1. Яка нерухомість відноситься до об’єктів житлової нерухомості? - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Про передачу об’єктів нерухомості (житловий фонд) з балансу кп нмр... 1 126.49kb.
Інформація про хід виконання програми благоустрою м 1 76.42kb.
Щодо роз'яснення облаштування об'єкта торгівлі на присадибній земельній... 1 24.89kb.
Цей стандарт поширюється на соломку, яка належить до виробів хлібобу-лочних... 1 303.09kb.
Запитання : припинення, розірвання договору оренди нерухомості 1 14.48kb.
Інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій... 1 95.61kb.
Поняття нерухома власність. Бази оцінки. Загальні принципи оцінки. 1 87.64kb.
Мета: – навчальна 1 37.02kb.
Щодо реалізації Програми розвитку рибного господарства району 1 40.89kb.
Перевірте себе за тестом 1 20.18kb.
R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних... 1 124.3kb.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 95.1kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Яка нерухомість відноситься до об’єктів житлової нерухомості? - страница №1/1

1. Яка нерухомість відноситься до об’єктів житлової нерухомості?
Згідно з пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

     а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

     б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

     в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

     г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

     ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

     д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

     е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

     є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку
2. Чи застосовуються штрафні санкції та пеня до фізичної особи за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідно до п.126.1 cт.126 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

     при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

     при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

     Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).


     Пеня, визначена пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ).
3. Яким чином виконуються обов’язки по сплаті податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у власності неповнолітньої особи?
Згідно із ст.6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

     Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

     Відповідно до п.99.2 cт.99 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

     Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.


4. Яким чином ФО повідомити органи ДПС про вибір іншого об’єкта житлової нерухомості, ніж в якому він зареєстрований, для застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідно до пп.265.2.1 п.265.2 ст.265 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - податок), є об’єкт житлової нерухомості.
     База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно (пп.265.3.2 п.265.3 ст.265 ПКУ).
     Згідно з пп.265.4.1 п.265.4 ст.265 ПКУ база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
     а) для квартири - на 120 кв. метрів;
     б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
     Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
     Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості (пп.265.7.1 п.265.7 ст.265 ПКУ).
     Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58 ПКУ (пп.265.7.2 п.265.7 ст.265 ПКУ).
     Отже, фізична особа, у власності якої перебуває декілька об’єктів житлової нерухомості, має право один раз за базовий податковий (звітний) період застосувати пільгу щодо об’єкта житлової нерухомості, звернувшись до 1 липня звітного року з письмовою заявою про вибір об’єкта житлової нерухомості до органу ДПС за місцем знаходження такого об’єкта житлової нерухомості
5. Чи може скористатись пільгою з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ФО, яка має у власності два (чи більше) об’єкти житлової нерухомості, якщо один з них не є об’єктом оподаткування?
Відповідно до пп.265.3.1 п.265.3 ст.265 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
     У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів (пп.265.3.4 п.265.3 ст.265 ПКУ).
     Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачено п.265.4 ст.265 ПКУ, а саме: база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
     а) для квартири - на 120 кв. метрів;
     б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
     Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
     Разом з тим пп.265.2.2 п.265.2 ст.265 ПКУ визначено перелік житлової нерухомості, яка не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
     а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
     б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
     в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
     г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
     ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
     д) гуртожитки.
     Таким чином, фізична особа може скористатися пільгою зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, маючи у власності два (чи більше) об’єкти житлової нерухомості, один з яких не є об’єктом оподаткування.
6. Які документи ФО повинна подати до органу ДПС для уточнення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначеної у податковому повідомленні-рішенні?
Відповідно до пп.265.7.1 п.265 ст.265 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
     Згідно з пп.265.7.2 п.265.7 ст.265 податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58 ПКУ.
     Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
     Відповідно до пп.265.7.3 п.265.7 ст.265 ПКУ платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
     Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до пп.265.7.3 п.265.7 ст.265 ПКУ.
     Таким чином, податкові органи обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб та до 1 липня звітного року за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості надсилають платіжні реквізити та податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті.
     Якщо фізична особа не згодна з розрахунками сум податку органу ДПС, вона має право звернутися до такого податкового органу для звірки даних щодо об’єкта оподаткування на підставі документів, які підтверджують право власності на нерухомість.

7. За якою адресою надсилається податкове повідомлення-рішення про нарахування суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідно до пп.265.7.1 п.265.7 ст.265 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
     Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 01 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58 ПКУ (пп.265.7.2 п.265.7 ст.265 ПКУ).


izumzum.ru