1. Обрання лічильної комісії загальних зборів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«закарпаттяобленерго» код за єдрпоу 00131529 місцезнаходження: 89412... 1 51.36kb.
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013... 1 48.78kb.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які... 1 42.64kb.
Порядок денний Загальних зборів Міжрегіональної Громадської Спілки... 1 34.01kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
Рішенням загальних зборів членів 1 310.79kb.
Рішення Загальних зборів напрн україни від 24. 09. 2010 р 1 34.12kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Звіт ревізійної комісії 1 156.8kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 41.27kb.
Заявляю про самовисування та прошу зареєструвати мене кандидатом... 1 26.75kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів - страница №1/1

порядок денний та проекти рішень річних загальних зборів акціонерів ПАТ „ЛАКТіс”

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.


Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії –Мотринець Яна Володимирівна.

Члени лічильної комісії –Набока Аліна Вікторівна;

Мосенкова Тетяна Володимирівна.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.


Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.


Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.


Проект рішення:

Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.


Проект рішення:

1.Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

2.Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік у розмірі 940 099,30 гривень наступним чином:


на формування резервного капіталу Товариства - 5% - 57 507,82 грн

нерозподілений прибуток 506 028,09 грн.

Направити нерозподілений прибуток у сумі 506 028,09 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди по простим іменним акціям за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.


6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Рябова О.О.

Меркулова Т.М.

Золочевська О.О.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Рябова О.О.

Меркулова Т.М.

Бельська М..С.

8. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства Тиртих Людмилу Антонівну.


9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1.Попередньо схвалити значні правочини,які будуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення,а саме: характер правочинів – купівля/постачання молока коров’ячого незбираного,гранична сума правочинів 35 млн.грн (тридцять п’ять мільйонів гривень).

2. Надати право Наглядовій раді Товариства щодо затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, тобто до 3 квітня 2014 року.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов правочинів відповідно до прийнятого річними Загальними зборами рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Лактіс» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Тиртих Л.А. підписати Статут ПАТ «Лактіс» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.


izumzum.ru