Аналіз роботи шмо вчителів іноземної мови за 2011/2012 н р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
План роботи відділу освіти Хмельницької рда на березень місяць 2013... 1 67.18kb.
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів... 1 152.41kb.
В мае 2012 г на заседании шмо была проведена работа по напоминанию... 1 41.99kb.
Анотований перелік тем, рекомендованих для обговорення на засіданнях... 1 89.55kb.
У запорізькій області в 2011-2012 н р мали можливість викладати курси... 1 28.59kb.
Інтерактивні методи на уроках французької мови 1 60.84kb.
Виховання загальнолюдських цінностей в сучасному світі на уроках... 1 192.26kb.
Формування умінь аудіювання 1 112.93kb.
Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько 1 52.71kb.
Черкаський оіпопп повідомляє, що українська асоціація викладачів... 1 11.95kb.
Вступ. Аналіз роботи відділу освіти за 2012 рік стр 6 977.07kb.
Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі... 1 29.58kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Аналіз роботи шмо вчителів іноземної мови за 2011/2012 н р - страница №1/1

Аналіз роботи ШМО вчителів іноземної мови за 2011/2012 н.р.

У контексті реформування та модернізації шкільної освіти вчитель повинен готувати людину , здатну бути активною , творчою та ефективною в національному та глобальному просторі. Щоб забезпечити результативність навчального процесу в інноваційному режимі, реалізувати компетентнісний підхід до виховання та навчання учнів необхідно створити сприятливі умови як для творчості так і для розвитку учнів. Метою вчителя іноземної мови є виховання особистості ,яка адаптована до життя в сьогоденні ,за допомогою іноземних мов. Тому особливе значення має формування ключових компетенцій на уроках іноземної мови. Молода людина повинна бути готовою до життя в іншомовному середовищі, а сформовані іншомовні життєві компетенції дають можливість особистості почуватися зорієнтованою, а не розгубленою в соціумі. М/О працювало над проблемою «Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів продуктивного навчання в умовах вільного розвитку особистості.»

Працюючи над методичною темою школи МО вчителів англійської мови ставило перед тобою такі цілі:


  1. 1.Будувати навчальний процес з урахуванням індивідуальності кожної дитини: її потреб, мотивів, активності, інтелекту.

  2. 2.Навчитися співробітничати з учнями й між собою

  3. 3.Добиватися взаємозв’язку навчання учіння, які забезпечують розвиток особистості як індивідуальності.

  4. 4.Сприяти підвищенню професійної компетентності зростанню педагогічної майстерності та творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення й самореалізацію.

У процесі роботи над темою вирішувались такі завдання:

       визначення форм диференціації;

       сприяння формуванню творчого й інтелектуального потенціалу дитини;

       упровадження на уроках особистісно зорієнтованих, інтеграційних технологій;

       розвиток здібностей та природних задатків учнів

       удосконалення форм соціалізації підлітків

У зв’язку з цим методичне об’єднання забезпечувало ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, сприяло створенню програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й умов для різних видів творчої діяльності педагогів, забезпечувало проведення діагностики й атестації для об’єктивного аналізу процесу розвитку та досягнутих результатів.

Для виконання поставлених завдань було складено план роботи, в основу якого входило  1. 1.Вивчення необхідної документації з особистісно зорієнтованого підходу до процесу навчання та виховання школярів.

  2. 2.Вивчення індивідуальних особливостей кожного учня.

  3. 3.Обмін досвідом роботи з теми.

  4. 4.Особистісно зорієнтовані уроки.

  5. 5.Виступи на засіданнях з цієї теми. Коректування плану самоосвіти вчителів з урахуванням методичної теми школи.

Завдання перед сучасним вчителем, яке розуміють учасники методоб’єднання – це виплекати конкурентноспроможну, життєво компетентну особистість, здатну утвердити себе у ринковому середовищі, захиститися від його викликів.

Шляхи досягнення цієї мети різні, традиційні і нетрадиційні, зумовлені характером, специфікою того чи іншого предмету.

