Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală Ştiinţă. Generalităţi. AŞM дикусар, Александр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală Ştiinţă. Generalităţi. AŞM дикусар - страница №1/1

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală
Ştiinţă. Generalităţi. AŞM


 1. Дикусар, Александр. Когда убивают науку – убивают государство : [700 сотрудников Академии наук будут уволены, а часть институтов преобразована в акционерные общества] / Александр Дикусар // Пульс недели. – 2013. – 14 февр. – С. 14: фот.
 1. Tofan, Eugenia. Acad. Gheorghe Duca a prezentat Pachetul de reforme în cercetare-inovare / Eugenia Tofan // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 16: fot.
 1. Duca, Gheorghe. Gheorghe Duca despre reformarea ştiinţei moldoveneşti în contextul integrării europene. // Economist. – 2013. – 6 febr. – P. 9: fot.
 1. Academicienii vor fi salarizaţi în funcţie de performanţele ştiinţifice pe care le ating: [AŞM trece la eficientizarea activităţii ştiinţifice] // Timpul. – 2013. – 5 febr. – P. 2.
 1. Vicol, Mihai Sultana. „Academia este o istorie de succes care nu poate fi negată” / Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 7: fot.
 1. Ştiinţa este în impas? // Făclia. – 2013. – 19 ian. – P. 2: fot.


Asambleea AŞM. Alegeri. Adunări


 1. Chicu, Angela. Toţi acei care nu au susţinut ştiinţa au avut de pierdut... : [La Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc a XV-a Sesiune a Asambleei, unde au fost evidenţiate cele mai semnificative realizări ştiinţifice obţinute în anul 2012] / Angela Chicu // Vocea Poporului. – 2013. – 15 mar. – P. 2: fot.


Instituţii, secţii şi asociaţii ştiinţifice


 1. Manolache, Constantin. Institutul de Studii Enciclopedice: realizări şi perspective / Constantin Manolache // Lit. şi arta. – 2013. –17 ian. – P. 3: fot.


Congrese. Conferinţe. Simpozioane. Seminare. Mese rotunde


 1. Tamazlîcaru, Elena. Titanul culturii româneşti sărbătorit la AŞM : [despre conf. şt. „Semnificaţia filosofică a operei lui Bogdan-Petriceicu Hasdeu. 175 de ani de la naştere”, organizată de Inst. de Filologie al AŞM în incinta BŞC şi despre expoziţia de carte organizată la această temă din colecţiile Bibliotecii academice (27 febr.)] / Elena Tamazlîcaru // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 5: fot.
 1. Tofan, Eugenia. Ziua Culturii Naţionale la AŞM – prilej de consolidare a tuturor cetăţenilor în jurul valorilor noastre naţionale: [la 15 ian. 2013] / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2013. –17 ian. – P. 4: fot.


Programe. Proiecte
Concursuri. Laureaţi. Premianţi. Distincţii

(Vezi: Personalia)


 1. Institutul de Filologie al AŞM consideră binevenită şi susţine propunerea candidaturii lui Paul Goma la Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2013 // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 19: fot.


Colaborare internaţională


 1. Tofan, Eugenia. Colaborarea ştiinţifică dintre Republica Moldova şi Germania a înregistrat un succes remarcabil / Eugenia Tofan // Univers Ped. Pro. – 2013. – 31 ian. – P. 1: fot.


Colaborare naţională

Expoziţii. Saloane internaţionale. Lansări şi prezentări de carte. Recenzii


 1. Дэнилэ, Аурелиан. Аурелиан Дэнилэ : Наш нород запрограммирован на избыток талантов: [Ученый-театровед, музыкант и дипломат Аурелиан Дэнилэ представил свою новую книгу-энциклопедию „Молдавская опера”, изданную институтом энциклопедии АНМ] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 5 февр. – C. 3: фот. 2.
 1. Moraru, Anton. Din istoria ştiinţelor etnografice şi muzeologice din Republica Moldova: [despre buletinul şt. „Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Vol. 15 (28)” (Ch., 2012, 205 p.)] / Anton Moraru / Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 6: fot.
 1. Tonu, Maria. Cartea Poetul din stele” – un semn de neuitare a poetului Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 5: fot. – Rec. la c.: Tonu, Maria. „Poetul din stele” / Maria Tonu. – Toronto, 2012. – 309 p.
 1. Cultura în decenii: [„Omul, Natura şi Cultura” – expoziţie organizată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală] // Ziarul de gardă. – 2013. – 17 ian. – P. 24: fot.
 1. Dinescu Viorel. Pe Prutul liniştit… // Lit. şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 5: fot. – Rec. la

c.: Dabija, Nicolae. „Români uitaţi. Prutul are două maluri”/ Nicolae Dabija. – Ch., 2012. – 320 p.

