1. Перелік обов’язкової ділової документації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
Примірний перелік обов’язкових препаратів, що застосовуються при... 1 83.79kb.
Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу" 1 250.33kb.
Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 1 493.58kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів... 1 131.65kb.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг... 1 32.65kb.
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів україни 2 527.19kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 жовтня 2003 р 1 19.81kb.
Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів... 3 1070.13kb.
Рішення від 7 лютого 2013 року №42 Про стан мобілізаційної готовності... 1 49.09kb.
У дитини 6-ти років з'явилася слабість, зниження апетиту, субфебрильна... 1 100.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Перелік обов’язкової ділової документації - страница №4/5


Тижневик – органайзер роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу

( тиждень, місяць, рік)

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

Дата

Свята

Дні народження

Пам’ятні дати

Контроль

Шкільні

заходи

Організаційна

работа


Навчальна робота


Контроль за НВП


Виховна робота


Методична та кадрова робота


Робота

допоміжних

служб
Тижневий план роботи заступника директора середньої школи № 25 м. Рівного (10)


Зміст роботи

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П ятниця

Субота

Свої урокиВідвідування, аналіз уроків, виховних заходів, проведення контрольних робіт, тестування, співбесідПеревірка шкільної документаціїКонтроль за успішністю та відвідуванням учнів, підготовка до олімпіад, конкурсівВивчення та організація виконання постанов, рішень, наказівПідготовка доповідей, інформацій, наказів, звітів, листів, виступів, фінансових документівМетодична робота

Індивідуальна робота з учителями, батьками, учнями, представниками громадських організаційПоради, наради, збори, огляди кабінетів, тематичні місячники, декадиФінансово-господарська робота, конроль за методичним обслуговуванням дітей, санітарний стан, харчуванняГромадська робота: педагогічне товариство “Просвіта”, рада школиПланування роботи школи на тиждень, контроль за виконанням плану роботиДе бути, куди зателефонуватиНепередбачена роботаДиректор школи Підпис

План роботи керівника _______________________________________________

(назва навчального закладу)

на ___________________ місяць 2007 року


16

11

16

21

26

27

12

17

22

27

38

13

18

23

28

4


9

14

19

24

29

510

15

20

25

30

Директор школи Підпис


Розділи за річним планом

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

ІV тиждень

Директор школи Підпис
Зміст інформації, яка повинна накопичуватися періодично у керівників школи І3І

І. Щоденна інформація:

 • Присутність учителів на уроках;

 • відвідування учнів у розрізі окремих класів і ГПД, спізнення на заняття;

 • відвідування та поведінка «важких» учнів;

 • дисципліна в школі (чи є НП);

 • харчування школярів;

 • виконання планових заходів, що мали бути в цей день виконані чи перевірені;

 • готовність шкільних приміщень до навчальних занять;

 • надходження до школи заяв, листів, розпоряджень тощо;

 • використання та економія енергоносіїв.

ІІ. Щотижнева інформація:

 • виконання планів роботи адміністрації за тиждень;

 • позакласні та позашкільні заходи за тиждень;

 • робота учнівських громадських організацій;

 • відвідування учнями школи;

 • індивідуальна та диференційована робота з учнями;

 • санітарний стан шкільних приміщень;

 • дані про наслідки методичної роботи, самоосвіту вчителів, які потребують особливої уваги шкільної адміністрації.


ІІІ. Щомісячна інформація:

 • хід виконання навчальних програм;

 • наслідки перевірки роботи із зошитами;

 • наслідки перевірки ведення журналів;

 • ведення тематичного обліку знань учнів;

 • навчання, поведінка, громадська діяльність учнів, які викликають особливу стурбованість педагогів, та кандидатів у відмінники навчання;

 • робота гуртків та факультативів;

 • виконання нормативних документів;

 • дані про роботу із сім’ями, котрі потребують посиленої педагогічної уваги;

 • дані про роботу батьківського активу із сім’ями учнів;

 • результати участі школярів у різних шкільних і позашкільних заходах;

 • особливі події, внаслідок яких треба заохочувати учнів або застосовувати до них заходи покарання тощо.ІV. Щосеместрова інформація:

 • результати навчальних досягнень учнів з предметів і по класах (за семестр);

 • виконання вчителями навчальних програм;

 • виконання планів роботи класних керівників (за чверть, семестр);

 • стан профорієнтаційної роботи;

 • стан виконання річного плану роботи;

 • стан навчання у навчально-виробничому комбінаті (в разі потребі);

 • підсумки роботи з підвищення професійної майстерності педагогів;

 • стан справ у сім’ях «важких» учнів;

 • дані про педагогічний всеобуч батьків, про роботу шкільного батьківського комітету;

 • стан справ з поповнення матеріально-технічної бази школи, наявність обладнання, потрібного для виконання програмних практичних і лабораторних робіт тощо.


Що повинно бути основним у роботі керівника у процесі збирання та обробки необхідної релевантної інформації?

 1. Уміння керівника вибирати з постійного й різноманітного потоку інформації саме ту, на основі якої можна зробити найбільш об’ктивний і глибокий аналіз педагогічного процесу.

 2. Керівники школи повинні постійно скорочувати до мінімуму потік інформацій, довідок, доповідних, які не тільки не сприяють удосконаленню керівництва навчально-виховним процесом, але й відволікають їх від практичного вирішення конкретних справ.


Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчальної роботи І9І


І
С

Е

М

Е

С

Т

РВ

Е

Р

Е

С

Е

Н

ь

1

Розклад. Тарифікація. Здати шкільну мережу. Контроль:

 • забезпечення учнів підручниками (аналітична записка на нараду при директорі);

 • поурочні календарні плани;

 • заповнення класних журналів;

 • алфавітна книга;

 • робота з перепису дітей шкільного віку у мікрорайоні (наказ);

 • оформлення документів на навчання вдома.

