3 клас Вставте пропущені орфограми, запиши в алфавітному порядку - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
3 клас Вставте пропущені орфограми, запиши в алфавітному порядку - страница №1/1

ХарківськА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ освіти

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)3 клас

1. Вставте пропущені орфограми, запиши в алфавітному порядку:

З..рно, кр..латий, шв..денько, кл..новий, зам..рзає, пл...ве, св..стіти, ч..рвоний, ч..стенький, в..чірній, д..рев’яний, щ..бетати, ш..рокий, заст...ляє, м..жа, в..рхівка, гр...чаний, гл..бокий, т..пленько, в..ликий.10 балів

2. Згрупуйте споріднені (спільнокореневі) слова. Запишіть утворені групи.

Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик. 6 балів3. Поширте речення другорядними членами, запишіть.

1) Я ходив. 2) Маринка співає. 3) Діти плавають. 4) Сонце світить. 5) Берізка жовкне. 6) Ми бачили. 6 балів4. Утворiть пари схожих за значенням фразеологiзмiв. 

Байдики бити

замилювати очі

тинятися з кутка у куток

нi пари з вуст

водити за ніс

тримати язик за зубами.

6 балiв

5. Продовжіть текст i придумайте до нього заголовок.

Вирiс на гiлцi жолудь. Та налетiв вiтер i вiдiрвав його вiд гiлки.

Полетiв він …

12 балів

Максимальна кількість балів – 40

ХарківськА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ освіти

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)4 клас

  1. У кожному з цих слів "заховалося" інше. Знайдіть його і запишіть. Зразок: розмова - мова.

Земляк, барвінок, Україна, скарбничка, музикант, шахтар, прикордонник, трактор.

Розберіть виділене слово за будовою.6 балів


  1. Відгадайте загадку. Із словом-відгадкою складіть 2 речення так, щоб у першому воно було головним членом речення, а в другому – другорядним.

Всі мене люблять, всі мене чекають,

а хто подивиться, кожен скривиться.

5 балів


  1. Випишіть фразеологізми. Поясніть їх значення, дібравши слова-синоніми. З трьома із них складіть речення.

Викинути з голови; як мокре горить; пробігти очима; викинути сміття; пробігти дорогою; як кіт наплакав; клювати носом; на край світу; клювати зерно; пасти задніх; похнюпити носа.

12 балів


  1. Поширте речення прикметниками. Підберіть заголовок до тексту.

Скрізь лежить ___ сніг. Уся вулиця в ____ заметах. Берізки у цьому _____ царстві стоять, наче _____сад. Поряд зеленіють _____ ялинки, наче прибрались до свята. Небо нависло _____. По ньому величаво пропливають ___ ___ хмари. Повітря _____, ____. Прийшла зима. 5 балів
4. Подумайте, про що можуть розповідати твори з такими заголовками. Напишіть твір за одним із заголовків.

Березнева пора у берізок

Береза і ялина

Чому сумує берізка?

Зимовий сон білокорої красуні

Як берізка листя роздаровувала12 балів
Максимальна кількість балів – 40

ХарківськА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ освіти

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)


5 клас
І. Складіть і запишіть розповідь (6-8 речень) про цікаву пригоду у вашому житті, використавши однорідні члени речення.

12 балів


ІІ. Поясніть лексичне значення поданих слів, складіть з ними речення

Зустрічатися – траплятися

Талан – талант

4 бали
ІІІ. Закінчіть прислів’я

Лежачого…

Вік живи – …

Весною сій – …

Хто дбає, …

4 бали
ІV. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви

Ро…питати, бе…помилковий, бач…ш, хоч…ш, кле…ш, радіст…ю, маз…ю, ніч…ю, любов…ю, мат…мат…ка, ш…л…стіти, памороз…ю.

6 балів
V. Напишіть листа бабусі чи другу (подрузі), розповівши про відвідини вами зоопарку й описавши тварину, яка викликала у вас найбільшу цікавість.

12 балів


Максимальна кількість балів – 38
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)


6 клас
І. Напишіть твір-роздум на тему „Краса і велич дружби”.

12 балів


ІІ. Поясніть лексичне значення поданих слів, складіть з ними речення

Ставлення – відношення

Пам’ятка – пам’ятник

4 бали
ІІІ. Запишіть іменники у формі кличного відмінка.

Пан президент, господиня, Ігор, Катерина, Наталя, земля, батько, весна.

4 бали
ІV. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви

Пр…краса, пр…зирство, пр…стол, ро…чистити, підготовлен…ість, віддан…ість, дерев’ян…ий, здоровен…ий, проїз…ний, студен…ський, чес…ний, від’ї…джати.

6 балів
V. Запишіть відомі вам етикетні формули, якими послуговуються під час прощання, привітання, висловлення прохання, вибачення.

10 балів

Максимальна кількість балів – 36

ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)
7 клас
І. Напишіть замітку до шкільної стінгазети „З чого починається школа”.

12 балів


ІІ. Запишіть цифри словами.

1. Поїзд з 558 пасажирами.

2. Від 294 відняти 64.

3. До 1 777 додати 952.

5 балів

ІІІ. Відредагуйте речення.

1. Я прийду в одинадцять годин.

2. На протязі тижня він жодного разу не подзвонив мені.

