1.іСхвалити проект програми зайнятості населення Великоолександ-рівського району на період до 2017 року (далі Програма), що додаєтьс - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Інформація про виконання Програми правової освіти Полтавської області... 1 154.32kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня... 1 309.58kb.
Рішення від 16. 01. 2013 №3 м. Дружківка Про виконання Програми зайнятості... 1 36.81kb.
Рішення від 30 листопада 2012 року №1487 Про затвердження Міської... 1 316.21kb.
„ 24 квітня 2013 року м. Марганець № Про хід виконання рішень виконкому... 1 17.66kb.
Рішенням уіі сесії районної ради у скликання від «12» січня 2007... 1 554.01kb.
Центр створений за рішенням сесії Коломийської районної ради від 08. 1 244.9kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації № районна цільова... 1 80.51kb.
Рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма розвитку... 1 198.13kb.
Інформація про хід виконання рішення 3 сесії районної ради шостого... 1 55.91kb.
Додаток до рішення районної ради від 21 лютого 2013 року №264 Програма... 2 505kb.
Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний... 1 32.35kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1.іСхвалити проект програми зайнятості населення Великоолександ-рівського району - страница №1/1

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.03.2013 № _131
Про проект програми зайнятості населення Великоолександрівського району на період до 2017 рокуВідповідно до рішення Ради регіонів від 25 грудня 2012 року, статті 18 Закону України „Про зайнятість населення”, наказу Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 50 ,,Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року”, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 24, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1.іСхвалити проект програми зайнятості населення Великоолександ-рівського району на період до 2017 року (далі – Програма), що додається та винести його на розгляд районної ради .

2. Виконкомам сільських та селищних рад, районним службам та іншим визначеним у Програмі виконавцям щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про реалізацію заходів Програми після її затвердження.

3.іУправлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації:

3.1. підготувати відповідний пакет документів для направлення до районної ради.

3.2. щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації про стан виконання Програми.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 січня 2012 року № 82 „Про проект програми зайнятості населення Великоолександрівського району на 2012 – 2014 роки”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Граб Л.М.
Голова районної

державної адміністрації В.Я.Литвин

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

27.03.2013 №131

ПРОГРАМА
зайнятості населення

Великоолександрівського району

на період до 2017 року
(проект)

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Великоолександрівського району за попередній період
Аналіз показників соціального та економічного розвитку району за 2012 рік свідчить про виконання основних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення та досягнення певних позитивних зрушень.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах виробника склав 22,38 млн. грн., що перевищує показник за 2011 рік у 4,6 раза. Прогнозовані річні показники виконано на 460% (прогноз на рік - 12 млн. грн.). Обсяг реалізованої продукції на 1 особу склав 842 грн. У структурі реалізації 100% припадає на продукцію чорної металургії.

Обсяг виробництва продукції тваринництва зріс порівняно з 2011 роком на 0,8%. Темпи збільшення виробництва молока становить +0,6%, м’яса +0,9%.

Рівень сплати за електричну енергію споживачами району за січень - грудень 2012 року становить 100,9%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 9 місяців 2012 року склав 135,3 млн. грн., що на 20,4% більше ніж за 2011 рік Очікується, що у 2012 році оборот роздрібної торгівлі складе 180,3 млн. грн, обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення збільшиться на 12,8% і складе 6778 грн.

Обсяг реалізованих послуг за січень – грудень 2012 року склав 17709,9 тисяч гривень, що на 1125,4 тис. грн. більше ніж за 2011 рік, або на 6,8%.

Будівельними підприємствами району у 2012 році виконано будівельні роботи на суму 2190 тис. грн., що на 80,4% більше ніж у 2011 році.

Створено 531 робоче місце, що на 33% більше річного завдання Програми.

Відбулося підвищення середнього розміру пенсій на 15,1% (01 січня 2012 року – 1017,67 грн., 01 січня 2013 року – 1171,8 грн.).

Забезпечено зростання надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів: до зведеного - на 23,4%; до державного – на 37,4%; до загального фонду місцевих бюджетів - на 21,4%, доходи місцевих бюджетів зросли на 20,9%.

Протягом 2012 року зменшилася загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 6,3% та на 01 січня 2013 року становила 501,3 тис. грн.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

У 2012 році проведені заходи щодо функціонування мережі гуманітарної сфери.

Разом з тим, є тенденції до зменшення окремих показників, що не дало змогу забезпечити виконання завдань Програми у повному обсязі.

Загальне виробництво продукції сільського господарства скоротилося порівняно з попереднім роком на 31,9% за рахунок зниження виробництва продукції рослинництва на 44,9%. Виконання річного плану становить 79,9%.

