1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки в - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення Ірпінської міської ради "Про затвердження форми Типового... 1 39.03kb.
Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби... 1 68.49kb.
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного... 1 50.99kb.
Актуальні проблеми правового регулювання кредитно-банківських відносин... 1 53.44kb.
Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування... 1 39.13kb.
Незалежна Україна визнала свободу віросповідання однією з найголовніших... 1 112.75kb.
Ян Чаплак, Ірина Солійчук підготовка майбутніх психологів-консультантів... 1 100.67kb.
Тероризм це явище, яке, на жаль, глибоко вкорінилося у житті людства. 1 114.93kb.
До питання розв’язку проблеми систематизації математичних моделей... 1 104.94kb.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність... 1 325.11kb.
На конференції обговорюватимуться проблеми та перспективи розвитку... 1 18.71kb.
Рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін і доповнень... 1 39.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання - страница №1/1

Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта - рішення

Дніпродзержинської міської ради

«Про Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Дніпродзержинськ»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми.

На виконання Закону України «Про відходи» згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2002 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» суб'єктам господарювання для отримання лімітів на утворення і розміщення відходів необхідно дозвіл на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами, який видається органом місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством.

Проблема полягає в тому, що на теперішній час порядок видачі зазначеного дозволу на загальнодержавному рівні не визначено.

Прийняття регуляторного акта - рішення Дніпродзержинської міської ради «Про Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Дніпродзержинськ» дасть змогу привести процедуру видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечити прозорість і ясність здійснення цієї процедури.2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження Дніпродзержинською міською радою Порядку видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Дніпродзержинськ, необхідність якого обумовлена Законом України «Про відходи» та Постановами Кабінету Міністрів України від 03.08.2002 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього.

Відсутній діючий регуляторний акт, за допомогою якого може бути розв'язана визначена проблема.4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.
При подальшій дії цього рішення міської ради очікується наступне.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади міста

Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

Економічні витрати відсутні

Для суб’єктів господарювання

Створення умов для отримання лімітів на утворення та розміщення відходів; забезпечення експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог законодавства

Витрати, пов’язані з підготовкою документів для отримання дозволу, відповідно до чинного законодавства

Для органів місцевого самоврядування

Нагляд та контроль у сфері поводження з небезпечними відходами

Витрати, пов’язані з підготовкою документів для отримання дозволу, відповідно до чинного законодавства

При впровадженні зазначеного проекту рішення відсутні додаткові витрати у всіх сферах інтересів.

5. Визначення цілей державного регулювання.

Метою регуляторного акта є розроблення порядку видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Дніпродзержинськ відповідно до Закону України «Про відходи» і який до цього часу не визначений на загальнодержавному рівні.

Зазначений дозвіл входить до переліку документів, який мають подавати суб'єкти господарювання до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області для отримання лімітів на утворення та розміщення відходів.

Невидача дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами є підставою для відмови суб'єктам господарювання у розгляді Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області пакета документів, безлімітного утворення відходів виробничої діяльності та забруднення ними навколишнього природного середовища.6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Альтернативним способом досягнення визначених цілей могло б бути затвердження процедури видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на загальнодержавному рівні. На теперішній час термін внесення змін і доповнень до існуючої нормативно-правової бази не встановлено.

Прийняття запропонованого регуляторного акту є найбільш досконалим способом досягнення визначених цілей. Перевага запропонованого способу полягає, насамперед у забезпеченні впорядкованого механізму дозвільної процедури.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу здійснювати процедуру видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами суб'єктам господарювання з дотриманням вимог природоохоронного законодавства, Закону України «Про відходи» та з урахуванням інших нормативно-правових актів у цій сфері.8. Механізми та заходи, які забезпечать розвязання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого регуляторного акта буде досягнуто розв'язання зазначеної проблеми через упровадження механізму видачі дозволу, що забезпечить запобіганню забрудненню навколишнього природного середовища небезпечними відходами шляхом дотримання суб'єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення визначених цілей через упорядкування процедури видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами та приведення її відповідно до вимог чинного законодавства у дозвільній сфері. Надання дозволу здійснюється шляхом прийняття рішень Дніпродзержинською міською радою. Дозвіл видається управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради, на підставі рішення міської ради.10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

Досягнення визначених цілей не залежить від витрат суб'єктів господарювання, територіальної громади міста, органів місцевого самоврядування та не супроводжується ними.11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, не можуть бути визначені кількісно. До якісних показників належать:

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища шляхом забезпечення експлуатації об'єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог природоохоронного законодавства;

- дотримання суб'єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Упровадження регуляторного акта та виконання його вимог не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, а суб’єкти господарювання несуть витрати, пов’язані з підготовкою документів для отримання дозволу, відповідно до чинного законодавства.13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Єдиним зовнішнім чинником, який може вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства у сфері поводження з відходами. При їх виникненні регуляторний акт підлягатиме коригуванню.


14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється до прийняття порядку видачі дозволу на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на загальнодержавному рівні.15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

До кількісних показників його результативності належить кількість:

- виданих дозволів;

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно відстежуватися управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради шляхом ведення обліку видачі дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території міста. За цими статистичними даними стосовно цього регуляторного акта послідовно буде здійснюватись повторне та періодичне відстеження його результативності.


Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його регуляторного впливу: управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради, тел.3-35-54

Міський голова С.О. САФРОНОВ

Розробник аналізу регуляторного впливуМожейко Андрій Вячеславович 3-35-54


izumzum.ru