Рersonalia
Anestiade Vasile


 1. Vasile Anestiade – Omul anului 2012 // Săptămîna. – 2013. – 18 ian. – P. 1: fot.


Cimpoi Mihai.


 1. Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [Mihai Cimpoi] / Gheoghe Glodeanu // Funcţionarul public. – 2013. – Nr 1 (Ian.). – P. 3: fot.
 1. Cimpoi, Mihai. Ora stelară a dialogului valoric european / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 10: fot.


Ciocanu Gheorghe


 1. Gheorghe Ciocanu: Omul performanţei şi al excelenţei // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 3: fot. – Semnat: Senatul Universităţii de Stat al Republicii Moldova.


Cosmescu Alexandru


 1. Космеску, Александр. Александр Космеску: „Мы с отцом похожи даже жестами”: [интервью с науч. сотрудник АНМ] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 февр. – C. 5-6: фот.
 1. Дашевский, Олег. Сын изменил букву фамилии, но не изменил духу отца ”: [об А. Космеску, науч. сотруднике АНМ ] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 февр. – C. 6: фот.


Dabija Nicolae


 1. Nagacevschi, Tadeu. La Heciul Vechi – la Gimnaziul „Nicolae Dabija” / Tadeu Nagacevschi // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 6: fot.
 1. Josu, Nina. Sărbătoare de inimi: [gimnaziul din satul Heciul Vechi, raionul Sângerei, poartă numele lui Nicolae Dabija] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 6.
 1. Nicolae Dabija, acum şi membru titular al AŞM // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 4: fot.
 1. Cimpoi, Mihai. Nuvelistica lui Nicolae Dabija: jocurile frumuseţii şi sfinţeniei / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 5: fot.


Dănilă Aurelian


 1. Дэнилэ, Аурелиан. Аурелиан Дэнилэ : Наш нород запрограммирован на избыток талантов: [Ученый-театровед, музыкант и дипломат Аурелиан Дэнилэ представил свою новую книгу-энциклопедию „Молдавская опера”, изданную институтом энциклопедии АНМ] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 5 февр. – C. 3: фот. 2.
 1. Дэнилэ, Аурелиан. Аурелиан Дэнилэ: Мир спасет красоту!: [19 янв. Аурелиану Дэнилэ исполнилось 65 лет. На этой неделе Институт культурного достояния Академии наук Молдовы организовал симпозиум „Аурелиан Дэнилэ, ученик и служитель муз”] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2013. – 25 янв. – С. 12: фот. 3.


Diacon Ion


 1. S-a stins din viaţă membrul corespondent Ion Diacon (25.09.1934- 23.12.2012) // Lit. şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 7: fot. – Semnat: Chiril Lucinschi, Mihai Moldovanu, Gheorghe Duca [et al.].


Doga Eugen


 1. Дога выступит в Тирасполе : [18 янв.] // Панорама. – 2013. – 16 янв. – С. 2: фот.
 1. Eugen Doga, sărbătorit de Mărţişor // Gazeta Basarabiei. – 2013. – Martie (Nr 3). – P. 2: fot.


Druţă Ion


 1. Mursa, Vasile. Şi dacă nu era ea, credinţa...: [oră de dirigenţie inspirată din creaţia maestrului Ion Druţă] / Vasile Mursa // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P.4: fot.
 1. Друцэ является настоящим государственником... // Социалисты. – 2013. – 6 февр. – С. 4: фот.
 1. Аптеакру, Светлана. Сравнив Друцэ с Шолоховым, Евгений Романин получил стипендию / Светлана Аптеакру // Молдавские ведомости. – 2013. – 23 янв. – С. 4: фот.


Duca Gheorghe


 1. Academicianul Gheorghe Duca – strateg al ştiinţei // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 7: fot.
 1. Bersuker, Isaac. Savant şi manager cu un har deosebit: [acad. Gheorghe Duca] / Isaac Bersuker // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 7: fot.
 1. Doga, Eugen. Omagiu la patru pătrimi: [acad. Gheorghe Duca] / Eugen Doga // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 7: fot.
 1. Snegur, Mircea. Organizator şi apărător al ştiinţei: [acad. Gheorghe Duca] / Mircea Snegur // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 7: fot.
 1. Академик не желает слышать русский язык: [Георге Дука заявил на заседании кабмина что пусть башкан говорит на румынском языке] // Наша знамя. – 2013. – 18 янв. – С. 3.
 1. Дука, Георге. Георге Дука: Формузал пусть говорит по румынски // Единая Гагаузия. – 2013. – 18 янв. – С. 1.
 1. Preşedintele AŞM: „E timpul ca başkanul să vorbească în limba română” // Lit. şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 3: fot.


