1 Загальні відомості про будівельні креслення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
1 Загальні відомості про будівельні креслення - страница №1/1Тема уроку: Загальні відомості про будівельні креслення.

Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з загальними відомостями про будівельне креслення;

виховна: виховання акуратності;

розвитку: логічного та аналітичного мислення, просторової уяви.

Тип уроку: лекція.

Обладнання та засоби навчання: підручники.
ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина. (5.. хв)

1.1 Перевірка наявності учнів.

1.2 Перевірка готовності учнів до занять.
2. Формування нових знань. (30..хв; фр.)

2.1 Актуалізація опорних знань учнів.

2.2 Повідомлення теми та освітньої мети.

2.3 Перелік питань до розгляду.

1 Загальні відомості про будівельні креслення

Будівлі та споруди зводять за будівельними кресленнями, їх поділяють на архітектурно-будівельні (креслення житло­вих, громадських і виробничих будівель) та інженерно-будівельні (креслення інженерних споруд: мостів, шляхопрово­дів, залізниць, гідротехнічних споруд тощо).

За призначенням будівельні креслення ділять на креслен­ня будівельних виробів і на будівельно-монтажні креслення. За кресленнями будівельних виробів на підприємствах будіндустрії виготовляють окремі частини і деталі будівель і спо­руд. За будівельно-монтажними кресленнями на будівельних майданчиках здійснюють складання і зведення будівель і споруд.

Виконують будівельні креслення за правилами прямокут­ного проеціювання на основні площини проекцій (фронталь­ну, горизонтальну і профільну) із застосуванням розрізів. Але, зважаючи на специфіку зображуваних предметів, буді­вельні креслення мають деякі особливості.

Зображення на будівельних кресленнях. Основними зображеннями на будівельних кресленнях є фасад, план і розріз.

Фасад — це зображення зовнішнього боку будинку. Виг­ляд будинку спереду — головний фасад, вигляд зліва чи справа — бічний фасад. На фасадах показують роз­міщення дверей, вікон, архітектурні деталі будинку. Фасад дає загальне уявлення про розмір будинку і пропорції його окремих частин. Розміри на фасадах не наносять.

План будинку (чи його поверху) — це розріз горизонталь­ною площиною на рівні, трохи вищому від підвіконня. Для багатоповерхового будинку плани виконують для кожного поверху. За планом можна визначити форму і роз­міри будинку, взаємне розташування приміщень у ньому (так само і для поверху), розміщення вікон і дверей, товщи­ну стін і перегородок тощо. На планах наносять умовні зоб­раження санітарно-технічного обладнання, систем опалення, водопостачання.

Перерізи стін, виконані з матеріалу, який є для будинку основним, не штрихують. Окремі ділянки з іншого матеріалу штрихують. Для кожного приміщення на плані зазначають площу (у квадратних метрах). Площу вказують цифрою без позначення одиниці і підкреслюють лінією.

На плані показують розбивочні осі — лінії, які проходять вздовж зовнішніх і внутрішніх капітальних стін. З проведення цих осей починають побудову плану будинку. Вертикальні осі на плані позначають арабськими цифрами, взятими в кружечки, а горизонтальні — великими літерами (теж у кружечках).

Щоб показати внутрішню будову будинку, його висоту (чи висоти поверхів), на будівельних кресленнях застосовують вертикальні розрізи (поздовжні чи поперечні). Одержують вертикальні розрізи за допомогою вертикальних січних пло­щин, котрі, як правило, проходять по віконних і дверних прорізах. Позначення розрізів виконують як звичайно, але замість великих літер проставляють римські цифри.

Вертикальні розрізи (поздовжні чи поперечні). Одержують вертикальні розрізи за допомогою вертикальних січних пло­щин, котрі, як правило, проходять по віконних і дверних прорізах. Позначення розрізів виконують як звичайно, але замість великих літер проставляють римські цифри.

Зверніть увагу на те, що контури стін і перекриттів між поверхами на планах та в розрізах показують суцільною тов­стою основною лінією.

Над зображеннями будівельних креслень роблять написи за типом: «Фасад», «План другого поверху», «Розріз II—II».

Розміри на будівельних кресленнях вказують у мілі­метрах без позначення одиниці вимірювання.

Розмірні лінії обмежують короткими штрихами під кутом 45" до цих ліній.

На фасадах розмірів не наносять. На планах розміри нано­сять із зовнішнього боку забражень у кілька рядів. У першому рядку (ближчому до зображення) наносять розміри віконних і дверних прорізів і простінків замкнутим ланцюжком. У другому рядку — розміри між кожною парою суміжних осей (теж замкнутим ланцюжком). Третій рядок містить розміри між крайніми осями на плані. Крім того, на плані наносять внутрішні розміри приміщень: довжину, ши­рину, ширину дверних прорізів та інші.

На розрізах наносять розміри між осями, висоту примі­щень, віконних і дверних прорізів.

Крім розмірів на розрізі, а іноді й на фасаді, наносять ви­сотні позначки. Позначкою називають число, яке показує висоту точки над нульовою площиною. За нульову позначку найчастіше обирають рівень підлоги будинку (чи першого поверху).

Позначки наносять в метрах, числа запису­ють на поличці знака. Число на позначці пока­зує, наскільки вище або нижче (зі знаком мі­нус) від нульової позначки знаходиться рівень, вказаний даною позначкою. Нульову позначку записують числом 0,000.

Наведені на рисунку позначки 2,500 і 4,870 свідчать про те, що висота приміщень у будинку 2,5 м, а найвища точка будинку має висоту 4,87 м. Позначка -2,000 означає, що поверхня підлоги у підвалі нижча від підлоги будинку на 2 м.

Масштаби будівельних креслень. Оскільки будівлі і споруди мають великі розміри, на бу­дівельних кресленнях застосовують масштаби зменшення 1:100, 1:200, 1:400. Для невеликих будинків і для фасадів застосовують масштаб 1:50. Це дає змогу краще виявити на фасаді архітектурні деталі. Масштаби різних зображень можуть бути різними, тому масштаб звичайно вказують біля кожного з зображень.
3. Закріплення знань. (5.хв;………..)

1. Для чого призначені креслення будівельних виробів і будівель­но-монтажні креслення?

2. Як називаються основні зображення на будівельних креслен­нях? Як їх одержують?

3. Про що можна дізнатися з фасаду?

4. Що являє собою план будинку? Про що молена дізнатись з нього?

5. Для чого на будівельному кресленні застосовують розріз будинку?6. Що таке висотна позначка? Що вважають нульовою позначкою?
4. Підведення підсумку заняття. (5.. хв)

Домашнє завдання: §16,1