14 лютого 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
З 13 лютого 2012 року по 18 лютого 2012 року українська делегація... 1 59.26kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Рішення від 23 лютого 2012 року №924 Про внесення змін до бюджету... 1 58.27kb.
Рішення від 23 лютого 2012 р. №81 м. Знам’янка Про забезпечення виконання... 1 15.52kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Лютого 2012 року м. Київ Верховний Суд України у складі 1 152.66kb.
Вища кваліфікаційна комісія суддів україни 09 лютого 2012 року м. 1 57.39kb.
V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети... 1 72.44kb.
Рішення від " " лютого 2012 року № Про внесення змін до рішення 1 10.72kb.
Розпорядження голови Перемишлянської районної державної адміністрації... 1 16.4kb.
Рішенням загальних зборів членів 1 310.79kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

14 лютого 2012 року - страница №39/39
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства охорони здоров’я України


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства охорони здоров’я України14 лютого 2012 року

110
14 лютого 2012 року

110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Форма первинної облікової документації

Форма первинної облікової документації095/о
095/о


Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО


Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Наказ МОЗ УкраїниКод за ЄДРПОУ |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|


Код за ЄДРПОУ |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|


|
ДОВІДКА №____

про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–ІY рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

до довідки №________

Дата видачі “______”________________20_____ року
Дата видачі “______”________________20_____ року1. Студенту, учню, дитині, що відвідує дошкільний навчальний заклад (необхідне підкреслити)

1 Прізвище, ім’я, по батькові хворого


(найменування навчального закладу)2. Найменування навчального закладу
2. Прізвище, ім’я, по батькові хворого


3. Діагноз (зазначається за згодою пацієнта)
3. Дата народження (рік, місяць, число, для дітей до 1 року – день)

4. Діагноз захворювання (зазначається за згодою пацієнта), інші причини відсутності

4. Звільнений(на) від занять (роботи), відвідувань дошкільного навчального закладу


з____________________

по ________________

20_____ року5. Наявність контакту з інфекційним хворим (так, ні)
Звільнення продовжено
з____________________

по ________________

20_____ року

(підкреслити, вписати)

з____________________

по ________________

20_____ року

6. Звільнений(на) від занять, відвідувань дошкільного навчального закладу
з____________________

по ________________

20_____ року

Прізвище лікаря, який видав довідку
з____________________

по ________________

20_____ року


М.П.

Підпис лікаря
М.П.

Підпис лікаря
Примітка. Контрольні талони служать для обліку виданих довідок.Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України14 лютого 2012 року № 110

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 696/21009Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації

095/о “Довідка №__ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу ІIV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 095/о “Довідка №__ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–ІV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад” (далі – форма № 095/о ).

2. Форма № 095/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров’я у випадку тимчасової непрацездатності студентів навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації або хвороби, карантину дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад.

3. У лівому верхньому куті форми № 095/о зазначаються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, де заповнювалась форма.

4. Під назвою форми зазначається дата (число, місяць, рік) її видачі.

5. У пункті 1 форми підкреслюється, якій саме особі видана довідка: студенту, учню, дитині, яка відвідує дошкільний навчальний заклад.

6. У пункті 2 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого.

7. У пункті 3 вказується дата народження хворого (рік, місяць, число), для дітей віком до 1 року – день.

8. У пункті 4 зазначаються діагноз (за згодою пацієнта) або інші причини відсутності cтудента, учня чи дитини, яка відвідує дошкільний навчальний заклад.

9. У пункті 5 форми № 095/о, що видається дітям, які відвідують загальноосвітній або дошкільний навчальний заклад, вказуються відомості про наявність чи відсутність контакту з інфекційними хворими протягом трьох тижнів (за даними, уточненими з територіальною санітарно-епідеміологічною станцією).
10. У пункті 6 зазначається період звільнення студента чи дитини від занять, відвідувань дошкільного навчального закладу.

11. Форма № 095/о засвідчується підписом лікаря, який заповнив довідку, та завіряється печаткою закладу охорони здоров’я.

12. Після заповнення “Довідки №__ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–ІV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад” аналогічні дані вказуються у контрольному талоні, який залишається у закладі охорони здоров’я для обліку виданих довідок.

13. Видача форми № 095/о записується у “Медичну карту амбулаторного хворого” (форма № 025/о, затверджена цим наказом) або в “Історію розвитку дитини” (форма № 112/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302).14. Контрольні талони до форми № 095/о зберігаються у закладі охорони здоров’я протягом 1 року.Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги


М.К.Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства охорони здоров’я України


14 лютого 2012 року

110

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації


003-6/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ


ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА НА ПРОВЕДЕННЯ

ОПЕРАЦІЇ ТА ЗНЕБОЛЕННЯ

Я,
, одержав(ла)


у

(найменування закладу охорони здоров’я)

інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стан здоров’я дитини). Я проінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я.