Filip Iulian


 1. Dabija, Nicolae. Iulian, cuceritorul de veşnicii : [Iulian Filip] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 1. 1. Silvestru, Aurelian. Urmele frumoase” ale lui Iulian Filip / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 1. 1. Roibu, Nicolae. Iulian Filip, omul care i-a scos un ochi lui Lenin : (recent, în incinta Centrului expoziţional „Constantin Brâncuşi” a avut loc expoziţia de pictură şi cărţi ale lui Iulian Filip) / Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 14 ian. – P. 6: fot.
 1. Duca, Gheorghe. Iulian Filip la vârsta împlinirilor [Iulian Filip la manifestarea de omagiere de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM] / Gheorghe Duca // Lit. şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1: fot.
 1. Silvestru, Aurelian. Educatorul din umbră : [Iulian Filip] / Aurelian, Silvestru // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 11: fot.
 1. Popa, Iulius. Scuze întîrziate pentru Iulian Filip / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2013. – 28 martie. – P. 7: fot.


Gavrilov Anatol


 1. Canţer, Valeriu. Omului de academie Anatol Gavrilov – gratitudinea şi recunoştinţa societăţii : [70 de ani de la naştere] / Valeriu Canţer // Săptămîna. – 2013. – 8 mar. – P. 10: fot.
 1. Apetri, Dumitru. Admirând şi explorând tezaurul ideatic şi beletristic [Anatol Gavrilov – septagenar] / Apetri Dumitru // Făclia. – 2013. – 16 mar. – P. 7: fot.


Grama Steliana


 1. Tamazlîcaru, Elena. Steliana Grama, o pasăre cristalizată în al ei zbor / Elena Tamazlîcaru // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 4: fot.
 1. Ciocanu, Ion. Steliana Grama – poetă angajată. / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 7: fot.


Hadârcă Ion


 1. Ion Hadârcă, poetul ajuns la vârsta înţelepciunii // Timpul. – 2013. – 17 ian. – P. 7: fot.Marinescu Constantin


 1. Dabija, Nicolae. Contemporan cu viitorul : [acad. Constantin Marinescu (Iaşi), membru de Onoare al AŞM]/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 10.


Melnic Boris


 1. Berliba, Eugen. In memoriam Boris Melnic / Eugen Berliba // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 14: fot.
 1. Un bricenar cu renume: [in memoriam acad. Boris Melnic] // Pasul Nou. – 2013. – 8 febr. – P. 1: fot.


Mişcoi Gheorghe


 1. Flaute academice : [Gheorghe Mişcoi] // Lit. şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 3: fot. – Semnat: Colectivul Catedrei de cibernetică şi informatică economică, ULIM.


Păunescu Adrian


 1. Toma, Cristina. Adrian Păunescu / Cristina Toma // Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 5: fot.

Prisăcaru Viorel


 1. Cuzuioc, Ion. Cu modestie şi perseverenţă la Academie: [despre distinsul Om de ştiinţă şi pedagog Viorel Prisăcaru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef de catedră, pro-rector, academician] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 3: fot.


Ţurcanu Andrei


 1. Ţurcanu, Andrei. Andrei Ţurcanu : „Quo vadis, Academia?” [Interviu cu dr. hab. Andrei Ţurcanu, responsabil de sectorul literatură română contemporană la Institutul de Filologie al AŞM] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 mar. – P. 21: fot.


