1. Перелік обов’язкової ділової документації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
Примірний перелік обов’язкових препаратів, що застосовуються при... 1 83.79kb.
Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу" 1 250.33kb.
Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 1 493.58kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів... 1 131.65kb.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг... 1 32.65kb.
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів україни 2 527.19kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 жовтня 2003 р 1 19.81kb.
Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів... 3 1070.13kb.
Рішення від 7 лютого 2013 року №42 Про стан мобілізаційної готовності... 1 49.09kb.
У дитини 6-ти років з'явилася слабість, зниження апетиту, субфебрильна... 1 100.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Перелік обов’язкової ділової документації - страница №3/5


Умовні позначення:

І. Хто вивчає питання:

Д – директор;

З – заступник директора з навчально-виховної роботи;

ЗІ – заступник директора з виховної роботи;

З2 – заступник директор з господарської роботи;

Л – шкільний лікар (М – медсестра).ІІ. Форма узагальнення (обговорення):

П – педрада;

МО – методичне об’єднання, кафедра;

Р – наради при директорові;

Н – наказ по школі;

і – інструктивно-методична нарадаПлан тематичної експертизи

виконання учителем навчальних програм

Прізвище та ініціали експерта (перевіряючого)________________________________________


Дата (місяць року)

09

10

11

12

01

02

03

04

05

Клас
Предмет
Кількість годин (на семестр)
- заплановано
- фактично проведено
Кількість уроків розвитку зв’язного мовлення
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум практичних (лабораторних) робіт
- заплановано
- фактично проведено
Кількість контрольних робіт (тематичних атестацій)
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум уроків літератури рідного краю
- заплановано
- фактично проведено
Кількість уроків позакласного читання
- заплановано
- фактично проведено
Передбачений мінімум екскурсій
- заплановано
- фактично проведено
Коригування тем у календарному плануванні (у зв’язку з карантином, іншими непередбаченими обставинами)
Використання міжпредметних зв’язків (інтеграція навчального матеріалу)
Відповідність плану до навчальної програми
Планування тематичної експертизи роботи учителя із зошитами
Клас __________________________з/п

Об’єкти тематичного

контролю

Місяці

09

10

11

12

01

02

03

04

05

1

Відповідність кількості видів зошитів вимогам

Інструкції


2

Дотримання вимог єдиного орфографічного

Режиму

3

Культура ведення, зовнішній вигляд зошитів

4

Охайність виконання малюнків, графіків
5

Зміст та обсяги класних і домашніх робіт.

Різноманітність їх форм


6

Диференційований та індивідуальний підхід до домашніх завдань, дозування дом.завдань
7

Регулярність та якість перевірки
8

Система письмових робіт учнів
9

Грамотність учнів
10

Дотримання нормативних вимог до оцінювання письмових робіт
11

Якість виправлення помилок учителем
12

Робота над помилками
13

Індивідуальна робота щодо усунення прогалин у знаннях учнів
14

Співвідношення між репродуктивним і творчим характером класних та домашніх завдань

План тематичної експертизи ведення класних журналів

з/п

Об’єкти тематичного

контролю

Місяці

09

10

11

12

01

02

03

04

05

1

Правильність заповнення титульної сторінки
2

Повнота заповнення с.3
3

Відповідність пропусків у «Зведеному обліку» і

на предметних сторінках


4

Заповнення предметних сторінок:
4.1

Відповідність назви предмета навчальному

Плану

4.2

Запис прізвища, ім.’я та по батькові учителя
4.3

Запис прізвища та ім.’я учня
4.4

Запис теми уроку відповідно до календарного

планування


4.5

Зміст та обсяг домашнього завдання
4.6

Правильність оформлення та оцінювання

практичних, лабораторних робіт,

уроків позакласного читання та розвитку

зв’язного мовлення


4.7

Облік перевірки ведення зошитів
4.8

Стан поточного оцінювання
4.9

Правильність ведення тематичного обліку

знань учнів та корекції


4.9

Проведення екскурсій, передбачених навчальни-

ми програмами


4.10

Цілеспрямованість використання годин,

відведених на повторення навчального матеріалу


4.11

Об’єктивність виставлення тематичних,

семестрових та річних оцінок


5

Охайність ведення сторінок учителями-

Предметниками


6

Участь учнів у гуртках, виконання ними

громадських доручень


7

Відомості про батьків
8

Рух учнів

Протокол експертизи класних журналів

(виконання навчальних програм, роботи із зошитами та ін.)
Дата експертизи ___________________ Експерт ________________________ ____________________________