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної госпітальної системи, яка ведеться закладом охорони здоров’я, моїх (моєї дитини) персональних даних, у тому числі даних щодо стану мого здоров’я, поставлених мені діагнозів, призначеного лікування та його перебігу.

Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформацію надав лікар
“___”____________20__року

(П.І.Б.)


(дата)

(підпис)
Я, ______________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування

“____”________________ 20___ року
(підпис)
(дата)

2Продовження форми № 003-6/о

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ОПЕРАЦІЮ

ТА ЗНЕБОЛЕННЯ


Я підтверджую, що отримав(ла) зрозумілу для мене інформацію про характер виявленого у мене (у моєї дитини) захворювання, яке потребує лікування шляхом здійснення оперативного втручання.
Я отримав(ла) інформацію про
у мене (у моєї дитини)

(наявність/відсутність)

супутніх захворювань, які можуть впливати на перебіг операції та післяопераційного періоду. Я отримав (ла) пояснення про можливі варіанти хірургічного лікування та
про те, що операція буде виконуватись за
показаннями.

(відносними/абсолютними)


У процесі обговорення з лікуючим лікарем ми дійшли висновку, що найбільш
оптимальним методом хірургічного втручання може бути операція в обсязі: ________

,
виконання якої планується під знеболенням (необхідне відзначити):

інфільтраційною регіонарною анестезією

внутрішньовенною анестезією

загальною анестезією з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень

регіонарною (спинномозковою/епідуральною) анестезією

комбінованою анестезією (загальною + регіонарною).


Я усвідомлюю, що операція та знеболення – це складні медичні втручання, під час виконання яких можуть виникнути непередбачувані обставини, внаслідок яких може бути змінено хід операції та знеболення, на що я надаю згоду. У виняткових випадках кінцевий клінічний діагноз та обсяг необхідних медичних послуг можуть бути визначені під час операції. Крім того, я розумію, що під час операції може виникнути потреба в переливанні крові, на що я


згоду.


(даю/не даю)

Інформацію надав лікар, який

лікує або буде оперувати мене (мою дитину)
“___”__________20__року

(дата)


(П.І.Б. лікаря)
(підпис лікаря)

Інформацію довів лікар-

анестезіолог
“___”__________20__року

(П.І.Б. лікаря)

(дата)

(підпис лікаря)


Підтверджую, що я мав(ла) можливість поставити всі питання стосовно операції і знеболення, які мені (моїй дитині) запропоновано, та можливі їх наслідки. У мене немає недовіри щодо інформації, яку я отримав(ла), та мені були надані можливість і час на обміркування.

згоду на операцію і доручаю виконати її лікарю

(даю/не даю)


, а знеболення – лікарю
, що підтверджую
своїм підписом.

“_____”________________ 20____ року


(підпис пацієнта)
(дата)
Копію інформованої згоди отримав: пацієнт (законні представники) _______________________

Копію інформованої згоди отримав: пацієнт (законні представники) _______________________
Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги
М.К.Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України14 лютого 2012 року № 110

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 697/21010Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о

Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення” (далі – форма № 003-6/о).

2. Форма № 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся в заклад охорони здоров’я та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності на оперативне втручання та знеболення. Це здійснюється у присутності лікуючого лікаря даного закладу охорони здоров’я.

3. Власноручно пацієнтом вказуються його прізвище, ім’я, по батькові; лікуючий лікар доводить йому інформацію щодо плану діагностики та лікування, надає в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання, наслідки при відмові від лікування.

4. Згода пацієнта на запропоноване лікування та діагностику (форма № 003-6/о) засвідчується підписами лікуючого лікаря та пацієнта.

5. Форму № 003-6/о можна використовувати в медичній карті амбулаторного хворого (форма № 025/о) або медичній карті стаціонарного хворого (форма № 003/о), затверджених цим наказом, а також у медичній карті переривання вагітності (форма № 003-1/о) та історії пологів (форма № 096/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 26 липня 1999 року № 184.

6. Форма № 003-6/о має термін зберігання, який відповідає терміну зберігання облікових форм, зазначених у пункті 5 цієї Інструкції.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги
М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України14 лютого 2012 року № 110ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ*


Я,
, при зверненні
(прізвище, ім’я, по батькові)

у(назва закладу охорони здоров’я)
даю згоду на внесення моїх персональних даних до локальної інформаційної системи, яка є в закладі охорони здоров’я.

Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України Про захист персональних даних.


“____”________________ 20___ року

(підпис)
(дата)

* Вкладний листок до облікових форм:№ 003/о, № 025/о, затверджених цим наказом, № 003-1/о, № 096/о, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року №184, № 112/о, № 111/о, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.


Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

М.К. Хобзей


<< предыдущая страница  


izumzum.ru