1. у якому році відбулося урочисте святкування 500-річчя виникнення українського козацтва - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
“Про окремі питання святкування 20-річчя успп” 1 34.43kb.
Року в Ліцеї Киму відбулося свято «Новорічна подорож» 1 17.76kb.
Програма «Джура-фесту-2012» 1 82.02kb.
Формування в учнів хронологічної компетентності Методична картка... 1 155.46kb.
До Дня українського козацтва 14 жовтня дз „Державна бібліотека України... 1 27.22kb.
Програма відзначення в місті Одесі 65-ої річниці Перемоги у Великій... 1 175.05kb.
Повстанської Армії та 1 84.03kb.
Український одяг XIV xviii ст. Костюм Запорізького козацтва 1 138.76kb.
Доповідь начальника відділу освіти лопатнюка олександра миколайовича... 1 181.93kb.
Наказ №203 Про підсумки ІІ (міського) етапу Міжнародного мовно-літературного... 1 32.44kb.
Напередодні Різдвяних та новорічних свят всі задумуються про таку... 1 143kb.
Овруцька центральна районна лікарня Житомирської області 2 262.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. у якому році відбулося урочисте святкування 500-річчя виникнення українського - страница №1/1

Тренувальний тест до теми 5

1. У якому році відбулося урочисте святкування 500-річчя виникнення українського козацтва (від першої згадки в писемних джерелах)? А 1975 р. Б 1978 р. В 1989 р. Г 1991 p.

2. Укажіть цифри, якими позначено воєводства Великого князівства Литовського на українських землях у середині 16 ст. А 1, 2, 5 Б 2, 3, 6 В 4,5,6 Г 1, 4, 5

3. Коли відбулися події, про які йдеться в джерелі?

«...3 поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що, коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і

двоюрідного родича згаданого короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди». А 1325 р. Б 1340 р. В 1387 р. Г 1410 р.

4. Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів династії Гедиміновичів?

А Галичина Б Волинь В Київщина Г Переяславщина

5. Назву якого історико-географічного регіону пропущено у фрагменті джерела?

«Княжата Коріатовичі, прийшовши в землю, увійшовши в приязнь з отаманами, почали землю від татар боронити і баскакам данину перестали давати... Вирубавши ліс, вимурували город Кам'янець. І так усі городи помурували і всю землю засіли».

А Волинь Б Поділля В Закарпаття Г Галичина

6. У якому рядку перелічено українські землі, що перебували у складі Великого князівства Литовського наприкінці 15 ст.?

А Волинь, Галичина, Східне Поділля, Чернігово-Сіверщина

Б Київщина з Переяславщиною, Волинь, Східне Поділля

В Західне Поділля, Галичина, Київщина з Переяславщиною

Г Чернігово-Сіверщина, Східне Поділля, Галичина, Київщина

7. До складу яких держав належали землі Північної Буковини та Закарпаття наприкінці 14 ст.?

А Молдавського князівства та Угорського королівства

Б Великого князівства Литовського та Угорського королівства

В Молдавського князівства та Польського королівства

Г Польського королівства та Великого князівства Литовського

8. Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті джерела?

«Ольгерд... пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники, сини новогрудського князя Коріата, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір, і коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони... Татари не змогли довго витримати лобового натиску литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки...» (З Хроніки Мацея Стрийковського) А 1340 р. Б 1362 р. В 1385 р. Г 1410 р.

9. Який удільний князь, демонструючи свою економічну могутність та прагнення позбутися залежності від Вільна, карбував власну монету?

А київський князь Володимир Ольгердович Б волинський князь Любарт Гедимінович

В волинський князь Свидригайло Ольгердович Г київський князь Олелько Володимирович

10. Доповніть твердження.

Великий литовський князь Вітовт з метою посилення своєї влади наприкінці 14 ст.

А приєднав до своїх володінь більшість українських земель;

Б ліквідував найбільші українські удільні князівства;

В об'єднав Велике князівство Литовське з Польським королівством;

Г очолив «Велике княжіння Руське».

11. Коли відбулася подія, про яку йдеться у фрагменті

джерела? «Поляки зібрали сейм..., і на тому сеймі вирішили узяти собі государем на королівство великого князя Ягайла за тієї умови, якби він захотів охреститися в віру християнську закону римського і на королеві їх Ядвізі одружуватися... І архієпископи і єпископи все і вся рада польська зустріли з процесіями великого князя Ягайла. перед містом Краковом, і там його вітали, і прийняли, і проводили його з шаною, і з веселістю великим в замок, в костьол святого Станіслава. І там Ягайло, увійшовши в церкву, прийняв римську віру і хрестився, 7 дали йому ім'я Владислав, і потім його коронували, і королеву Ядвігу дали йому в дружини». А 1362 р. Б 1386 р. В 1392 р. Г 1410 р.


12. Доповніть твердження. Про князя Свидригайла Ольгердовича відомо, що він

А очолював литовсько-руське військо під час переможної битви з монголами на Синіх Водах;

Б був визнаний польським королем Ягайлом довічним правителем Литовського князівства;

В зазнав поразки під Вількомиром, згодом князював у Волинському удільному князівстві;

Г разом з Ягайлом очолював польсько-литовсько-українські війська у Грюнвальдській битві;

13. Коли відбулися події про, які йдеться у фрагменті джерела?

