Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1 Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі... 1 57.7kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20 р 1 76.53kb.
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Державна інспекція навчальних закладів України 1 28.98kb.
Рівнево-типологічні особливості сугестивно-педагогічних ціннісних... 1 160.38kb.
Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального... 1 13.78kb.
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" 1 303.57kb.
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський... 1 285.33kb.
План роботи комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу... 12 2255.39kb.
Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної... 1 198.57kb.
Програма юнеско "Інформація для всіх" 1 70.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової електронної бібліотеки - страница №1/1

Доклад/Технічні науки – інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

УДК 681.3.07

Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й.

СТРУКТУРА ТИПОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, КБ інформаційних систем
Для вищого навчального закладу (ВНЗ) необхідність створення електронної бібліотеки (ЕБ) зумовлена потребою вирішення проблеми інформаційної недостатності та своєчасного збереження наявних інформаційних ресурсів (ІР) власної бібліотеки з традиційними фондами друкованих матеріалів та документів на паперових носіях.

Проблемою першочергової необхідності стає розробка обґрунтованої типізації ЕБ ВНЗ, на основі якої можна було б визначити принципи координації та кооперації з іншими ЕБ ВНЗ й тим самим забезпечити ефективне використовування її ресурсів.

Реалізація типізації ЕБ ВНЗ потребує впровадження поняття «типова ЕБ ВНЗ» та його визначення:

Типова ЕБ ВНЗ – автоматизована інформаційна система, структура, функції, задачі, компоненти якої відповідають визначеним типологічним ознакам і яка дозволяє створювати, накопичувати, зберігати, обробляти, представляти й використовувати визначені згідно напрямків діяльності ВНЗ електронні інформаційні ресурси (ЕІР), служить для забезпечення інформаційних потреб студентів, аспірантів, викладачів, науковців, співробітників ВНЗ, інших категорій користувачів.

Для побудови типової ЕБ ВНЗ пропонується ввести топологічний ряд ознак, які використовуються при визначенні характеристик об’єктів розгляду (цілей, функцій, задач, структур, технологій, систем та їх компонентів тощо): • фундаментальні: базові, основні, найбільш важливі, істотні, суттєві, без застосування яких ЕБ ВНЗ не буде відповідати своєму призначенню;

 • спеціальні: існуючі в потенціалі, рекомендовані до застосування в ЕБ ВНЗ для розширення сфери її дії та поліпшення її якісних властивостей;

 • факультативні: можливі в застосуванні як подальший розвиток ЕБ ВНЗ.

Типова ЕБ ВНЗ повинна забезпечувати реалізацію узагальнених функцій, згідно типологічного ряду:

 • фундаментальні: освітянська, наукова, фондоутворювальна, інформаційно-пошукова, локального доступу;

 • спеціальні: віддаленого доступу, інформаційно-сервісна;

 • факультативні: просвітницька, інформаційно-довідкова, дослідницька, інтеграційна, інші.

Застосування принципу типовості дозволить:

 • створити структуру тематично орієнтованого фонду ІР для їх локального та віддаленого використання студентством, викладачами та співробітниками ВНЗ;

 • розробити типову структури ЕБ, яка має колекції електронних ресурсів, службу каталогів, засоби навігації по БД, пошуку та відображення даних, службу допомоги читачам;

  • реалізувати технологію введення – видалення інформаційних об’єктів, їх інтеграцію та реструктуризацію;

 • реалізувати технологію конверсії друкованих матеріалів в електронну форму;

 • розробити автоматизоване середовище роботи з каталогами та інформаційними ресурсами;

  • створити типову структуру й реалізувати веб-портал ЕБ ВНЗ для подання актуальної інформації про наявність електронних фондів бібліотеки та умов їх використання, для забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів і співробітників вищого навчального закладу.

Створення ЕБ потребує організації комплексу заходів щодо створення, підтримки й використання електронних інформаційних ресурсів для всіх напрямків діяльності закладу.

Саме тому розроблений проект концепції, що містить опис основних принципів організації типової ЕБ ВНЗ, підходів до реалізації цих принципів, направлений на вдосконалення процесів обслуговування читачів та є основою для розробки, впровадження, підтримки й розвитку ЕБ конкретного ВНЗ.

Проект концепції включає характеристики й вимоги до типової ЕБ ВНЗ в розрізі зазначених ознак типологічного ряду: мети й цілей створення, правового забезпечення розробки й функціонування, функцій, головних задач, що вирішуються автоматизованим технологічним комплексом інформаційної інфраструктури, складу електронного інформаційного фонду, функції служб підтримки функціонування, типових функцій порталу.

Електронний інформаційний фонд (ЕІФ) ЕБ ВНЗ складається з ЕІР, які створюються як сукупність баз даних електронних тематичних колекцій, бази даних порталу, електронних каталогів. ЕІФ ЕБ ВНЗ створюється для забезпечення виконання інформаційних потреб спільноти ВНЗ та зовнішніх користувачів. Тематична направленість електронних колекцій визначається напрямками діяльності ВНЗ. Електронні тематичні колекції мають в своєму складі електронні документи та посилання на адреси мережевих електронних інформаційних джерел.

Інформаційна інфраструктура типової ЕБ складається з автоматизованого технологічного комплексу, ЕІР та служб підтримки функціонування ЕБ ВНЗ.

І Склад автоматизованого технологічного комплексу: • автоматизовані інформаційні системи (АІС): комплектація електронного інформаційного фонду ЕБ ВНЗ інформаційними колекціями, створення та накопичення електронних інформаційних ресурсів ЕІФ електронної бібліотеки ВНЗ, каталогізація електронних інформаційних ресурсів, збереження електронних інформаційних ресурсів, підтримка функціонування порталу типової ЕБ ВНЗ;

 • автоматизовані робочі місця (АРМ): сертифікація і видача грифу на електронне видання власного виробництва у ВНЗ, адміністратор баз даних, системний адміністратор, читача в залі бібліотеки ВНЗ, обслуговування читачів в залі бібліотеки ВНЗ, реалізація послуг читача Інтранет та Інтернет, формування статистичних звітів.

II Склад електронних інформаційних ресурсів типової ЕБ ВНЗ: електронні документи за напрямками діяльності ВНЗ, електронні документи громадських організацій ВНЗ, електронні енциклопедії, словники, довідники, електронна художня література, програмне забезпечення, яке знаходиться у вільному доступі, електронні літературно-художні, суспільно-політичні, науково-популярні, виробничо-практичні та масові газети, журнали і видання, електронні картографічні видання, нотні видання, альбоми, атласи.

III Служби підтримки функціонування ЕБ ВНЗ.

Підтримка функціонування електронної бібліотеки ВНЗ повинна здійснюватись кадровим складом служб підтримки, які організуються на основі співробітників традиційної бібліотеки та інших підрозділів ВНЗ.

Співробітники традиційної бібліотеки повинні в автоматизованому режимі вирішувати задачі за допомогою АІС та АРМ автоматизованого технологічного комплексу ЕБ ВНЗ, вести облік порушень, відхилень та збоїв в роботі АТК, розробляти технічні завдання на модифікацію системи.Співробітники технічних служб ВНЗ повинні вирішувати задачі адміністрування системи та баз даних, експлуатації та технічного обслуговування всього АТК: інформаційно-обчислювальної мережі, системи зберігання даних, інфраструктури прикладних програм, системи керування, системи безпеки.

Таким чином застосування принципів типовості дозволить підвищити ефективність розробки структури та впровадження ЕБ в конкретному навчальному закладі.


izumzum.ru