Протягом 2012 року перевезено 35,1 тис пасажирів, що менше ніж у 2011 році на 22,5 тис. пасажирів або на 39,1%.

Обсяги введеного в експлуатацію житла зменшились на 71,4% (27,1% до завдання Програми), введено 325 кв. м загальної площі житла.

Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2012 року зменшено на 11,4% у порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Не забезпечено в повному обсязі розрахунки за спожитий природній газ (92,4%) та житлово-комунальні послуги (97,4%).

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на 14,1% в порівнянні з 2011 роком і склала 1948 грн, проте зазначене не дало змоги виконати завдання Програми і її недовиконання склало 1,4%. Рівень середньомісячної заробітної плати по району залишається одним із найнижчих у області.

Кількість зареєстрованих безробітних в районі зросла на 16,1% порівняно з початком 2012 року і склала 455 осіб.

У 2012 році до районого центру зайнятості звернулися 1009 осіб, що на 121 особу більше ніж у 2011 році. Збільшення відбулося у зв’язку зі збільшенням чисельності осіб, які шукають роботу вперше, у тому числі випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, а також осіб, які звернулися після тривалої (більше 1 року) перерви страхового стажу. Слід зауважити, що у IV кварталі 2012 року середньомісячна реєстрація незайнятого населення збільшилася вдвічі порівняно з середньомісячним показником за попередні 9 місяців (134 та 67 осіб відповідно). Переважна більшість з зареєстрованих осіб у IV кварталі 2012 року - є особи, звільнені з підприємств сільської галузі. Через це відбувся і ріст чисельності осіб, які перебували на обліку станом на 01 січня 2013 року з прогнозованих 375 до фактичних 455 осіб. У 2012 році вдалося дещо збільшити чисельність осіб охоплених активними заходами. За сприянням служби зайнятості у 2012 році працевлаштовано 684 особи, в тому числі: незайнятих громадян, які проходитимуть професійне навчання – 233; осіб, які брали участь в оплачуваних громадських роботах – 280. Із 15 інвалідів, які перебували у 2012 році на обліку у районному центрі зайнятості працевлаштовано 9, у тому числі 1 особа отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. У 2012 році створено 531 нове робоче місце, що становить 132,8 відсотка від річного завдання. Із них: для найманих працівників у юридичних осіб – 207, для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців - 236 та для фізичних осіб-підприємців – 88 робочих місць.II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

В економіці району передбачається продовження позитивних зрушень, досягнутих за попередні роки, чому сприятиме зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, а також підвищення продуктивності праці.

У 2013 - 2017 роках передбачається збільшення обсягів виробництва промислової продукції.

Основним напрямом для збільшення виробництва продукції рослинництва буде ефективне використання земель та збереження їх родючості, підвищення врожайності, організація захисту посівів сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників та бур’янів.

Поліпшення ефективності ведення галузі тваринництва і, зокрема, виробництва молока, м’яса буде досягнуто за рахунок зміцнення кормової бази, повної забезпеченості кормами в літньо-пасовищний та зимово-стійловий періоди. Це дасть можливість підвищити продуктивність, стабілізувати вихідне поголів’я.

У 2013 - 2017 роках особлива увага приділятиметься створенню привабливого інвестиційного клімату та розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення.

Для вирішення питання щодо реалізації продукції тваринництва приватного сектору економіки планується продовжити роботу зі створення обслуговуючих кооперативів, спілок та заготівельних пунктів.

Основні пріоритети соціально-економічного розвитку Великоолександрівського району


  • забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі створення передумов для розвитку овочівництва у відкритому та закритому ґрунті, садівництва та ягідництва;

  • підвищення інвестиційної привабливості району;

  • розвиток добувної промисловості;

  • газифікація населених пунктів;

  • зменшення частки населених пунктів, які користуються привізною водою;

  • підвищення якості життя населення.

У районі сформовано пакет інвестиційних пропозицій, що дасть можливість для створення робочих місць, а саме:

- створення на базі колишнього табору «Роднік» оздоровчо – розважального комплексу (Білокриницька селищна рада, с. Білоусове);

- будівництво АЗС, СТО, кемпінгу (Чарівненська сільська рада с. Красносільське);

- будівництво АЗС (Брускинська сільська рада, с. Брускинське);

- ТОВ «Харчовик» - Маслозавод з переробки соняшнику на олію та макуху. Переробка соняшнику на олію без використання хімічних речовин.

