1. Укажіть галузь, яка є основою економіки доіндустріальних (аграрних) країн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Легка промисловість провідна галузь економіки України, а швейна галузь... 5 344.99kb.
Основою для сайту можуть бути як будь-яка система керування контентом... 1 32.84kb.
Української академії аграрних наук єгорова наталія Юріївна 2 481.35kb.
Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така... 1 82.76kb.
Формувати в учнів свідоме ставлення до шлюбу; створення сім'ї, народження... 1 197.45kb.
Лекція 1 Основні відомості про вимірювання 3 1677.97kb.
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки 1 117.38kb.
Використання Інтернет-ресурсів при вивченні економіки 1 48.88kb.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. 1 68.1kb.
Загальна характеристика роботи 1 355.7kb.
В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку... 1 67.55kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 41.13kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Укажіть галузь, яка є основою економіки доіндустріальних (аграрних) країн - страница №1/1

Тести,10 клас

Виконайте тестові завдання. (1 бал за кожну правильну відповідь)

Серед запропонованих варіантів відповідей на питання виберіть один вірний.
1. Укажіть галузь, яка є основою економіки доіндустріальних (аграрних) країн:

а) сільське господарство; б) сфера послуг; в) транспорт; г) промисловість.2. Виберіть правильне сполучення «історико-географічний регіон — країни» з приведених нижче:

а) Тропічна та Південна Африка: Малі, Ніґер, Ніґерія; б) Англо-Америка: Канада, США;

в) Центральна Азія: Туреччина, Грузія, ОАЄ; г) Східна Європа: Портуґалія, Іспанія, Мальта

3. Виберіть країну, яка не існувала як суверенна держава у 2000 р.:

а) Словаччина; б) Словенія; в) Чорногорія; г) Чехія.4. Визначте правильне визначення, що стосується поняття «валовий внутрішній продукт»:

а) сукупна ринкова вартість товарів, вироблених за один рік у країні;

б) сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевого виробництва, тобто всіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих за один рік у країні;

в) сукупна ринкова вартість надходжень від використання ресурсів країни за кордоном за один рік;

г) сукупність усіх товарів і послуг, що були вироблені громадянами країни за рік.5. Назвіть галузь, продукція якої є основною статтею українського експорту:

а) машинобудування і металообробка;

б) сільське господарство і харчова промисловість;

в) хімічна промисловість;

г) чорна металургія.

6. Яка мова з перелічених найбільш поширена у світі:

а) іспанська; б) портуґальська; в) французька; г) хінді.7. Визначте помилковий варіант «країна (регіон) — експортер нафти — країна (регіон) — імпортер нафти»:

а) Канада — США; б) Бразилія — Венесуела; в) Північна Африка — Європа; г) Індонезія — Японія.8. Назвіть форму економічних зв'язків, розвитку якої найбільше сприяє географічне положення України:

а) зовнішня торгівля товарами; б) кооперування виробництв; в) транспортні послуги; г) туризм.9. Укажіть правильне визначення, що стосується поняття «корпорація»:

а) підприємство, діяльність якого базується на використанні акціонерного капіталу, тобто капіталу вкладників, за який придбали акції;

б) підприємство, майно якого належить одному власнику, який самостійно управляє ним, одержує весь прибуток і несе особисту повну відповідальність;

в) стан економіки, за яким на ринку незначна кількість виробників через свою економічну перевагу нав'язують іншими учасникам ринку вигідні для себе умови;

г) товарно-грошові відносини, що виникають між покупцем та продавцем.

10.Назвіть форму економічних зв'язків, що виражається в створенні пільгових умов економічної діяльності на частині території країни:

а) вільна економічна зона; б) кооперування виробництв; в) кредитно-фінансові відносини;

г) спільне підприємництво.

11. Визначте поясний час у Лондоні, якщо в Києві 00 год 01хв:

а) 02 год 01 хв тієї ж доби; б) 22 год 01 хв тієї ж доби; в) 22 год 01 хв попередньої доби; г) 23 год 01 хв попередньої доби.12.Визначте масштаб топографічної карти К—49—46—А-а:

а) 1:10000; б) 1:25 000; в) 1:50000; г) 1:100000.


Дайте визначення поняттям:
1.«Економічна система країни — це ...»

2.«Спеціалізація -….»

3.«Комбінування -….»

4.«Кооперація -…»

5.«Держава -…»

6.«Сила Коріоліса- це…»

7.«Біфуркація –це…»

8.«Рифт — це ...».Завдання 1

Заповніть таблицю «Народні ремесла та художні промисли України» (10 балів):

Ремесла

Регіон поширення

Майоліка
Керамічна пластика
Обробка металів
Різьблення
Гутництво
Ткацтво і килимарство
Писанкарство
Обробка каменю
Плетіння виробів з бісеру (прикрас)
Плетіння з соломки

2. Нанесіть на контурну карту:

країни ЄС, з якими межує Україна та їх столиці; три країни, які мають найбільші запаси природного газу. (10 балів)

Завдання 3

Розрахуйте ресурсозабезпеченість країни мінеральною сировиною за такими даними: загальні запаси 15 млрд т; щорічний видобуток — 75 млн т, чисельність населення країни 50 млн чол. (5 балів)Завдання 4

15 квітня у місцевий полудень штурман корабля визначив висоту Сонця над горизонтом:

h = 51о40’. Якими будуть географічні координати корабля, якщо хронометр, выставлений за Гринвічем, показував в даний момент 14 годин 30 хвилин? Схилення Сонця у цей день, відповідно астрономічному календарю + 9о40’. ( 5 балів)

теоретичні завдання

1. Проаналізуйте наведені статистичні дані про структуру зайнятості (у %) та визначте тип країн за структурою господарства:

Тип країн     Сільське господарство      Промисловість, будівництво     Сфера обслуговування

                                 3                                             33                                      64

                                52                                             25                                     23Відповідь обґрунтуйте та наведіть приклади таких країн (12 балів)

2. В останні роки в політичних і наукових елітах обговорювалися проекти укрупнення регіонів України. Ми пропонуємо вам представити один із гіпотетичних варіантів об’єднаних регіонів. Презентуючи власний проект, поясніть логіку ваших дій.
izumzum.ru