Вчителі англійської мови застосовують найновіші методи і технології ведення уроку, спрямовані на оволодіння учнями спілкування в усній і писемній формах. Це мовленнєві ситуації, рольові ігри, групова робота, тощо. Широко використовуються інтерактивні технології,які сприяють співробітництву на уроках:вільна кафедра,антивірус, кейс-метод,незакінчене речення . тощо.

Вчителі вчать учнів самостійно і вмотивовано організовувати свою пізнавальну діяльність, брати участь у проектній діяльності, у проведенні навчально-пошукової роботи, здійснювати пошук потрібної інформації з іншомовних джерел, критично оцінювати достовірність отриманої інформації.Протягом року велася робота над підвищенням якості знань умінь та навичок.

Однією з основних функцій МО було забезпечення зростання майстерності й професійної компетентності кожного вчителя, які визначалися вмінням оптимально будувати процес, реалізувати план навчання, аналізувати результати своєї діяльності. Відкриті уроки та уроки взаємовідвідування показали, що більшість учителів працювали над методичною темою школи, вивчали методичну літературу, досвід колег, то ж щедро ділилися своїми творчими “знахідками” і напрацюваннями під час декади іноземних мов у школі.Так були проведені такі відкриті уроки


клас

тема

вчитель
7

«Готуємо на кухні»

Тонких Х.А.
2

«Кольори»

Максимович Г.Б.
9

Подорож Варшавою

Андрощук Г.М.
Позакласна робота з предмету є невід’ємною частиною роботи кожного вчителя, завданням якого є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності учнів. З цією метою у школі був проведений всеукраїнський конкурс англійської мови «Гринвіч». У конкурсі взяли участь 32 учні.З них отримали:

- золотий сертифікат-1 учень

-срібний-7 учнів

-бронзовий-3 учні

Учні 8-9-х класів відвідували заняття гуртка «Знавці англ.. мови» (керівник – вчитель Талибова Н.М..). «знавці» змагались між собою під час шкільної олімпіади з англійської мови.Учні 9-10 кл. відвідують Євроклуб (вчитель-Андрощук Г.М.) Учасники прийняли участь у прес-коференції з оркестром Св. Миколая,провели різдвяні зустрічі.

Важливою ланкою роботи вчителів англійської мови є робота з обдарованими дітьми. Учні беруть участь в шкільних та міських олімпіадах. Цього року 3 місце у другому етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови зайняла учениця 8 класу Шумова Анастасія.

Одним із обов’язків пед..працівників є постійне підвищення свого професійного рівня, пед. Майстерності, а також загальної культури.Цьому сприяє організована методична робота з учителями ,їх самоосвітня діяльність.

-Талибова Н.М. «Тестування на уроках англ. мови»

-Андрощук Г.М.» Групові форми роботи»

-Тонких Х.А. « Розвиток діалогічного мовлення»

-Невгасимова Г.Б.» Формування навичок читання на початковому етапі навчання іноз. мови»

Вчителі приймають участь у семінарах, педрадах, відвідують міські м/о,організовують консультації,створюють картотеку найбільш необхідної літератури,опрацьовують фахову літературу, вивчають передовий пед.. досвід .Відбулася технологічна модернізація фахового потенціалу вчителів за рахунок проходження курсів комп’ютерної грамотності, що сприяло використанню на уроках мультимедійних технологій.


Вчителі м/о розвивають свій творчий потенціал, діляться своїми напрацюваннями у публікаціях та приймають участь у конкурах.

Талибова Н.М.’’Seasons and Weather’’.-урок з використанням мультимедійних технологій-конкурс British Council від газети “English’’назва

вчитель

журнал

дата
«Подорож Варшавою»-урок польської мови

Андрощук Г.М.

«Голос учителя»«Здоров’я»

презентаціяТалибова Н.М.

www.teacherjournal.com.ua«Школа моєї мрії»( розвиток критичного мислення)

Талибова Н. М.

www.metodportal.com.ua
izumzum.ru