- вирощування ягід та фруктів (Великоолександрівська селищна рада);

- будівництво сонячної електростанції ТОВ «Трифоновка енержі» (Трифонівська сільська рада);

- будівництво сонячної електростанції ТОВ «Фотовольтаїчні системи» (Новодмитрівська сільська рада).


ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

Найменування

заходу


Виконавці


Термін

виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1.З метою забезпечення працевлаштування за отриманими робітничими професіями випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечувати першим робочим місце шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю.

Здійснювати контроль за закріпленням випускників на цих робочих місцяхРайонний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

1.2. Забезпечити зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці

Управління районної державної адміністрації: соціального захисту населення, агропромислового розвитку; управління економічного розвитку і торгівлі; відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та надзвичайних ситуацій;

роботодавці, районний центр зайнятостіПротягом 2013–2017 років

1.3. З метою розширення сфери застосування праці проводити роботу щодо подальшої заінтересованості інвесторів у розміщенні капіталу в економіці області та розробки бізнес-проектів з передбаченням створення нових робочих місць

Управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації; виконкоми сільських, селищних рад, керівники підприємств, організацій та установ (за згодою)

Протягом

2013–2017 років1.4. Стимулювати розвиток підприємництва, особливо малого та середнього бізнесу із сільськогосподарських видів діяльності, створення сімейних і фермерських господарств на основі вдосконалення розширення державної підтримки кредитування та страхування ризиків, оподаткування й умов інвестування, прямої державної підтримки та коштів місцевих бюджетів для підтримки будівництва виробничих об’єктів і придбання техніки

Управління районної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економічного розвитку і торгівлі;

виконкоми сільських, селищних радПротягом

2013–2017 років1.5. З метою створення додаткових робочих місць в сільському господарстві, всіляко підтримувати розвиток та створення фермерських господарств , стимулювати розвиток на селі переробної та інших видів промисловості, сфери послуг, інших видів несільськогосподарської діяльності, обслуговуючих кооперативів.

Районна рада, управління районної державної адміністрації: економічного розвитку і торгівлі;

агропромислового розвитку

економічного розвитку і торгівлі; виконкоми сільських, селищних рад


Протягом

2013–2017 років1.6. З метою підвищення рівня життя сільського населення, залучення до цього процесу молоді, сприяти розширенню мережі підприємств соціальної сфери та побутових послуг на селі

Управління районної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економічного розвитку і торгівлі; виконкоми сільських, селищних рад

Протягом

2013–2017 років1.7. З метою підвищення рівня зайнятості сільського населення шляхом орієнтації їх до зайняття підприємництвом у сфері екологічного, аграрного та сільського туризму запровадити Модель комплексу послуг служби зайнятості щодо розвитку підприємництва у сфері екологічного, аграрного та сільського туризму

Управління районної державної адміністрації: економічного розвитку і торгівлі; сектор культури; виконкоми сільських, селищних рад, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років1.8 З метою упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання в належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості, організовувати оплачувані громадські роботи

Виконкоми сільських, селищних рад, роботодавці, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

2.1. З метою задоволення потреб в кадрах надавати інформаційні та консультативні послуги роботодавцям щодо організації стажування та індивідуальної форми навчання для безробітних

Районний центр зайнятості, роботодавці

(за згодою)
Протягом

2013–2017 років2.2. Забезпечити проведення семінарів з працівниками кадрових служб з питань професійного навчання кадрів на виробництві, зайнятості працівників підприємств

Районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

2013–2017 років2.3 З метою спрямування випускників загальноосвітніх навчальних закладів району на навчання робітничим професіям згідно з потребами регіонального ринку праці проводити серед цієї категорії населення профорієнтаційну роботу щодо вивчення їх подальших професійних планів

Відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

2.4. З метою популяризації робітничих професій організовувати інформаційні зустрічі в навчальних закладах області з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів району

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

2.5. З метою підвищення конкуренто-спроможності молоді організовувати стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах, організаціях у вільний від навчання час

Відділ освіти районної державної адміністрації,

районний центр зайнятості,

районний центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді


Протягом 2013-2017 років

2.6. З метою ліквідації дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці забезпечити максимальне охоплення професійним навчанням безробітних зареєстрованих у службі зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років2.7. З метою розширення можливостей для конкурентоспроможності громадян забезпечити організацію:

- підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями;

- отримання ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності особами старше 45 років.


Відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років2.8. Сприяти формуванню і відтворенню професійного потенціалу кваліфікованих робітників шляхом проходження безробітними професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, враховуючи поточну і перспективну потребу ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм, суднобудування)

Районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

3.1. Посилити державний нагляд за додержанням прав і гарантій працівників при скороченні штату та в умовах неповної зайнятості

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, головний державний інспектор праці у районі; виконкоми сільських, селищних рад; відділ юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації


Протягом

2013–2017 років3.2. Забезпечити реалізацію положень Генеральної та обласної угод у частині сприяння зайнятості населення, посилення його захисту від безробіття, аналізувати стан їх виконання та вживати заходів до поліпшення цієї роботи

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Протягом

2013–2017 років3.3. З метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем посилити державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, головний державний інспектор праці, виконкоми сільських, селищних рад, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років3.4. З метою посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості проводити широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу в ЗМІ, на семінарах з населенням та роботодавцями

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років3.5. З метою попередження наслідків нелегальної трудової міграції проводити інформування населення в ЗМІ на семінарах з населенням та роботодавцями

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Протягом

2013–2017

років


3.6. З метою здійснення організації щодо профорієнтації з випускниками навчальних закладів проводити інформаційно-роз’ясню-вальну роботу про можливі ризики працевлаштування за кордоном

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017

років


4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

4.1. З метою забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання молодіжного безробіття, формування відповідального ставлення молодих людей до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професій та спеціальностей, їх орієнтації у виборі майбутньої діяльності на потребу регіонального ринку праці запровадити обласний інноваційний проект із профорієнтації шкільної молоді «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє»

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, центральна районна бібліотека для дітей

Протягом

2013–2015 років4.2. Забезпечити максимальне охоплення професійним навчанням осіб, які потребують особливих гарантій соціального захисту, осіб, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки, осіб без професії для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013–2017 років4.3. З метою посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці здійснювати системну профорієнтаційну роботу з молоддю

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації; відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Протягом

2012–2017

років


4.4. З метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації забезпечити проведення профорієнтаційних заходів для випускників загальноосвітніх шкіл, молоді, в тому числі неповнолітніх, які не працюють і не навчаються, перебувають на обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, молодих інвалідів, молоді, яка повертається з місць позбавлення волі (з використанням програмно-апаратного комплексу ,,Профорієнтаційний термінал”)

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом

2013–2017 років4.5. З метою стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці здійснювати компенсацію єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю

Районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом 2013–2017 років

4.6. Сприяти зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Забезпечити постійний супровід осіб даної категорії в період вирішення питань зайнятості.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, районний центр зайнятості

Протягом 2013–2017 років

4.7. Забезпечити першочергове працевлашту-вання неповнолітніх, інших соціально вразливих категорій населення на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад, районний центр зайнятості

Протягом 2013–2017 років

Додаток до Програми

зайнятості населення

Великоолександрівського району

на період до 2017 року
Таблиця 1. Основні показники ринку праці


Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього
*

*

*

*

*

*

*

з неї зайнятого населення праце-здатного віку*

*

*

*

*

*

*

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:

віком 15 - 70 років


*

*

*

*

*

*

*

працездатного віку

*

*

*

*

*

*

*

віком 15 - 24 роки

*

*

*

*

*

*

*

3. Чисельність безробітного насе-лення віком 15- 70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього
*

*

*

*

*

*

*

працездатного віку*

*

*

*

*

*

*

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:віком 15 - 70 років

*

*

*

*

*

*

*

працездатного віку

*

*

*

*

*

*

*

віком 15 - 24 роки

*

*

*

*

*

*

*


* - розрахунки не здійснюються на районному рівні

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили


Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випуск-ників навчальних закладів у районі, тис. осіб – усього

0,506

0,55

0,546

0,513

0,564

0,539

0,504

у тому числі:- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акри-дитації, усього


-

-

-

-

-

-

-

із них працевлаш-товані як молоді працівники;


-

-

-

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акриди-тації, усього


-

-

-

-

-

-

-

із них працевлаш-товані як молоді працівники;


-

-

-

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього


-

-

-

-

-

-

-

із них працевлаш-товані як молоді працівники


-

-

-

-

-

-

-

2. Кількість укладе-них договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продов-жує навчання, оди-ниць - усього

-

-

-

0

0

0

0

із них такі, що передбачають отримання заробіт-ної плати, одиниць-

-

0

0

0

0

0

3. Кількість укладе-них трудових дого-ворів (строком не менш як на три роки) між робото-давцем та молодим працівником, що погоджується пра-цювати в сільській місцевості, одиниць – усього,

-

-

6

10

16

4

5

в тому числі з отриманням:одноразової адрес-ної допомоги


-

-

6

10

16

4

5

житла

-

-
4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

5. Кількість праців-ників, які знаходять-ся у вимушених неоплачуваних від-пустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб


