1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі cвoїм ровесником, який проживає у цій країні. Розпитайте його - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбіт Про... 1 161.02kb.
Розкажіть про життя молоді в Україні 1 24.39kb.
"Подорож у країну Фантазію" 1 23.94kb.
Договір agreement про відкриття рахунку about securities account... 1 272.78kb.
М. Київ «число» місяць 2009р 1 121.98kb.
Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розказує небозвід 1 49.89kb.
Відправлення Користувачем sms-повідомлення на Короткий номер Оператора 1 319.12kb.
4 Поняття, класифікація та структура персоналу Стан і розвиток суспільства... 4 681.41kb.
Від 20. 08. 08 №755 (додатки 1 12) Додаток 1 об’єкти, функції І види... 1 140.41kb.
Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні... 1 54.9kb.
Інтегровані дидактичні засоби креативного навчання студентів технічних... 1 166.63kb.
Рішення №82 від 18. 07. 2011року Про затвердження ставок земельного... 1 11.76kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі cвoїм ровесником - страница №1/1

Б i л е т № 5

1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі cвoїм ровесником, який проживає у цій країні. Розпитайте його про країну, поцікавтесь освітою в ній.
1. Nice to meet you, Tom! 2. I know that you have just come from the United States. 3. I read a lot about your country, and I like it very much. 4. My dream has always been to go to the USA and to see for myself how young people live there, to learn more about their interests and activities.

5. As I am going to enter Kansas College, I want to know as much as possible about the system of education in your state and in the USA in general. 6. Will you tell me about it?

7. - Nice to meet you. 8. Of course, I'll be very glad to tell you about the education in our country. 9. To begin with, I'd like to say that there are different types of school and colleges in the United States. 10. There are many differences among them. 11. About 85 per cent of American students attend public, elementary and secondary schools. 12. The other 15 per cent attend private schools. 13. Traditionally, elementary school includes kindergarten through the eighth grade. 14. Secondary school includes grades nine through twelve.15. The United States does not have a national school system, but the government provides budget for federal educational programmes. 16. Now, let me tell you a few words about colleges. 17. There are two kinds of colleges in the USA: two-year colleges and four-year colleges. 18. Most of Americans enter the two-year college first to get the basic knowledge. 19. Otherwise it can be difficult to study at the four-year college or at the University. 20. Nice thing about our educational system is that we may choose subjects ourselves. 21. Of course there are some core subjects, but in most cases you are free to make the list of subjects for study yourself.

22. I’m afraid I don’t know anything about Kansas college you’re going to enter. 23. But you may contact the international students’ coordinator who will provide you with all necessary information. 24. I wish you good luck!

1. Радий тебе бачити, Томе! 2. Я знаю, що ти тільки що приїхав зі Сполучених Штатів. 3. Я багато читав про твою країну, і мені вона дуже подобається. 4. Моєю мpiєю завжди було з’їздити в США i самому побачити, як там живе молодь, довідатися більше про їxнi інтереси й заняття.

5. Так як я збираюся вступати до коледжу Канзаса, я хочу знати якнайбільше про систему освіти у твоєму штаті й у США взагалі. 6. Чи ти розкажеш мені про це?

7. Приємно зустрітися з тобою. 8. Звичайно, я буду дуже радий розповісти тo6i про освіту в нашій країні. 9. Для початку я хотів би сказати, що в Сполучених Штатах є різні типи шкіл i коледжів. 10. Серед них є багато відмінностей. 11. Близько 85 відсотків американських учнів відвідують загальні початкові й середні школи.

12. Інші 15 відсотків відвідують приватні школи. 13. Традиційно початкова школа охоплює період від дитячого садка до восьмого класу. 14. Середня школа — з дев'ятого по дванадцятий класи. 15. У Сполучених Штатах немає національної системи шкіл, але уряд забезпечує бюджет для федеральних ocвітнix програм.

16. Тепер дозволь мені сказати кілька слів про коледжі. 17. У США два види коледжів: дворічні та чотирирічні. 18. Більшість американців спочатку вступають до дворічних коледжів, щоб одержати базові знання. 19. У противному випадку навчання може бути складним у чотирирічному коледжі або в університеті. 20. До­бре в нашій освітній системі те, що ми самі можемо вибирати свої предмети.

21. Звичайно, є кілька обов'язкових предметів, але в більшості випадків ти можеш сам складати список того, що ти хочеш вивчати. 22. Я боюся, що не знаю нічого про коледж Канзаса, до якого ти збираєшся вступати. 23. Але ти можеш зв’язатися з координатором іноземних студентів, який надасть тобі всю потрібну інформацію.

24. Бажаю тобі удачі.

VOCABULARY:


Interes [IntrIst] інтерес, зацікавленість

Kansas [kxnzqs] Канзас (штат і ріка США)

College [kOlIG] коледж

Difference [dIfrqns] різниця; відмінність

Attend [qtend] відвідувати

Private [praIvIt] приватний,

elementary school [,elImentrI] початкова школа

Include [Inklu:d] охоплювати, включати

Through [Tru:] через, крізь, по

Grade [greId] клас (у школі)

secondary school [sekqndrI] середня школа, школа другого ступеня

government [gAvnmqnt] уряд

provide [prqvaId] постачати; забезпечувати

budget [bAGIt] бюджет;

Otherwise [ADqwaIz] інакше,

Core [kO:] основний

Contact [kOntxkt] бути в контакті; встановлювати зв'язок (з кимсь по телефону, пошті та ін.)

Coordinator [kquO:dnItq] координатор

Necessary [nesIsqrI] необхідний, потрібний
izumzum.ru