1. Назва проекту p-000 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Форма затвердження проекту назва проекту 11 2144.52kb.
Інвестиційна пропозиція Назва проекту 1 15.74kb.
Назва проекту: Ці чудові овочі Тип проекту 1 107.2kb.
Інформація про посаду назва посади координатор Проекту в Донецькій... 1 54.04kb.
Руководство по эксплуатации икп. 000. 000. 000 Рэ содержание 1 Описание... 1 304.71kb.
Морфологічний розбір іменників 1 15.69kb.
Назва проекту. Поліпероксиди на основі альтернантних кополімерів... 1 129.77kb.
Невидиме покоління” презентація міжнародного проекту в рамках проекту... 1 28.19kb.
Паспорт вр-36. 000. 000 Пс на вышки ремонтные вр-хх (1,21х1,92хН) 1 155.6kb.
Порушення та адміністративні делікти 1 66.46kb.
Предмет контракта: оказание услуг по краткосрочному кредитованию... 1 152.54kb.
До уваги фізичних осіб підприємців, які не здійснюють свою підприємницьку... 1 195.16kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Назва проекту p-000 - страница №1/1


Додаток 1 – Робочий План
1. Назва проекту P-000


<Виберіть коротку інформативну назву проекту>
1.1 Ключові слова

<Вкажіть 5-10 іменників або словосполучень, що визначають початковий стан і результати проекту>

2. Керівництво проектом

2.1 Керівник проекту<Вкажiть прізвище, ім’я та по-батькові керівника, академічну ступінь, посаду, назву організації, телефон, факс, електронну пошту>

2.2 Назва ведучої організації<Вкажіть адресу, телефон, факс, електронну пошту >
2.3 Назва організації(й)-учасника

<Вкажіть адресу, телефон, факс, електронну пошту >
2.3.1 Керівник від організації-участника

<Вкажiть прізвище, ім’я та по-батькові керівника, академічну ступінь, посаду, назву організації, телефон, факс, електронну пошту>

2.4. Куратор проекту (що його призначено Партнером для управління проектом)<Вкажіть організацію, адресу, телефон, факс, електронну пошту >
2.5. ARS Колаборатор (що його призначено Партнером для контролю стану робіт по проекту, перевірки звітів по проекту та інших підзвітних результатів)

<Вкажіть організацію, адресу, телефон, факс, електронну пошту >

3. Вступ та огляд


<Надайте у цьому розділі загальний огляд наступних пунктів, які цікавлять Партнера>
Що є метою проекту?

Конкретно вкажіть основну мету проекту.


В чому суть проблеми?

Дайте оцінку сучасного стану проблеми, її направленість, та чому вона є важливою.


Що роблять інші люди?

Зазначте найбільш вагомі досягнення у даному напрямку у світі та в Україні, по можливості наведіть провідні фірми, вчених та спеціалістів.


Що Ви збираєтесь робити?

Визначте роль Вашого проекту у вирішенні зазначеної проблеми.

Викладіть відомості про предмет дослідження, необхідні для розкриття основних конкретних положень Вашого проекту.

Що нового?

Опишіть, що у Вашому проекті (роботі та результатах) є нового, унікального та/або відмінного від аналогічних досліджень.Хто Ви є?

Коротко опишіть організації та учасників Вашого проекту, їх кваліфікацію з посиланням на найбільш значні попередні результати, та що вони мають робити в рамках проекту. Вкажіть інші проекти, до яких ці люди або організації залучені.4. Очікувані результати


<Визначте наукові, економічні, індустріальні, комерційні та інші корисні результати проекту, в тому числі продукцію матеріального характеру, що їх буде виготовлено по проекту. Наскільки можливо, опишіть очікувані корисні результати кількісно. Ясно вкажіть Їх частину, яка містить предмет винаходу або конфіденційну ділову інформацію.>
Додатково до звітів про стан робіт по проекту, які мають постачатися у відповідності до Статті 4, наступний перелік науково-технічних результатів розглядається як підзвітні результати по проекту.