«...Була битва велика між Литвою та Москвою на. річці Ведроші, де Москва побила Литву та багато панів у полон взяла... У той же рік московський цар побрав війною всю Чернігово-Сівер'ську землю, з головними містами: Брянськ, Стародуб, Новгород-Сіверський, Трубчевськ, Чернігів, Путивль та інших 60 міст було взято...»

А на початку 15 ст. Б у середині 15 ст. В на початку 16 ст. Г в середині 16 ст.

14. Доповніть твердження. Державно-політичний союз, відомий під назвою «Кревська унія», за яким Литовське князівство приєднувалося до Польщі, передбачав

А збереження великокнязівського столу в Литві;

Б ліквідацію найбільших удільних князівств на теренах України;

В перехід у православ'я Ягайла, його родичів і всіх нехрещених литовців;

Г шлюб князя Ягайла Ольгердовича з польською королівною Ядвігою.

15. Коли відбулися події, про які йдеться в джерелі?

«Василій Іванович, великий князь московський,, переступив хресне цілування і взяв град Смоленський. Великославний король Сигізмунд свою правду держав непорушно і, прагнучи боронити свою отчизну, Литовську землю... пішов проти нього... О великі, удатні витязі литовські! І так свою сміливість князь (гетьман Костянтин Острозькийj показав як хоробрий лицар і вірний слуга свого государя з тими великоможними, воїнами литовськими, що самі себе не щадили і проти великої ворожої армії стали і вдарили, і багатьох людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших живими в полон взяли».

А перша половина 15 ст. Б друга половина 15 ст. В перша чверть 16 ст. Г друга чверть 16 ст.

16. Яке місто на початку 16 ст. було столицею Кримського ханату?

А Солхат (Кирим) Б Мангуп В Кафа Г Бахчисарай

17. Коли правитель держави, територію якої заштриховано на фрагменті карти, визнав васальну залежність від Османської імперії?А 1449 р.

Б 1492 р.

Б 1478 р.

Г 1502 р.18. Який рік та ім'я кого з князів пропущено у фрагменті з історичного джерела.?

«Року Упокоївся . князь київський. Після його смерті Казимир, король польський, бажаючи припинити існування князівства Київського..., посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта, ляха, якого не хотіли кияни прийняти не тільки тому, що не був князем, а більше тому, що він був ляхом; одначе будучи примушені, погодилися».

А 1340 p., Юрій II Болеслав Б 1394 p., Володимир Ольгердович

В 1471р.,. Семен Олелькович Г 1452 p., Свидригайло Ольгердович

19. Доповніть твердження. Про хана Хаджі-Гірея відомо, що він...

А уклав союз з Московією проти Золотої Орди та Литви;

Б проголосив себе першим правителем Кримського улусу;

В визнав васальну залежність Кримського улусу від Османської імперії;

Г здійснив перший великий похід на Україну, спустошивши Київ.

20. Які наслідки встановлення залежності Кримського ханства від Османської імперії?

А Українські землі позбулися золотоординського ярма.

Б. Активізувалися грабіжницькі походи ханських орд на українські землі.

В Українські землі стали об'єктом територіальних зазіхань турецького султана.

Г Литовська влада змушена була створити дієву систему фортифікацій на південних кордонах.

21. Який термін доречний у поясненнях малюнка з угорської хроніки 15 ст.?А галера

Б калга


В ясир

Г яничари23. Укажіть комбінацію цифр, якими на карті «Українські землі у складі Литви, Польщі та інших держав» позначено землі Галичини, Поділля та Чернігово-Сіверщини.А 1,3, 6

Б 2, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 3, 5, 625. У яких твердженнях ідеться про причини виникнення українського козацтва?

1 Потреба захисту українських земель від походів турецько-татарсько-ногайського війська.

2 Поширення панщини та запровадження кріпацтва.

А обидва варіанти правильні Б тільки 1 варіант правильний

В тільки 2 варіант правильний Г обидва варіанти не правильні

26. Що спільного мали міста Сянок, Львів, Кам'янець, Холм у 14 ст.?

А Ці міста перші в Україні, де почали будували кам'яні оборонні споруди.

Б Ці міста були найбільшими серед українських міст у складі ВКЛ за площею.

В Ці міста були першими серед українських міст, які отримали магдебурзьке право.

Г Ці міста були найбільшими серед українських, міст у складі Польщі за чисельністю населення.

34. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Князювання останнього удільного київського князя Семена Олельковича.

Б Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства.

В Громадянська війна у ВКЛ. Утворення Великого князівства Руського.

Г Вихід друком книги Юрія Дрогобича «Прогностична оцінка поточного...».

35. Які з термінів доречні в розповіді про зміни в житті міст з отриманням магдебурзького права?

1 панщина 2 магістрат 3 фільварок 4 лава 5 рада 6 кріпацтво

36. Доповніть твердження. Князь Костянтин Острозький уславився тим, що...

1 захищав національно-релігійні інтереси населення Закарпаття;

2 очолював війська ВКЛ в битві під Оршею проти Московії;

3 виступав проти політики Вітовта щодо ліквідації уділів;

4 вів боротьбу з Сигізмундом Кейстутовичем за владу в Великому князівстві Литовському;5 витрачав кошти на будівництво та ремонт православних храмів;

6 перебував на найвищих державних посадах у ВКЛ.