Клас ____________________ Класний керівник ____________________

з/п

Об’єкти тематичного контролю

Результати контролю
Загальні висновки, пропозиції _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Підпис

Система планування освітнього закладу І11І
Планування є однією з функцій менеджменту (планування і прогнозування; організації, координації і регулювання; мотивації, контролю; аналізу).

Функція планування полягає у визначенні мети і шляхів її досягнення.

Планування є постійним, а не одноразовим процесом, хоч і повторюваною дією.

Теорія і практика менеджменту розглядає планування як стратегічну функцію, що охоплює всі ділянки діяльності навчального закладу.


План повинен задовольнити такі вимоги:

- повноту складу дій (має вміщати в собі все необхідне і достатнє для досягнення мети);

- цілісності і скоординованості (всі взаємозв'язки мають бути визначені і погоджені як у змісті, так і в термінах виконання);

- збалансованості всіх ресурсів (кадрових, науково-методичних, фінансових);

- контрольованості (визначається оперативність поетапного виконання завдань);

- урахування конкретних умов і специфіки роботи закладу;

- включення в плани заходів, які реально можна виконати;

- відсутність декларативності і загальних фраз у визначенні завдань;

- відхід від надмірної деталізації, перевантаженої додатковими питаннями;

- чутливість до збоїв у виконанні;

- дотримання культури оформлення.


Принципи планування:


 • соціальна обумовленість планів роботи (відображення в них мети, завдань, змісту і методів здійснення запланованого відповідно до вимог законодавчих актів держави і нормативних документів Міністерства освіти і науки);

 • науковість (вимагає включення в плани сучасної інформації, що базується на надбаннях педагогічної науки, психології, методик, технологій);

 • демократизація (передбачає в процесі підготовки плану систематичну опору на творчий потенціал усього колективу);

 • наступність і перспективність (урахування результатів попередньої діяльності педколективу. Прогнозування результатів повинно носити випереджувальний характер щодо реального стану справ у закладі);

 • системність і комплексність (скординованість усіх видів планування роботи стосовно завдань, змісту, форм і методів, а також термінів їх реалізації);

 • динамічність (внесення необхідних об'єктивних змін і доповнень упродовж навчального року ).


Система планування передбачає:

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 року): • перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу;

 • план роботи закладу на поточний навчальний рік;

 • тижневі плани роботи директора, його заступників;

 • плани навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів);

 • плани роботи методичних об’єднань;

 • плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, спортивних секцій;

 • план роботи шкільної бібліотеки;

 • план роботи шкільної навчально-дослідної земельної ділянки (якщо є);

 • плани роботи ради ЗНЗ;

 • плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету (якщо такі створені);

 • план-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну чверть чи семестр;

 • розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів (затверджуються директором школи).Перспективне планування роботи ЗНЗ

Складати найдоцільніше на 5 років (можна на 10, 5, 3 роки).

Рекомендуємо таку форму перспективного плану:з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка
Перспективний план може мати такі розділи: • вступ – у якому підбиваються орієнтовні підсумки виконання перспективного плану за минулий період, відзначається позитивне, аналізуються недоліки, причини невиконання. Розглядається комплектація школи педагогічними кадрами, матеріально-технічними ресурсами. Визначаються основні завдання, формулюються проблеми, над якими буде працювати заклад.

 • Основні напрями розвитку школи – даний розділ має вміщувати перспективну мережу класів відповідно до демографічних процесів і реформування освіти. Плануються структура профільності школи, кількість груп дошкільників, груп продовженого дня, введення курсів варіативної частини навчальних планів;

 • Добір, розташування, підвищення кваліфікації педкадрів, їх соціальний захист – доцільно включити до цього розділу такі графіки і таблиці:

 1. перспективи кадрового забезпечення на 3-5 років;

 2. перспективні плани курсової підготовки та атестації педкадрів.