Підзвітні результати

Термін постачання

(до кінця місяця №__Місце доставки (особа, адреса)

5. Обсяг робіт


<Визначте обсяг робіт по проекту в узгодженні з технічним підходом та методологією (розділ 6 нижче) і переліком підзвітних науково-технічних результатів. При описі кожного напрямку робіт приймайте до уваги паралельну діяльність кожної організація-учасника та відповідну частину робіт, яка буде виконуватися нею. Використовуйте схеми для показу організаційної структури і синтезування інформації про напрямки і розподіл робіт.>

6. Технічний підхід та методологія


<Опишіть науково-технічні аспекти проекту:

підходи, методологію та методики, які будуть використані на кожному напрямку робіт по проекту для вирішення проблеми. Підкреслить, що нового та унікального має місце стосовно методологічної бази.>7. Місце виконання проекту та його технічна оснащеність


<Наведіть відомості про місце виконання проекту, а саме будівлі (вкажіть адресу(и), де буде виконуватися проект, особливо якщо вона відрізняється від зазначених у п. 1.1.), лабораторії або інші місця базування. Перерахуйте і опишіть основне обладнання і устаткування, що буде використовуватись у проекті.>

8. Фінансова інформація

Таблиця 1 представляє Програму робіт, що визначена для кожної організації-учасника і позначена відповідним I-Code.


Таблиця 2 представляє Програму робіт у графічній формі.
Статті витрат (допустимі прямі витрати) визначені у наступних таблицях:

Грантові виплати: Таблиця 3

Обладнання: Таблиця 4

Матеріали: Таблиця 5

Сукон тракти: Таблиця 6

ІПВ: Таблиця 7

Відрядження: Таблиця 8
Таблиці 9 і 10 представляють сумарну фінансову інформацію.

Таблиці 9S і 10S представляють сумарну фінансову інформацію окремо для кожної організації-учасника.


Статті витрат включають окремі позиції, які узгоджено з партнером, при цьому, якщо окрема позиція включає декілька одиниць, то така позиція не може перевищувати 10% від вартості даної статті витрат або 1000 доларів США, в залежності від того, яка із цих сум є вищою; інакше така позиція має бути розбита на декілька.
У Таблиці 3, денні ставки для грантових виплат і допустима сумарна кількість робочих днів для окремого учасника має відповідати регулярним стандартам УНТЦ, за виключенням тих випадків, коли запит Одержувача щодо виключення санкціонований Партнером.
У Таблицях 3 – 8, для кожної окремої позиції, визначена одна із прийнятних вказівок:

(P) зміна вартості, яку уповноважив керівник проекту, потребує узгодження з Partner та Center (рекомендовано застосовувати до позицій вартістю понад $2,500)

(C) зміна вартості, яку уповноважив керівник проекту, потребує узгодження з Center (рекомендовано застосовувати до позицій вартістю між $100 і $2,500)

(M) зміна вартості, яку уповноважив project Manager, не потребує додаткових узгоджень (рекомендовано застосовувати до позицій вартістю менше $100).

У Таблицях 4 – 6, для кожної окремої позиції, що пов’язана з придбанням майна, яке підлягає прийняттю на баланс, у колонці “Property Code” визначена одна із прийнятних вказівок:

(R) право власності переходить до організації-учасника (Recipient) з часу доставки (рекомендовано застосовувати до одиниць майна вартістю, що менше або дорівнює $2,500 або які не мають серійного номеру)

(C) право власності залишається за Center до припинення дії або закінчення проекту, з якого часу право власності переходить до організації-учасника, якщо до цієї дати включно спеціальні інструкції щодо передачі не будуть надані Центром або Партнером (рекомендовано застосовувати до одиниць вартістю понад $2,500).


Annex1 P000 IPP u (GBM21)