14 лютого 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
З 13 лютого 2012 року по 18 лютого 2012 року українська делегація... 1 59.26kb.
Рішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 1 69.55kb.
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Рішення від 23 лютого 2012 року №924 Про внесення змін до бюджету... 1 58.27kb.
Рішення від 23 лютого 2012 р. №81 м. Знам’янка Про забезпечення виконання... 1 15.52kb.
В. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. 2 532kb.
Лютого 2012 року м. Київ Верховний Суд України у складі 1 152.66kb.
Вища кваліфікаційна комісія суддів україни 09 лютого 2012 року м. 1 57.39kb.
V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети... 1 72.44kb.
Рішення від " " лютого 2012 року № Про внесення змін до рішення 1 10.72kb.
Розпорядження голови Перемишлянської районної державної адміністрації... 1 16.4kb.
Рішенням загальних зборів членів 1 310.79kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

14 лютого 2012 року - страница №1/39ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства охорони здоров’я України

14 лютого 2012 року

110
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації


001/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ

обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації


Почато “_____”_________________20 _______ року
Закінчено “_____”______________20______року

Продовження форми № 001/о


Номер

з/п


Госпіталізація хворого

Прізвище, ім’я, по батькові хворого

Дата народ-ження

Місце проживання хворого або

місце проживання родичів, близьких, номер телефонуЯким закладом направлений або

ким доставлений хворийВідділення, в яке госпіталізований хворий
дата

час
1

2

3

4

5

6

7

8


Продовження форми № 001/о
Номер

медичної карти стаціо-нар-

ного

хворого


або історії пологів

Діагноз хворого, поставлений закладом, який направив хворого у стаціонар

Заключний діагноз при виписці хворого із стаціонару

Виписаний, переведений в інший стаціонар (зазначити

дату та куди переве-дений хворий)Причина відмови та об’єктивний стан хворого

Вжиті заходи (надана амбулаторна допомога, направлений в інший стаціонар тощо)

9

10

11

12

13

14


Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги
М.К.Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України14 лютого 2012 року № 110

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації

001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” (далі – форма № 001/о).

2. Форма № 001/о призначена для реєстрації хворих, які були госпіталізовані в стаціонар, та у разі відмов у госпіталізації.

3. Форма № 001/о ведеться в приймальних відділеннях спеціалізованих та багатопрофільних лікарень, санаторно-курортних закладах та у пологових будинках і пологових відділеннях лікарень для реєстрації гінекологічних хворих та жінок, які госпіталізуються з приводу переривання вагітності з терміном до 12 тижнів. При госпіталізації жінок з терміном вагітності понад 12 тижнів у пологових будинках та пологових відділеннях лікарень заповнюється облікова форма № 002/о “Журнал обліку приймання вагітних, роділь, та породіль”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 лютого 2006 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за № 221/12095.

4. Інфекційні відділення лікарні ведуть самостійно журнали прийому хворих, дані яких не повинні дублювати форму № 001/о приймального відділення лікарні.

5. У формі № 001/о вказується кожний хворий, який звернувся до приймального відділення зі скеруванням на госпіталізацію або звернувся самостійно з приводу захворювання чи доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у стаціонар і був госпіталізований, а також зазначаються всі випадки відмов хворому в госпіталізації.

6. У графі 1 вказується порядковий номер госпіталізації хворого.

7. У графах 2, 3 зазначаються дата і час госпіталізації хворого.

8. У графі 4 вказуються прізвище, ім’я та по батькові хворого за паспортними даними або зі слів хворого чи особи, яка супроводжує хворого.

9. У графі 5 зазначається дата народження хворого.

10. У графі 6 вказуються місце проживання хворого відповідно до паспортних даних або місце проживання родичів, близьких та номери їх телефонів.

11. У графі 7 вказується найменування закладу охорони здоров’я, яким був направлений хворий, або прізвище, ім’я, по батькові особи, яка доставила хворого.

12. У графах 8, 9 зазначаються відділення, в яке був госпіталізований хворий, та номер медичної карти стаціонарного хворого або історії пологів.

13. У графі 10 вказується діагноз хворого, поставлений закладом охорони здоров’я, який направив хворого у стаціонар.

14. У графі 11 зазначається заключний діагноз хворого при виписці його зі стаціонару.

15. У графі 12 вказується інформація щодо виписаного, переведеного в інший стаціонар хворого із зазначенням дати та найменування закладу охорони здоров’я, куди переведений хворий. Графи 11, 12 заповнюються на підставі даних медичної карти стаціонарного хворого при виписці хворого або у випадку переведення його в інший стаціонар.

16. У графі 13 зазначаються причина відмови хворому в госпіталізації (відсутність показань, направлення в інший стаціонар, відмова самого хворого тощо) та короткий опис об’єктивного стану хворого на час відмови.

17. У графі 14 вказуються вжиті заходи щодо хворого у випадку відмови у госпіталізації (надання амбулаторної допомоги, направлення в інший стаціонар тощо).

18. Форма № 001/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

19. У разі ведення форми № 001/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

20. Термін зберігання форми № 001/о – 25 років.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги


М.К. Хобзей
следующая страница >>


izumzum.ru