1. Перелік обов’язкової ділової документації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
Примірний перелік обов’язкових препаратів, що застосовуються при... 1 83.79kb.
Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу" 1 250.33kb.
Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 1 493.58kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів... 1 131.65kb.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг... 1 32.65kb.
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів україни 2 527.19kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 жовтня 2003 р 1 19.81kb.
Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів... 3 1070.13kb.
Рішення від 7 лютого 2013 року №42 Про стан мобілізаційної готовності... 1 49.09kb.
У дитини 6-ти років з'явилася слабість, зниження апетиту, субфебрильна... 1 100.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Перелік обов’язкової ділової документації - страница №5/5Орієнтовна схема контролю за веденням документації закладу
Вид документа

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1

Контрольно-візитаційна книга

д

д
д

2

Книга наслідків внутрішкільного контролюд


д


д
3

Книги вхідних та вихідних документів
дд4

Книги реєстрації наказів
д


д

д

5

Книга обліку руху учнів, алфавітна книга та інша документація з обліку учнів

д

с


д

с


д

с


6

Медичні картки учнів

с,м


с,м

с,м
7

Особові справи учнів
д,с

д,с.

8

Книга обліку і видачі атестатів, свідоцтв про неповну середню освіту, книги обліку золотих та срібних медалейд

с


9

Книга обліку видачі Похвальних грамот та Похвальних листівд

с


10

Трудові книжки працівниківд,сд,с
11

Особові справи працівниківдд
12

Книги видачі трудових книжок та обліку особового складуд

с
д

с

13

Інвентарна книга бібліотечного фонду
б
б


14

Статистичні звіти
д


д


д
15

Графіки контрольних, лабораторних та практичних занять
зз


з16

Графіки контрольних робіт за текстами адміністрації
зз


з17

Графіки роботи секцій та гуртків
зз


з18

Графіки роботи органів учнівського самоврядування
д

зд

з

19

Графіки проведення відкритих уроків та взаємо відвідування уроків
з


з
20

Розклад уроків
д


д
21

Графіки проведення виховних годин
з


з
22

Графіки відкритих годин та заходів
з


з
23

План роботи школи молодого вчителя
з


д
24

Протоколи ШМВ
з


з


з
25

Матеріали ШМВ на допомогу вчителю


зз

26

Матеріали з самоосвіти вчителя та його роботи над науково-методичною проблемою

д

з
27

Календарно-тематичні

плани

д,з


д,з
28

Поурочні плани
д

з

д

з

д

з

д

з

д
29

Плани виховної роботи на півріччя
д,з


д,з
30

Плани роботи класних керівників
з


з
31

Класні журнали
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
32

Журнали індивідуальних занять
з
з
з
з
з
33

Журнали додаткових занять, відпрацюваньз
зз
з
34

Журнали гуртків та факультативівз


зз
35

Журнали обліку занять в підготовчих та спецмедгрупахд


дд
36

Журнали ГПД
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
37

Щоденники учнів
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
38

Робочі зошити учнів
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
39

Зошити учнів для контрольних робіт
з
з
з
з
д
40

Щоденники спостереженьз
з41

Протоколи загальних конференцій закладуд


д


д

42

Протоколи зборів трудового колективуд


д

43

Протоколи засідань ради закладу

д

д
44

Протоколи педради
д
д
дд
д

45

Протоколи нарад при директорі

д

д
46

Протоколи засідань методичної радид


д

47

Протоколи засідань атестаційної комісії


д


д


48

Контроль за веденням атестаційної документації
д
д


д

д49

Протоколи батьківських зборів
д
50

Протоколи засідань батьківського комітету

д

д
51

Протоколи органів учнівського самоврядування
зз

д
52

Перевірка документації внутрішкільного обліку дітей, схильних до правопорушень


д

з
д

зд

з


53

Перевірка документації щодо позабюджетної діяльності закладудд


д
54

Акти обстеження побутових умов учнів
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
55

Документація надання безкоштовного харчування
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
56

Журнал реєстрації первинних інструктажів на робочому місці з охорони праціохорони

д

д
57

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці

д

д
58

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці під час навчально-виховного процесу
щ

о

м

і

с

я

ч

н

о
59

Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах закладу

д

д
61

Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних випадків з учнями та на виробництві

щ

о

м

і

с

я

ч

н

о62

Документація щодо розслідування нещасних випадків (акти, накази, повідомлення)

щ

о

м

і

с

я

ч

н

о63

Тарифікація

д


д64

Табелі на зарплату

щ

о

м

і

с

я

ч

н

оД – директор С – секретар

З – заступник директора М – медсестраЛітература

  1. Аспекти управлінської діяльності в школі. ІУпоряд. Н.Мурашко.–К.: Редакції загальнопедагогічних газет. – 2003. – Ч.І

  2. Глущик С.В., Дияк О.В, Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2002.

  3. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. – Х.: Ранок, 2003. – Ч.І

  4. Григораш В.В., Касьянова О.М., Мармаза О.І. Управління навчальним закладом. – Х.: Ранок, 2003. – Ч.ІІ

  5. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.

  6. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів від 23.06.2000 року №240. - Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2000. - №17.

  7. Келембет Л.І., Нижник О.О., Пониполяк Г.І. Актуальні проблеми управління закладами освіти. –Івано-Франківськ. - 2002.

  8. Нижник О.О. Орієнтовні моделі наказів (на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів). – Галич. – 2003.

  9. Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу. - Лист Міністерства освіти і науки України №1І9-98 від 12.03.2001р.

  10. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління. – К.: Рута. – 2000.

  11. Рачок Т.М. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х.: Основа. – 2006.

  12. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Основа. – 2006.
<< предыдущая страница  


izumzum.ru