Перевірка й уточнення списків учнів. Накази:

 • про комплектування ГПД;

 • про комплектування класів;

 • затвердження навчального плану
2

Перевірка поурочних планів. Контроль за веденням особових справ. Складання графіка курсової підготовки на поточний рік. Організація заходів з методичної роботи (наказ). Засідання методичної ради. Визначення основних об’єктів контролю на навчальний рік. Складання графіка тематичних оцінювань.
3

Перевірка тем поглибленої творчої роботи вчителів. Контроль за станом перевірки зошитів у 1, 5 класах і дотримання єдиного орфографічного режиму. Проведення наради щодо наступності з класними керівниками 5 класів. Табель
4

Підготовка атестаційного циклу. Складання графіка проведення предметних тижнів. Засідання ШМО
Ж

О

В

Т

Е

Н

Ь


1

Контроль за веденням учнівських щоденників. Контроль за веденням зошитів. Засідання атестаційної комісії.
2

Контроль за проведенням предметних олімпіад
3

Контроль за роботою ГПД. Перевірка роботи з учнями низького рівня підготовки. Табель
4

Довідки за підсумками перевірки виконання графіка контрольних робіт. Перевірка ведення журналів. Звіт про харчування.
Л

И

С

Т

О

П

А

Д


1

Проведення науково-практичної конференції. Співбесіда з учителями. Психологічний семінар. Контроль за технікою читання

Контроль за

технікою

читання


2

Створення робочої групи для підготовки й проведення педради. Засідання методичної ради.

3

Контроль за веденням щоденників. Табель

4

Засідання ШМО. Засідання атестаційної комісії

Г

Р

У

Д

Е

Н

Ь


1

Контроль за веденням зошитів. Контроль за технікою читання

Організація

і проведення

олімпіад


2

Контроль за веденням зошитів. Контроль за технікою читання

3

Довідка за підсумками виконання графіка тематичних оцінювань. Звіти про виконання програм у І семестрі. Перевірка ведення класних журналів (виконання наказу за підсумками І семестру). Наказ про техніку читання. Табель

4

Підсумки методичної роботи в І семестрі. Наказ про стан викладання предметів. Звіт про харчування. Контроль за роботою з учнями низького рівня підготовки.

ІІ

С

Е

М

Е

С

Т

Р


С

І

Ч

Е

Н

Ь


1

Проведення науково-практичної конференції. Засідання методичної ради. Психолого-педагогічний семінар

Організація

і проведення

олімпіад


2

Співбесіда з учителями. Засідання ШМО. Перевірка календарних планів

3

Створення робочої групи для підготовки педради. Організація систематичного повторення. Табель

4

Засідання атестаційної комісії

Л

Ю

Т

И

Й


1

Контроль за веденям зошитів

2

Контроль за веденям зошитів

3

Засідання методичної ради. Табель

4

Контроль за станом роботи в ГПД

Б

Е

Р

Е

З

Е

Н

Ь


1

Перевірка ведення щоденників

2

Засідання атестаційної комісії

3

Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у ІІІ чверті. Табель. Контроль за роботою з учнями низького рівня підготовки.

4

Проведення науково-практичної конференції. Співбесіда з учителями. Психологічний семінар. Звіт про харчування.

К

В

І

Т

Е

Н

Ь


1

Підсумкове засідання атестаційної комісії (наказ). Створення робочої групи для підготовки педради. Засідання методичної ради.

Контроль

за

технікоючитання

2

Перевірка ведення зошитів. Підсумкова методична конференція. Прийом до 1-го класу. Доведення інструкції про завершення навчального року до учнів та батьків

3

Контроль за веденням зошитів. Табель

4

Контроль за веденням щоденників. Підготовка проекту навчально-методичних розділів річного плану на новий навчальний рік

Т

Р

А

В

Е

Н

Ь


1

Складання розкладу ДПА та консультацій. Контроль за організацією повторення. Конроль за підготовкою екзаменаційних матеріалів

2

Підбиття підсумків курсової підготовки в навчальному році. Проведення моніторингу рівня навчальної підготовки учнів. Засідання ШМО

3

Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у навчальному році. Наказ про техніку читання. Наказ про стан викладання предметів. Перевірка ведення класних журналів (наказ за підсумками ІІ півріччя). Табель. Перевірка роботи з учнями з низьким рівнем підготовки

4

Наказ про виконання навчальних програм. Проект наказу про переведення і випуск учнів. Підсумкова педрада про переведення та випуск учнів. Звіт про харчування

Протягом року:

Вивчення стану викладання предметів. Контроль за веденням документації закладу. Контроль за поурочними планами. Відвідування уроків. Організація заміни уроків.
Річна циклограма навчально-виховного процесу школи

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1.Конференція школи


2.Рада школи


3.Педрада


4.Група діагностики

(психологічна служба)
5.Піклувальна рада школи


6.Методична рада


7.Нарада при директорові


8.Засідання МО учителів-предметників


9.Школа наставництва


10.Школа педагогічної майстерності


11.Атестаційна комісія


12.МО кл.керівників (вихователів) 5-7 кл.


13.МО кл.кер. 8-11 кл.


14.МО керівників гуртків та секцій


15.Педконсиліум


16.Батьківські збори

(загальношкільні)
17.Методичні декади

(декади)18.Засідання ради старшокласників (учнівське самоврядування)


19.Внутрішкільні предметні олімпіади


20.Огляди знань


21.Предметні тижні


22.Фестивалі дитячої творчості


23.Ярмарок педагогічних ідей


24.Дні здоров я


25. Інше

<< предыдущая страница   следующая страница >>


izumzum.ru