 • удосконалення навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів (управлінський аспект) – тут доцільно спланувати тематику засідань педагогічних рад, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, конкурсів та інших основних заходів науково-методичної роботи. Доцільно передбачити заходи на впровадження нових педагогічних технологій, ППД. Варто скласти графік проведення моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів та зростання професійної компетентності вчителів, вивчення стану викладання предметів, позакласної та позашкільної виховної роботи. Також до даного розділу доцільно внести вивчення досвіду роботи кращих учителів, експериментально-дослідницьку роботу, підготовку матеріалів до ради школи тощо.

 • Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й відпочинку учителів та учнів – у даному розділі слід передбачити поповнення обладнання класних кімнат, кабінетів, майстерень, їдальні, придбання ТЗН, комп’ютерної техніки, створення фонду підручників, поповнення фонотек, виготовлення дидактичного матеріалу.Річний план роботи ЗНЗ І4І
Розділи річного плану роботи доцільно привести у відповідність до Закону України “Про загальну середню освіту”. План охоплює період від 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року. Для його роботи створюється творча група, до складу якої входять члени адміністрації, представники профспілкового комітету, ради школи, методичної ради, найбільш досвідчені та авторитетні педагоги. Творчу групу очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи. Усі пропозиції щодо плану роботи, які надходять до творчої групи розглядаються, систематизуються і до 10 червня подаються директору школи для розгляду, наступного ознайомлення та обговорення педагогічним колективом. До 20-25 серпня проект плану повинен бути готовий для наступного розгляду й затвердження педагогічною радою школи вкінці серпня.

Основними розділами річного плану можуть бути такі:

  1. Вступ – подається короткий аналіз роботи за минулий рік. При цьому слід дати відповіді на такі питання:

 • науково-практичний рівень викладання основ наук;

 • результати участі в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • навчальні досягнення учнів;

 • робота з метою підвищення науково-методичного рівня, самоосвіти вчителів, організація методичної роботи;

 • робота педради, учнівських організацій ради школи;

 • які проблеми не розв’язані і чому;

 • проблеми, над якими буде працювати колектив в наступному навчальному році.

При аналізі виконання плану повинна прослідковуватися контрольно-аналітична діяльність керівництва.

  1. Діяльність педколективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”:

 • охоплення навчанням учнів, які не мають повної середньої освіти;

 • створення груп продовженого дня;

 • харчування;

 • індивідуальне навчання учнів;

 1. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • першочергові завдання з поліпшення якості навчання та виховання;

 • виконання навчальних програм, підвищення науково-теоретичного рівня викладання;

 • упровадження інноваційних технологій;

 • удосконалення методів навчально-виховної роботи;

 • створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання, розвитку здібностей і творчого мислення учнів.

 1. Становлення та розвиток виховної системи:

 • створення найсприятливіших умов для організації позакласної та позашкільної роботи з розширення та поглиблення знань учнів;

 • створення факультативів, гуртків, проведення предметних тижнів, предметних олімпіад та ін.;

 • здійснення правового виховання школярів;

 • проведення заходів для формування громадянської позиції;

 • організація спортивно-масових змагань, проведення виставок творчих робіт;

 • планування заходів з екологічного виховання;

 • створення належних умов для організації трудового виховання.

 1. Науково-теоретична, методична робота з кадрами:

 • заходи з підвищення кваліфікації, курсової підготовки;

 • планування розподілу педагогічного навантаження, призначення класних керівників, завідуючих кабінетами, керівників гуртків, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу, екологічне виховання;

 • участь у конкурсах «Учитель року»;

 • надання допомоги молодим учителям;

 • організація самоосвіти;

 • атестація педпрацівників;

 • вивчення і впровадження ППД, інноваційних технологій;

 • комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу.

 1. Охорона та зміцнення здоровя учнів:

 • Планування заходів з вивчення правил дорожнього руху, дотримання правил пожежної безпеки, протирадіаційних заходів, поведінки на воді, вивчення курсів “Валеологія”, “Охорона життя та здоров’я”;

 • планування заходів для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі;

 • організація медичного обслуговування учнів;

 • планування профілактичної роботи.

