1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону Укра - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 1 225.95kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 24 9490.66kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 1 305.43kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 3 661.57kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 2 453.28kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 5 899.62kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 7 2420.79kb.
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 3 464.62kb.
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в особі... 1 322.72kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
Державне підприємство «завод 410 ца» 1 245.54kb.
Додаткова угода 1 106.81kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол № 02-І від 18 січня 2011 р.ГОЛОВА КОМІТЕТУ З

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

______________В.В.Марина

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСИХ ТОРГІВ

на закупівлю

послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуг з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ»)

код ДК 016-97 – 74.60.1

м.Ужгород

2011

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі-Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 2. Інформація про замовника торгів 
повне найменування 

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

місцезнаходження 

88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Комар Андрій Богданович – провідний спеціаліст відділу закупівель та оренди майна, (секретар комітету з конкурсних торгів) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Замкові Сходи, 4 каб. 2, тел/факс: (03122) 3-51-71 karpatu@mail.ru

3. Інформація про предмет закупівлі 
найменування предмета закупівлі 

74.60.1.  Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки

вид предмета закупівлі 

Послуги з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ»

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Закарпатська область м. Ужгород

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

01 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів та усі документи, що мають відношення до цієї пропозиції і підготовлені безпосередньо Учасником, повинні бути складені українською мовою.

Якщо у складі пропозиції надається документ, що складений на іншій мові – Учасник надає завірений переклад цього документу.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закон


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону III. Підготовка попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником торгів, повинна складатися з:

- конкурсної пропозиції згідно Додатку 1 документації конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документального підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів


6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для підтвердження кваліфікаційних критеріїв учасники конкурсних торгів подають зазначені нижче документи:

1) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- довідка у довільній формі, яка містить відомості про наявність службового автотранспорту (транспорту реагування), наявність спецодягу та спецзасобів.

2) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід:

- довідка в довільній формі, яка містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання відповідних послуг;

3) Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

- довідка у довільній формі, яка містить відомості про підприємства, установи, організації з якими учасником укладено та виконано (виконуються на даний час) договори про надання відповідних послуг;

4) Наявність фінансової спроможності:

- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів з відмітками органів до яких вони подаються, на останню звітну дату (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою);

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Для дотримання замовником вимог, встановлених статтею 17 Закону, учасником подаються наступні документи:

- копія статуту або іншого установчого документу, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія свідоцтва платника податку на додану вартість (єдиного податку), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія довідки для присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- копія паспорту (для фізичних осіб), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою;

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Агентства з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів, дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- копія дозволу або ліцензії на здійснення відповідної підприємницької діяльності.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Пост №1:

Гуртожиток №1 – Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27 з 01.04.2011 року по 31.06.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

з 01.07.2011 року по 25.08.2011 року

1 охоронець цілодобовоз 26.08.2011 року по 31.12.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

Пост №2:

Гуртожиток №2 – Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 24з 01.04.2011 року по 31.06.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

з 01.07.2011 року по 25.08.2011 року

1 охоронець цілодобовоз 26.08.2011 року по 31.12.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

Пост №3:

Гуртожиток №3 – Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 22з 01.04.2011 року по 31.06.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

з 01.07.2011 року по 25.08.2011 року

1 охоронець цілодобовоз 26.08.2011 року по 31.12.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 1 охоронець

з 17.00 год. по 7.00 год. – 2 охоронці

Пост №4:

Гуртожиток №4 - Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12 з 01.04.2011 року по 31.06.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 2 охоронці

з 17.00 год. по 7.00 год. – 3 охоронці

з 01.07.2011 року по 25.08.2011 року

1 охоронець цілодобовоз 26.08.2011 року по 31.12.2011 року

з 7.00 год. по 17.00 год. – 2 охоронці

з 17.00 год. по 7.00 год. – 3 охоронці


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

-

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

88000, Закарпатська обл., м.Ужгород,

вул. Замкові Сходи, 4 каб. 3кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

(дата, час) 02 березня 2011 року до 10.30 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, каб.2 (кабінет проректора Марини В.В.)

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

02 березня 2011 року в 14.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або службове посвідчення.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на першому етапі перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка остаточних пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

ціна


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 


3. Інша інформація 

Не передбачається 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Предмет договору: 74.60.1. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (Послуги з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ»)

.Обсяг послуг та вимоги щодо якості:

Перелік та адреси об’єктів замовника, на яких надаються відповідні послуги зазначаються у специфікації (або дислокації), яка є невід’ємною частиною договору відповідно до п. 7. Розділу 3 даної Документації конкурсних торгів.

Порядок здійснення оплати: відповідно до п. 7. ст. 51 Бюджетного кодексу України, оплата здійснюється протягом 10 календарних днів після підписання актів виконаних робіт, за умови наявності бюджетного фінансування.

Ціна договору визначається відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

Термін та місце надання послуг:

01 квітня 2011 року – 31 грудня 2011 року;

Гуртожиток №1 – Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна, 27 

Гуртожиток №2 – Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 24

Гуртожиток №3 – Закарпатська обл., м. Ужгород, Студентська Набережна, 22

Гуртожиток №4 - Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12 Строк дії договору: 01.04.2011р. до 31.12.2011 р., а у відношенні розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

Права та обов’язки сторін встановлюються у договорі відповідно до вимог документації з конкурсних торгів та чинного законодавства.

Обсяги закупівлі може бути зменшено в залежності від реального фінансування видатків.Відповідальність сторін: за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається ДОДАТОК №1

документації конкурсних торгів

Форма конкурсних торгів „ Пропозиція " подається у вигляді, наведеному нижче

Учасник не повинен відступати від даної форми

.ФОРМА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "ПРОПОЗИЦІЯ"

(подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю 74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (Послуги з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ») згідно з вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами:
Найменування послуг

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Загальна вартість* охорони за період з 01.04.2011 по 31.12.2011 р. з ПДВ

вартість послуг з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ»
Загальна вартість послуг з охорони гуртожитків №1,2,3,4 ДВНЗ «УжНУ» становить: ____________________________ грн. з ПДВ
1.До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

2.Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

3.Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4.Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання укласти Договір про закупівлю згідно з Істотними умовами договору та виконати всі умови, передбачені Договором.5.Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов'язання підписати Договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції і не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника,

завірені печаткою.

Примітка:

* Загальна вартість повинна включати суму за період з 01.04.2011 року по 31.12.2011 року та з урахуванням постів зазначених у пункті 7 розділу ІІІ Документації конкурсних торгів