Vatamanu Ion


 1. Munteanu,Veronica. Ion Vatamanu, eseistul / Veronica Munteanu // Florile Dalbe. – 2013. – 1 ian. – P. 8: fot.


Vieru Grigore


 1. Holban, Ion. Pe urmele lui Grigore Vieru / Ion Holban // Făclia. – 2013. – 30 mar. – P. 6: fot.
 1. Grosu, Lidia. Rămas în „patria limbii române”, Grigore Vieru / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 9: fot.
 1. Neculce, Nina. O oră cu Grigore Vieru / Nina Neculce // Observatorul de Nord. – 2013. – 1 mar. – P. 5: fot.
 1. Popovici, Iuliu Laurian. Simpozion dedicat lui Grigore Vieru la Botoşani / Iuliu Laurian Popovici // Flux. – 2013. – 1 mar. – P. 10: fot.
 1. Некулче, Нина. Час с Григоре Виеру / Нина Некулче // Observatorul de Nord. – 2013. – 1 марта. – С. 5: фот.
 1. Vieru, Grigore. Grigore Vieru:„Nu este întîmplător că autorităţile mai sunt bolşevice în Basarabia. Lupta nu s-a terminat”: [interviu] / interlocutor: Teolin Codreanu// Lit. şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 4: fot.
 1. Josan, Tamara. Grigore Vieru – suflet din sufletul neamului meu / Tamara Josan // Făclia. – 2013. – 23 febr. – P. 3: fot.
 1. Ciumeică, Ion. Grigore Vieru, poetul nemuririi noastre omagiat la Cimişlia / Ion Ciumeică // Gazeta de Sud. – 2013. – 22 febr. – P. 10: fot.
 1. Mereuţa, Lucia. Grigore Vieru – poetul care ne-a sărutat pe suflet / Lucia Mereuţa // Căuşeni. – 2013. – 22 febr. – P. 7: fot.
 1. Neculce, Nina. Intrarea lui Grigore Vieru în inima noastră / Nina Neculce // Observatorul de Nord. – 2013. – 22 febr. – P. 5: fot.
 1. Некулче, Нина. Григоре Виеру вошел в наши сердца / Нина Некулче // Observatorul de Nord. – 2013. – 22 февр. – С. 5: фот.
 1. Matei, Mihai. N-am putut să-l protejăm de moarte? : [Grigore Vieru] / Mihai Matei // Opinia liberă. – 2013. – 15 febr. – P. 5: fot.
 1. Cimpoi, Mihai. Fiinţă întru Poezie, Fiinţă întru Cultură : [Grigore Vieru] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 3: fot.
 1. Marulea, Alexei. Bisericuţa lui Grigore Vieru / Alexei Marulea // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 3-4: fot.
 1. Moldovan, Roxana. Nobleţea care nu necesită cuvinte: [Grigore Vieru] / Roxana Moldovan // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 4.
 1. Strâmbeanu, Andrei. Grigore Vieru, ostaş iubit de carabinieri / Andrei Strâmbeanu // Timpul. – 2013. – 14 febr. – P. 4: fot.
 1. Sultana Vicol, Mihai. Grigore Vieru continuă să trăiască în poezia română / Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 3.
 1. Şcerbina, Romeo. Taina lui Grigore Vieru, care ne apără pe toţi / Romeo Şcerbina // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 4.
 1. Tamazlîcaru, Elena. Grigore Vieru şi rugăciunea Tatăl Nostru / Elena Tamazlîcaru // Lit. şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 4.
 1. Se caută un loc pentru Grigore Vieru: [pentru monument] // Ziarul de Gardă. – 2013. – 7 febr. – P. 24: fot.
 1. Televca, Stela. Abecedarul lui Vieru, în vogă şi după trei decenii de la lansare [la 35 de ani, „Albinuţa” lui Grigore Vieru este în continuare reeditată] / Stela Televca // Timpul. – 2013. – 1 febr. – P. 16: fot.
 1. Власти ищут место для памятника Григоре Виеру // Столица. – 2013. – 30 янв. – С. 3: фот.
 1. Ciobanu, Raisa. Cine l-a cunoscut pe Grigore Vieru a cunoscut infinitul / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 1: fot.
 1. Roibu, Nicolae. Când vom avea un monument al lui Grigore Vieru ? (la 18 ian. 2013, s-au împlinit patru ani de la trecerea la cele veşnice a marelui poet de la Pererâta) / Nicolae Roibu // Timpul. – 2013. – 23 ian. – P. 2: fot.
 1. Baciu,Gheorghe. De ce a cedat inima lui Grigore Vieru? / Gheorghe Baciu // Lit. şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 5: fot.
 1. Dinescu, Viorel. Gloria in Excelsis: [Grigore Vieru] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 5: fot.Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

a Academiei de Ştiinţe a Moldovei


 1. Фрунзэ, Виорика. Мир кукол Юлии Русу [14 марта в Кишиневе, в Центральной научной Библиотеке „Андрей Лупан” Академии наук Молдовы, открылась персональная выставка народного мастера Юлии Руссу] / Виорика Фрунзэ // Столица. – 2013. – 15 марта. – С. 7: fot.
 1. Tamazlîcaru, Elena. Titanul culturii româneşti sărbătorit la AŞM : [despre conf. şt. „Semnificaţia filosofică a operei lui Bogdan-Petriceicu Hasdeu. 175 de ani de la naştere”, organizată de Inst. de Filologie al AŞM în incinta BŞC şi despre expoziţia de carte organizată la această temă din colecţiile Bibliotecii academice (27 febr.)] / Elena Tamazlîcaru // Lit. şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 5: fot.
 1. Duca, Gheorghe. Iulian Filip la vârsta împlinirilor [Iulian Filip la manifestarea de omagiere de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM] / Gheorghe Duca // Lit. şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1: fot.izumzum.ru