi tra la dormo

per helpo de vortaro

reveni sen aĉeti panon

esti ekster si

kompreni ĉe la tria fojo

ĉe tia vetero

dum mia foresto

okaze de la jubileo

peto de la filo al la patro pri helpo


paroli inter la dentojn
9.3. Переведите фразы:
Se iu el vi ankoraŭ ne povas paroli Esperante, do li baldaŭ povos.
Silentu aŭ diru ion, kio estas pli bona, ol silentado. (N. V. Ŝelgunov).
Nenia malbono sen ia bono.
Vi jam estas ie malproksimege, je miloj da kilometroj de mia urbo.
Kaj mi scias, ke mi al vi plaĉas, kiel iam vi plaĉis al mi.
Ni atendu iomete por fari pli rapide! (F. Bacon/BEkon).
Ial mi rememoris vin. Se vi povas, helpu min iel.
Oni ĉiam forte troigas sian saĝon kaj ies riĉon.
Neniam oni povas havi tro multe da amikoj.
Mi estis oficvojaĝe en Moskvo ekde la 28-a de junio ĝis la 18-a de julio kaj venos tien denove la 1-an de aprilo.
Neniu estas forgesita kaj nenio estas forgesita (O. F. Berggolc).
Dirite - farite. La komencita laboro gravas pli, ol komencota laborego.
La apetito venas dum manĝado (F. Rabelais/RablE).
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Foresto de novaĵoj estas bona novaĵo.
Kiam la homo estas plena de vivo, li ne demandas, kial li vivas; li vivas por vivi, ĉar la vivo estas diable bona aĵo! (R. Rolland/RolAn).

Trovi la kialon de la malbono estas preskaŭ la samo, kiel trovi kuracilon kontraŭ ĝi (V. G. Belinskij).


La tempo estas la plej bona kuracisto (Menandro).
Estu lumo!
Ni transiru al la afero!
Li faris sian lastan translokiĝon.
Kiu havas orelojn, tiu aŭdu!
La muroj havas orelojn.
Tra unu orelo eniras, tra la alia eliras.
La virino amas per la oreloj, la viro - per la okuloj.
La instruisto laboras super la plej grava problemo - li formas la homon (M. I. Kalinin).
Dufoje oni ne vivas, tamen estas multe da tiaj homoj, kiuj eĉ unu fojon ne scipovas vivi (F. Ru"ckert/RjUkert).
La sano ne estas ĉio, sed sen sano ĉio estas nenio.
El hodiaŭo morgaŭ fariĝos historio.
Estas homoj, kiuj parolas unu momenton antaŭ ol ekpensi (J. La Bruye`re/LabrjujEr).
La homo neniam estas tiel feliĉa aŭ malfeliĉa, kiel tio ŝajnas al li mem (F. La Rochefoucauld/LaroŝfukO).
Se vi ne scias, kion fari, faru nenion.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Se vi trinkas vinon, pensu pri sekvoj (Firdousi).
9.4. Переведите на эсперанто:
Международный детский центр Артек находится на берегу Чёрного моря.

Сюда приезжают дети из различных стран мира.


Артек - это страна детского счастья.
Нельзя забыть его вечнозелёные деревья, горячее солнце, синее-синее море, белые корабли у далекого горизонта.

Дети бегают, играют в мяч, поют, плавают, лежат под солнцем, занимаются спортом.


Вечером обычно смотрят кинофильмы или концерты.
Врачи проверяют здоровье ребят.
Для тех, кто отдыхает в лагере не летом, имеется школа.
Кажется, что время в Артеке проходит очень быстро.
Ребята уезжают полные радости.
Они подружились и непременно будут писать друг другу.


- -izumzum.ru