 1. Співпраця сімї, школи, громадськості, позашкільних установ:

 • планується пропаганда серед батьків Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови в Україні”, Положення про ЗНЗ;

 • участь у грантових проектах.

Планується робота загальних зборів школи, засідання ради школи, піклувальної ради.

 1. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу:

 • плануються питання, винесенні на засідання педагогічної ради;

 • визначаються заходи контролю за основними напрямами діяльності школи:

1. Якість навчальних досягнень учнів;

2. Стан викладання предметів, виконання навчальних програм, ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників; 1. Стан методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогів;

 2. Організація позакласної виховної роботи, дослідження рівня вихованості, вивчення системи роботи класних керівників, організація шкільного самоврядування;

 3. Діяльність груп продовженого дня, стан трудового виховання, наступність у навчально-виховній роботі;

 4. Виконання Статуту школи;

 5. Реалізація рішень педагогічної ради;

 6. Заходи щодо проведення тематичного оцінювання учнів, підготовка та проведення підсумкової державної атестації, участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

 7. Заходи по здійсненню моніторингу навчальної діяльності учнів.

9. Фінансово-господарська діяльність:

 • створення навчальних кабінетів;

 • поповнення матеріально-технічної бази існуючих кабінетів;

 • придбання ТЗН та ін.;

 • виконання кошторису використання бюджетних і позабюджетних коштів

Можна використовувати і іншу структуру річного плану роботи.
І4І

За рекомендацією Т.Шамової

1.Короткий аналіз підсумків року і нові завдання.

2.Здійснення всеобучу.

3.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

4.Діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів.

5.Робота школи, сім’ї, громадськості по вихованню учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні.

6.Робота з педагогічними кадрами.

7.Система внутршнього контролю.

8.Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

9.Організаційно-педагогічні заходи.


За рекомендацією І.Жерносєка

1.Вступ.

2.Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання.

3.Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу.

4.Організація трудового навчання, виховання і професійної орієнтації.

5.Робота з педагогічними кадрами.

6.Підвищення ролі громадськості в житті школи. Координація шкільного управління.

7.Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази школи.


За рекомендацією В.Семенова

Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік)

1.Організаційно-педагогічні заходи.

2.Навчально-методична робота.

3.Виховна робота з учнями.

4.Система внутрішнього контролю.


За структурою Закону України “Про загальну середню освіту”

Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту

1.Характеристика навчального закладу.

2.Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік.

3.Організація навчально-виховного процесу (матеріал планується з урахуванням ст. 12-18 Закону України “Про загальну середню освіту”)

4.Учасники навчально-виховного процесу (ст. 19-29 Закону)

5.Норми і Положення державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 31-34)

6.Організація контролю та керівництва освітнім закладом (ст. 35-40)

7.Науково-методичне забезпечення (ст. 41-42)

8.Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база (ст. 43-45)

9.Міжнародне співробітництво (ст. 46-47)За рекомендаціями М.Тураша, М.Гадецького, О.Сидоренка

1.Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі школи на новий навчальний рік.

2.Організація роботи школи.

3.Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів.

4.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів.

5.Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. Організація духовної повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу.

6.Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. Науково-методична робота з кадрами.

7.Охорона здоров’я та життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці.

8.Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

9.Фінансово-господарська діяльність.

10.Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення.

11.Організаційна та контролююча діяльність керівників школи.

12.План роботи школи на навчальний рік. Пояснювальна записка до нього.Перспективний план атестації педпрацівників на 2006-2011 р.р.


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет

Стаж

Попе-

редня


атеста-

ція


Резуль-

тат


атеста-

ції


Наступна атестація2006

2007

2008

2009

2010

2011


Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2006-2011 р.р.


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет

Стаж

Попе-

редня


атеста-

ція


Резу-

льтат


атес-

тації


Поперед

ні

курсиНаступна атестація

(роки)


200__


06

07

08

09

10

11<< предыдущая страница   следующая страница >>