Акціонерна справа Опис курсу: Предметом курсу є - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Лекции по курсу «Государственное регулирование экономики», семинары... 1 10.73kb.
Мета І задачі курсу метою курсу „Системи обробки економічної інформації” 1 16.31kb.
Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» 11 1393.05kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу інформаційні технології... 1 120.62kb.
По курсу предпринимательство 9 434.03kb.
Екзаменаційні питання до курсу “Філософія культури” для студентів... 1 53.6kb.
Тематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету... 1 333.54kb.
Назва курсу Психологія ects 1 179.02kb.
Рабочая программа по курсу: " Методы математической физики" 1 69.45kb.
По курсу психология и педагогика 1 420.38kb.
Уроку Добукварний період 10 3451.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Акціонерна справа Опис курсу: Предметом курсу є - страница №1/1

Акціонерна справа

Опис курсу:

Предметом курсу є: грошово-кредитні відносини виникаючі між банком і їхній аналіз.

Мета курсу: допомогти студентам здобути знання з банківської справи і сформувати уміння використовувати ці знання при виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Давидов О.І.

Курс складається з 6 тем, а саме:

Акції як фінансовий інструмент.

Похідні цінні папери на основі акцій.

Акціонерні товариства у фондовій системі України.

Основи портфельного інвестування.

Ризики на ринку акцій.

Аналіз ринку акцій.


Економічна безпека

Опис курсу:

Предметом курсу є: управління економічними ризиками, що передбачає виявлення та моніторинг економічних небезпек, визначення моделей захисту, формування нормативно-правової бази, організаційних структур систем безпеки, методик управління ними.

Мета курсу: вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ і конкретних методик щодо забезпечення економічної безпеки на різних інституційних рівнях суспільства: держави, регіону, підприємства, окремої людини.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Гончарова В.А.

Курс складається з 10 тем, а саме:

Теоретичні засоби економічної безпеки. Проблеми забезпечення економічної безпеки України.

Структурні аспекти економічного розвитку в контексті економічної безпеки.

Фінансова безпека держави.

Зовнішньоекономічні аспекти економічної безпеки держави.

Соціальні аспекти і розвиток людського потенціалу в контексті економічної безпеки.

Економічна безпека суб’єкта підприємництва. Система економічної безпеки суб’єкта підприємництва.

Служба безпеки суб’єкта підприємництва. Режим безпеки та охорони.

Ділова розвідка суб’єкта підприємництва.

Інформаційна безпека суб’єкта підприємництва.

Фінансова безпека суб’єкта підприємництва.

Економічні ризики

Опис курсу:

Предметом курсу є: фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.

Мета курсу: формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Чуприна О.О.

Курс складається з 7 тем, а саме:

Сутність і функції ризику.

Класифікація економічних ризиків.

Кількісний аналіз ризику.

Теорія ігор. Стратегічні ігри.

Теорія ігор. Статистичні ігри.

Поведінка в умовах ризику безповоротних можливостей.

Методи управління рівнем ризику.макроЕкономічний аналіз

Опис курсу:

Предметом курсу є: методологія визначення макроекономічних показників на основі складання системи національних рахунків й кількісна характеристика макроекономічних процесів та їх результатів на різних рівнях: економіки країни в цілому, її регіонів як сукупності галузей, секторів, форм власності та сфер діяльності.

Мета курсу: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з проведення аналізу макроекономічних показників, кількісної оцінки основних понять та категорій, що застосовуються у практиці для характеристики внутрішньої та національної економіки.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Чуприна Е.А.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Предмет, метод та завдання курсу макроекономічного аналізу.

Макроекономічні розрахунки та система національних рахунків.

Теоретичні основи побудування системи національних рахунків (СНР).

Система національних рахунків.

Основні та зведені рахунки.

Показники результатів економічної діяльності в СНР.

Аналітичні можливості СНР.

Аналіз макроекономічних показників на основі СНР.

міжнародна економічна статистика

Опис курсу:

Предметом курсу є: масові явища і процеси у світовій економіці.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології та організації міжнародної економічної статистики.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Чуприна О.О.

Курс складається з 6 тем, а саме:

Еволюція міжнародної економічної статистики.

Проблеми класифікації в міжнародній економічній статистиці.

Міжнародна статистика населення і рівня життя.

Методологія міжнародної статистики праці.

Методологічні проблеми міжнародної статистики національного багатства.

Організація міжнародних порівнянь макроекономічних показників.

міжнародна інвестиційна діяльність

Опис курсу:

Предметом курсу є: відносини, що виникають у процесі акумуляції, перерозподілу і використання міжнародних інвестиційних ресурсів.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань і практичних навичок дослідження та реалізації іноземних інвестицій, зокрема в Україні.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Дуна Н.Г.

Курс складається з 18 тем , 5 змістовних модулів та 3 модулів, а саме:

Міжнародні інвестиції та міжнародний інвестиційний ринок.

ТНК та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.

Інвестиції в акції та облігації.облік зовнішньоекономічної діяльності

Опис курсу:

Предметом курсу є: фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Жижера Л.П.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Предмет, завдання, загальнотеоретичні основи дисципліни.

Основні положення міжнародних контрактів і особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку.

Облік валютно-фінансових операцій.

Облік імпортних операцій.

Облік експортних операцій.

Облік бартерних (товарообмінних) операцій і операцій з давальницькою сировиною.

Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій.Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями.


izumzum.ru