Апостол: (Євр 6: 13-20) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Апостол: (Євр 6: 13-20) - страница №1/1

Апостол: (Євр 6:13-20): Браття, І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою,14 кажучи: «Справді поблагословлю тебе щедро й розмножу тебе вельми.»15 І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю:16 люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження.17 Тому й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці якнайсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив клятви,18 щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту - ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам.19 В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу,20 куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, на зразок Мелхиседека.

Epistle (Hebrews 6:13-20): Brethren, For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no one greater, He swore by Himself,saying, "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you."

And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the Presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become High Priest forever according to the order of Melchizedek.


Євангеліє: (Марко 9:17-31): І відказав йому один з народу: Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, 18 і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скрегоче зубами, дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. 19 Він же у відповідь каже їм: О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас терпітиму? Приведіть но його до мене. 20 І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, і повалившись той на землю, запінившися, почав качатися. 21 Спитав же його батька: Скільки часу, як це йому сталося? - З дитинства, - відповів той. 22 І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. 23 Ісус же каже йому: Щодо того - якщо можеш - то все можливо тому, хто вірує. 24 І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: Вірю, поможи моєму невірству! 25 Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: Німий та глухий душе! Наказую тобі: Вийди з нього й не входь більше в нього. 26 І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. І наче змертвів той, тож многі казали: Вмер він. 27 Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав.28 Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його насамоті: Чому ми не могли його вигнати? 29. Він відповів їм: Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом.30 Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. 31 Навчав бо своїх учнів і казав їм: Син Чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і, вбитий, по трьох днях, воскресне.

Gospel: (Mark 9:17-31): Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought You my son, who has a mute spirit. And wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to Your disciples, that they should cast it out, but they could not. He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to Me." Then they brought him to Him. And when he saw Him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So He asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe; help my unbelief!" When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the unclean spirit, saying to it: "Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more!" Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when He had come into the house, His disciples asked Him privately, "Why could we not cast it out?" So He said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Then they departed from there and passed through Galilee, and He did not want anyone to know it. For He taught His disciples and said to them, "The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill Him. And after He is killed, He will rise the third day."
Замість Достойно: Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і чоловічеський рід, освященний храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка твар, слава тобі.
Instead of “It is truly...”: In you, O Full of Grace, all creation rejoices: the angelic ranks and all the human race. Sanctified temple and spiritual paradise, virgins’ pride and boast, from whom God is made flesh and became a little Child; and He who is our God before the ages, He made your womb a throne, and He made it wider than all the heavens. In you, O Full of Grace, all creation rejoices. Glory be to you.