3. На схилах пагорбів, зарослими ліщиновими кущами, пасся табун корів.

4. Саша не зміг прийняти участь у соревнованнях.

4 бали
ІV. Перепишіть слова, розкривши дужки.

(Будь)хто, (казна)перед(ким), (ні)до(кого), (ні)чим, (аби)кому, хто(сь), який(небудь), (де)кого, (хтозна)що, (не)буде читати.

5 балів
V. Напишіть невеликий твір-роздум на лінгвістичну тему «Чому дієприкметник є особливою формою дієслова?».

12 балів
Максимальна кількість балів – 38ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)
8 клас
І. Напишіть твір-роздум на тему:

Зло нічого не дає, крім зла”(М.Луків)

12 балів

ІІ. Поясніть лексичне значення поданих слів, складіть з ними речення.

Загальний – спільний

Декоративний – декораторський

Білити – біліти

6 балів
ІІІ. До поданих слів доберіть антоніми – іменники, що вживаються тільки у формі однини.

Гамір –

Хвилювання –

Честь –


Любов –

Холод –


5 балів
ІV. Утворіть прикметники від поданих іменників.

1. Сиваш, Запоріжжя, Прага, Кременчук, ткач, казах.

2. Пристрасть, баласт, студент, тиждень, уста, гігант.

6 балів
V. Складіть художній та науковий описи грози як природного явища.

12 балів
Максимальна кількість балів – 41ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)

9 клас
І. Напишіть твір-роздум на тему:

Люби, плекай природу нашу,цвітінь, росою споєну”

(Д.Білоус)

12 балів

ІІ. Поясніть значення поданих фразеологізмів

Запускати руку –

Руки опускаються –

Руки сверблять –

Руки не доходять –

4 бали


ІІІ. Відредагуйте словосполучення і речення.

Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі.

Перший урок починається у вісім годин тридцять хвилин ранку.

Павле підняв кошельок, лежачий на підлозі.

Сергійко достатньо швидко опанував англійською мовою.

4 бали


ІV. Замініть застарілі слова сучасними відповідниками. Складіть речення з одним із архаїзмів

Чолобитна –

Борисфен –

Перст –

Константинополь –

Драгоман –

6 балів

V. Визначте види поданих односкладних речень. Підкресліть у них граматичні основи.

1. Лиш виведуть те слово із тої в’язі літер… (Ю.Збанацький)

2. Мені й не весело було й на нашій славній Україні. (Т.Шевченко)

3. А ось ліси, покриті димом. (Л.Дмитерко)

4. Хліб-сіль їж, а правду ріж. (Нар. творчість)

5. Любімо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею. (О.Підсуха)

5 балів


VІ. Напишіть до газети замітку дискусійного характеру про зустріч своїх однокласників з одним із найвідоміших українських спортсменів.

12 балівМаксимальна кількість балів – 43ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)
10 клас
І. Напишіть твір-роздум на тему:

Та не молися мовою чужою,Бо на колінах стоячи, умреш”

(Д.Павличко)

12 балів

ІІ. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення
За кожний фразеологізм

надається 0,5 бала,

за речення – 1 бал
ІІІ. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники

Автобіографія, шеф, резюме, брокер, формат, прерогатива, уїк-енд, симптом, пріоритет, інновація.

5 балів
ІV. Утворіть форму кличного відмінка

Брат Михайло, Валентина Юріївна, пан Президент, Ігор Артемович, Сергій Миколайович, пан господар, добродійка Дорошенко, друг Максим, Микола Васильович, Марко.

5 балів

V. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть усі члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Побудуйте структурну схему та визначте вид речення

Не для вас виливаю ці сльози з журбою що ніхто їх не бачить нічною добою коли довго від думок не сплю. (П.Тичина)

7 балів


VІ. Уявіть, що ви закінчили вищий навчальний заклад і з метою працевлаштування телефонуєте до установи, про яку дізналися з оголошення в газеті. Запишіть цю телефонну розмову.

12 балів
Максимальна кількість балів (без завдання ІІ) – 41ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсуз української мови імені Петра Яцика

(листопад 2011 р.)
11 клас
І. Напишіть листа своєму ровесникові, який живе за кордоном, про Україну (історія, культура, традиції, природа)

12 балів


ІІ. Поясніть значення поданих фразеологізмів. З двома з них складіть речення

Барон Мюнхгаузен –

Блудний син –

Все ж вона крутиться –

Гордіїв вузол –

6 балів
ІІІ. До поданих словосполучень доберіть синтаксичні синоніми. З одним із синонімів складіть речення

Пісня матері –

Був мені за брата –

Зберігати в пам’яті –

Реліквія нашої сім’ї –

5 балів

ІV. Запишіть подані слова, знявши риску

На/сторожі, на/гора, по/латині, без/угаву, до/не/давна, на/яву, уві/сні, за/світла, на/самоті, день/у/день, спокон/віків, спокон/вічна.

6 балів
V. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть усі члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Побудуйте структурну схему та визначте вид речення

Певна річ можна переконатися якщо звернутися до фольклору Київської Русі що вже з того часу наш народ досить часто віддає перевагу синьому і жовтому кольорам. (В.Сергійчук)

5 балів
VІ. Складіть і запишіть пам’ятку «Шляхи підвищення особистої культури мовлення».12 балів
Максимальна кількість балів – 46