0,022

0,049

0,035

0,031

0,027

0,024

0,02

у % до середньо-облікової штатної чисельності праців-ників

0,5

1,3

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

6. Кількість праців-ників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тиж-ня), тис. осіб


0,109

0,065

0,055

0,047

0,043

0,036

0,028

у % до середньо-облікової штатної чисельності праців-ників

2,7

1,7

1,4

1,2

1,1

0,9

0,7


8. Кількість праців-ників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб


0,291

0,417

0,292

0,285

0,287

0,309

0,408


у % до середньо-облікової штатної чисельності праців-ників

7,3

10,7

7,49

7,31

7,36

7,73

10,2

9. Кількість праців-ників, які пройшли професійну підго-товку та перепід-готовку, тис. осіб


0,044

0,147

0,166

0,168

0,170

0,175


0,176

у % до середньо-облікової штатної чисельності праців-ників

1,1

3,77

4,27

4,31

4,36

4,38

4,4у тому числі:за кошти робото-давця


-

-

0,62

0,62

0,62

0,65

0,65

за власні кошти


-

-

3,65

3,69

3,74

3,73

3,75

10. Кількість осіб старше 45 років, які отримали ваучер

-

-

5

5

5

5

5

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця


Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього


-

-

110

121

133

144

147

із них:

1.1 юридичними особами
-

-

44

51

59

67

69

1.2 фізичними особами-підприєм-цями та іншими фізичними особами – платниками по-датку з доходів фізичних осіб (вклю-чаючи робочі місця для найманих пра-цівників)

-

-

66

70

74

77

78

2. Працевлашту-вання на нові робочі місця за видами економічної діяль-ності, осіб*:

A.Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

B.Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

C.Переробна промисловість

D.Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

E.Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

F.будівництво

G.Оптова і роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

H.транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність;

I.тимчасове розміщування і організація харчування;

J.інформація та телекомунікації;

K.фінансова та страхова діяльність;

L.Операції з нерухомим майном;

M.Професійна, наукова та технічна діяльність;

N.Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;

O.державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування;

P.Освіта;

Q.Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

R.Мистецтво , спорт, розваги та відпочинок;

S.Надання інших видів послуг;

T.Діяльність домашніх господарств;

U.Діяльність екстериторіальних організацій і органів-

-

62

-


7
3

3

3


6

2


4

1

1


1
-

4


6

3

3


1

-


-

-


65


-

9
3


3

4
9


4

4


1

1
1
-

4

6

33

1

-


-

-

71

-


9
3

3

6


11

4


5

1

1


1
-

4


7

3

3


1

-


-

-

71

6


11
3

3

8


11

4


6

1

1


1
-

4


7

3

3


1

-


-

-

73

12


9
3

3

7


11

4


6

1

1


1
-

2


7

3

3


1

-


-

-


3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

16


17


18


19


20


в тому числі:


3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

8

9

10

11

12

за яких компенсовано:


50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

8

9

10

11

12

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

8

8

8

8

8

за яких компенсовано:


50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

8

8

8

8

8

________

* Види економічної діяльності наводяться у відповідності зі звітом щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного Фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2, зареєстровано в Мін'юсті від 01 листопада 2010 року № 1014/18309.


Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, які перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

1274

1401

1400

1350

1300

1300

1300

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1064

1152

1200

1150

1100

1100

1100

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, які перебувають на обліку

663

684

680

665

650

650

650

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

509

480

540

520

500

500

500

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

218

233

244

235

230

230

230

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

250

280

226

225

220

220

220

із них: зареєстрованих безробітних

250

280

226

225

220

220

220

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

270

250

240

240

240

240

240

із них організували власну справу

20

15

13

12

12

12

12

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів
(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

33

43

43

43

44

44

44

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

0

0

0

3. Чисельність інвалідів, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України


6

15

12

12

12

12

12

3.1. із них зареєстровані безробітні

4

9

8

8

8

8

8

4. Чисельність інвалідів, праце-влаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України


4

9

7

7

7

7

7

4.1. із них зареєстровані безробітні

2

4

4

4

4

4

4

4.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

1

0

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

0

0

0

0

0

0

5.1. з них із числа зареєстрованих безробітних

0

0

0

0

0

0

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

0

1

2

2

2

2

зокрема за рахунок:


6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

1

1

1

1

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

1

1

1

1

1

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

0

0

0

0

0

0

0

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні


0

0

0

0

0

0

0

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).izumzum.ru