Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової адміністрації України „Про затвердження деяких документів, необ - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р 1 88.1kb.
Розпорядження 18 травня 2011 року №251 Про продовження терміну дії... 1 22.93kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації аїна від 27... 1 113.99kb.
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав... 1 68.86kb.
Наказ Державної митної служби України від 21 січня 2000 року n 33... 1 123.62kb.
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 грудня... 1 33.61kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2012 р. №661 1 24.33kb.
Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням... 1 105.4kb.
Положення про центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної... 1 90.55kb.
Інформаційний матеріал щодо економічного обґрунтування коефіцієнту... 1 70.89kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 45.59kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової адміністрації - страница №1/1

Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Державної податкової адміністрації України „Про затвердження деяких документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244”

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

29 грудня 2010 року Кабінетом Міністрів України відповідно до Податкового кодексу України прийнято постанову № 1244 „Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України” (далі – постанова № 1244), якою, зокрема, затверджено:

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу;

Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів;

Порядок компенсації витрат, пов’язаних з оприлюдненням інформації про склад призначеного для продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Для забезпечення практичної реалізації постанови № 1244, якою передбачено розробка відповідних форм документів щодо приймання-передачі, переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, повідомлення платника податків про продаж його майна в рахунок погашення податкового боргу, Державною податковою адміністрацією України розроблено проект наказу „Про затвердження деяких документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244” (далі – проект наказу).

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Статтею 95 Податкового кодексу України передбачено здійснення за платника податків і на користь держави заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

З метою запровадження єдиних зразків деяких документів для реалізації постанови № 1244 у проекті наказу передбачено затвердити форми наступних документів:

акту переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

акту приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

акту переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах;

повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

За умови прийняття зазначеного наказу стане можливим здійснення приймання-передачі, переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, повідомлення платника податків про продаж його майна в рахунок погашення податкового боргу.

 


Альтернативні способи відсутні, оскільки вказані форми документів запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244.

Таким чином, на даний час обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Проектом наказу запроваджуються форми документів, необхідні для реалізації постанови № 1244 в частині затвердження єдиних зразків актів та повідомлення.5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Проект наказу дозволить дотримуватися вимог постанови № 1244 та удосконалити процедуру погашення податкового боргу платника податків, майно якого перебуває у податковій заставі.

При цьому проект наказу сприятиме виконанню обов’язків платника податків, передбачених законом.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття нормативного акту надасть можливість забезпечувати надходження до бюджету від продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, таким чином забезпечуючи виконання обов’язків платника податків, передбачених законом.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із запровадженням наведеної постанови, відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Можливість погашення податкового боргу та відновлення повної платоспроможності платника податків.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови, у громадян відсутні.

Сфера інтересів громадян

Проект наказу діятиме в інтересах бюджетних споживачів.

В межах розміру податкового боргу.

7. Термін дії акта.

Постійно. Термін дії акта може бути обмежено лише втратою чинності статті 95 Податкового кодексу України.8. Показники результативності акта.

Основним показником результативності буде надходження до бюджету сум податкового боргу платника податків, майно якого перебуває у податковій заставі.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта змінюватиметься у зв’язку із появою чи погашенням податкового боргу платника податків.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий. З цією метою проект постанови оприлюднено для попереднього громадського обговорення на офіційному сайті ДПА України за адресою: www/sta.gov.ua. В подальшому здійснюватиметься підготовка листів, роз’яснень, методичних рекомендацій, статей у періодичному виданні „Вісник Державної податкової служби України” тощо.9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності проекту наказу шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після набрання чинності регуляторного акта протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 Голова Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

Голова Державної податкової

служби України В.Ю. Захарченко


izumzum.ru