Актуальність теми - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Актуальність теми - страница №1/1

ПІСЛЯРЕЗЕКЦІЙНІ І ПІСЛЯВАГОТОМНІ УСКЛАДНЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ


Актуальність теми


Оперативне лікування виразкової хвороби шлунку і 12-ти палої кишки з’являється не однією із важливих проблєм хірургічної гастроентерології. Резекція шлунку залишила не вирішеними деякі проблеми травлення, пов’язані з резекцією значної частини органа, виключенням із травлення 12-ти палої кишки, патологічною евакуацією, розвитком демпінг синдрому, дуоденогастрального рефлюксу і т.д. Органозберіраючі операції супроводжуються виникненням післяваготомної діареї, післяваготомної дісфагії та інших функціональних ускладнень.

Таким чином, детальне вивчення функціонального стану у кожного хворого до оперативного втручання, глубоке поразуміння процесів травлення у кожного конкретного хворого, індівідуальний вибір найбільш адекватного метода оперативного втручання дозволяють у значній мірі запобігнути виникненню ускладнень, прогнозувати результати оперативного лікування виразкової хвороби.Мети навчання


Загальна мета: вміти установити попередній діагноз і визначити тактику ведення хворого з післяопераційними ускладненнями


Конкретні цілі – уміти:

Вихідний рівень знань – уміти:

1. На підставі скарг, анамнезу, даних об'єктивного обстеження, розпізнати ведучі симптоми при післяопераційних ускладненнях 1. Збирати анамнез, скарги, провести об'єктивне обстеження й інтерпретувати отримані при цьому дані при типовій клінічній картині. (кафедри – загальна хірургія, факультетська хірургія).

2. Визначити комплекс необхідних додаткових обстежень і виявити найбільш інформативні ознаки додаткових методів обстеження при післяопераційних ускладненнях

і інтрепретировати їхні результати.
3. Проводити диференціальну діагностику на підставі диференційно-діагностичного алгоритму.
4. Установити попередній діагноз і визначити тактику ведення хворого.

 1. Скласти план, визначити необхідність, обсяг і послідовність методів додаткового обстеження й інтерпретувати їхні результати. (кафедри – факультетська хірургія, госпітальна хірургія 5 курс).
 1. Виділяти ведучі симптоми при післяопераційних ускладненнях (кафедри – госпітальна хірургія 5 курс).
 1. Визначати загальні принципи лікування хворих з післяопераційними ускладненнями (кафедри – факультетська хірургія, госпітальна хірургія 5 курс, фармакологія) .Зміст навчання:

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Типовий симптомокомплекс післяопераційних ускладнень

 2. Діагностичні і спеціальні методи дослідження, що дозволяють провести диференціальну діагностику.

 3. Принципи оперативного і консервативного лікування і профілактики післяопераційних ускладнень.

Джерела інформації для освоєння конкретних цілей:

 1. Руководство по клинической хирургии / Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней / Под редакцией П.Г. Кондратенко. – Донецк, 2005. – 752 с.

 2. Ковальчук Л.Я. Шпитальна хірургія. – Тернопіль,“Укрмедкнига”. – 1999, с. 590

 3. Кузин М.И. Хирургические болезни. – М., Медицина. – 2000 г., с. 429

 4. Гостищев В.И. Общая хирургия. – М., Медицина. – 2003. –392 с.

 5. Лекції кафедри

 6. Графологічна структура, – додаток №1.

Орієнтована основа діяльності


Тактичний, діагностичний алгоритм – додаток №2
Короткі методичні вказівки по проведенню практичного заняття

На початку заняття в учбовій кімнаті відбувається організаційна частина заняття- викладач знайомить студентів з актуальністю теми, з частотою виникнення різноманітних післяопераційних ускладнень характерних для того чи іншого метода оперативного втручання, після чого студенти знайомляться з історіями хвороби, методами додаткових обстежень і хворими, з досліджуваною патологією в палатах і діагностичних відділеннях клініки. Наступний розбір куріруємих хворих проводиться разом з викладачем у навчальній кімнаті. Придбання і корекція викладачем практичних навичок і умінь проводиться в операційні і перев'язні клініки. Наприкинці заняття викладач підводить підсумки.
Структура проведення практичного заняття на тему:

“ПІСЛЯРЕЗЕКЦІЙНІ І ПІСЛЯВАГОТОМНІ УСКЛАДНЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ”
Етапи

Час у хвилинах


Навчальні посібники


Місце проведення


Примітки

Об'єкти навчання


Устаткування

Організаційна частина заняття

15

Вивчення актуальності теми

Навчальна кімната

Самостійна робота з хворими


60

Хворі

Набори операційних і перев'язних інструментів


Палати, эндоскопічне відділення, відділення УЗД, функціональна лабораторія

Розбір куріруемих хворих


50

Історії хвороби


Проекційна апаратура


Навчальна кімната

Робота в перев'язній і в операційній, корекція умінь і навичок, отриманих на занятті


50

Хворі
Перев'язна, операційна

Підведення підсумків заняття


5Навчальна кімната